Díky přebytku z loňska kraj může rozdělit resortům další miliony

08.04.2024 23:35:28 | Autor: Filip Trdla, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Díky přebytku z loňska kraj může rozdělit resortům další miliony

Celkem 309 milionů korun z loňského roku může kraj přerozdělit mezi jednotlivé resorty. Jedná se o zapojení dosaženého kladného salda do rozpočtu letošního roku. O rozdělení tzv. hospodářského výsledku rozhodli na svém pondělním mimořádném jednání krajští radní. Bude ho schvalovat také krajské zastupitelstvo.

„Peníze z hospodářského výsledku můžeme využít zejména pro zajištění veřejných služeb, za které je Liberecký kraj zodpovědný, dále na opravy a investice do majetku kraje, krajských silnic a institucí. Podpoříme také obce a příspěvkové organizace, a to zejména v oblasti kultury a školství," uvedl hejtman Martin Půta.

„Požadavky resortů činily 344.802.000 korun. Byly tedy, jak to tak bývá každý rok, o něco vyšší. Fakticky rozdělujeme 309.000.000 korun," dodal Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Do resortu dopravy míří celkem 84.705.000 korun. Kraj investuje zejména do rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a jejich běžné údržby a do oprav mostů a propustků. Peníze jsou určeny také například na cyklostezku Greenway Jizera.

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti obdrží 78.650.000 korun. Tyto prostředky využije například na opravy školských objektů, zateplování objektů nebo navýšení dotačního programu na podporu činnosti dětí a mládeže či sportovní infrastrukturu.

Resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky může disponovat 50.593.000 korunami, které využije na studii využití Skloexportu či přípravu projektů na obnovitelné zdroje energie.

Resort zdravotnictví získá 40.000.000 korun na příplatek mimo základní kapitál pro NsP Česká Lípa, a.s., a to například na opravu páteřních rozvodů, modernizaci wi-fi sítě, opravu střešního pláště budovy C nebo výměnu protipožárních dveří.

Celkem 33.690.000 korun dostane z vyšších daňových příjmů oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to zejména na podporu projektů v liberecké zoologické zahradě, obnovu památek v regionu či pokračování projektu na obnovu Ještědu.

Resort životního prostředí a zemědělství bude mít z vyšších daňových příjmů 11.000.000 korun. Z nich může podpořit výstavbu vodojemů a kanalizací či odstranění starých ekologických zátěží.

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova obdrží 4.000.000 korun. Použije je na podporu regionálních výrobků či projekt Chytrý region.

Resort hejtmana dostane 3.782.000 korun, které využije na projekt Nisa - řeka, která nás spojuje nebo podporu dobrovolných hasičů.

Pro resort sociálních věcí je vyčleněno celkem 2.580.000 korun, které využije na podporu náhradní rodičovské a pěstounské péče, sportovních her seniorů či sociální politiku.

Přehled zapojení vyšších daňových příjmů Libereckého kraje do jednotlivých resortů:

1. resort dopravy ve výši 84.705.000 korun
2. resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti ve výši 78.650.000 korun
3. resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky ve výši 50.593.000 korun
4. resort zdravotnictví ve výši 40.000.000 korun
5. resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu ve výši 33.690.000 korun
6. resort životního prostředí a zemědělství ve výši 11.000.000 korun
7. resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova ve výši 4.000.000 korun
8. resort hejtmana ve výši 3.782.000 korun
9. resort sociálních věcí 2.580.000 korun

Rekapitulace z pohledu struktury a účelu zapojovaných finančních prostředků:

Členění dle investičního a neinvestičního charakteru

v tis. Kč

v % vyjádření

Investice (výdaje investičního charakteru)

264.387,00

85,56 %

Neinvestice (výdaje neinvestičního charakteru)

21.420,00

6,93 %

Rezervy (bez označení charakteru)

23.193,00

7,51 %

Celkem

309.000,00

100,00%

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Pokácí lípu v ulici Alej legií v Turnově

V úterý 21. května 2024 bude pokácena lípa zelená v ulici Alej legií (pozemek p. č. 3875/7 v kat. území Turnov). Kácení bude provedeno v režimu tzv. krajní nouze, neboť hrozí riziko z prodlení. Lípa je velmi silně poškozena rozsáhlou hnilobou dřeva kotevních kořenů a báze kmene, jež je způsobena agresivní dřevokaznou houbou dřevomor kořenový. Kácení bude provedeno na základě výsledku tahových zkoušek, které prokázaly velmi nízkou odolnost lípy vůči vývratu z kořenů.

Na životní prostředí a zemědělství vyčlenil kraj 8 milionů korun

Podpora ochrany přírody a krajiny, pomoc včelařům, ale také předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů. To jsou tři dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejich prostřednictvím Liberecký kraj rozdělí 8 milionů korun. V rámci programu 8.2, který se zaměřuje na podporu ochrany přírody a krajiny, je navrženo podpořit všech 34 formálně správných žádostí o dotaci v celkové výši 2.811.112 korun; dvě žádosti byly pro formální nesoulad vyřazeny. Navrhuje se doplnit rezervu programu 8.2 do této výše o 288.312 korun z volných prostředků programu 8.6, zaměřeného na podporu retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

V našem kraji proběhne Cvičení Zdroje 2024
Přehled fotbalových výsledků a tabulek 10. jarního kola
Hořela průmyslová hala v Jilemnici
Liberecký kraj opět podpoří činnost Českého červeného kříže
Titul pro výjimečnou osobnost v oblasti rodinné politiky míří do Turnova

Nejčtenější články

26.05.: Hořela průmyslová hala v Jilemnici
26.05.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek 10. jarního kola
24.05.: Kam za sportem a zábavou v Pojizeří od 24. do 26. května

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT