Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku je hotová!

27.10.2020 11:12:50 | Autor: Zdenka Štrauchová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Příšovice,Přepeře,Turnov

Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku je hotová!

V úterý 20. října 2020 byla dokončena rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 až na hranici Libereckého kraje. Dílo má zatím drobné vady a nedodělky, které mají být v brzké době odstraněny.

Slavnostní otevření bylo naplánováno na 24. října, ale muselo být zrušeno kvůli vládním opatřením. Turnovská radnice akci uskuteční společně s dalšími partnery pravděpodobně na jaře 2021.

Největší investiční akce na Turnovsku začala 1. dubna 2019. Nebyl to apríl ani pro místní obyvatele, ani pro podnikatele, natož pro řidiče. Prvního dubna 2019 totiž začala v souvislosti se stavbou řada úplných i částečných uzavírek, které komplikovaly dopravu až do 3. října 2020. Rok a půl tak byla ochromená doprava v Turnově II a přilehlém okolí.

Stavba byla členěná do několika etap. V loňském roce se začalo v prostoru kolem viaduktu a Nádražní ulici k odbočce na silnici I/10. Práce probíhaly po úsecích. Každý úsek čekalo to samé - frézování, sanace, konstrukce komunikace a chodníků ze štěrkodrtí, pokládka žulových obrub, pokládka dlažby, asfaltování.

Nádražní ulice 1. 5. 2019<br />Autor: Zdenka ŠtrauchováPrvní asfaltování v červnu 2019 

V části Nádražní ulice (od Hotelu Beneš pod ulici Čechova) došlo na první asfaltování koncem června. Následující den byla zahájena další etapa rekonstrukce, která už směřovala do katastru Ohrazenic.

Loňského září došlo v Nádražní ulici k instalaci sloupů veřejného osvětlení, v říjnu pak následovala výsadba zeleně. Tečkou za pracemi bylo položení 14. - 15. listopadu 2019 finálních asfaltový povrchů v celé ulici od Hotelu Beneš ke sjezdu na I/10. Velkou úlevou bylo v prosinci, těsně před Vánoci, položení podkladních asfaltů pod viaduktem a otevření tohoto úseku pro dopravu směrem na Přepeřskou. Tato část byla pro automobilovou dopravu odříznutá 9 měsíců.

Nejsložitějším místem celé operace byl viadukt, respektive část před ním, kde se kompletně předělávaly vodohospodářské sítě včetně dvou velkých odlehčovacích objektů, překládal se plyn a ještě nově zatrubňoval Odolenovický potok.

Srovnávací fotografie z místa před viaduktem:

Viadukt 21. 5. 2019<br />Autor: Zdenka Štrauchová

Viadukt 21. 10. 2020<br />Autor: Zdenka Štrauchová

Stavělo se také na silnici ze Svijan a z Příšovic do Přepeř

Paralelně se v roce 2019 rekonstruovalo také na II/610 ze Svijan do Přepeř. Opět došlo v několika úsecích k odfrézování asfaltového souvrství, probíhaly úpravy a výměny uličních vpustí.

Velkou viditelnou změnou prošla komunikace z Příšovic do Přepeř, kde vedle rekonstrukce vlastní vozovky silnice II/610, došlo k rozšíření a vybudování cyklostezky. Na výstavbě cyklostezky mezi Přepeřemi a Příšovicemi se podílely obě obce. Délka stezky je 625 m a celkové náklady na projekt byly přes 11 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury a Libereckým krajem, přidalo i město Turnov a další obce sdružené okolo Greenway Jizera Turnov-Svijany.

Zbýval úsek od viaduktu do Přepeř

Listopadovou pozitivní záležitostí bylo otevření části komunikace v úseku silnice II/610 z Přepeř až do Svijan, kdy se tuto část podařilo zhotovit o měsíc dříve.

V roce 2020 přišel na řadu zbývající úsek v Přepeřské ulici, tedy od viaduktu do Přepeř, a stavební ruch pokračoval také v Ohrazenicích mezi Pyrámem a odbočkou na I/10.

V Přepeřské ulici došlo 2. března na kompletní uzavírku a začaly fungovat výlukové jízdní řády. I zde se dělala nová dešťová kanalizace, chodníky, silnice a v neposlední řadě nový mostek u B.R.D. KOVO s.r.o., který dal firmě pořádně zabrat, protože bylo staveniště několikrát zcela zaplaveno.

Mostek Přepeřská 15. 5. 2020<br />Autor: Zdenka Štrauchová V červnu 2020 se podařilo mostek vybetonovat a červenci tento úsek zprůjezdnit. Do té doby byli obyvatelé z Přepeřské spojeni s městem pouze provizorní lávkou. V srpnu se po dokončení křižovatky v Přepeřích stavební činnosti opět vrátily do Nádražní ulice a k viaduktu. V Nádražní ulici probíhalo dláždění zálivů, bouralo se zábradlí přes zatrubněný Odolenovický potok a dělaly se úpravy na ostrůvku kolem plynového zařízení. Zhruba v polovině září došlo u viaduktu k položení finálních asfaltů. Úplně poslední uzavírka byla v sobotu 3. října, kdy Nádražní ulice v katastru Ohrazenic (od sjezdu z D10 po rozcestník na Pyrámu) dostala nový koberec.

Zhotovitelem stavby „Rekonstrukce silnice II/610 z Turnova až na hranici Libereckého kraje" byly společnosti EUROVIA CS, STRABAG a další jejich subdodavatelé. Akce za více než 205 milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši necelých 146 milionů korun.

Rovněž město Turnov vložilo do stavby nemalé finanční prostředky. Na chodníky, parkovací zálivy, veřejné osvětlení a vegetační úpravy v Nádražní ulici připadla částka přes 18 milionů korun. Město Turnov žádalo o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu - Komunitní rozvoj - prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří, maximální dotace byla přiznána ve výši 2.8 mil. Kč.

Stanovisko starosty Turnova Tomáše Hocke:

Musím říci, že se jednalo o největší dopravní projekt realizovaný v Turnově za posledních 7 let, za dobu mého starostování. Projekční přípravy trvaly 5 let. Samotná stavba pak další 2 roky. Domníváme se, že tento projekt, který vznikl především díky společné spolupráci Libereckého kraje a dalších 5 samospráv - města Turnova a obcí Ohrazenice, Přepeře, Příšovice, Svijany, rovněž dále Vodohospodářského sdružení Turnov, je i v krajském měřítku mimořádným počinem. Bylo zde mnoho společné vůle, mnoho peněz Evropské unie, kraje, ale především malých obcí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za spolupráci, jak v přípravě, tak ve stavebním procesu. Chtěl bych poděkovat všem obyvatelům Turnova i našeho regionu za neskonalou trpělivost. Zvláště pak bych se chtěl omluvit obyvatelům sídliště Přepeřská, kteří byli skoro 2 roky „odříznutí" od našeho města.

Dopravní stavby nepatří k těm, které nesou starostové dobře. Spousta jednání v přípravě, hledání kompromisů, financí, velká nespokojenost v průběhu stavby, často i nespokojenost ve finále. Nutnost vytrvalosti a soustředěné práce. Jediným uspokojením tak zůstává procházka po nových ulicích se zelení a třeba prohlídka dnes už historických fotografií. Nejde přece jen o nové silnice, ale především o kultivaci veřejného prostoru a zeleně. Tak ať slouží a je co nejméně reklamací.

Na závěr opět několik pohledů do Nádražní ulice:

Nádražní ulice nad viaduktem 7. 11. 2019<br />Autor: Zdenka Štrauchová


Nádražní ulice nad viaduktem 21. 10. 2020<br />Autor: Zdenka Štrauchová

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Nádražní ulice v Turnově má nový povrch až do Ohrazenic
Nádražní ulice v Turnově dostala v okolí viaduktu finální koberec
Nádražní ulici a viadukt v Turnově čekají poslední uzavírky
Stavební práce v Turnově se opět přesunou k viaduktu
Přes Jizeru z Přepeř do Modřišic neprojedete!
Opravy komunikací v Turnově neustaly ani přes letní měsíce
Položí finální asfalty mezi Přepeře a sídliště na Přepeřské v Turnově
Uzavírka na Přepeřské ulici v Turnově skončí v pondělí 20. července
V Přepeřské ulici v Turnově se pracuje na propojení mostek - viadukt
Sjezd do Ohrazenic ve směru od Prahy se na dva měsíce uzavře
Rekonstruovanou Nádražní ulici v Turnově zdobí nové letničky
Novinky z rekonstrukce silnice II/610 v Turnově až na hranici kraje
Každým dnem přibývají v turnovské Přepeřské ulici nové chodníky
Obrazem: Jak pokračuje rekonstrukce Přepeřské ulice v Turnově
Po dešti zůstal v rozkopané Přepeřské ulici v Turnově utopený bagr
Práce na turnovském mostě byly pozastaveny
Rekonstrukce silnice II/610 v Turnově se přerušuje do konce března
Oprava mostu v Turnově pokračuje, hotovo bude na konci prázdnin
Zahájili rekonstrukci Komenského ulice v Turnově
Silnice II/610 v Turnově jde opět do uzavírek
Rok 2020 se v Turnově ponese ve stavebním duchu
Přepeřskou ulici v Turnově čeká částečná uzavírka
Pod turnovským viaduktem projedou v pátek první auta
Průběh prací v turnovské Nádražní ulici ovlivňuje chladné počasí
Část Nádražní ulice v Turnově má nový koberec, teď řeší výsadbu zeleně
Z Turnova do Ohrazenic projedete bez omezení, po zimě práce pokračují
Listopadové aktuality z průběhu prací v Nádražní ulici v Turnově
V Nádražní ulici v Turnově brzo proběhne pokládka asfaltových vrstev
Práce v Nádražní ulici a pod viaduktem v Turnově ovlivní počasí
Část Nádražní ulice v Turnově čeká na finální povrch a výsadbu zeleně
VIDEO: Rekonstrukce Nádražní ulice a okolí viaduktu v Turnově
FOTO: Jak pokračují práce v Nádražní ulici a pod viaduktem v Turnově

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 21 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Zmírnění opatření proti koronaviru od 23. listopadu

Mezi nejdůležitější přijaté změny od 23. listopadu patří zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23 hodin do 4.59 druhého dne. Mezi výjimky ze zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště. Nově bude možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Zvýší se i limit pro shromažďování nepříbuzných osob, a to ze dvou na šest. Nově budou umožněna i náboženská shromáždění, ale opět jen do 20 osob a za dodržení nařízených hygienických opatření. V oblasti maloobchodu a služeb je umožněn také venkovní prodej vánočních stromků, kaprů a vánočních ozdob. Obchody budou moci mít otevřeno také až do 23 hodin a nově budou moci na žádost myslivců, kvůli prevenci výskytu afrického moru prasat, mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva.

Zdravotní potvrzení od lékaře musí uchazeč o studium doložit i nyní

Žáci devátých tříd, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu na střední škole, kde je požadována talentová zkouška, mají termín odevzdání přihlášek do 30. listopadu 2020. Jedná se o všechny umělecké školy a sportovní gymnázia. Podmínkou přijetí ke vzdělání na tyto školy zpravidla bývá také potvrzení dětského lékaře, že je uchazeč ke studiu na vybrané škole zdravotně způsobilý. Tento postup je třeba dodržet i v době, kdy je vyhlášen nouzový stav. Ačkoliv je teprve listopad, děti v posledním ročníku základních škol a jejich rodiče již nyní stojí před nelehkou volbou, jakému studijnímu oboru se bude žák nadále věnovat. Pokud se rozhodli pro střední uměleckou školu nebo sportovní gymnázium, je třeba si pospíšit a přihlášku podat již do 30. listopadu 2020.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Strážní a informační službu v Krkonoších podpořila Nadace ČEZ
Na zdraví řemeslu: Křišťálové údolí představí série krátkých videí
Turnovská radnice změnila webové stránky
Od 23. listopadu je turnovská knihovna otevřená přes výdejní okénko
Hoří Jilemnická bouda na Horních Mísečkách

Nejčtenější články

24.11.: Hoří Jilemnická bouda na Horních Mísečkách
22.11.: Klára Kůželová: Je potřeba pečovat o duši, to nás waldorf učil
21.11.: Řídil nákladní auto v Turnově opilý a narazil do kruhového objezdu

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Dodávky dílčích výrobních celků, tak i plně automatizovaných strojů, dopravníkových a polohovacích systémů.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT