Jaké aktivity připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov?

12.08.2016 15:09:30 | Autor: Pavel Charousek, TvA | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Turnov,Pojizeří

Jaké aktivity připravuje Vodohospodářské sdružení Turnov?

Na podzim bude turnovským zastupitelům představena investiční příprava nejdůležitějších aktivit VHS pro příští tři roky. Zeptali jsme se proto Milana Hejduka, předsedy Rady sdružení VHS Turnov, na podrobnosti.

Jaké vodohospodářské stavební akce chystáte v nejbližších letech?

VHS Turnov jako vlastník vodohospodářské infrastruktury na území větší části okresu Semily provádí vedle běžných akcí i akce mimořádné. Ty jsou investičně daleko náročnější a jsou hrazené z mnoha dotačních zdrojů současně. V Turnově plánujeme z těchto mimořádných akcí plnou polovinu z celého našeho území. Navíc je v optimálním případě potřebujeme zahájit již příští rok. Děláme pro to maximum. Projektanti dokončují za pomoci pracovníků provozovatele vodovodů a kanalizací - SčVK, a. s., - vlastní projekty a my předjednáváme jejich financování. Vodohospodářskou prioritou na Turnovsku je rekonstrukce vodovodů v oblasti průmyslové zóny Vesecko a jejich propojení s vodojemy v Ohrazenicích. V areálu vodojemů provedeme úplnou rekonstrukci a přistavíme k nim nový věžový vodojem. Systémy zásobních vodovodů a přivaděčů v tomto území už dosloužily, a havárie, která fakticky číhá za dveřmi, by určitě přinesla delší narušení zásobování vodou ve velké části města.

Dalšími dvěma prioritami jsou rekonstrukce obou největších vodárenských areálů ve městě - úpravny pitné vody v Nudvojovicích a čistírny odpadních vod. Úpravna vody se sousedními vrty je druhý klíčový zdroj v Turnově. Od doby její výstavby se tam nic nezměnilo. Střešní a fasádní systémy jsou dožilé, technologie přestává fungovat, hloubkové vrty nejsou ochráněny před povodní apod. U čistírny odpadních vod jsme provedli před 15 lety velkou rekonstrukci a nyní na ni musíme navázat. Ty části areálu, jejichž rekonstrukci jsme tehdy pro ucházející stav odložili, jsou dnes již za hranicí životnosti a hrozí havárie. Navíc je na čističkách technologie tak zatížena, že po 15 až 20 letech na mnoha místech zcela odchází a musí být vyměněna. Technologie a nedokončené části z minulé rekonstrukce budou vyžadovat náklady v desítkách milionů korun.

Proč mezi akcemi nejmenujete rekonstrukci Nádražní ulice v Turnově?

Úpravy na turnovském sídlišti u nádraží<br />Autor: Pavel Charousek Protože není naší vodohospodářskou prioritou. Na jejím případě je však vidět několik zajímavých paradoxů. Kanalizace a vodovody v ní jsou také zcela dožilé a stíhají je časté provozní poruchy, ale výše jmenované akce jsou pro VHS i provozovatele daleko důležitější. Přesto v Nádražní ulici díky zájmu města a dotacím začneme pravděpodobně stavět naše sítě jako první z velkých akcí už na přelomu zimy a jara příštího roku.

Dalším paradoxem je, že na zbylé mimořádné akce můžeme žádat o evropské dotace a bez jejich získání nezvládneme financování ani jedné z nich. U Nádražní ulice nemůžeme o prostředky požádat - až na drobnou pomoc - nikde. Tuto investici proto musíme plně hradit z příjmů za vodné a stočné a z rozpočtu města. Očekávaných 35 až 40 milionů korun bude obrovskou zátěží.

A posledním paradoxem je rozsah akce. Sice stále zjednodušeně mluvíme o Nádražní ulici, ale ve skutečnosti jde o úsek od Pyrámu přes Ohrazenice, Nádražní ulici a komplikovaný viadukt, podél sídliště na Přepeřské ulici až na konec Přepeř. Zvětšení rozsahu akce je dáno dohodou měst a sousedních obcí s Libereckým krajem. Přeměna Nádražní ulice a plánovaná obnova několika kilometrů krajských komunikací bude tedy stát další desítky milionů korun. A město bude muset k evropské dotaci opět razantně připlácet. V našich sítích máme naštěstí už novou kanalizaci v Přepeřích a v jednom úseku Ohrazenic, a tak tam musíme vyměnit jen dožilý vodovod.

Co je hnacím motorem všech příprav?

Věřím, že jsme za poslední roky již dostatečně vysvětlili, že nemůžeme nechat obnovu zastaralého či skoro nefunkčního majetku na další generaci. Že by to bylo od nás, kteří dnes řídíme města, obce i VHS, neférové, sobecké a ve spojení s diskutovanou cenou vodného a stočného až populistické. Vodárenství prostě musí fungovat bez jakýchkoliv kompromisů každý den.

Druhým motorem jsou evropské dotace. Někdo říká, že dotace přinášejí jen problémy. My říkáme, že se bez nich neobejdeme. Na naše projekty v Turnově budeme žádat v součtu okolo 100 milionů korun. I když je nezískáme, velké akce budou muset stejně být uskutečněny. Možná to bude o pár let později a po etapách, ale určitě již jen za naše peníze, protože evropské prostředky získají jiní a navíc brzo navždy dojdou.

Jsme uprostřed hlavní stavební sezony, je již některá z letošních akcí dokončena?

Protože jsme se vloni včas připravili a skvělé počasí nám umožnilo začít stavět záhy na jaře, tak již v průběhu léta představujeme starostům mnoho dokončených staveb. Úspěšně se blížíme ke konci také u letošní největší akce - rekonstrukce Komenského ulice v Lomnici nad Popelkou, nebo na třech rozsáhlých výstavbách vodovodů a kanalizací v Rokytnici nad Jizerou a v rozvojové zóně v Lomnici nad Popelkou. Vyšlapuje nám také výstavba nových nebo rekonstrukce starších vodárenských objektů v Turnově, Semilech a v Rakousích. Pomalejší jsme zatím jen v Benešově u Semil. V Turnově samotném jsme dokončili rekonstrukci dvou dlouho připravených vodovodů v Dolánkách a Mašově, výstavbu sítí v nové bytové zóně na Károvsku a obtížný úsek kanalizace v Sobotecké ulici. Daří se nám při rekonstrukci většího vodojemu na Károvsku i při výměně sítí ve dvou dalších ulicích na sídlišti u nádraží. Blížíme se k dokončení výstavby sítí v Ohrazenicích a v Tatobitech. Jsme před zahájením podzimních investic na Vyskři, v Malé Skále, Benecku, Semilech, Chuchelně a Rakousích. A jak jsem už naznačil, velká část naší práce je věnována projektové přípravě na příští roky. Plně se tedy potvrdila naše očekávání, že i když nás v roce 2016 nečeká žádná stomilionová akce, nudit se nebudeme. Platí totiž pravidlo, že investičně malá akce je na naši práci skoro stejně náročná jako akce násobně větší.

A jak vnímáte aktuální diskuze v turnovském zastupitelstvu o současnosti a budoucnosti VHS?

Ve VHS máme aktuálně opravdu skvělý rok. Většina věcí nám vychází. A protože pozitiva jsou v životě vždy přirozeně vyvažována, tak asi něco muselo přijít. Navenek je možné sledovat, že se Turnov necítí uvnitř VHS komfortně, byť zevnitř můžeme spekulovat o úplně jiných důvodech. Mně osobně tohle velmi mrzí, protože město Turnov stálo u založení VHS a bylo vždy jeho pozitivní hnací silou. A to ještě přijde předvolební kampaň podzimních krajských voleb...
Správným krokem a nadějí do budoucna je vytvoření zastupitelského výboru zaměřeného na vodárenství. Pokud budou jeho členové ochotní přijímat fakta o složitosti prostředí a propojenosti všech jevů ve vodárenství a férově diskutovat, pak se snad nemáme do budoucna čeho obávat.

Na podzim vás čeká „kolečko" v místních zastupitelstvech...

Ano, budeme zastupitele Turnova i okolních členských obcí žádat o podporu žádostí o evropské dotace. O plánech byli informováni opakovaně, v přípravách je hodně peněz a nikdy nevznikl ani u jedné akce žádný principiální konflikt. A protože termíny dotačních žádostí se nyní blíží, tak není co řešit, musíme veškerou snahu zúročit.

Vedle formálního schválení podání žádosti o dotace však budeme muset zastupitele také přesvědčit o předběžném schválení budoucího spolufinancování, pokud evropské prostředky získáme. Musíme je také přesvědčit o spolufinancování rekonstrukce turnovské Nádražní ulice, kde dotace k dispozici nebudou, ale kde musí být naplněna vnitřní finanční pravidla VHS. Všichni starostové se po určitých zkušenostech shodli na tom, že bez příslibů financování nebude akce zahajována, ani nemůže být požádáno o dotaci. Ale i tady věřím v přirozené chování zastupitelů. Pokud by odmítli šanci na dotační peníze, tak tím jen posouvají problém na příští vedení města, které místo dotace bude muset přihodit stejné peníze z městského rozpočtu. Navíc bychom ani dnešní připravené peníze VHS pro potřeby Turnovska neušetřili, protože je okamžitě využije jiné město.

V kuloárech bylo slyšet o mimořádné dotaci ve výši 54 milionů. Oč jde?

Všichni, kdo pracujeme s evropskými dotacemi, jsme vnitřně připraveni na to, že hned po jejich skončení přijde velké množství kontrol, jejichž jediným cílem je najít naše dílčí chyby - nebo si je alespoň po svém vykonstruovat. To proto, abychom museli část dotačních milionů zase vrátit a ještě k tomu zaplatit nějakou tučnější sankci.

Nám se však letos stalo něco asi neopakovatelného v úplně opačné rovině. Na Státním fondu životního prostředí, kde administrují evropské dotace do vodárenství, přepočítali dotaci našich devíti projektů z minulých let s tím, že je číselně sjednotili do jednoho velkého balíku. A výsledkem bylo, že nám po administrativním přepočtu navýšili celkovou dotaci o neuvěřitelných 54 milionů korun, které nám také během jednoho měsíce opravdu došly na účet. Všichni nás v Praze chválili, že jsme byli ve výši doplatku nejlepší z celé republiky, a zdůrazňovali, že je to odměna za naši mnohaletou mimořádnou aktivitu, díky níž jsme dokázali vyčerpat celkově neskutečných 783 milionů korun dotací. A co s takovými ohromnými penězi uděláme? Starostové se naprosto správně a v duchu přijatých pravidel rozhodli, že nečekaný příjem půjde na skokové oddlužení, tedy na mimořádnou splátku úvěru na akci Čistá Jizera, nebo na vytvoření finančního polštáře, abychom nemuseli čerpat žádné nové plánované úvěry pro financování právě zmíněných mimořádných velkých akcí.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Co chystá VHS Turnov v roce 2016?
Cena vody pro obce ve VHS Turnov poprvé přesáhne 100 korun
Dohoda měst a obcí řeší další fungování VHS Turnov do roku 2020
Rok 2015 z pohledu VHS Turnov a výhled na příští období

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 2 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Hledá se jubilejní desátá Alej roku. Nominace běží do konce října

V celostátní anketě Alej roku spolku Arnika je dosud nominováno 22 alejí, z Libereckého kraje zatím žádná. Loni v kraji bodovala alej na Křížový vrch u Cvikova, za celou republiku památná alej u Rakovnického potoka. Která se stane desátou Alejí roku? Nominujte ji na www.alejroku.cz. Podrobnosti v předchozím článku zde

Zákaz návštěv platí v nemocnicích v Liberci, Turnově i Frýdlantě

S ohledem na aktuální vývoj onemocnění Covid19 vyhlašuje KNL, a.s. s platností od soboty 19. 9. 2020 zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích v Liberci, Turnově a Frýdlantě. „I nadále je povolena přítomnost otce u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací je oprávněn rozhodnout primář oddělení," potvrdil tiskový mluvčí KNL Václav Řičář.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého podzimního kola
Vernisáž výstavy Zaostřeno na Jizerky proběhne v libereckém Babylonu
Klub lyžařů Turnov zve na 34. ročník přespolního běhu
Nádražní ulice v Turnově dostala v okolí viaduktu finální koberec
Kdo nepláče není Čech aneb One man show Lukáše Pavláska

Nejčtenější články

20.09.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého podzimního kola
19.09.: Na neukázněné řidiče u Turnova znovu dohlížel policejní autobus
17.09.: FOTO: 53. Posvícenský koláč ve Studenci absolvovalo 389 závodníků

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Jablonecká Lékárna U Anděla nabízí široký sortiment léků, potravin pro zvláštní výživu, dermokosmetiky, homeopatických přípravků a další.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT