Náročná činnost krajských hasičů v nouzovém stavu

25.04.2020 08:43:45 | Autor: Lucie Hložková | Rubrika: KRIMI | Obce: Liberecký kraj

Náročná činnost krajských hasičů v nouzovém stavu

Vedle běžné každodenní zásahové činnosti hasiči v Libereckém kraji každý den intenzivně pracují na rozvozu a dodávkách ochranných prostředků, dezinfekcí, rychlotestů a dalšího důležitého materiálu, bez kterého se nemocnice, lékaři, domovy seniorů nebo jiné instituce v Libereckém kraji v této době neobejdou.

Centrem této činnosti je „krajské překladiště" zřízené u HZS Libereckého kraje, které se nachází na stanici HZS Libereckého kraje v ulici Šumavská v Liberci. Tento objekt byl k této činnosti zvolen proto, že je na strategickém místě v centru kraje, v těsné blízkosti rychlostní komunikace, umožnuje příjezd i velkých nákladních vozidel, je zde k dispozici velká hala (standardně jsou to garáže pro speciální techniku) s velkými vjezdovými vraty, je k dispozici manipulační technika a personál v režimu 24 hodin a 7 dnů v týdnu.

Vykládat i nakládat lze přímo v hale, tedy ve dne i v noci a za jakéhokoli počasí. Činnost na krajském překladišti zajišťují vyčlenění denní příslušníci HZS LK, zařazení ve štábu HZS LK a hasiči aktuálně sloužící jednotky HZS LK.

Činnost krajských hasičů v nouzovém stavu<br />Autor: HZS Libereckého kraje Rozvoz dezinfekce

Hasiči jako úplně první začali s rozvozem lihové dezinfekce, kterou pro Liberecký kraj vyrobila Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec (dále „Severochema"). První rozvoz proběhl v úterý 17. 3. 2020 a rovných 1 920 kusů dezinfekce (třílitrové kanystry) putovalo do 21 obcí s pověřeným obecním úřadem, sociálních služeb, domovů pro seniory, dále k ZZS LK, provozovatelům dětských domovů, stomatologům, praktickým lékařům, Českému červenému kříži nebo dopravcům provozujícím hromadnou přepravu osob. Ke dni 20. 3. 2020 bylo rozvezeno již celkem 44 000 kusů dezinfekce v kanystrech v objemu 3 litry a 5 litrů a plastových lahvích v objemu 0,5 litru.

Dezinfekční přípravky byly dodávány k závozům také z jiných zdrojů například ze Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR. Po distribuci malých balení dezinfekce následovala distribuce lihové dezinfekce z kontejnerů o objemu 1000 litrů. Hasiči z těchto velkých balení stáčeli dezinfekci do malých obalů. K 15. 4. 2020 hasiči rozvezli neuvěřitelných 61 956 litrů dezinfekce, z toho většinu tvořila dezinfekce od Severochemy. Všechny tyto litry prošly překladištěm HZS Libereckého kraje, kde se musely naskladnit, roztřídit podle distribučního seznamu a následně naložit do aut a rozvézt po kraji. Celkem bylo na krajském překladišti naskladněno 81 000 litrů lihové desinfekce a je tak vytvořena dostatečná rezerva pro další období boje s infekcí.Po dobu řešení krize hasiči rozváželi materiál na téměř 350 míst, a to v mnoha případech i opakovaně, viz. mapa níže. Celkem hasiči najezdili vozidly HZS LK více jak 35 000 km (počítáno i s repatriací občanů do ČR). Rozvozy materiálu samozřejmě dál pokračují.

Činnost krajských hasičů v nouzovém stavu Distribuce ochranných prostředků

Ochranné prostředky, nedostatkové zboží současnosti. První várku zdravotnického materiálu přivezl z Číny velkokapacitní letoun Ruslan v pátek 20. 3. 2020. Na své palubě přepravil z čínského města Šen-čen do České republiky 2 900 000 kusů ochranných prostředků. Veškerý materiál putoval do policejního skladu v Opočínku u Pardubic, odkud byl přeposlán do jednotlivých krajů. Z této zásilky do Libereckého kraje zamířilo 120 997 kusů potřebných ochranných prostředků, které se na libereckém krajském překladišti příliš dlouho neohřály a ihned putovaly k prvním adresátům do všech koutů Liberecké kraje. V první zásilce hasiči naskladnili 9 150 kusů respirátorů, ale také například ochranné štíty a jednorázové ústenky.

V následujících dnech a týdnech se tento proces opakoval, až se z toho stala pravidelná každodenní činnost hasičů. Naskladnit a vyskladnit několik tun materiálu nebylo rozhodně nic jednoduchého. Rozvážejí se roušky, ochranné brýle, obličejové štíty, ochranné obleky a jednorázové rukavice. Systém distribuce těchto prostředků vytváří Krajský úřad Libereckého kraje na základě požadavků organizací, subjektů a obcí s rozšířenou působností, následně vytvoří distribuční seznamy a dle nich HZS LK provádí rozvoz k cílovým subjektům. Hasiči do této doby rozvezli již několik tun materiálu na přibližně 350 míst v kraji a závozy stále nekončí. Každý den jich hasiči absolvují několik. Ochranné prostředky jsou určeny pro fungování organizací na několik dní, a proto je nutné závozy opakovat.

V sobotu 28. 3. 2020 hasiči až do 22 hodin na svém překladišti rozdělovali a připravovali balíky určené pro nemocnice v Libereckém kraji a Zdravotní záchrannou službu Libereckého kraje tak, aby je mohli všichni následující den obdržet. Jednalo se o 12 000 kusů respirátorů, 1 200 kusů ochranných obleků, 1 000 kusů roušek, 750 kusů brýlí a 2 500 kusů jednorázových rukavic. Zvláště nedostatkovým ochranným prostředkem jsou jednorázové obleky, kterých hasiči v pátek 10. 4. 2020 rozvezli 1 360 kusů a 14. 4. 2020 na svém překladišti naskladnili dalších 1 850 kusů.

Hasiči se nezastavili ani o Velikonocích. Na překladiště převzali množství ochranných pomůcek a hned v úterý 14. 4. začalo jejich třídění, které probíhalo až do 22 hodin. Na druhý den ráno byl nachystán rozvoz ochranných pomůcek do Krajské nemocnice v Liberci, nemocnice v Jablonci nad Nisou, Tanvaldu, České Lípě a Jilemnici a dále pro ZZS LK a praktické lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost v Liberci, Jablonci n/N, České Lípě, Semilech a Jilemnici. Zásilky obsahovaly jednorázové obleky, ochranné brýle, sady rychlotestů, roušky, ochranné návleky, štíty a respirátory. V sobotu 18. 4. 2020 hasiči na krajském překladišti naskladnili celkem 6 660 kusů respirátorů FFP2 a 1 240 kusů ochranných obleků. Do rozvozů byly zapojeny také dobrovolné jednotky hasičů, které si například dne 31. 3. 2020 na překladišti HZS LK vyzvedly několik balíků ochranných štítů a nanofiltrů a podle seznamů rozvezly ke koncovým subjektům.

Rozvoz rychlotestů

V pondělí 13. 4. 2020 hasiči rozvezli do všech pobytových zařízení sociálních služeb rychlotesty pro pravidelné testování zaměstnanců ve 14 denních intervalech. Hasiči těchto testů rozvezli již několik tisíc.

Činnost krajských hasičů v nouzovém stavu<br />Autor: HZS Libereckého kraje Distribuce nanofiltrů

Nanofiltry jsou další důležitou součástí rozvozů materiálů pro instituce v Libereckém kraji. Díky spolupráci Technické univerzity Liberec, která nanomateriál vyvinula, firmy ELMARCO s.r.o., která je schopna tento nanomateriál vyrábět ve velkých rolích, a firmy Drylock Technologies s.r.o., v níž se v poslední fázi upravuje nanomateriál do potřebných rozměrů, mohou následně hasiči nanofiltry rozvážet na potřebná místa.

V úterý 17.3.2020 rozběhla Technichcká univerzita v Liberci výrobu prvních 1 000 kusů nanofiltrů do roušek, které byly distribuovány lékařům, lékárníkům, do sociálních služeb a dalším potřebným subjektům v kraji. 27. 3. 2020 se dočkali prvních nanofiltrů do roušek také samotní hasiči. Ředitel Hasičského záchranného sboru LK plk. Ing. Luděk Prudil převzal z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty 1 000 kusů zkušebních nanofiltrů pro příslušníky HZS LK, kteří je celý víkend testovali. V následujících dnech další vyrobené kusy rozváželi opět na předem určená místa dle distribučního seznamu. Například 29. 3. 2020 hasiči rozvezli do domovů s pečovatelskými službami, domovů pro seniory a dalších domovů se sociálními službami celkem 27 750 kusů nanofiltrů.

Postelové sety do domovů pro seniory

Krajský úřad Libereckého kraje si vyžádal u Správy státních hmotných rezerv postelové sety, lůžkoviny a další související materiál, který putoval ve středu 8. 4. 2020 z rukou hasičů do tří vybraných zařízení pobytových sociálních služeb určených k umístění seniorů, kteří by byli nakaženi. Hasiči tento materiál přijali na svém krajském překladišti a po jeho rozdělení zajistili vlastními silami a prostředky rozvoz. Již předtím ve čtvrtek 2.4.2020 hasiči ze svého skladu v Machníně poskytli 20 kusů lehátek do Domova Seniorů Liberec - Františkov, kde lehátka sloužila k přenocování tamního personálu.

Činnost krajských hasičů v nouzovém stavu<br />Autor: HZS Libereckého kraje Vytvoření odběrových míst

Závoz ochranných pomůcek a materiálu však nebyl jedinou činností hasičů v období probíhajícího krizového stavu. Dále bylo nutné u nemocnic vytvořit třídící místa na vstupu do nemocnic včetně separačních stanů pro osoby s příznaky onemocnění nebo vybudovat odběrová místa. Pro tuto činnost hasiči použili nafukovací nebo nůžkové stany, které postavili například u Krajské nemocnice Liberec, v Nemocnici s Poliklinikou v České Lípě, Masarykově městské nemocnici v Jilemnici i jinde v kraji.

Vybudované stany slouží jako předsunutá pracoviště nemocnic pro odběrná místa pro testování obyvatel na SARS-CoV-2, způsobující onemocnění Covid-19 a to proto, aby do budov nemocnic nevstupovaly osoby s podezřením na nákazu, ale stany slouží i pro ochranu nemocničního personálu v jednotlivých nemocnicích před povětrnostními vlivy. Počet nasazených hasičských stanů je: 3 nafukovací a 3 nůžkové stany.

Činnost krajských hasičů v nouzovém stavu<br />Autor: HZS Libereckého kraje Repatriace občanů ze zahraničí

Během nouzového stavu zůstaly mimo Českou republiku po celém světě tisíce Čechů, které nebylo možné dopravit zpět do ČR standardním způsobem. Pro tyto občany zajistilo Ministerstvo zahraničích věcí ČR repatriační autobusy, které české občany navracely zpět do svých domovů. Do těchto repatriačních cest byl zapojen také Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, který se svým evakuačním autobusem přivezl celkem 213 občanů z Frankfurtu nad Mohanem a Berlína. Do Frankfurtu se hasiči vydali celkem čtyřikrát a do Berlína pak dvakrát. První repatriační cestu hasiči zahájili v neděli 15. 3. do Frankfurtu. Celkem 26 osob ale přivezli také z Prahy a dopravili do svých domovů v Libereckém kraji. Jednalo se o občany, kteří se vraceli z ciziny repatriačními letadly. K repatriaci těchto občanů byl využit také hasičský autobus obce Heřmanice.

Během cest museli hasiči dodržovat přísná hygienická opatření. Před nástupem občanů v zahraničí si hasiči oblékli stanovené ochranné prostředky, tj. respirátor třídy FFP3 s brýlemi nebo ochrannou masku CM6 s příslušným filtrem, jednorázový ochranný oděv s kapucí, nitrilové rukavice. Pro občany posádka vezla dezinfekci a ochranné jednorázové roušky. Po návratu bylo nutné dekontaminovat hasiče a zároveň také celý autobus ve třech krocích - mokrá lihová dekontaminace, ozonizace, odstavení autobusu pro přirozenou likvidaci případného zbytku virů. Tento proces se opakoval po každém návratu z ciziny nebo z Prahy. Během několika hodinových cest se vždy střídali dva řidiči, kteří se na cestu vydali jako dobrovolníci.

O repatriaci občanů do České republiky jsme informovali také zde

Obdržené dary

Hasiči však nejsou jediní, kdo v uplynulých týdnech pomáhají. Každý den je pomoc nabízena i jim. Neuvěřitelná vlna solidarity od občanů nebo firem doslova zavalila hasiče v Libereckém kraji. V prvních dnech po celém kraji dostávali roušky, ochranné štíty vyrobené ve 3D tiskárně, ochranný materiál potřebný pro manipulaci s materiálem v překladišti např. paletové vidle nebo ozonizéry. Hasiči dostali rovněž neuvěřitelné množství jídla a různých pochutin jako jsou sladkosti, velikonoční beránci, dorty, sportovní energetické gely, bonbony, sportovní nápoje nebo hotové pokrmy či nápoje.

V těchto náročných dnech držely tyto dary hasiče „nad vodou" a dodávaly jim potřebnou energii. Tímto všem našim dárcům ještě jednou děkujeme a vážíme si každé poskytnuté pomoci.

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 9 fotek)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Hořelo před restaurací u Blažků v Semilech
V Libereckém kraji je 103 uzdravených z koronaviru proti 86 nemocným
Díky příznivé situaci se uvolnění podnikání a dalších činností urychlilo
Na libereckém letišti havarovalo malé letadlo
Hasiči zasahovali při úniku oleje do řeky Jilemky
HZS Libereckého kraje má prvního nakaženého, je ze stanice v Semilech
Hasiči zasahují při požáru lesa v Horské Kamenici u Železného Brodu
Policisté a hasiči z kraje si převzali první dávku ochranných nanofiltrů
Hasiči převezli zpět do České republiky téměř dvě stě lidí
Krajští hasiči dostali stovky roušek od firmy Krasohled Liberec
Respirátory a další ochranné prostředky rozvážejí po Libereckém kraji
HZS Libereckého kraje se podílí na převozu občanů zpět do Česka

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Po stopách tajného projektu Zittwerke

V sobotu 19. září ve 14.00 startuje akce nazvaná Po stopách tajného projektu Zittwerke. S historikem Tomášem Chvátalem se zájemci vydají vlastními auty po objektech souvisejících s projektem Zittwerke. Podíváme se do méně známých míst spojených s válečnou výrobou v Semilech i do interiéru továrny v Řekách. Sraz je před budovou muzea. K dispozici je několik volných míst v autech, která si můžete rezervovat na historik@muzeumsemily.cz nebo na telefonním čísle 775 859 001. Na uvedené kontakty se můžete obrátit i v případě dotazů týkajících se této akce. Vstupné je dobrovolné. Přehled akcí semilského muzea v září

Zákaz návštěv platí v nemocnicích v Liberci, Turnově i Frýdlantě

S ohledem na aktuální vývoj onemocnění Covid19 vyhlašuje KNL, a.s. s platností od soboty 19. 9. 2020 zákaz návštěv ve všech svých nemocnicích v Liberci, Turnově a Frýdlantě. „I nadále je povolena přítomnost otce u porodu a samozřejmě doprovod zákonného zástupce při vyšetření dítěte. O dalších výjimkách, zejména v případě dlouhodobých hospitalizací je oprávněn rozhodnout primář oddělení," potvrdil tiskový mluvčí KNL Václav Řičář.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Mistrovský titul pro mladé orientační běžce z Turnova
Turnovský plavecký bazén opět zahájil provoz
Jízda Pojizerským pacifikem provede malebnými Krkonošemi
Hou, hou, hou Čiperkové mají novou šou!
Výlet z Hodkovic na Javorník: oběd v sudu, svačina u kamenného stolu

Nejčtenější články

16.09.: Počet aktivních případů koronaviru v Libereckém kraji překročil 400
16.09.: Obrazem: Magda Malá zpívala pro seniory v Rokytnici
16.09.: Přepeře dokázaly otočit zápas s Chlumcem

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Vyrobíme pro Vás webové stránky nebo eshop.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT