Na hradech a zámcích začíná sezona v duchu oslav narození Karla IV.

19.03.2016 10:02:38 | Autor: Lucie Bidlasová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Český ráj,Liberecký kraj,Pojizeří

Na hradech a zámcích začíná sezona v duchu oslav narození Karla IV.

Sezona 2016, která na většině objektů začíná na Velký pátek, tedy 25. března, se letos ponese v duchu oslav 700. výročí narození Otce vlasti Karla IV. Kromě akcí spojených s tímto panovníkem - a celým Lucemburským rodem - čekají návštěvníky také tematické prohlídky, prohlídky zaměřené na architekturu objektů, ale také doplnění prohlídkových tras či věrnostní program Klíč k památkám.

Národní památkový ústav si letos kromě 700. výročí narození císaře a českého krále Karla IV. připomíná celý rod Lucemburků. Již šestý ročník projektu Po stopách šlechtických rodů proto nese název Lucemburský rok a NPÚ se jím připojuje k oficiálním národním karlovským oslavám. Centrem a „hlavním stanem" lucemburského roku bude státní hrad Karlštejn, jenž je s Karlem IV. ikonicky spojen. Hlavní událostí roku bude výstava Karlštejnský poklad. Kultura císařského dvora Karla IV., otevřená od 7. května právě na Karlštejně.

Bezděz

V Libereckém kraji se k oslavám tohoto výročí připojí hrad Bezděz, který také připomene výročí 650 let od podepsání zakládací listiny Velkého rybníka, tedy Máchova jezera, Karlem IV. a jeho purkrabím Oldřichem Tistou z Libštejna v roce 1366. Výčet kulatých výročí ale na Bezdězu nekončí - letos uběhne 350 let od přinesení Madony montserratské na Bezděz v roce 1666, kde již od roku 1661 fungoval klášter montserratských benediktinů a mniši z hradu udělali vyhlášené poutní místo právě díky zázračné sošce Madony. Hraběnka Anna z Valdštejna dala postavit Křížovou cestu na hrad v roce 1686 - výročí 330 let, kdy kapličky byly vyzdobeny nejprve malbami, později dřevořezbami s výjevy ukřižování Krista. Bezděz je samozřejmě spjat také s Karlem Hynkem Máchou, od jehož úmrtí v roce 1836 uplyne 180 let. Akt podepsání zakládací listiny Velkého rybníka bude na Bezdězu k vidění 13. srpna, kdy se na hrad dostaví Karel IV. i s družinou.

Trosky

Správa hradu Trosky věnuje oslavám narození Karla IV. celý víkend 14. - 15. května, kdy kromě divadelního představení, šermířů, dobových tanců atp. bude na Troskách i jarmark. Shodně jako v předchozích letech, bude v červenci a srpnu na Troskách otevřeno denně včetně pondělí a každý prázdninový čtvrtek zde budou noční prohlídky. 5. - 6. července zde nově proběhnou Cyrilometodějské slavnosti, pro loňský úspěch zde v srpnu zopakují slet čertů.

Grabštejn

Hrad Grabštejn vstupuje do sezóny 2016 s velikonoční výzdobou základního okruhu, stálou nabídkou interaktivní prohlídky pro děti - prohlídka se svatou Barborou, prohlídkou sklepení či věže - a také velkolepým plánem víkendového non-stop provozu. O víkendu 13. - 14. srpna se hradní brány otevřou v devět hodin ráno a uzavřou až v neděli v 17 hodin večer, navíc provázet po hradě budou postavy z grabštejnské minulosti.

Sychrov

Zámek Sychrov je jediný v kraji s celoročním provozem, od 19. do 20. března se zde na čestném dvoře budou konat oblíbené velikonoční trhy s doprovodným programem, v dubnu vyhledávané pohádkové prohlídky, v květnu již VI. Svatební dny. Stálicí jsou prázdninové prohlídky s princeznou a další akce, jako jsou Skotské hry, módní přehlídky, dětské dny v květnu či další ročník Knížecího lovu. Komfort pro návštěvníky zajišťuje návštěvnické centrum a rekonstruované toalety na nádvoří.

Hrubý Rohozec

Hrubý Rohozec nabídne letos v dubnu stavebně historické prohlídky, v květnu se zde bude konat první Zámecký jarmark spojený s pohádkovou stezkou pro děti. Stálicí jsou varhanní soboty, kostýmované prohlídky a Hradozámecká noc, o hlavních prázdninách je zde nabízen zkrácený okruh pro dětské návštěvníky. Stále častěji je tento zámek vyhledáván i pro nabídku zámecké kavárny, kde jsou k zapůjčení hry do zámeckého parku a také možnost objednání piknikových košů.

Lemberk

Na Lemberku je se zahájením sezóny spjata prohlídka kaple a clam-gallasovského apartmá s pečlivou velikonoční výzdobou, kdy se návštěvníkům budou sbíhat sliny nad polévkou zdobenou sekanými kopřivami, mazanci, beránky atp. Kromě drobných doplnění na hlavním a doplňkovém prohlídkovém okruhu byly instalovány popisné cedule u expozice NAKI ve druhém patře zámku (prohlídka bez průvodce) a to i cizojazyčně. V průběhu sezóny bude příležitostně zpřístupněna lemberská věž, plánovány jsou koncerty, ale také prohlídka/vycházka k 260. výročí sedmileté války (duben) či zářijové prohlídky s výkladem k malbám renesančního stropu Bajkového sálu.

Frýdlant

Správa hradu a zámku Frýdlant využila mediálního zájmu v souvislosti s hledáním jantarové komnaty a 16. a 23. dubna nabídne zájemcům prohlídku „Po stopách jantarové komnaty", která zavede návštěvníky do míst, kde hledači po komnatě pátrali. Na květen je plánováno zpřístupnění hradní věže, ale také večerní prohlídky s květinovým aranžmá a hudbou, o prázdninách se v zámecké kuchyni budou péci koláčky, opakovaně mezi návštěvníky zavítá vévoda Albrecht z Valdštejna a pro velký úspěch dětských prohlídek budou tyto od letošní sezóny v nabídce stále, nikoliv pouze o prázdninách.

Zákupy

Zámek Zákupy nabízí návštěvníkům malý a velký okruh, dětskou trasu, prázdninové prohlídky s princeznou a od letoška nově výstavu princezen ve sklepení, ale již řadu týdnů se na Zákupech pracuje na nových prohlídkových okruzích, které budou návštěvníkům zpřístupněny 1. června. Bude se jednat o základní okruh s názvem „Letní sídlo císaře Ferdinanda Dobrotivého", jež připomene Zákupy jako sídlo tohoto ne vždy doceněného císaře a posledního českého korunovaného krále, a okruh doplňkový „Návštěvy u Habsburků", který připomene významné návštěvy, jež na zámku pobývaly a také další příslušníky rodu Habsburků. Tato trasa bude otevřena v souvislosti s výročím 100 let od úmrtí rakouského císaře a českého krále Františka Josefa I. (+21. listopadu 1916), který byl předposledním majitelem zámku Zákupy.

Zákupy zahajují sezónu již 24. 3. a tím jsou srdečně zvány rodiny s dětmi, od 25. do 28. března jsou navíc nabízeny prohlídky sklepů a zázemí císařova osobního výtahu z roku 1870 (včetně prohlídky strojoven).

„V loňském roce, tedy v sezoně 2015, jsme na libereckých objektech přivítali celkem 428 023 návštěvníků, v roce 2014 424 718, o rok dříve 365 108 návštěvníků. Byl bych moc rád, kdybychom si stoupající trend udrželi, nebo alespoň rapidně neklesli. Kasteláni a kolegové z ÚPS se snaží o tvorbu kvalitních interiérových instalací, velký důraz je kladen na výběr sezónních průvodců, i když poptávka po této brigádě již není tak velká, jako bývala. Velmi se dbá na úklid objektů, je snaha zvyšovat komfort pro návštěvníky, třeba i tím, že se na prohlídky nemusí čekat dlouhou dobu, neustále jsou aktualizovány webové stránky... Jsem si ale vědom, že i správy našich objektů mají své hranice - máme skutečně pestrou nabídku kulturních akcí, máme množství tematických prohlídek, dětských prohlídek a prohlídek kostýmovaných, nočních, různé koncerty, trhy, jarmarky, květinové výstavy... Myslím, že je již velmi těžké vymyslet něco nového, neotřelého, neboť naši kasteláni se svými kolegy skutečně potí krev, aby byla nabídka pestrá, ale zároveň cenově dostupná, aby se zachoval genius loci daného místa a neustoupilo se podbízivosti. Naším velkým přítelem, anebo naopak nepřítelem, je počasí. Moc prosím, aby nám bylo letos nakloněno," komentoval přípravy na sezonu PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově.

Neobjevené památky na nichž ještě „všichni nebyli"

Návštěvníky, kteří nevyhledávají davy, případně budou přesycení lucemburskými a dalšími oslavami, zvou k návštěvě Neobjevené památky - hrady a zámky, na nichž ještě „všichni nebyli" a které nabízejí intimitu a osobní přijetí. Jsou to objekty, které dosud stály trochu stranou zájmu a v Libereckém kraji to je hrad Grabštejn, zámek Hrubý Rohozec a Zákupy.

Z hlediska větších stavebních obnov a oprav bude nadále pokračováno v těchto projektech financovaných ze SMVS (Správa Majetku ve Vlastnictví Státu):
- SHZ Frýdlant - revitalizace zámeckého rybníka
- SZ Sychrov - zahájení obnovy dvouramenného pískovcového schodiště
- SH Bezděz - dokončení obnovy parkánových zdí, nákladová lanovka
a nově jsou plánovány tyto akce:
- SZ Zákupy - komplexní obnova krovu východního a severního křídla hlavní budovy
- SHZ Frýdlant - obnova střech na kastelánském křídle a renesančním zámku
- SZ Hrubý Rohozec - skalní masiv - odvod dešťové vody
Do 2. výzvy projektu IROP je připravován projekt pro SZ Zákupy - Obnova hospodářského dvora - jižní křídlo. V současné době je postupně ukončována předprojektová příprava (zpracováno zaměření celého hospodářského dvora, studie, hydrogeologický průzkum, základní archeologický průzkum).

Zůstávají různá zvýhodnění vstupenek

Na hradech a zámcích ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově v Libereckém kraji se nemění vstupné, zůstává zvýhodnění, pokud se návštěvník na zámku Hrubý Rohozec prokáže vstupenkou ze Sychrova či Trosek. Na všech objektech potom zůstává možnost sníženého vstupného pro dospělého návštěvníka, který se prokáže vstupenkou z roku 2016 ze ZOO Liberec, nebo ZOO Dvůr Králové nad Labem. Milovníci památek jistě ocení věrnostní program Klíč k památkám, kdy se návštěvníkům načítají kódy z navštívených objektů a šestý objekt mají potom držitelé Klíče zdarma. K tomuto programu byla v lednu zprovozněna aplikace, jež umožňuje snadné vyhledávání, prohlížení a orientaci v celém spektru památek spravovaných NPÚ, ale i dalších zapojených hradů, zámků, klášterů - více na www.klickpamatkam.cz

Novinkou jsou také nové webové stránky NPÚ www.npu.cz, které byly spuštěny v březnu. Vedle turistů a návštěvníků památek slouží také vlastníkům kulturních památek a obyvatelům památkově chráněných měst i iniciátorům aktivit usilujících o zachování kulturního dědictví a všem zájemcům o odborná témata památkové péče.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Sezona na hradech a zámcích začíná na Velký pátek, ale někde už dříve!
Hrad Valdštejn na Velikonoce otevře po zimě své brány
Bude Harrachov bohatší o další kulturní památku?
Nejvíce v Českém ráji zaujaly loni Dětenice, Škoda muzeum či Sychrov
Trosky mají nový návštěvnický rekord, nárůst byl i na Lemberku a Frýdlantu

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Prameny vody v Turnově podrobeny kontrole a Boží voda není pitná

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov informuje, že podle posledních rozborů, provedených koncem června 2020 pramen pod Valdštejnem vyhovuje, ale pramen Boží vody nevyhovuje parametrům pro pitnou vodu.

Štěpánek trefil pro Jablonec Evropu

Štěpánek trefil pro Jablonec EvropuSouboj o konečné čtvrté místo ve Fortuna:lize nakonec vyšel lépe Jablonci, kterému stačila remíza s Baníkem, zatímco Liberec prohrál v Plzni. Remízový gól vstřelil za Jablonec obránce Štěpánek, pro nějž to byl první ligový gól. Více podrobností na Našem Jablonecku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Lidí s koronavirem v Libereckém kraji je aktuálně 96
Fotbalisté Bělé vyzvou starou gardu pražské Bohemky
Semilské kulturní léto 2020
Vandráci – Vagamundos aneb Liška a Révai na cestě střední Amerikou
Frýdlant opět láká návštěvníky

Nejčtenější články

09.07.: Libereckým krajem projede o víkendu Rally Bohemia
08.07.: HZS Libereckého kraje převzal nové cisterny, testují barevné provedení
10.07.: Parní vlaky o prázdninách opět vyjíždí na koleje v Českém ráji

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Aktivní dovolená s CK TRIP.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT