Ohlédnutí za rokem 2017 v dopravě

09.12.2017 11:21:54 | Autor: TZ KÚ Liberecký kraj | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Dolánky,Železný Brod,Vrchlabí,Malá Skála,Český ráj,Radvánovice,Hostinné,Přepeře,Záhoří,Kundratice,Háje nad Jizerou,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří

Ohlédnutí za rokem 2017 v dopravě

Jaký byl rok 2017 z pohledu dopravců a cestujících v Libereckém kraji? Podívejte se na přehled nejdůležitějších momentů a událostí.

Dopravní obslužnost

V průběhu roku 2017 byly uzavřeny smlouvy se společnostmi ČSAD Česká Lípa, a.s. pro oblast Českolipska a Novoborska a se společností BusLine, a.s. (od 1.10. BusLine LK s.r.o.) pro oblast Jablonecka a Semilska. Do konce roku 2017 by měla být smluvně ošetřena i oblast Liberecka.

Přestože v minulosti se podařilo dosáhnout úspory v rámci ceny dopravního výkonu mj. i díky postupnému zvyšování provozní efektivity, došlo v roce 2017 ke zvýšení nákladů v důsledku nárůstu mezd řidičů. Liberecký kraj musel uzavřít s dopravci smlouvy nové, a cena dopravního výkonu tak při zohlednění navýšení mezd a zohlednění změny dalších vstupů vzrostla o 3 - 5 Kč/km.

V roce 2017 mj. z důvodu vyšších mzdových nákladů v kombinaci s nedostatkem řidičů dopravci omezili některé dálkové linky provozované na komerční riziko dopravců. Týkalo se to spojení z Prahy na Jilemnicko, z Liberce do Hradce Králové a Brna či Luhačovic nebo z Poličky a Hradce Králové do České Lípy a Ústí nad Labem. Část linek se podařilo nahradit, u některých dalších relací jsou i nadále prověřovány možnosti obnovení dopravy.

Počet cestujících v železniční dopravě meziročně vzrostl o 0,5 %, což kopíruje celostátní trendy v nárůstu cestujících i přes celkově zanedbanou železniční infrastrukturu v Libereckém kraji a dlouhodobou výluku na jinak velmi oblíbené trati z Liberce do Varnsdorfu.

V autobusové dopravě meziročně sledujeme jednak absolutní ukazatele (tržby, počty cestujících), tak i ekonomická kritéria (tržba na km). Zatímco v počtu objednaných (ujetých) km došlo k nárůstu, počet cestujících stagnuje, hlavní ekonomické kritérium - tržba na km má mírně klesající tendenci. Tento trend je způsoben jednak stávající vysokou konkurenceschopností individuální automobilové dopravy (ceny PHM, ceny ojetin), ale též novým přístupem k tvorbě jízdních řádů v důsledku srovnání mezd řidičů ve výkonu a v čekání - vyplatí se proto zajistit spoj i v nižší poptávce.

Uzavírky a výluky

Rok 2017 také přinesl mnoho uzavírek a výluk. Jednak pokračovaly stavební práce na silnici I/14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou, což se dotklo především linky 141 spojující obě města a tedy až 2000 cestujících denně. Další uzavírky mohli cestující zaznamenat v Liberci, v Chrastavě, na Frýdlantsku, v Semilech, v Chuchelně nebo na Českolipsku. Na železnici pak nejvýznamnější výluka byla spojena s modernizací železničních stanic a zabezpečovacího zařízení ve Frýdlantu a v Raspenavě. Další významná výluka, která ovlivňuje dopravu v Libereckém kraji, pak stále probíhá v Zittau.

V létě 2017 byla zavedena nová turistická linka z Harrachova na Zlaté návrší („Flybus") a prakticky ihned si získala přízeň u cestujících. Za červenec a srpen, kdy byla linka zkušebně v provozu každý víkend, celkem přepravila v každém prázdninovém měsíci skoro 3 tisíce cestujících.

V rámci kontroly kvality veřejné dopravy KORID LK provádí průběžné kontroly spojů, vybavení vozidel a zastávek (pomocí mystery shoppingu) a výsledky zjištění porovnává se smluvními standardy. V roce 2017 bylo zkontrolováno zhruba 800 spojů, přičemž bylo shledáno 58 neshod, z čehož 33 bylo závažných (ztráta přípoje, příliš velký náskok spoje atp.). Další kontroly kvality pak bylo možné provést s pomocí Centrálního dispečinku, který se zaměřoval především na dodržování jízdního řádu, ale také na zajištění bezbariérových spojů a dostatečné kapacity vozidel.

Kontroloři prověřují dodržování standardů veřejné dopravy - vozidla a jejich vybavení, označníky zastávek, výlepy aktuálních jízdních řádů. Nemohou samozřejmě podchytit všechny neshody, proto KORID LK přivítá jakékoli připomínky a podněty cestujících na některém z komunikačních kanálů (⦁ info@korid.cz, telefon +420 774 485 021, web ⦁ www.iidol.cz). V letošním roce KORID LK obdržel 211 podnětů, které byly operativně řešeny přímo či s dopravcem. Pro cestující Je lepší poslat informaci, že je něco špatně (pak se s tím dá něco dělat), než jen nadávat.

Centrální dispečink IDOL

Centrální dispečink IDOL má za sebou již více než rok svojí činnosti. Dispečink poskytuje informace dopravcům i cestujícím, koordinuje přestupní vazby a řeší reálné situace. Cestující mají k dispozici aplikace pro počítače, tablety i mobily, v nichž mohou sledovat reálnou dobu příjezdu autobusu či vlaku do konkrétní zastávky či stanice. Dispečink je přínosem nejen pokud jde o informování o jízdě spojů, ale také pokud jde o plnění standardů ze strany dopravců, na základě sledování je jasně vidět, že významně ubývá předčasných nebo bezdůvodně opožděných jízd spojů.

Dispečeři centrálního dispečinku na základě výstupů ze software sledujícího polohy vozidel zkontrolují průměrně 60 000 spojů za měsíc. Dopravci se ke zjištěným nedostatkům vyjadřují a zejména zásluhou této komunikace se dodržování jízdního řádu výrazně zlepšilo. Např. v měsících říjen a listopad došlo k nedodržení jízdního řádu (zpoždění spoje, předjetí spoje) pouze u 1,7 % spojů. Dispečeři centrálního dispečinku v současné době sledují dodržování 1590 přestupních vazeb mezi spoji (v různých variantách pro různé dny v týdnu).

Pro všechny cestující je dispečink k dispozici denně od 4 do 24 hodin, telefonní číslo je 704702000, informace o aktuálních odjezdech ze všech zastávek jsou na webu www.iidol.cz/tabule (pro počítač) anebo www.iidol.cz/mt (pro mobilní telefony).

Postupně se s on-line sledováním vozidel v dispečinku propojují i informační tabule na autobusových nádražích, některá města a obce informují své obyvatele prostřednictvím LCD obrazovek v informačních centrech apod., které také zobrazují aktuální polohu spojů sledovaných dispečinkem.

Drážní infrastruktura

KORID LK se soustředí především na drážní infrastrukturu a budování přestupních intermodálních terminálů.

V roce 2017 byly na železnici dokončovány rozestavěné akce z předchozích let. Nejvýznamnější akcí posledních desetiletí byla Modernizace železniční stanice Česká Lípa. Celé českolipské nádraží bylo přestavěno, nástupiště se přesunula přibližně o 250 m blíže k centru města. Byla vybudována nová výpravní budova, na nástupiště se cestující dostanou podchodem s výtahy. Přímo před vchodem do nádraží zastavují městské autobusy. Součástí rekonstrukce byla modernizace zabezpečovacích zařízení a zvýšení rychlosti do Stružnice (až 100 km/h), Srní u České Lípy (110 km/h), na úseku Česká Lípa - Zákupy vlaky jezdí rychlostí 120 km/h, která je na území Libereckého kraje historicky nejvyšší traťovou rychlostí. Stavba v rozsahu 1.428 mil. Kč zatím umožnila zásadní zlepšení jízdního řádu v relaci Mladá Boleslav - Česká Lípa. Aktuálně je v přípravě revitalizace navazujících úseků z České Lípy do Liberce a na Jedlovou. Po dokončení všech staveb je připravováno podstatné zlepšení spojení mezi Českou Lípou a Libercem, zlepšení přestupů a zkrácení pobytů vlaků při průjezdu v České Lípě.

K dalšímu podstatnému zlepšení železniční infrastruktury došlo na Frýdlantsku. Ve stavbě a názvem "Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava" byla za 542 mil. Kč zmodernizována nádraží ve Frýdlantu a v Raspenavě. Na přilehlých úsecích bylo osazeno nové zabezpečovací zařízení. Po dokončení stavby by se měla především zvýšit spolehlivost jízdního řádu získáním určitých časových rezerv a také mohou být zkráceny dosavadní technologické pobyty vlaků ve stanicích. V jízdním řádu cestující v důsledku dokončení stavby zaznamenají minutové korekce a zkrácení cestovní doby v relaci Liberec - Hejnice (Bílý Potok).

V německé Žitavě celý rok probíhá celková přestavba železniční stanice. Stavba nabrala zpoždění, a proto se cestující budou potýkat s výlukami i na začátku roku 2018. Poté, až se podaří zvýšit rychlost na polském úseku se Žitava stane důležitým přestupním místem mezi vlaky všech směrů. Výsledkem by mělo být podstatné zrychlení cestování v relacích Liberec - Dresden i Liberec - Varnsdorf.

Modernizace autobusových zastávek

V rámci zlepšení infrastruktury v autobusové dopravě byla zpracována projektová dokumentace Modernizace autobusových zastávek v Libereckém kraji. Cílem projektu je analýza stavu, souhrn opatření k modernizaci zastávek tak, aby odpovídaly legislativě, a s důrazem na bezpečnost a komfort cestujících (např. vybudování nástupních hran, osazení označníku zastávky v obou směrech atp.). Projektová dokumentace byla zpracována ve spolupráci s dotčenými orgány statní správy, policie a odborných organizací (NIPI) a na počátku roku budou projednány i v orgánech kraje. Za nejzajímavější výstupy lze považovat:

Manuál pro výstavbu zastávek, který ocení zejména starostové obcí při přípravě a budování autobusových zastávek na katastru jejich obcí.

Návrh jednotného označníku zastávek příměstské autobusové dopravy Tento vzorový označník je navrhován pro plošnou výměnu označníků zastávek příměstské autobusové dopravy v LK.

Vytipování 55 zastávek pro instalaci moderních zastávkových informačních systémů včetně informací o reálném dojezdu spoje.

Návrh nových programů Dotačního fondu LK doplňující existující dotační tituly pro autobusové zastávky, jako pomoc obcím při projektové přípravě a realizaci.

Zákaznické centrum veřejné dopravy v evropském domě

V průběhu roku 2017 se připravoval projekt Zákaznické centrum, jehož cílem je vybudování a jednotná správa sítě kontaktních míst veřejné dopravy po celém Libereckém kraji, kterou dnes provozují dopravci a města.

Nejviditelnějším výstupem z celého projektu je nové Zákaznické centrum veřejné dopravy v přízemí nově rekonstruovaného Evropského domu.

Zákaznické centrum v Evropském domě nabídne kompletní škálu služeb souvisejících s kartou Opuscard a s cestováním veřejnou dopravou - pořízení či výměnu karty Opuscard na počkání a bez expresních příplatků, dobití elektronických peněženek a pořízení časových kupónů jak pro MHD Liberec a Jablonec nad Nisou, tak i pro příměstskou dopravu Libereckého kraje, místenky na autobusy v rámci AMS rezervačního systému, prodej jízdních řádů. K dispozici budou informační letáky o tarifu IDOL, výlukové jízdní řády a souhrnné informace o změnách ve veřejné dopravě. Nově otevřené Zákaznické centrum je bezbariérové včetně prostoru pro ponechání dětského kočárku pod dohledem rodiče, snadno dostupné od OC Forum (přes dočasně nevlídné parkoviště) nebo od zastávky MHD Na Rybníčku.

Provozní doba Zákaznického centra v Evropském domě bude v pracovní dny denně od osmi hodin, dvakrát v týdnu (pondělí a středa) do šesti, po zbytek pracovního týdne do čtyřech hodin odpoledne. Telefonní linka však bude obsluhována denně po celý kalendářní týden od 4:00 do 24:00, očekáváme její využití zejména pro informace o reálném provozu veřejné dopravy včetně zpoždění či výluk.

V Liberci tak vzniká kontaktní místo, kde lze získat kompletní informační služby související s veřejnou dopravou Libereckého kraje, kartu Opuscard na počkání, vyřídit reklamaci karty. Stávající kontaktní místo ve Frýdlantské ulici u liberecké radnice zůstává i nadále v provozu včetně prodeje časového jízdného MHD V Liberci a Jablonci nad Nisou.

Co je pro cestující nejdůležitější: Dojde ke změně ceníku ve prospěch žadatelů o kartu - ruší se expresní příplatek za vydání osobní karty na počkání a cena anonymní přenosné karty je snížena na téměř polovinu na 50 Kč. Nově ji bude možné zakoupit i na některých autobusových spojích u řidiče.

Nové Zákaznické centrum veřejné dopravy bude v plném provozu od 2. ledna 2018, 3. ledna je jeho slavnostní otevření a zároveň Den s Opuscard, v němž bude možné získat osobní a přenosnou kartu s 50% slevou.

Co přinese rok 2018?

V neděli 10. prosince vejdou v platnost v celé republice nové jízdní řády a v následujících podkapitolách je přiblíženo, jaké novinky se budou týkat cestujících v Libereckém kraji.

Železniční doprava

Nejvýznamnější novinkou je nová koncepce provozu na železniční trati mezi Mladou Boleslaví a Českou Lípou. Osobní (zastávkové) budou provozovány efektivněji v prokladu s rychlíky. Ve výsledku tak dojde k vytvoření celodenní nabídky spojení mezi Českolipskem (a Novoborskem) s Mladoboleslavskem každou hodinu. Dojde tak k odstranění neefektivních následných jízd osobního vlaku do Bakova nad Jizerou za rychlíkem. Mezi hlavní pozitiva změn patří zkrácení cestovní doby z Českolipska do Mladé Boleslavi a zavedení přímého spojení z Českolipska až do Mladé Boleslavi.

Tato změna má dopad také na návaznosti v Bakově nad Jizerou v relaci Česká Lípa - Turnov. Tyto návaznosti se ve většině případů přesunou do Mladé Boleslavi, ale celková doba přepravy nebude ve srovnání se stávajícím stavem delší.

Turistické spoje (nové i stávající)

Od nového jízdního řádu dochází ke sjednocení provozního období sezónních a posilových vlaků mezi Libercem a polskou Szklarskou Porębou. Nově budou vlaky rozděleny do dvou hlavních provozních období: denní provoz a sezónní provoz. Posilové vlaky, t.č. provozované v omezeném provozním období, pojedou v režimu sezónního provozu, a tak dochází k mírnému rozšíření nabídky spojení.

Dále Liberecký kraj jedná s dopravcem České dráhy o prodloužení dvou párů rychlíků Praha - Tanvald o víkendu až do žel.st. Harrachov. Změna je připravována k termínu od dubna 2018. Dojde-li k realizaci, bude „CYKLOVLAK" z Liberce do Kořenova provozován o hodinu dříve (tj. v 8:05 z Liberce). Dále do Rovenska pak pojede spojen s pražským rychlíkem až do Turnova.
Spěšný vlak „Mácháč" z Liberce do Doks, který si již od svého zavedení v roce 2016 rychle oblíbila velká část cestujících, bude i nadále v provozu, a sice každou sobotu, neděli a svátek od 30 června do 2. září. Vlak odjede z Liberce v 9:44, zpět z Doks v 16:51. Krom tohoto přímého vlaku bude spojení z Liberecka do Doks (a opačně) i nadále možné kombinací osobního vlaku a rychlíku s přestupem v České Lípě.

Ostatní změny

⦁ Na tratích na Frýdlantsku dojde k úpravám časových poloh v důsledku modernizace železničních stanic Frýdlant v Čechách a Raspenava. Dojde k mírnému zrychlení dopravy mezi Libercem a Frýdlantem (Černousy/Novým Městem p.Smrkem) a také mezi Libercem a Hejnicemi (Bílým Potokem).
⦁ Ranní osobní vlak z Ostroměře (4:57), Jičína (5:22) a Rovenska pod Troskami (5:48) bude v Turnově navazovat na spěšný vlak do Liberce (příj. 6:53).
⦁ O víkendu pojede první ranní vlak z Jilemnice do Martinic cca o hodinu dříve z důvodu zajištění dopravy do zaměstnání v průmyslové zóně Pilníkov (u Trutnova).
⦁ Na trati z Liberce přes Hrádek nad Nisou a Žitavu do Varnsdorfu bude z důvodu pokračující výluky v žel.st. Žitava (Zittau) platit do odvolání výlukový jízdní řád. Více informací naleznou cestující na webu ⦁ www.iidol.cz.
⦁ Na dalších tratích dochází jen k minimálním změnám. Kompletní a přehledný změn naleznou cestující na webu ⦁ www.iidol.cz v sekci ⦁ Jízdní řády/Připravované změny.

Příměstské autobusové linky

Nová koncepce spojení na Ćeskolipsku - V návaznosti na změny na železnici jsou na Českolipsku, v oblasti Dokeska, připravovány úpravy jízdních řádů autobusové dopravy v rámci projektu „Optimalizace veřejné dopravy". Cíle optimalizace (vč. změn na železnici) jsou:
⦁ Zlepšení železničního spojení v relaci Česká Lípa - Mladá Boleslav
⦁ celodenní nabídka spojení
⦁ proklad rychlíků a osobních vlaků
⦁ některé osobní vlaky vedeny přímo do žst. Mladá Boleslav město
⦁ Návaznost regionálních autobusů na vlaky a/nebo vhodný proklad spojů
⦁ Ve spolupráci se Středočeským krajem zavedeno přímé spojení v relaci Česká Lípa - Doksy - Bělá p.B.

Dále jednáno ve spolupráci s podniky PZ v České Lípě o komplexním řešení dopravy na směny.
Součástí změn je také mírné rozšíření provozu na lince 490 z Nového Boru a České Lípy do Prahy. Upravena bude také linka z Rumburku do Prahy, která ponese nově číslo IDOL 400 a vybrané spoje pojedou přes Doksy, čímž dojde k posílení přímo spojení Doks s Prahou.

Relace Liberec - Hradec Králové

V roce 2017 došlo k výrazným změnám v této relaci, kdy byla zrušena většina spojů provozovaných na komerční riziko dopravců. Spojení se však v této relaci podařilo ve spolupráci Libereckého a Královéhradeckého kraje nahradit. I od prosince 2017 dojde k dalším změnám, kdy o víkendu bude zrušena linka z Prostějova a Brna do Liberce. Částečně bude nahrazena novými nedělními spoji z Poličky a Hradce Králové do Liberce a zpět.

Dále dojde k omezení pátečních spojů dopravce BUS Vysočina, ale klíčový odpolední spoj z Liberce bude zajištěn linkou 370 (dopravce BusLine LK) a naopak bude zaveden nový večerní spoj z Hradce Králové do Liberce.

Nové Spojení Hodkovice n.Moh. - Jablonec n.Nis. linkou 150

Ve spolupráci Libereckého kraje, města Hodkovice n.Moh. a společnosti Monroe/Tenneco dochází k rozšíření nabídky spojení z Hodkovic nad Mohelkou do Jablonce nad Nisou a zpět. V této relaci budou v provozu 3 páry spojů, které zajistí dopravu na směny z Jablonce do Hodkovic do Monroe/Tenneco a další dva páry spojů (ráno a odpoledne) pro dopravu do práce a do škol v Jablonci. O dalším rozšíření provozu v této relaci bude i nadále jednáno v roce 2018.

Rozšíření nabídky spojení z Liberce do Šimonovic linkou 20

Ve spolupráci Libereckého kraje a Statutárního města Liberec dojde od 10. prosince k rozšíření nabídky spojení z Liberce do Šimonovic. V pracovní dny přibude 5 párů spojů a o víkendu bude zaveden 2-hodinový interval spojů (místo 3-hodinového). Liberecký kraj rozšířením objednávky spojů reaguje na dosavadní, ale i plánovaný rozvoj obce Šimonovice.

Nové Spojení Liberec - Jablonec n. N. linkou 141 od června 2018

Z důvodů pokračující výše zmíněné uzavírky bude od prosince 2017 cca do konce května 2018 platit „výlukový jízdní řád" a linka 141 i nadále bude jezdit přes Vratislavice. Od června 2018 po otevření nové silnice I/14 však dojde ke změně koncepce dopravy na této lince. Návrhy, které připravuje spol. KORID LK, budou k dispozici na webu www.iidol.cz v lednu a cestující se mohou svými náměty na nově vznikající koncepci spojení podílet.

Turistická linka z Harrachova na Zlaté návrší i v roce 2018

V létě 2017 byla zavedena nová turistická linka z Harrachova na Zlaté návrší. A protože si ihned získala přízeň cestující veřejnosti, je s provozem v letní sezóně počítáno i pro rok 2018. Linka nabízí spojení nejen z Harrachova, ale i z širšího území, neboť navazuje na vlaky z Liberce a Polska. Ráno navíc nabízí spojení z Jilemnicka do Polska a večer zpět.

Ostatní

⦁ Na vícero linkách proběhla revize jízdních dob s cílem minimalizovat podjetí jízdního řádu. U některých linek dojde i k celkovému zkrácení cestovní doby (většinou v rozsahu do 5 minut).
⦁ Z Jičína a Lomnice nad Popelkou do Semil bude prodloužen jeden pár víkendových spojů (celkem tak dojde k rozšíření nabídky spojení na 6 párů).
⦁ O víkendu v zimní sezóně dojde k zavedení vloženého páru spojů z Vrchlabí do Jilemnice a zpět přes Benecko.
⦁ O víkendu v zimní sezóně dojde k zavedení vloženého páru spojů z Hejnic na Smědavu a zpět.
Na dalších linkách dochází k časovým posunům či úpravám omezení jízdy spojů. Jako vždy je možné získat kompletní přehled o změnách jízdních řádů na webu www.iidol.cz. Náměty a připomínky nejen k jízdním řádům mohou cestující zasílat na info@korid.cz.

Plošné zavedení Režimu zastávek na znamení

Z důvodu sjednocení pravidel pro cestující (i řidiče) bude v Libereckém kraji plošně zaveden režim zastávek na znamení, který znamená, že cestující budou signalizovat řidiči svůj záměr vystoupit pomocí signalizačního zařízení ve vozidlech. Pro nástup se nic nemění, cestující nemusí na řidiče mávat.

Tato povinnost se vztahuje na většinu zastávek vyjma nejvýznamnějších autobusových nádraží, terminálů a přestupních uzlů. Konkrétně je zastávka na znamení uvedena v jízdním řádu poznámkou u zastávky (nebo spoje).

Objížďkové a výlukové jízdní řády

I v roce 2018 jsou očekávány uzavírky pozemních komunikací. Nejvýznamnější je pokračování rekonstrukce silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem n. Nis., která se dotkne jedné z nejvytíženějších autobusových linek v Libereckém kraji (č. 141 Liberec - Jablonec n. Nis.). Další uzavírky jsou plánovány např. na silnici ze Semil do Jilemnice (přes Háje n. Jiz.).

Jako již tradičně bude možné informace o aktuálních výlukách a souvisejících opatřeních ve veřejné dopravě najít na webu www.iidol.cz, kde mohou cestující nalézt informace o výlukách s využitím pravidelně aktualizované mapy výluk.

Integrovaný dopravní systém IDOL

Od října 2017 jsou do IDOL zahrnuty i všechny rychlíky Českých drah na území Libereckého kraje (vždy v úseku mezi stanicemi, kde rychlík zastavuje), jedná se o nejvýznamnější rozšíření platnosti IDOL za celou dobu jeho existence. V některých případech se cestujícím v podstatě zdvojnásobila nabídka spojení, resp. se zkrátil interval mezi spoji ze dvou hodin na jednu hodinu.

KORID LK připravuje modernizaci celého kartového systému Opuscard a tarifu integrovaného dopravního systému IDOL s využitím nejmodernějších technologií s cílem, aby byla veřejná doprava i nadále snadno a levně přístupná všem cestujícím, byla zachována integrace regionálních autobusů, vlaků i městské dopravy do jednotného systému. Všechny uvažované úpravy tarifních nabídek jsou připravovány již pro nová zařízení, proto aktuálně nedochází k žádným zásadním změnám v druzích jízdného, cenách jízdenek nebo principech odbavení.

V tarifní oblasti došlo v závěru roku 2017 k několika dílčím úpravám, které přinesou v některých případech zatraktivnění využívání integrované dopravy. Nově budou do integrovaného dopravního systému zahrnuty vybrané autobusové linky v dalších lokalitách mimo Liberecký kraj, a to Starý Šachov a Bělá pod Bezdězem. Další změnou je, že jízdní doklady, které dříve platily vždy po dobu kalendářního roku, nyní platí 365 dnů. Na první pohled to vypadá stejně, ale jedná se o výhodu pro ty, kteří si takový doklad kupují v průběhu roku, dříve platil každý doklad vždy jen do 31.12., nyní bude platit vždy 365 dnů, tedy doklad zakoupený například 5.12.2017 platí do 4.12.2018.

Kompletní znění Tarifu IDOL, Smluvních přepravních podmínek je k dispozici na webové stránce www.iidol.cz/jizdenky, ceny všech druhů jízdenek lze snadno zjistit z tarifního počítadla na www.iidol.cz/pocitadlo .

Tarifní nabídky pro pravidelné cestující

Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí do zaměstnání, do školy či z jakýchkoliv jiných důvodů, doporučujeme zakoupení časových jízdenek na osobní kartu Opuscard. Jízdenky jsou vydávány pro všechny relace ve verzi na 7, 30 nebo 90 dní. Dále zde existují možnosti výhodných 365denních celosíťových jízdenek s platností ve všech spojích IDOL (za 10 000 Kč, pro seniory nad 70 let za 500 Kč).

Tarifní nabídky pro nepravidelné cestující

Pro nepravidelné cestující je určena elektronická peněženka na kartě Opuscard (přenosné i osobní). Elektronické jízdné je přibližně o 10 % levnější v porovnání s papírovou jízdenkou placenou v hotovosti. Navíc elektronické jízdenky jsou přestupní nejen v rámci autobusové dopravy, ale i mezi autobusy a vlaky, dokonce je možné využívat i přestup z příměstské dopravy nebo vlaku na MHD a naopak.

Nabídky turistických jízdenek

Liberecký kraj je atraktivním turistickým regionem. Své vyžití naleznou turisté v každém ročním období. Veřejná doprava nabízí možnosti, jak tento kraj poznat a využívat přitom vlaky, autobusy i tramvaje.

Jízdenky Euro Nisa Ticket (ENT) je mezinárodní turistická jízdenka, která platí ve většině spojů veřejné dopravy v Libereckém kraje, ve vlacích i s přesahy do okolních krajů, na celém území dopravního svazu ZVON, tj. v německých okresech Bautzen a Görlitz a v neposlední řadě také na části území Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Podrobnosti lze nalézt na ⦁ www.iidol.cz a ⦁ www.zvon.de (i v češtině).

Platnost jízdenek je mírně odlišná od jízdních dokladů IDOL, jízdenky Euro-Nisa-Ticket platí ve většině regionálních autobusů , ve vozidlech MHD ve městech v Libereckém kraji a ve všech vlacích na území Libereckého kraje i v některých dalších lokalitách ,  po zakoupení místenky dle tarifu ČD také na lanové dráze ČD na Ještěd. V Německu platí například také v úzkorozchodných vlacích ze Žitavy do Oybinu a Jonsdorfu a z Weisswasser do Bad Muskau, bez nutnosti platit parní příplatek.

Pro nákup jízdenek není třeba Opuscard. Cena je nastavena velmi příznivě, na 160 Kč pro jednu osobu a 320 Kč pro až pět osob. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici). Obliba těchto jízdenek mezi cestujícími stále roste, v ČR jich nejvíce prodají dopravci České dráhy a.s. a Die Länderbahn GmbH.

Rozvoj jízdenek ENT je předmětem česko-saského projektu Euro-Nisa- Ticket Future 2020, mezi jehož cíle patří změny v rozsahu územní platnosti, větší provázanost s turistickými produkty a rozšíření tarifních produktů.

Jízdenky IDOL+ a IDOL5+ platí 24 hodin od zakoupení ve všech spojích zapojených do IDOL v rámci Libereckého kraje, tedy zpravidla v regionálních autobusech, ve všech vlacích a na linkách MHD Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz.

Pro nákup jízdenek IDOL+ a IDOL5+ je třeba karta Opuscard, pro jednu osobu je cena stanovena na 120,- Kč a pro 5 osob na 250,- Kč. Ve skupině 5 osob stačí jedna Opuscard. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici).

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Jak se mění jízdní řády od 10. prosince?
Nejoblíbenějším řidičem je Michal Piška, průvodčí Šárka Kopešová
Na turnovském nádraží probíhá druhá etapa rekonstrukce hlavní budovy
Úpravy nádraží v Žitavě ovlivní adventní vlaky z Liberce do Drážďan
Obrazem: Jak probíhá výstavba kruhových objezdů v Semilech
S jízdenkami IDOL dojedete už i rychlíkem
Kraj chce vysokorychlostní železnici z Prahy do Polska přes Liberec
Co nového v jízdním řádu v Libereckém kraji od 3. září?
Liberecký kraj uzavřel nové smlouvy s autobusovými dopravci
Na výlet do Krkonoš i Českého ráje budou jezdit speciální busy a vlaky
Přímé vlaky Liberec - Szklarska Poręba zůstávají v provozu
Kraj trvá na zrychlení cesty do Prahy, vylepšit mají i pojizerská nádraží
Ohlédnutí za rokem 2016 v dopravě

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Semilska

TUL otevře s Fraunhofer institutem nové Centrum excelence

Technická univerzita v Liberci (TUL) a německý Fraunhoferův institut pro výzkum silikátů (ISC) spojují své síly a zřizují nové centrum excelence. Institut pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL uzavřel s Fraunhoferovým institutem, jako jedna z mála českých institucí, Memorandum o porozumění. Aby se vznik centra co nejvíce urychlil, navrhují partneři zahájit spolupráci v oblastech společných odborných znalostí a zájmů. Pro výměnu know-how a výsledků výzkumu ústavy vytvoří digitální datový prostor. Základem spolupráce je týmový projekt NANOMATCON (Multifunkční nanočástice a strukturované materiály), financovaný v rámci evropského programu Horizont 2020, a některé aplikované projekty s českými průmyslovými partnery.

Nové termíny sluchové poradny v Turnově

Od loňského roku začala v Turnově fungovat na adrese DPS Výšinka, Granátová 1897 sluchová poradna. Poradna zajišťuje odbornou pomoc, seřizování sluchadel či prodej baterií a drobných náhradních dílů do sluchadel. V Turnově bude i v roce 2019 poskytovat služby odborný pracovník Jaroslav Paur. Nejbližší termíny poradny budou: 25. 2., 29. 4. a 24. 6. od 9 do 11 hodin. Na jednotlivé termíny je nutné se předem objednat na tel. čísle: 488 577 841 nebo 731 653 007.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Projednávání návrhu nové zonace KRNAP se těší zájmu veřejnosti
V Příkrém u Semil hořel v noci rodinný dvojdomek
O Albánii bude cestovatelka Bičíková vyprávět i v Benešově u Semil
K rozhodnutí soudu: Kdo ochrání záchranáře?
Promítání o Peru a Bolívii bude probíhat v Cafe Terasy

Nejčtenější články

18.02.: Rekonstrukci silnice chystají v Roztokách u Jilemnice i Železném Brodě
18.02.: Cenu města Semily za rok 2018 obdrželi Lenka Holubičková a KČT
17.02.: Obrazem: Maškarní karneval na semilském kluzišti 2019

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Informace z oblasti tvorby, údržby a podpory webových stránek.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT