Program turnovské knihovny Antonína Marka v březnu

06.03.2018 09:46:08 | Autor: redakce | Rubrika: KULTURA | Obce: Turnov

Program turnovské knihovny Antonína Marka v březnu

Městská knihovna Antonína Marka v Turnově chystá v březnu opět mnoho akcí nejen pro děti, více podrobností najdete v našem přehledu.

Měsíc březen je tradičně v knihovnách měsícem čtenářů a čtenářství. I letos tomu není jinak. Od středy 1. března do pátku 30. března proběhne celostátní propagační kampaň na podporu činnosti knihoven a aktivit s nimi spojených. Není to pouze výzva a příležitost daná knihovnám, ale všem institucím, kterým není lhostejný osud vzdělaností naší současné populace a alarmující celostátní a stále vzrůstající procento tzv. druhotné „čtenářské negramotnosti“. Neschopnost vnímat přečtený text a následně jej reprodukovat, nehledě rovněž na techniku čtení. Je zároveň příležitostí přiblížit instituci knihovny široké veřejnosti.

Kalendář akcí

S Knížkou do života - Bookstart

Projekt pro rodiče s dětmi jak rozvíjet pozitivní vztah ke knize, čtení a vyprávění. S knížkou do života, si dává za cíl pomoci dětem a rodičům při výchově ke čtenářství.

Pondělí 5. března 2018 - pátek 8. března 2018 Týden čtení aneb čtení sluší každému - 10. ročník

Týden intenzivního čtení hlavně těm nejmenším dětem. Čteme ve školkách, školách, družinách, čteme dětem, děti nám dospělým. Čteme v knihovně, čteme doma, čteme kde můžeme, ale hlavně čteme celý týden! V tomto ročníku čteme z knížek pro nejmenší, ale také z knížek spisovatelů jako Josef Čapek, Karel Čapek, Václav Čtvrtek, Marie Kubátová a řada dalších ....

Čtenář roku - 8. ročník

Také v roce 2018 pokračujeme v oceňování nejlepších čtenářů v naší knihovně. Letošního „Čtenáře roku" budeme hledat mezi malými dětmi a jejich rodiči, kteří nejen dětem čtou, ale také vyprávějí a navštěvují pořady v knihovně jako jsou Pohádkové podvečery, Klub Matýsek, tvůrčí dílny a další. Nejlepší čtenář bude moci s rodiči naše město zastupovat i v krajském kole.

Nové služby a aktivity knihovny:

Projekty výchovy ke čtenářství - S knížkou do života, Klub Matýsek, Druhé a další čtení, Pohádková babička do školky, pořady a čtení ve spolupráci s Centrem pro rodinu Náruč, cyklus přednášek a pořadů pro Virtuální univerzitu třetího věku, biblioterapie pro pacienty NSP KNL nemocnice Turnov, cyklus přednášek, pořadů a akcí k 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.

Dále besedy, autorská čtení, pohádkový podvečer, tvůrčí výtvarná dílna, výtvarná soutěž pro děti do 10 let Knížka malovaná - Pejsek a kočička, aktivity v rámci projektu Kde končí svět, Klub Matýsek, Noc s Andersenem, sázení Pohádkovníku - stromu republiky samotnými dětmi.

Kalendář akcí

Sobota 3. prosince 2018 od 9:00 hodin, Kulturní centrum Střelnice

Vítáme do života
Tradiční vítání nových občánků města Turnova první v tomto roce je ve spolupráci s matrikou městského úřadu obohaceno v rámci projektu S knížkou do života dalšími dárky, včetně dárkového poukazu knihovny pro děti a rodiče

Pondělí 5 března 2018 od 9:30 hodin, dětské oddělení knihovny

Klub Matýsek - S knížkou do života
Nový projekt výchovy ke čtenářství S knížkou do života se stává další součástí činnosti Klubu Matýsek, který je určen nejen rodinám s dětmi, ale také dětem mateřských škol až do předškolního věku. Na děti se v pestrém programu a čtení těší Eva Kordová.

Úterý 6. března 2018 od 9:00 hodin, dětské oddělení knihovny

Dílny čtení
Hodiny výchovy ke čtenářství pro 2. ročníky základních škol zaměřené na knihy Josefa a Karla Čapka v rámci projektu Rok bratří Čapků k 100. výročí založení republiky. Pořadem provází Eva Kordová

Úterý 6. března 2018 od 14:00 hodin, dětské oddělení knihovny a každé další úterý v měsíci

Čtenářský klub Turnovský Granátek
Březnová setkání budou zaměřena nejen na nové knihy, ale také tvůrčímu psaní a dalším aktivitám kolem knížek. Čtenářský klub vede Eva Kordová

Úterý 6. března 2018 od 18:00 hodin, Dům Na Sboře

Izrael a Palestina aktuálně aneb co se z médií nedozvíte
Přednáška PhDr. Terezie Dubinové Ph.D., která přiblíží zájemcům o tuto problematiku současnou situaci v těchto zemích.

Středa 7. března 2018 od 12:00 hodin, MŠ 28. října, každou další středu v měsíci

Babička do školky
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské škole. Mezi děti opět přijde pohádková babička Marie Meixnerová. Součást akce Týden čtení

Čtvrtek 8. března 2018 od 9:30 hodin, dětské oddělení knihovny

Klub Matýsek - S knížkou do života
Nový projekt výchovy ke čtenářství S knížkou do života se stává další součástí činnosti Klubu Matýsek, který je určen nejen rodinám s dětmi, ale také dětem mateřských škol až do předškolního věku. Na děti se v pestrém programu a čtení těší Eva Kordová.

Pátek 9. března 2018 od 12:00, MŠ Zborovská a každý další pátek v měsíci

Babička do školky
Čtení s pohádkovou babičkou dětem v mateřské škole. Mezi děti přijde opět pohádková babička Marie Podzimková. Součást akce Týden čtení.

Pondělí 12. března 2018 od 10:00 a 11:00 hodin Centrum pro rodinu Náruč

S knížkou do života
Jak se svými dětmi rozvíjet pozitivní vztah ke knize, čtení a vyprávění. Seznámení s projektem S knížkou do života, který si dává za cíl pomoci dětem a rodičům při výchově ke čtenářství. Na maminky s dětmi se těší Eva Kordová

Úterý 13. března 2018 od 8:30 hodin, dětské oddělení knihovny

Dopoledne s knihovnou
Pestrý program pro děti ze základní školy Loukovec, která přijede do naší knihovny. Pasování prvňáčků, dílna čtení a další.

Úterý 13. března 2018 od 16:00 hodin

Pohádkový podvečer - Hrajeme si s pohádkou
Oblíbený pohádkový podvečer pro rodiče s dětmi bude s loutkovým souborem Čmukaři ve znamení improvizace pohádek. Děti si pohádky samy vymyslí a zahrají společně s herci i rodiči. Zároveň budou vyhlášeni nejmladší čtenáři naší knihovny v rámci akce Čtenář roku 2018. Na všechny čeká malá odměna.

Úterý 13. března 2018, od 18:00 hodin, Dům Na Sboře

Střípky z českého Chicaga
Povídání o historii a současnosti české komunity v Chicagu. Knihu představí jeden s autorů Mgr.et Mgr. Jaroslav Kříž

V Turnově vznikla pro seniory biblioterapie

Středa 14. března 2018 od 9:30 hodin, oddělení následné péče nemocnice Turnov

Biblioterapie pro seniory
Další setkání s pacienty nad knihou a příběhem v rámci projektu Aktivně ve stáří. Psychoterapie pomocí četby, vyprávění a dramatizace. Za odborné pomoci Paedr, Ivany Vacardové program připravuje Eva Kordová. Samostatný článek

Čtvrtek 15. března 2018 od 14:00 hodin, Klub aktivní senior penzion Žižkova, pondělí 19. března 2018 od 14:00 hodin penzion Výšinka, středa 21. března 2018 od 14:00 hodin DD Pohoda

Střípky z českého Chicaga
Povídání o historii a současnosti české komunity v Chicagu. Knihu představí jeden s autorů Mgr.et Mgr. Jaroslav Kříž. Pořady jsou součástí projektu Aktivně ve stáří.

Neděle 18. března 2018 od 10:00 hodin

Dílna pohádková, deštníková, recyklační
Tvůrčí výtvarná dílna pro rodiče s dětmi zaměřená nejen na přípravu pohádkové Noci s Andersenem, téma Pohádky o pejskovi a kočičce. Tvořit se bude opět pod vedením zkušených lektorek.

Úterý 20. března 2018 od 18:00 hodin, klubovna hasičské zbrojnice Mašov

Island - Po stopách horkých pramenů
Cestopisná přednáška pro všechny milovníky exotického putování na Island. Cestovatelé Petra Kvarda a Pavel Chlum se t podělí o další zajímavé zážitky ze svých cest tentokrát v rámci pobočky knihovny v Mašově.

Středa 21. března od 18:00 hodin, čítárna knihovny oddělení dospělých

Klub začínajících autorů
Klub je určen všem začínajícím básníkům, prozaikům a písničkářům. Přijďte představit svá nová díla a diskutovat o psaní a literatuře. Klub vede Pavlína Lodeová.

V turnovské knihovně se připravují na Noc s Andersenem 2018 Pátek 23. března - sobota 24. března 2018 od 18:00 hodin do 9:00 hodin

Noc s Andersenem 2018
Již 18. ročník pohádkového programu a spaní Noc s Andersenem je tady! Tentokrát je hlavním tématem 65. výročí napsání pohádky Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce. Během pohádkového nocování si budeme připomínat také osobnosti tohoto století v literauře jako Karla Čapka, Jaroslava Foglara a řadu dalších. Máme letos opět celkem šest spacích míst. Program začíná tradičně u knihovny v Jeronýmově ulici, kde se sejdeme u stromu Pohádkovníku v 17:30 hodin a pohádkový průvod se vydá na pochod městem v 18:00 hodin. Na účastníky čeká opět sázení stromu Pohádkovníku,který je věnován 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Proto je tento strom Stromem republiky od turnovských dětí. Dále následuje program na náměstí Českého ráje, pohádka v divadle a program na jednotlivých spacích místech. Všechny ostatní podrobnosti včetně programu sledujte na našem webu nebo Facebooku knihovny. Podrobná pozvánka

Pondělí 26. března 2018, od 8:00 hodin, základní škola Turnov II

Dílny čtení
Hodiny výchovy ke čtenářství na téma knih bratří Čapků, Pohádky o pejskovi a kočičce, Dášenka, Devatero pohádek a Povídejme si děti. Dílny povede Eva Kordová.

Pondělí 26. března 2018 od 18:00 hodin, základní škola Turnov II

Ďábel Valdštejn (aneb Pozoruhodný osud vévody frýdlantského)
Pořad o nadčasové osobnosti Albrechta z Valdštejna z různých a méně známých úhlů pohledu na tuto historickou postavu našich dějin. Pořadem provází slovem i hudebním doprovodem a písněmi Josef Pepson Snětivý, šéfredaktor nakladatelství Čas, edice Český Čas.

Středa 27. března 2018 od 13:00 hodin, oddělení NSP nemocnice Turnov

Unikátní archeologické nálezy v Českém ráji
O své znalosti, zážitky a nálezy se podělí archeolog Muzea Českého ráje v Turnově PhDr. Jan Prostředník.

Středa 27. března 2018 od 19:00 hodin, kavárna KUS Střelnice

O literatuře - Emil Hakl
Český spisovatel vlastním jménem Jan Beneš, který svými knihami přesně diagnostikuje stav české společnosti. Je držitelem ceny Magnesia litera hned dvakrát. V roce 2003 ji získal za novelu O rodičích a dětech a v roce 2014 za knihu Skutečná událost v kategorii původní české prózy. V roce 2010 mu byla udělena také cena Josefa Škvoreckého za knihu Pravidla směšného chování.

Čtvrtek 28. března 2018 od 14:00 hodin, Klub aktivních seniorů Žižkova

Velikonoční tvořivá dílna
Tvořivá dílna pro seniory v rámci programu Klubu aktivní senior bude zaměřena na výrobu velikonočních dekorací. Dílnu povedou Edita Nožičková a Simona Bakešová. Dílna je určena všem návštěvníkům klubu a obyvatelům penzionu Žižkova

Výstavy

Světlo a stín
Výstava fotografií z cest po Korsice, Francii a Skotsku mladých libereckých fotografů.
Výstava byla zahájena 1. února potrvá do 4. dubna 2018 - Galerie Na schodech knihovny

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

V turnovské knihovně se připravují na Noc s Andersenem 2018
V Turnově vznikla pro seniory biblioterapie
Čtenář roku 2018 aneb Krajská knihovna hledá nejmladšího čtenáře
Na Turnovsku jsou prvňáčci znovu pasováni na čtenáře

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Semilska

David Koller proměnil jablonecké divadlo v bouřící arénu

V Jablonci se o tomto večeru mluvilo již dlouho dopředu. Do místního divadla se tentokrát chystala početná skupina těch, kteří jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého bigbítu, Davida Kollera, obdivují již od dob jeho působení v kapele Lucie. Každopádně se Kollerových příznivců sešla v místním kulturním stánku pěkná řádka, a tak se tísnili dokonce i na bidýlku. Podrobnosti a fotografie na Našem Jablonecku

Prameny Boží voda a Valdštejn jsou aktuálně pitné

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov informoval o pravidelné kontrole pramenů vody na území města Turnova. Pramen Boží voda i Valdštejn jsou pitné! Prameny vody byly podrobeny pravidelnému laboratornímu přezkoumání kvality dne 13. 12. 2018. Splněny byly všechny hygienické limity požadované vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Slatina v Turnově čtyřikrát dorovnala vedení Dalmachu
Ohlédnutí za oslavami 200. výročí narození F. L. Riegra v Semilech
V Liberci hořel bytový dům, hasiči evakuovali 11 lidí
Po 150 vánočních stromcích s certifikátem FSC se jen zaprášilo
Parkovací karta je v Turnově alternativou parkovného v automatech

Nejčtenější články

16.12.: FOTO: Jilemnické náměstí opět zaplnil vánoční jarmark
17.12.: VHS Turnov zvyšuje ceny vodného a stočného na téměř 109 korun
18.12.: FOTO: Libštátský vánoční jarmark se počtrnácté konal ve dvoře U Janatů

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Vyrobíme pro Vás webové stránky nebo eshop.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT