Liberecký kraj chce v příštím roce proinvestovat téměř 700 milionů

19.11.2018 11:34:54 | Autor: Filip Trdla, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Liberecký kraj chce v příštím roce proinvestovat téměř 700 milionů

Více peněz na investice i chod krajských organizací. Nejen to zahrnuje návrh krajského rozpočtu na příští rok. Příjmy kraje by dle návrhu měly dosáhnout 3,384 miliardy korun, výdaje o 97 milionů korun méně. Rozdíl mezi příjmy a výdaji chce kraj opět využít na splátku úvěrů. Návrh rozpočtu kraje na rok 2019 odsouhlasila Rada Libereckého kraje. Konečné slovo bude mít na konci listopadu krajské zastupitelstvo.

„Nezaměstnanost je na historickém minimu, lidem se daří, rostou jejich mzdy a nebojí se tolik utrácet. Příznivý vývoj české ekonomiky nám proto umožnil v návrhu navýšit krajské zdroje financování oproti loňskému roku o více než 250 milionů korun," uvedla statutární náměstkyně hejtmana pro řízení resortu ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitka Volfová a dodala: „Obezřetnost je však při plánování příjmů a především výdajů na místě, protože tento vývoj nemusí trvat věčně. Myslíme tedy i na horší časy." 

Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází z výhledu rozpočtu Libereckého kraje na roky 2019-2022, který schválilo zastupitelstvo kraje už v září tohoto roku. Pokrývá veškeré smluvní závazky kraje pro rok 2019 a počítá s přímými investicemi v kapitálových výdajích v hodnotě téměř 310 milionů korun. Investiční projekty spolufinancované z Evropské unie si pak vyžádají dalších 301 milionů korun. Společně s 73 miliony korun na vybavení krajských organizací tak kraj plánuje v příštím roce proinvestovat celkem 684 milionů korun. 

„Oproti předchozímu roku jsme navýšili prostředky na modernizaci vybavení krajských organizací o 33,2 milionu korun na celkových 73 milionu korun. Na zajištění jejich chodu je v návrhu vyčleněno 1,08 miliardy korun, což je bez zahrnutí sociální oblasti o 67 milionů více než v roce 2018," upřesnila statutární náměstkyně Jitka Volfová s tím, že se navýšení týká zejména Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Krajské vědecké knihovny v Liberci, krajských muzeí a galerií a v neposlední řadě také krajských školských zařízení. 

Kraj počítá na příští rok s dalším nákupem sanitek pro záchranku, na které přidá 20 milionů korun, 7 milionů korun by měla stát výstavba výjezdové základny v Rokytnici nad Jizerou a na dalších 7 milionů korun přijde nákup pozemku pro dlouho diskutovanou a odkládanou výstavbu nového sídla a výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. 

Pokračovat budou také investiční projekty spolufinancované z Evropské unie s finančním podílem kraje. „Jasnou prioritou je dokončení Center odborného vzdělávání, která kraj v letošním a příštím roce vyjdou na více než 600 milionů korun. Pokračovat bude i rekonstrukce Severočeského muzea v Liberci za více než 120 milionů korun a čekají nás i další transformace sociálních zařízení," vyjmenovala Jitka Volfová.

Evropské dotace kraj využije i na opravy silnic. Mezi nejvýznamnější projekty patří rekonstrukce silnice č. II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje s odhadovanými náklady 198 milionů korun a 2. etapa rekonstrukce silnice č. II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje za 205 milionů korun. Z krajských zdrojů je v navrženém rozpočtu vyčleněno na financování velkoplošných oprav silnic II. a III. tříd nebo rekonstrukci silnic 100 milionů korun. 

Více peněz by v příštím roce mělo jít také do krajských sociálních služeb. Na zajištění jejich chodu se začal podílet adekvátním způsobem stát. Prostředky, které kraj díky státu ušetřil, však zůstávají v resortu sociálních věcí a použijí se na investice. Konkrétně je v rozpočtu určeno 43,5 milionu korun na rekonstrukci kuchyně, půdní vestavby a venkovní izolace Domova důchodců Vratislavice nad Nisou a na rekonstrukci objektu Denních a pobytových sociálních služeb v České Lípě. 

„Co se týče sociálních služeb, myslíme v návrhu i na rok 2020. Chceme tak předejít tomu, že by se kvůli zdržení státních dotací ocitly bez peněz na provoz. Na předfinancování provozních výdajů pro poskytovatele sociálních služeb na první měsíce roku 2020 jsme proto připravili 10 milionů korun, které budou uvolněny ve 4. čtvrtletí příštího roku," vysvětlila Jitka Volfová. 

Téměř 83 milionů korun si vyžádají investice do Krajské nemocnice Liberec a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Kraj také vyčlenil 11 milionů korun na připravovanou kultivaci okolí sídla Libereckého kraje, tzv. dolní náměstí. Samostatnou kapitolou jsou pak výdaje kraje na zajištění vlakové a autobusové dopravní obslužnosti, na kterou je pro rok 2019 připraveno 645 milionů korun, což je o 45 milionů více, než bylo v návrhu na rok 2018. 

V návrhu rozpočtu už je zahrnuta i finanční podpora konkrétních projektů obcí, a to například
2 miliony korun pro obec Kořenov na rekonstrukci mostu přes řeku Jizeru nebo 5 milionů korun na dofinancování intenzifikace přivaděče vody do Jilemnice a odkanalizování lokality Dolních Štěpanic v obci Benecko. Více než 7 milionů korun je vyčleněno na kulturní aktivity v kraji a 4,2 milionu korun na rozvoj knihoven, 15 milionů korun půjde na projekty z oblasti zdravotnictví. 

„I v příštím roce spustíme Dotační fond Libereckého kraje, ve kterém bude 108,2 milionu korun, což je o 8,2 milionu korun více, než udává koaliční smlouva. Peníze navíc půjdou zejména do Programu obnovy venkova, ve kterém bude celkem 27,2 milionu korun. Prostřednictvím jednotlivých dotačních titulů se nám daří rozvíjet celý kraj v oblastech, ve kterých peníze obcím a městům chybí," uzavírá statutární náměstkyně. Výzvy pro předkládání žádostí o dotace kraj zveřejní na sklonku roku nebo v průběhu ledna 2019.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2019  v tis. Kč

příjmy / ukazatel

 NR 2019

sdílené daňové příjmy

3 200 600,00

ostatní příjmy

183 721,66

Příjmy kraje celkem

3 384 321,66

REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE 2019 v tis. Kč

kap.

výdaje / název kapitoly kraje

NR 2019

910

zastupitelstvo

33 923,70

911

krajský úřad

317 568,50

912

účelové příspěvky příspěvkovým organizacím

73 040,50

913

příspěvkové organizace

1 080 590,33

914

působnosti

818 891,65

917

transfery

134 487,00

919

pokladní správa

60 500,00

920

kapitálové výdaje

309 595,60

923

spolufinancování EU

301 224,04

924

úvěry včetně financování splátek úvěru

110 875,00

925

sociální fond

8 425,34

926

dotační fond

108 200,00

931

krizový fond

5 000,00

932

fond ochrany vod

18 000,00

934

lesnický fond

4 000,00

x

Výdajový rámec rozpočtu celkem

3 384 321,66

kap. =  kapitola rozpočtu kraje, NR 2019 =  návrh rozpočtu 2019

Přehled jednotlivých programů Dotačního fondu kraje a jejich finanční alokace pro rok 2019 v tis. Kč

Názvy programů v Dotačním fondu na rok 2019

Finanční prostředky pro 2019

Programy podpory rozvoje požární ochrany

15 000,00

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

12 600,00

1.2 Podpora sdružení hasičů ČMS LK

1 400,00

1.3 Dotace obcí na činnosti JPO II k programu MV ČR

800,00

1.4 Prevence kriminality

200,00

Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů

35 200,00

2.1 Program obnovy venkova

27 200,00

2.2 Regionální inovační program

3 000,00

2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

1 700,00

2.6 Podpora místní Agendy 21

800,00

2.7 Podpora mateřských center

2 500,00

Program resortu sociálních věcí

1 000,00

5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

1 000,00

Programy školství, mládeže a zaměstnanosti

4 400,00

4.1 Program volnočasových aktivit

3 100,00

4.3 Program Specifická primární prevence rizikového chování

300,00

4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

500,00

4.7 Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

500,00

Programy podpor tělovýchovy a sportu

20 100,00

4.23 Program Sportovní akce

3 020,00

4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

17 080,00

Programy resortu Dopravy

7 000,00

6.1 Program na podporu rozvoje cyklistické dopravy

5 000,00

6.3 Program na podporu projektové činnosti

2 000,00

Programy resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

15 400,00

7.1. Kulturní aktivity v LK

2 000,00

7.2 Záchrana a obnova památek v LK

10 200,00

7.3 Stavebně historický průzkum

300,00

7.4 Archeologie

0,00

7.5 Poznáváme kulturu

400,00

7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu

2 500,00

Programy resortu životního prostředí a zemědělství

8 000,00

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

2 000,00

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

4 000,00

8.3 Podpora včelařství

500,00

8.4. Podpora práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství

400,00

8.5. Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů

1 100,00

Programy resortu zdravotnictví

2 100,00

9.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

1 000,00

9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

600,00

9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

500,00

Dotační fond Libereckého kraje CELKEM

108 200,00

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Koronavirus

Informace k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru Covid-19.

Základní informace

Desátý ročník fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky byl vyhlášen

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila jubilejní desátý ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Každý může přihlásit maximálně čtyři snímky z Jizerských hor, a to až do uzávěrky, která je 5. června 2020. Podrobnosti na Našem Jablonecku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

V Turnově dostali 550 roušek, senioři si mohou nové vyzvednout
Ředitelé krajských organizací vyzývají k pomoci kultuře
Střední školy v kraji vyučují na dálku online i v klasické papírové podobě
Hasiči zasahují při požáru lesa v Horské Kamenici u Železného Brodu
Krajská vědecká knihovna v Liberci je k dispozici online

Nejčtenější články

04.04.: Počet nakažených koronavirem v kraji stoupl na 140, tři lidé se uzdravili
05.04.: Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 147 osob, přibylo sedm
06.04.: Hasiči zasahují při požáru lesa v Horské Kamenici u Železného Brodu

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Aktuální zpravodajství z regionu Jablonecka.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT