Titul krajská Vesnice roku převzali zástupci Nové Vsi nad Nisou

22.08.2013 09:37:10 | Autor: Placená inzerce | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Titul krajská Vesnice roku převzali zástupci Nové Vsi nad Nisou

Zlatou stuhu, ocenění pro vítěze a finanční odměnu půl milionu korun ve středu 21. srpna převzal starosta Nové Vsi nad Nisou Milan Fiala jako odměnu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013.

Nová Ves nad Nisou se zároveň stala finalistou a bude reprezentovat Liberecký kraj v celostátním kole soutěže Vesnice roku ČR, jejíž výsledky budou vyhlášeny 14. září v Luhačovicích. Hodnotitelská komise soutěže ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí. Další prvenství si Nová Ves nad Nisou odnesla za natočení reprezentačního videa v soutěži Video Libereckého kraje.

„Vím, jak těžké a jakou odvahu s sebou nese účast v soutěži Vesnice roku. Proto oceňuji práci a přípravy všech mých bývalých kolegů starostů, kteří se účastní této soutěže. Věřím, že v letošním roce se obec z Libereckého kraje prosadí i na celorepublikové úrovni," řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta při zahájení slavnostního předávání ocenění, které se ve středu odpoledne konalo ve vítězné obci Nové Vsi nad Nisou.

 „Letošního ročníku se zúčastnilo celkem šestnáct obcí našeho kraje. Jsem ráda, že některé z nich jsem mohla navštívit osobně. Někde nás jako hodnotící komisi vítal jen starosta, ale za to chlebem upečeným jeho dcerou. Jinde na nás čekala kompletní reprezentace obce od zpívajících dětí přes zástupce spolků až po pana faráře. Každá obec se předvedla jinak. Viděli jsme stavby, parky, hřiště, školy, zkrátka vše, co obec může nabídnout. Jedno mají ale všechny obce stejné. Je vidět, že umí hospodařit s penězi a se svým majetkem. Lidem se tam evidentně žije dobře proto, že starostky a starostové i obyvatelé věnují péči nejen svému, ale i obecnímu majetku, ale především sobě navzájem. Za to jim všem patří velký dík a přání jen tak dál," řekla Ivana Hujerová, radní Libereckého kraje pověřená řízením resortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, jejíž resort společně s ostatními subjekty soutěž Vesnice roku pořádá.

V soutěži Vesnice roku se každoročně udílí i další ocenění, spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 300 000 korun. Modrou stuhu za společenský život získal Pulečný, bílou stuhu za činnost mládeže získalo Rádlo, obě obce se stejně jako vítězná obec nacházejí na Jablonecku. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Záhoří na Semilsku a zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se budou moci pochlubit v Polevsku na Českolipsku. Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova získala obec Jiřetín pod Bukovou. Kompletní přehled ocenění včetně jmen jednotlivých starostů a výše finančního ocenění je uveden níže.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 v Libereckém kraji:

Zlatá stuha - krajský vítěz
Obec Nová Ves nad Nisou, starosta Milan Fiala, místostarostka Kamila Lubasová
Ocenění uděleno za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělání, mládeže, spolkového života a životního prostředí
Cenu předali: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Eduard Kavala, předseda SPOV ČR a Antonín Lízner, člen předsednictva SMO ČR

Modrá stuha - za společenský život
Obec Pulečný, starosta Václav Choutka
Ocenění uděleno za aktivní zapojení spolků a všech občanů do dění v obci. Za pěstování různých sportů od pravidelného cvičení až po víkendové turnaje. Na společenském, kulturním a sportovním dění se podílejí celkem čtyři spolky a další ochotní občané.
Cenu předali: Antonín Lízner, člen předsednictva SMO ČR, Petr Tulpa, člen rady Libereckého kraje

Bílá stuha - za činnost mládeže
Obec Rádlo, starosta: Miroslav Šikola
Ocenění uděleno za příkladnou činnost spolků (TJ Sokol Rádlo, chovatelé, hasiči, myslivecké sdružení Zelené údolí a občanské sdružení Rádelské maminky). Všechny spolky se velmi aktivně podílejí na společenském životu obce a přirozeně zapojují děti do všech aktivit obce díky svému kreativnímu přístupu.
Cenu předali: Eduard Kavala, předseda SPOV ČR, Petr Tulpa, člen Rady Libereckého kraje

Zelená stuha - za péči o zeleň a životní prostředí
Obec Polevsko, starostka: Martina Rašínová
Ocenění uděleno za příkladné zapojení občanů do péče a údržbu veřejných prostranství. Za vybudování naučné stezky „Za polevskými obry", která zábavně informuje o skutečných obrech na Zemi - o stromech.
Cenu předali Milena Brožová, MMR, Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Oranžová stuha - za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec Záhoří, starostka: Miloslava Koucká
Ocenění uděleno za obchodní i neobchodní spolupráci místních zemědělských subjektů a aktivní pomoc při údržbě krajiny a obce, i za příkladný chov skotu.
Cenu předali Vlasta Pavlíková, zástupce MZE, Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Skokan roku
Obec Osečná, starosta: Jiří Hauzer
Ocenění uděleno za příkladnou péči o kulturní památky, za vybudování turistických a naučných stezek, cyklotras a sportovních hřišť. Za udržování a podporu tradičních lidových zvyklostí.
Cenu předali: Ivana Hujerová, členka Rady Libereckého kraje, Vladimír Mastník, člen Rady Libereckého kraje

Ocenění za rozvoj venkova
Obec Kruh, starosta: Jiří Sedláček
Ocenění uděleno za zodpovědný přístup k budoucímu rozvoji obce. Za podporu a rozvoj služeb v obci. Za rozvoj společenského života a zachování rázovité lidové architektury.
Cenu předali: Ivana Hujerová, členka Rady Libereckého kraje, Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Cena naděje pro živý venkov
(za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích)
Obec: Pulečný, starosta: Václav Choutka
Ocenění uděleno za vytváření nových společenských i sportovních tradic a za obnovu původních tradic. Za aktivní podílení spolků na organizování sportovního i kulturního života v obci, ale také jejich zapojení při úklidu, péči o zeleň a za aktivní šíření ekologického myšlení. Za vzájemnou spolupráci spolků a udržování dobrých sousedských vztahů.
Cenu předal Tomáš Hájek, zástupce Sdružení místních samospráv.

Video Libereckého kraje v soutěži VR 2013
Obec: Nová Ves, starosta Milan Fiala
Vítěz nově vyhlášené dobrovolné soutěžní kategorie - Video Vesnice roku. Krátké video umožní porotcům i široké veřejnosti nahlédnout do každé obce, seznámit se s jejími obyvateli, projekty a zároveň s její neopakovatelnou atmosférou.
Cenu předaly: Milena Brožová (MMR) a Miroslava Tichá (MMR)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky - spojeno s finanční odměnou 10 000 Kč
Obec Albrechtice v Jizerských horách, starosta: Jaroslav Zeman
Cenu předali: Hana Maierová, náměstek hejtmana

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - spojeno s finanční odměnou 10 000 Kč
Obec Mříčná, starostka: Jana Holcová
Cenu předali: Jaroslava Starcová, člen hodnotitelské komise

 Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova
Kategorie A- obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu.
Obec Jiřetín pod Bukovou (rekonstrukce funkcionalistické vily), starosta: Josef Kucin.
Vila Schowanek se stala po velmi citlivě provedené rekonstrukci centrem kulturního dění v obci. Sál s vynikající akustikou slouží k pořádání koncertů různých žánrů, výstav, přednášek a významných společenských akcí.
Cenu předal senátor Jaroslav Zeman

Diplom za péči o zázemí pro volnočasové aktivity
Obec: Zlatá Olešnice, starosta: Jiří Černý
Cenu předal Karel Nápravník, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje

Diplom za příkladnou občanskou pospolitost
Obec: Bozkov, starosta: Stanislav Doubek
Cenu předal Vladimír Opatrný, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje

Diplom za aktivní přístup k sociální integraci
Obec Nová Ves (u Chrastavy), starosta: Jaroslav Müller
Cenu předal Vít Příkaský, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje

Další tři diplomy, které nebyly z důvodu nepřítomnosti starostů předány budou uděleny:

Diplom za protipovodňová opatření
Obec: Svijanský Újezd, starosta: Blahoslav Kratochvíl

Diplom za péči o historický odkaz obce
Obec Kravaře, starosta: Vít Vomáčka

Diplom za vzornou péči o seniory
Obec: Všeň, starosta Ivan František Herbst

Součástí předání ocenění nejlepším obcím je tradiční křest publikace „Vesnice roku 2013", kterou již Liberecký kraj vydává při příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků této soutěže. Tato publikace stručně přibližuje veřejnosti život a dění v přihlášených vesnicích a slouží také jako průvodce po těchto obcích.

Více fotografií z předávání

Související články:

Celkem 15 obcí Libereckého kraje soutěží o titul Vesnice roku 2013

Studenec byl vyhlášen Vesnicí roku 2012 v Libereckém kraji

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Státní svátek uzavře turnovský sběrný dvůr a kompostárnu

V pondělí 6. července 2020 bude z důvodu státního svátku uzavřen Sběrný dvůr Vesecko a také Kompostárna na Malém Rohozci. Služby tedy můžete využít opět až v úterý 7. července.

Kraj schválil strategický dokument pro podporu podnikání a výzkumu

Krajský dokument staví na odborných kapacitách místní výzkumné základny a firem v oblasti strojírenství, sklářství, optiky, nanotechnologií, robotiky či umělé inteligence. Své priority opírá o nejpokročilejší znalosti a technologické trendy a formuluje opatření pro jejich maximální využití v regionu. Je úzce propojen s nastavením finančních zdrojů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v období 2021+ na evropské, národní i regionální úrovni. „Jsme si vědomi, že síla nápadů a inovací, na kterých můžeme stavět ekonomickou prosperitu našeho regionu, není závislá ani na počtu obyvatel ani na velikosti území," uvedl Michal Kříž, člen rady kraje pro resort regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Tragická nehoda u Horní Branné. Po střetu s autem zemřel motocyklista
FOTO: Lomničtí fotbalisté si pozvali na oslavu starou gardu Sparty
Sezonu na koupališti v Maškově zahradě oživí animační programy
Oslava sto let fotbalu v Lomnici objektivem Zdeňka Matury
Poděkování Luďce Kanclířové, dlouholeté pracovnici Fokusu Turnov

Nejčtenější články

03.07.: Lidí s koronavirem je v kraji už 81, nejvíc zahraničních dělníků v Liberci
05.07.: Oslava sto let fotbalu v Lomnici objektivem Zdeňka Matury
05.07.: Tragická nehoda u Horní Branné. Po střetu s autem zemřel motocyklista

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Termosol je distributorem termodynamických a solárních systémů od španělské společnosti EnergyPanel, S.L.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT