Ukončili rekonstrukci Úpravny vody Nudvojovice

14.12.2018 22:07:14 | Autor: redakce | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Turnov

Ukončili rekonstrukci Úpravny vody Nudvojovice

Vodohospodářské sdružení Turnov slavnostně ukončilo ve středu 12. prosince investiční akci Úpravna vody Nudvojovice - řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody.

Historie úpravny a cíl investičního projektu

Úpravna vody Nudvojovice je vedle vodního zdroje Dolánky druhým hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod, který zásobuje město Turnov a obce Kacanovy, Přepeře, Olešnice a Ohrazenice. V letech 1975-1982 byly postupně vybudovány vrty na podzemní vodu. Do roku 1991 byla podzemní voda pouze dezinfikována a následně dodávána bez další úpravy do distribučního systému skupinového vodovodu. V tomto roce pak byla z důvodu vysokého znečištění zdrojů podzemní vody doplněna technologie na snížení obsahu těkavých chlorovaných uhlovodíků z ekologických zátěží z období 80. let.

Cílem projektu bylo zajistit bezpečné a spolehlivé pokrytí potřeby vody obyvatel Turnova a okolních obcí prostřednictvím kvalitní pitné vody vyrobené v  dostatečném množství.

Předmětem projektu byly ochrana vodního zdroje a úpravny před povodněmi, zajištění spolehlivého odstraňování chlorovaných uhlovodíků ze surové vody, zvýšení kapacity jímacího území a úpravny vody na 50 l/s a odstranění zdravotních rizik z pitné vody díky snížení obsahu železa a manganu v surové vodě.

Úspěšné spojení více partnerů při akci

Úpravna vody Nudvojovice<br />Autor: Archiv VHS Turnov Tak rozsáhlou akci by nebylo možno realizovat bez pozitivní spolupráce mnoha partnerů. Vodohospodářské sdružení Turnov je sice investorem díla, ale bez pomoci dalších subjektů by tak komplikované a finančně náročné dílo nikdy nemohlo být zahájeno. Státní fond životního prostředí ČR poskytl zásadní prostředky z Operačního programu životní prostředí na oba dva spojené projekty. VHS Turnov se na oplátku jako v jiných případech čerpat dotační prostředky co nejrychleji a mezi prvními subjekty. Také Liberecký kraj poskytl významný příspěvek na tuto významnou akci. A podle pravidel financování aktivit ve VHS Turnov uhradily svůj podíl také město Turnov a okolní obce Přepeře a Ohrazenice. Za tento příspěvek plní VHS Turnov v jejich prospěch kvalitně roli investora.

A nejdůležitější partnerství pak vzniklo mezi investorem a zhotovitelem díla. Dodavatelská firma musí ve spolupráci s investorem (vlastníkem vodohospodářského majetku) úspěšně naplnit cíle všech zbylých partnerů. Vedoucím účastníkem sdružení firem zhotovitele byla společnost VHS stavby a.s., která ve sdružení se společností VODA CZ s.r.o. projekt realizovala. VHS stavby a.s. se zaměřuje na řízení a realizace veškerých stavebních děl v oblasti vodohospodářských staveb. Díky dlouholetým zkušenostem v tomto oboru se stala garantem kvality a komplexnosti provedení stavebních zakázek.

„Hlavní sídlo má naše společnost v Jihlavě. Jednotlivá Střediska Vysočina i Sever pak úspěšně pokrývají stavební činnosti po celé republice. Na tomto projektu pracovalo Středisko Sever," řekl Martin Žagan, místopředseda představenstva a výkonný ředitel VHS stavby a.s. Doplnil, že Středisko Sever zajišťovalo její kompletní koordinaci včetně dodávky stavební části vnitřních i venkovních objektů úpravny vody. Druhý účastník sdružení, společnost VODA CZ s.r.o., byla dodavatelem technologické části realizovaného díla.

Závěrečné shrnutí

„Klíčovou pozitivní skutečností je, že Vodohospodářské sdružení Turnov, oba dodavatelé i další partneři mají dostatek zkušeností s podobnými stavbami. Proto stavba proběhla bez větších komplikací a v požadované vysoké kvalitě. Materiálové řešení bylo postaveno na principu vysoké kvality a současným zadáním investora bylo i moderní architektonické řešení objektu úpravny," uvedl za VHS Turnov investiční technik Ondřej Šimůnek.

V roce 2019 bude probíhat na úpravně zkušební provoz v délce 6 měsíců. Při něm bude ověřována v praktickém provozu funkčnost navržených technologií. Při něm budou také odstraněny všechny drobné nedodělky a praktická doporučení z probíhajícího zkušebního provozu. „Velmi oceňujeme, že obyvatelé okolních domů v Nudvojovicích zvládli trpělivě snášet drobná omezení vzniklá stavbou. Oba zhotovitelé díla se ukázali jako spolehliví partneři pro takto náročnou stavbu. Vysoký podíl na zdaru akce mají však i zástupci provozovatele vodohospodářského majetku - firmy Severočeské vodovody a kanalizace a.s.,. Ti úzce spolupracovali nejen při přípravě projektů, ale zejména při vlastní výstavbě, při níž musela být po většinu času stále zabezpečena okamžitá možnost nouzového zprovoznění úpravny," doplnil Šimůnek.

Úpravna vody Nudvojovice<br />Autor: Archiv VHS Turnov Předmět díla

V roce 2014 byla zpracována studie intenzifikace ÚV Nudvojovice a závěry studie byly v roce 2016 rozpracovány do detailní projektové dokumentace. Projekt řešil mimo jiné dva zásadní problémy:

⦁ Eliminaci zdravotních rizik chlorovaných uhlovodíků

Osazením výkonné provzdušňovací kolony do technologické linky úpravny vody je dosaženo snížení koncentrace těchto látek v upravené vodě na hodnoty hluboko pod požadované limity legislativy. Tím je zásadně minimalizováno riziko působení negativních vlivů chlorovaných uhlovodíků na lidské zdraví.

Zkapacitnění zdroje surové vody, jeho ochranu před povodněmi a zvýšení kvality surové vody

Byla provedena kompletní technologická a stavební rekonstrukce na podzemních vrtech surové vody, spočívající zejména v zabránění nátoku povrchové vody z řeky Jizery do vrtů při povodních. Na základě hydrogeologických posudků byla na vrtech provedena mechanická regenerace vrtů, která zajistila odstranění železitých inkrustací a sedimentů, lepší jímací schopnost vrtů, zvýšení jejich vydatnosti a snížení obsahu železa v surové vodě.

Projekt stanovil, že budou nadále provozovány pouze vrty T-3, T-4, T-5 a L-5N a dva původní vrty TN-1 a TN2 budou odstaveny z důvodu prokazatelného ovlivnění jejich kvality vodou z Jizery.

Surová voda je ze zdroje čerpána do technologické linky úpravny vody novým výtlačným řadem na provzdušňovací věž, na které dochází ke snížení koncentrace chlorovaných uhlovodíků. Takto předupravená voda z prvního stupně je hygienicky zabezpečena UV lampou a následně plynnou chlorací. Finálně upravená voda pak natéká do akumulační nádrže objemu 700 m3.

Z akumulační nádrže je voda čerpána dvěma větvemi distribuční sítě skupinového vodovodu. Jednou větví se čerpá upravená voda do vodojemů Ohrazenice a druhou větví do vodojemů Károvsko.

Součástí investice byly rovněž kompletní stavební úpravy na objektu úpravny vody včetně nové elektročásti, nový systém řízení a přenosu dat a úplná sanace akumulační nádrže. Dále pak venkovní úpravy - nové komunikace do areálu úpravny i k vrtům, zpevněné plochy v areálu ÚV, terénní a sadové úpravy a oplocení.

Základní informace o realizaci investice:

TERMÍN VÝSTAVBY: 11/2017 - 12/2018
INVESTOR: Vodohospodářské sdružení Turnov, dobrovolný svazek obcí
PROJEKTANT:
VIS - Vodohospodářsko - inženýrské služby spol. s r.o., Hradec Králové
DODAVATEL:
VHS stavby a.s., Jihlava a VODA CZ s.r.o., Hradec Králové, sdružení firem
PROVOZOVATEL:
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Oblastní závod Turnov

Cena díla a jeho financování:
Stavba byla spolufinancována Evropskou unií - Fondem Soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celková cena díla 44 573 tis. Kč (bez DPH)
Inženýrská činnost a projekty cca 3 400 tis. Kč
Dotace SFŽP (prostředky EU) 27 mil. Kč
Dotace Turnova a okolních obcí 5 mil. Kč
Dotace Libereckého kraje 3 mil. Kč
Vlastní zdroje VHS Turnov 13 mil. Kč

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

V Ohrazenicích roste nový vodojem
VHS Turnov ceny vodného a stočného v roce 2018 navyšovat nebude
Investice do úpravny v Nudvojovicích zlepší kvalitu vody v Turnově
VHS Turnov získalo dotace na další čtyři projekty

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 3 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Uzavírka v horní části Nádražní ulice v Turnově

Firma STRABAG a. s. žádá občany horní části Nádražní ulice a Ohrazenic o spolupráci při pokládce asfaltových vrstev vozovky. Od 17. do 18. srpna 2020 v čase od 6 do 20 hodin se bude pracovat na vozovce a nebude umožněn vjezd ani výjezd. Turnovská radnice proto žádá občany o přeparkování vozidel mimo dotčený úsek ulice Nádražní. Jedná se o úsek od Pyrámu směrem k Turnovu.

Hledání vánočního stromu pro Prahu pokračuje

Největší Vánoční trhy v České republice 2020 začnou za čtyři měsíce - hledání vánočního stromu pro Staroměstské náměstí v Praze je proto v plném proudu. Organizátor trhů, společnost Taiko vyhlásilo už podesáté soutěž Hledá se strom, zájemci mohou zasílat svoje tipy na jehličnany, které jsou vhodné pro největší trhy v centru české metropole do 15. září 2020. Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu. Podrobnosti a kritéria v předchozím článku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

ZasTenRock bude, ale rozdělený na dva díly
Tip na výlet: za pohanskou historií k Bílé skále
Obrazem: Módní přehlídka v rámci výstavy Křehká krása 2020
Hygienici kontrolovali zmrzliny a provozovny v rekreačních oblastech
Klub SCC Semily pořádal letos poprvé pro děti příměstský tábor

Nejčtenější články

12.08.: FOTO: Memoriál Oldy Nývlta již podvanácté, letos jako maraton družstev
12.08.: USAR tým je zpět, jaké jsou dojmy z jejich první zahraniční mise?
13.08.: Situace s Covidem je v kraji pod kontrolou, aktuálně 123 nakažených

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Prodej úsporných zářivek a svítidel. Světla pod kuchyňské linky.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT