Červnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

07.06.2024 15:41:04 | Autor: Gymnázium Ivana Olbrachta | Rubrika: ŠKOLSTVÍ | Obce: Semily

Červnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

Přinášíme vám červnový program akcí Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Informace jsou určeny především studentům a rodičům, ale některé jsou určitě zajímavé i pro veřejnost.

Zhodnocení předchozích akcí

Biologická olympiáda - ústřední kolo
Ve dnech 22. - 26. dubna se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnilo ústřední kolo Biologické olympiády v kategorii A (pro 3. a 4. ročníky SŠ). Týdenního programu, nabitého praktickými úkoly, poznávačkami, terénními úlohami a testy, a zpestřeného exkurzí do Zbrašovských aragonitových jeskyní, se zúčastnil také student 4. ročníku GIO Petr Kousal, který postoupil z 2. místa v krajském kole v Liberci. V těžké konkurenci celkem 36 soutěžících vybojoval Petr v Olomouci krásné 5. místo a zúčastnil se následně týdenního kurzu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 13. - 17. května. Během řešení praktických úloh a testu z molekulární biologie a genetiky zde v ústředním kole komise BiO vybírala z 12 nejlepších účastníky pro Mezinárodní biologickou olympiádu. Díky tomuto úspěchu byly Petrovi také prominuty přijímací zkoušky a je přijat ke studiu molekulární biologie na PřF UK v Praze. Za komisi Bi-Ch děkujeme za špičkovou reprezentaci školy, za čas a úsilí, které věnoval vědě těsně před svou maturitní zkouškou. Blahopřejeme k úspěšnému zakončení studia na GIO a přejeme hodně úspěchů ve studiu molekulární biologie.

Výlet na hospitál Kuks
21. května jsme navštívili se studenty sexty, 2. ročníku a semináře dějin výtvarné kultury hospitál Kuks. Prohlídka areálu, barokní lékárny a barokního kostela Nejsvětější Trojice od architekta G.P. Alliprandiho byla velkým zážitkem. Alegorie Ctností a Neřestí od Matyáše Bernarda Brauna jsme si prohlédli před Kuksem a originály v lapidáriu. Braunovým Betlémem jsme prošli cestou z Kuksu do Žirče, kde jsme počkali na vlak do Semil.

Krajské kolo OVOV
Ve středu 22. května proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů). Naši školu reprezentovalo družstvo složené ze studentů primy až tercie. Všichni závodníci předvedli skvělé výkony a nakonec dosáhli na 10. místo. Mezi jednotlivci se ve svých kategoriích umístil Kryštof Novotný (prima) na 3. místě a Filip Regner (sekunda) na 4. místě.

Biologická olympiáda - okresní kolo
Krásné výsledky přinesla biologická olympiáda v kategorii D. Z 2. místa do krajského kola postoupila Anna Marie Fidrhelová z primy, která následně vybojovala 12. místo. V okresním kole se dále na 11. místě umístila Michaela Švarbová (prima) a na 19. místě Karolína Soukupová (sekunda). Děvčatům gratulujeme a těšíme se na další úspěchy.

Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky na semilském gymnáziu proběhly celkově úspěšně. Ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky probíhaly letos současně v obou maturitních třídách v týdnu od pondělí 27. května do čtvrtka 30. května. Někteří studenti předvedli skvělé výkony. Vyznamenání dosáhlo 6 studentů v oktávě a 10 studentů ve 4. ročníku (9 maturantů bylo hodnoceno stupněm výborně ze všech předmětů, což je jistě mimořádný úspěch). Studenti skládali zkoušky ve společné části, kterou připravil ve státní zakázce CERMAT, a v profilové části, kterou připravovala škola. Aby byli maturanti úspěšní, museli vyhovět požadavkům ve všech částech zkoušky (ústní a písemné zkoušky profilové části, didaktické testy společné části maturit). Celkem 20 studentů nahradilo maturitní zkoušku z anglického jazyka doloženými certifikáty prokazujícími odpovídající znalosti angličtiny na odpovídající nebo vyšší úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ), což je jistě velmi potěšitelné. Maturita rozhodně není zkouškou jednoduchou; v září 2024 si maturitu zopakují 2 studentky, které u maturity neuspěly; s nimi bude konat kompletní maturitní zkoušku 1 studentka, která nesplnila podmínky pro konání zkoušek v jarním termínu. Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům naší školy proběhlo v aule gymnázia 4. června odpoledne (od 14:00 hod. oktáva, od 15:00 hod. 4. ročník).

Červnové akce

Třída kvarta se v červnu zúčastní dvou exkurzí
Ve středu 5. června vyrazí kvartáni do Liberce, kde v Severočeském muzeu absolvují vzdělávací program „Konfiskované osudy" a poté si prohlédnou budovu Českého rozhlasu Liberec. Ve čtvrtek 6. června vycestují kvartáni do Prahy, kde navštíví Mineralogické muzeum Přírodovědecké fakulty UK na Albertově a v Národním památníku hrdinů heydrichiády se seznámí v Resslově ulici s osudy parašutistů, kteří uskutečnili atentát na R. Heydricha. (ULV)

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Ve výtvarné soutěži Můj Bedřich Smetana, pořádané Sekretariátem České komise pro UNESCO, se umístilo pět našich studentů sexty a 2. ročníku: Adéla Nela Saláková, Sofie Šídová, Vít Kubata, Adéla Egrtová a Denisa Kocourová. Společně se zúčastníme slavnostního vyhlášení výsledků 7. června v Černínském paláci v Praze.

Fotografování tříd
Na pátek 7. června plánujeme fotografování jednotlivých tříd a zaměstnanců školy.

Návštěva muzikálu v kině
Semilský rodák, skladatel, autor hudby k filmům Starci na chmelu, Pan Tau, Dáma na kolejích nebo Ikarův pád Jiří Bažant by se byl v letošním roce dožil sta let. Jeho osobnost a tvorbu připomene filmový festival Fokus fest v semilském kině Jitřenka. Jeho součástí bude i promítání muzikálu Starci na chmelu pro školy. Naši studenti tercie, kvarty a vybraní studenti hudební výchovy z vyšších ročníků se ho zúčastní ve čtvrtek 13. června.

Exkurze v Praze
18. června se studenti 1. ročníku a septimy zúčastní exkurze do Prahy. Na Pražském hradě nás čeká prohlídka Katedrály sv. Víta, Královského paláce a celého areálu. Odpoledne proběhne v prostorách historické budovy Národního divadla audiowalk a tvůrčí dílna k inscenaci Hamlet, kterou zhlédneme večer.

Projekce v kině Jitřenka
Také na konci letošního školního roku čekají na naše studenty v kině Jitřenka výjimečné filmové projekce. Ve středu 19. června zhlédnou studenti nižších ročníků primy, sekundy a tercie animovaný film Mikulášovy patálie: Jak to všechno začalo, který vypráví nejen příběhy známého malého francouzského rošťáka, ale i příběh jejich vzniku a spolupráce jejich tvůrců R.Goscinnyho a J.-J. Sempého. Starší studenti pak ve čtvrtek 20. června zhlédnou nový životopisný snímek Jeden život o Nicholasi Wintonovi, který na konci 30. let minulého století zachránil život několika stovkám židovských dětí z tehdejšího Československa. V hlavní roli Anthony Hopkins.

Úžasné divadlo fyziky
Ve středu 19. června uvítáme na půdě našeho gymnázia Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF), které udivuje a fascinuje fyzikou již 15 let. Svými programy vtahuje veřejnost do světa plného fyziky, zapojuje publikum do experimentů a vysvětlování. „Pocit porozumění je totiž nejkrásnější na světě a ten se právě pokoušíme lidem dopřát," říká jeden z členů ÚDiF. Vystoupení na téma Neviditelné světlo se zúčastní studenti kvinty, septimy a sekundy. Následně studenti absolvují dílny, kde si vyzkouší pokusy vlastníma rukama a odnesou si výrobek.

V měsíci červnu se uskuteční několik akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
V pátek 21. června zhlédnou mezi 10:30 - 12:00 hodinou žáci kvarty v kině Jitřenka divadelní představení „Povím ti svůj příběh". Tématem představení je, jak alkohol posouvá hranice našeho chování. Tento program žákům odprezentuje společnost Divadelta, jejíž interaktivní přestavení s preventivní tématikou studenti našeho gymnázia v minulosti již několikrát navštívili.
Na našem gymnáziu působí již několik let tým studentů, kteří se průběžně proškolují v moderování interaktivních her s preventivní tematikou. Školení pro zájemce z řad studentů vyššího gymnázia o tom, jak moderovat preventivní hry, proběhlo ve středu 22. května odpoledne. V červnu využijí studenti své nabyté znalosti při moderování her „Je (kyber)šikana za hranicemi zákona?" (11. června dopoledne, pro žáky 4. tříd ZŠ), „Zdraví, zdraví, zdraví" (24. června dopoledne, pro žáky 3. tříd ZŠ) a „Jak se (ne)stát závislákem" (25. června pro sedmé třídy ZŠ a sekundu GIO, školní hřiště u gymnázia). Začátek akce je v 8:00. Účastnický poplatek
30 Kč.

Porada pedagogů
Závěrečná porada pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků za 2. pololetí školního roku 2023-2024 je naplánována na pondělí 24. června od 14:00 hod.

Academia
V úterý 25. června se bude od 18:00 konat v aule školy tradiční představení našich studentek a studentů „ACADEMIA". Opět budete mít možnost seznámit se s našimi studujícími v netradičních rolích a poznat jejich záliby a zájmy. Přijďte se potěšit a podpořit jejich snahu.

Atletický den pro ZŠ a nižší třídy
Ve středu 26. června se uskuteční atletický den pro studenty semilských základních škol. Tentokrát na našem školním hřišti budou studenti z našeho nižšího gymnázia měřit své síly v běhu na 60 metrů, vytrvalostním běhu, štafetách, skoku do dálky, hodu medicinbalem a vrhu koulí se svými vrstevníky ze Semil.

Burza učebnic
V posledním týdnu školy, ve středu 26. června, se od 12:00 do 13:30 hod. uskuteční v aule Burza učebnic, kde si mohou zájemci zakoupit od studentů starších ročníků používané učebnice.

Informativní schůzka pro budoucí studenty
Pro budoucí studenty 1. ročníku čtyřletého gymnázia a pro studenty primy osmiletého gymnázia připravujeme informativní schůzku, která se uskuteční v aule školy ve středu 26. června od 14 hodin. Půjde zejména o setkání s třídními učiteli, rozřazení studentů do jazykových skupin (angličtina, němčina, francouzština), informace o možnosti hromadného objednání učebnic, adaptačním kurzu a další informace související se studiem.

Atletický den pro studenty gymnázia
Tradiční atletický den, ve kterém proti sobě soupeří družstva složená ze studentů jednotlivých tříd naší školy, se na školním hřišti uskuteční ve čtvrtek 27. června od 9:00 hod.

Školní výlety
V červnu proběhnou také výlety jednotlivých tříd, které se svými studenty připravují třídní učitelé. Informace o výletech poskytují rodičům žáků třídní učitelé.

Na září připravujeme mimo jiné:

- úvodní adaptační kurz pro nové studenty primy a 1. ročníku (3. až 5. září),
 - sportovní kurz pro studenty budoucího 3. ročníku a budoucí septimy (16. až 20. září).

Ředitelství školy přeje všem studentům krásné prázdniny, děkuje svým pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům za vykonanou práci pro GIO ve školním roce 2023-2024
a přeje jim zaslouženou a pohodovou dovolenou.

Více o dění na školách v Pojizeří najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Průvodce regionem jsou opět nové turistické noviny Český ráj 2024

Sdružení Český ráj opět připravilo oblíbené Turistické noviny pro návštěvníky Českého ráje, stejně jako minulý rok jsou jejich součástí noviny Turnovska. Na 48 stranách na vás čekají aktuální informace o cyklostezce Greenway Jizera, o oblíbených turistických hrách Za pověstmi Českého ráje či Po stopách Albrechta z Valdštejna. Nemůže chybět ani rozhovor, tentokrát s místním rodákem, hercem a komikem Petrem Vydrou. V novinách najdete pozvánky a tipy na výlety na Jičínsko, Novopacko, Semilsko a Železnobrodsko, na Kopidlensko a další oblasti či města regionu. Samozřejmostí jsou žádané jízdní řády turistických autobusů s přepravou kol a s přehlednou mapou. Nechybí přehled nositelů značky Regionální produkt Český ráj a pozvánky na kulturní akce včetně kulturního léta v Turnově.

Krkonošská pivní stezka startuje

Putování za pivním mokem zahájeno 1. června 2024. Až do konce září můžete ochutnávat skvělé speciály s příchutí krkonošských hor, sbírat razítka, soutěžit a těšit se na losování o super ceny. Udělejte si čas, zarezervujte si termín ve svém diáři a užijte si jedinečné spojení aktivního odpočinku uprostřed vzácné krkonošské přírody a luxusního gastronomického zážitku.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

V Maloskalské galerii zahájí výstavu nazvanou Mařka
Přehled fotbalových výsledků a tabulek 13. jarního kola
V Chuchelně uvízl na stromě paraglaidista
Obrazem: 19. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana
Hořela skládka odpadu v Košťálově

Nejčtenější články

16.06.: Hořela skládka odpadu v Košťálově
16.06.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek 13. jarního kola
14.06.: V Bělé oslaví 80 let klubu zápasem proti Slovanu Liberec

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT