Hrady a zámky přivítají první návštěvníky v pondělí 25. května

23.05.2020 14:10:34 | Autor: Lucie Bidlasová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Sychrov,Český ráj,Liberecký kraj

Hrady a zámky přivítají první návštěvníky v pondělí 25. května

V pondělí 25. května se otevřou brány naklizených památek a kasteláni přivítají první návštěvníky. Do 9. června zůstane z důvodu stavební obnovy uzavřen hrad Kunětická hora. Naopak hrad Trosky, který je přístupný již od 11. května, zpřístupňuje i věž „Babu", která byla dosud uzavřena z důvodu opravy schodiště.

Územní památková správa na Sychrově obhospodařuje celkem 17 objektů v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, z toho 16 jich bude zpřístupněno, ovšem s bezpečnostními opatřeními pro návštěvníky i zaměstnance. „Na všech objektech budeme zpřístupňovat minimálně základní, tedy hlavní prohlídkový okruh, ale snižujeme počty osob ve skupině, menšími místnostmi se bude procházet a výklad bude poskytován tam, kde budou možné rozestupy, návštěvník musí mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu v areálu," upřesnil Miloš Kadlec, ředitel ÚPS na Sychrově.

„Máme připraveny bezdotykové stojany s desinfekcí, častěji budeme umývat a desinfikovat toalety a samozřejmě pokladny, také kliky a podobně. Podle zájmu veřejnosti bychom postupně zpřístupňovali i další prohlídkové okruhy. S velkou částí z nich počítáme na období hlavních prázdnin. Co se týče počtů osob na prohlídce, uvádíme maximální počet na webech jednotlivých objektů a pohybujeme se v řádu od šest osob - to jsou okruhy typu věž, po dvacet osob včetně průvodce. Tento maximální počet umožníme například na Opočně, na Kuksu a Lemberku. V průměru 15 osob ve skupině bude na Hrádku u Nechanic, na Litomyšli, na Liticích a Náchodě, jedenáct či dvanáct například na Hrubém Rohozci, Frýdlantě, Zákupech, Grabštejně, Ratibořicích či Slatiňanech. Vše budeme korigovat dle zájmu veřejnosti a s ohledem na aktuální vývoj pandemie koronaviru," dodal Miloš Kadlec.

Slatiňany<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Návštěvníky čeká také řada novinek: Po několika letech se zpřístupní slatiňanský zámek a zahrada, kterým byla navrácena původní podoba z přelomu 19. a 20. století. Pro návštěvníky jsou připraveny obnovené interiéry v západním křídle se soukromými pokoji, kde se malovalo, instaloval restaurovaný mobiliář, nově se návštěvníci podívají na západní balkon, do lodžie, instalovány byly služebnické pokoje ve věži, proměnou prošla také zámecká jídelna. Rozsáhlou obnovou prošel zámecký park a původní zahrada, která je nyní samostatným prohlídkovým okruhem, kdy ke vstupence návštěvníci obdrží DL letáček s plánkem parku a základními informacemi o obnově.

Na hradě Litice byla obnovena a rozšířena expozice archeologických nálezů o dosud nevystavené předměty převážně z 15. století, které byly nalezeny při archeologických výzkumech při opravách hradu. Jedná se o kachle z gotických kamen, užitkovou keramiku, železné předměty a dělové koule. Ve vybraných časech bude také na Liticích promítán populárně naučný film věnovaný tomuto hradu.

Na prohlídkové trase Lesk a sláva Harrachů na zámku Hrádek u Nechanic bude k nahlédnutí prostor takzvaného červeného schodiště, ve kterém se ukrývá i vytahovadlo. To si nechal druhý majitel Jan Nepomuk postavit v roce 1907. Vzhledem k prostoru se nebude moci vstoupit přímo ke schodišti, ale bude se nahlížet skrz otevřené dveře z jídelny. Toto schodiště uvidí fyzicky návštěvníci nyní prvně, kastelán zámku jej ale představil ve virtuálních prohlídkách, které kasteláni natáčeli v době karantény, aby zpříjemnili milovníkům památek čekání, než se památky zpřístupní. Natočená videa z objektů naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/Virtualni-prohlidka, sledovanost videí byla obrovská, například první videoprohlídka z Hrubého Rohozce dosáhla 35 000 shlédnutí.


Do podstřeší Templářského paláce na hradě Bezděz budou umístěny archeologické nálezy z tohoto objektu, veřejnosti budou představeny 13. června. Na červen je také plánována výstava „Přemysl Otakar II. - král, rytíř, zakladatel hradu", která potrvá do 30. srpna. Samotný hrad otevře své brány 25. května.

Na hlavní prohlídkový okruh zámku Litomyšl byly do Pánského hudebního pokoje instalovány portréty a fotografie posledních majitelů zámku z let 1753-1855 - z rodiny Thurn-Taxis, správa zámku také rozšířila návštěvní dobu. Aktuálně zámečtí spolupracují na novém programu Národního festivalu Smetanova Litomyšl, který se posouvá na termín 2.-12.7.2020 a jehož část bude přenášena i do médií.

Na zámku Lemberk přibyde ke stávajícím prohlídkovým okruhům okruh pod názvem Lemberk ve staletích, který spojí hlavní prohlídkový okruh a okruh Expozice historických stylů, které se vzájemně doplňují. Návštěvníci jistě ocení i zvýhodněné vstupné na tuto prodlouženou prohlídku.

Na hradě Grabštejn bude 2. prohlídkový okruh (Architektonické a umělecké unikáty) rozšířen o dvě místnosti věnované stavební historii hradu a také archeologii. Představeny budou archeo nálezy, které byly objeveny během průzkumů na hradě a v nejbližším okolí během poslední rekonstrukce, např. brakteátové pouzdro, dělová koule a další militaria, dětská keramika a keramické hrnce, skleněné předměty a unikáty soubor dýmek z konce 17. století. In situ bude prezentován nález fragmentu pozdně gotického portálu s patřičným komentářem nálezové situace. Zpřístupnění je plánováno na červenec. Nově pojaté zde jsou také prohlídky pro rodiny s dětmi, kdy původní aktivity byly nahrazeny soutěžemi a hádankami, aby byla prohlídka v souladu s bezpečnostními pokyny. Nadále je dětem průvodcem papoušek Kristián.

Arkádovému nádvoří opočenského zámku se vrátila podoba ze začátku 20. století vysázením tisů a 500 kusů buksusů, které jsou sázeny do ornamentálních obrazců dle historických fotografií, navrácena byla také dvě děla z původních čtyř - i proto se nyní arkádové nádvoří uzavírá a je zpřístupněno v návštěvní době objektu, nikoliv volně, jak tomu bylo do konce loňského roku.

Zámek Zákupy<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově V červnu se na Zákupech opět zpřístupní trasa Zámek za císaře Františka Josefa I., kde byla nově instalována - a to včetně obnovy původní barevnosti stěn - ložnice Alžběty Windischgraetzové, jediného potomka korunního prince Rudolfa a vnučky císaře Františka Josefa I. Alžběta jako poslední z rodiny Habsburků navštívila Zákupy v roce 1904.

Od 25. května čeká hlavně rodiny s dětmi pozměněná tzv. dětská trasa, která je bez průvodce - prohlídka čtyř místností s historickým mobiliářem je doplněna výstavou kostýmů a rekvizit z vánočních pohádek České televize (Svatojánský věneček, Kouzelník Žito, Pravý rytíř). Zkrácené dětské prohlídky vedené komtesou Hortensií budou v červenci na zámku v Ratibořicích, neboť v loňském premiérovém roce se těšily velkému zájmu veřejnosti. Již tradičně jsou letní měsíce věnovány dětem také na náchodském zámku.

Hlavní/základní prohlídkovou trasu hradu a zámku Frýdlant obohatí každý měsíc vybrané předměty z depozitářů, nyní na návštěvníky čekají dva zrestaurované barokní praporce.

Velká novinka se chystá na zámku Sychrov - v průběhu srpna dojde k otevření nového, výběrového okruhu ve 2. patře zámku, které seznámí návštěvníky s hosty knížecí rodiny Rohanů - kdo a kdy z význačných hostů nebo příbuzných Rohanů zámek Sychrov navštívil v průběhu 19. století a jaké byly zvyklosti dané doby. Prostory prošly rozsáhlými restaurátorskými zásahy, aby se jim navrátil vzhled z dochovaných fotografií, z velké většiny byl navrácen i původní mobiliář. Součástí průvodcovského slova bude také vyprávění o osudech členů rodiny i zámku ve 20. století.

V hospitálu Kuks nyní probíhá restaurování rozsáhlého cyklu ze života sv. Jana z Boha. Jednotlivé obrazy jsou postupně vystavovány na původním místě v chodbě v 1. patře hospitálu a návštěvníci si je prohlédnou při mimořádných prohlídkách. Byla položena nová prkenná podlaha v bývalé vrátnici hospitálu. Správa hospitálu jedná o zakoupení dobových tiskovin z tzv. Pokladu z kufru. Dokumenty z počátku 18. století popisují Šporkova panství včetně Choustníkova Hradiště. Probíhají jednání o zapůjčení kopie bozzetta sochy Víry z Národní galerie.

V Zákupech pracují na krovech i střeše

Zámek Zákupy - dochází zde k obnově barokního krovu, stropů a střechy na budově zámku, pod kterou se nachází klíčové interiéry zámku s výmalbami stropů od Josefa Navrátila, kterým hrozilo poškození při zatečení. Součástí projektu jsou i restaurátorské práce na původních lustrech a závěsech.

Dne 9. 1. 2020 došlo k havárii části severního křídla Hospodářského dvora, zajišťovací práce započaly 16. 3. 2020 a budou pokračovat pravděpodobně do konce června 2020 - původní termín do 31. 5. 2020 se nepodaří dodržet v souvislosti se současnou situací, která způsobila výpadky dodávek materiálu. V současné době dochází k výdřevě vypadlé části.

Na zámku Sychrov vrcholí práce na projektu Rehabilitace interiérů 3. NP východního křídla. Akce by měla být ukončena v průběhu června, zpřístupnění interiérů je plánováno na srpen.

Dvě velké akce na Kunětické hoře 

Kunětická hora - obnova<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva IROP - ITI - průběžná výzva 48. Akce byla zahájena 7. 8. 2018 a předpoklad dokončení celé akce je 31. 5. 2021. Cílem projektu je očištění objektu od novodobých zásahů, rekonstrukce fragmentu vnějšího schodiště, vyhlídkové lávky a stříšek. Obnova omítek historického zdiva, betonové desky a doplnění přípojek inženýrských sítí. Bude vybudována moderní samonosná oceloskleněná vestavba citlivá k památce a budou zpřístupněny základy a stěny historické obranné věže ve sklepních prostorách.

Stavební práce jsou v současnosti ve fázi přípravných činností spočívajících především v odstraňování konstrukcí, se kterými projekt nepočítá a nahrazuje je. Jde především o objekt občerstvení, který je nahrazen stavbou reflektující podobu navrženou arch. Jurkovičem. Nově již návštěvníci uvidí pokladnu.

Právě s ohledem na probíhající práce se hrad návštěvníkům otevře až 9. června, ovšem s novou službou - před hradním palácem bude zřízeno bezplatné, nezaheslované WiFi připojení, aby si návštěvníci mohli stáhnout (audio) informace o hradu do svých chytrých telefonů a absolvovat tak prohlídku hradu ve vlastním tempu.

Kunětická hora - Divadlo na hradě a v podhradí IROP - ITI - průběžná výzva 48. Projekt bude zahájen s nejvyšší pravděpodobností na podzim letošního roku s předpokládaným dokončením 31. 12. 2022. Projekt je zaměřen na provedení restaurátorských prací a památkové obnovy hradního paláce. Dojde k úpravě povrchů palácového nádvoří dle archeologických situací, obnově historických omítek jižního křídla, restaurování kamenických prvků, opravě elektrorozvodů, instalaci bezpečnostního osvětlení a ozvučení exteriérů a expozičních prostor. V severním palácovém křídle bude vytvořena dřevěná konstrukce v úrovni prvního patra s navazujícím ochozem ve druhém patře bývalého královského sálu. Poprvé v novodobých dějinách tak dojde ke zpřístupnění tohoto hradního křídla veřejnosti. Konstrukce zároveň umožní využití těchto prostor pro výstavní, divadelní a hudební akce.

Projekt také řeší revitalizaci přírodního amfiteátru v podhradí, zahrnující opravu jeviště, úpravu okolních ploch a generální opravu budovy hygienického a technického zázemí amfiteátru. Revitalizace přírodního amfiteátru v podhradí navazuje na provedené úpravy okolní zeleně, realizované v uplynulém období v rámci projektu OPŽP, a významně zkvalitní zázemí pro konání open air akcí.

Hrad a zámek Frýdlant<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Restaurují i na Frýdlantu

V roce 2020 budou zahájeny práce na projektu Státní hrad a zámek Frýdlant - restaurování fasád, sgrafita na renesančním zámku a kastelánském křídle. Cílem je záchrana vzácných historických sgrafit na budově zámku a záchranné zajištění fasády na Kastelánském křídle.

V letošním roce bude zahájena rekonstrukce nákladové lanovky na Bezdězu, zásobování vodou a likvidace odpadních vod. Cílem projektu je komplexní oprava nákladové lanovky a řešení problému se zásobováním vodou a likvidací odpadních vod.

Na hradě Litice pokračuje statické zajištění a konzervace torza východního křídla. Cílem je během několika let stavebně zajistit a následně zpřístupnit celý areál hradu.

V Ratibořicích probíhají dokončovací práce na objektu č. p. 10, na zámku v Litomyšli probíhá oprava ohradní zdi terasové francouzské zahrady na JZ rohu areálu, vč. opravy kapličky sv. Metoděje z 2. pol. 19. století. Na Troskách byla ukončena oprava schodiště na věž „Baba", která se od 20.5. opět zpřístupňuje veřejnosti.

Zámek Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce

V současné době jsou dokončována výběrová řízení v rámci akce Státní zámek Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce. Po dokončení všech výběrových řízeních bude moci být zahájena již dlouho plánovaná obnova prostoru podzámčí, které obklopuje národní kulturní památku zámku Náchod a plynule splývá s centrem samotného města Náchoda. Samotné zahájení realizačních prací je v současné době plánováno, po podpisu smlouvy s generálním dodavatelem stavby, na měsíc červen 2020. Akce bude realizována pod záštitou MK ČR a náklady na realizaci budou čítat cca 169 milionů Kč vč. DPH.

Se zahájením sezony NPÚ spouští kampaň na podporu památek s názvem #napamatku a vyzývá všechny příznivce památek, aby vyrazili na památku, z výletu si na památku pořídili fotku, a sdíleli jí prostřednictvím sociálních sítí s hashtagem #napamatku. Na úvodní spot ke kampani se můžete podívat tady.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Ve 14 přístupných českých jeskyních startuje 25. května nová sezona
Vydejte se za poznáním historie hradu Děvín
Hrad Valdštejn otevírá svou bránu!
Borecké skály lákají na Knihu i na Želvu
Na Troskách mají výtvarnou soutěž, jinde zažijete virtuální prohlídky
Návštěvníci na památky nemůžou, kasteláni proto uklízí i natáčí videa
Liberecký kraj láká stále více turistů, mezi cizinci vedou Němci
V roce 2020 bude Český ráj pohádkový!
V areálu zámku Zákupy spadla zeď budovy, která čekala na svou obnovu
Hrad Grabštejn navštívilo letos přes 20 tisíc lidí, nejvíce v jeho historii
Malá Skála láká za tajemstvím Pantheonu

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 19 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Uzavírka na I/35 omezí provoz na Kyselovsku

Ve dnech 19. a 20. června 2024 bude v Turnově, Kyselovsku probíhat oprava silnice číslo I/35 v úseku kolem křižovatky se silnicí číslo III/27927 směr Pelešany. Tato křižovatka bude ve středu 19. června 2024 neprůjezdná od zhruba 7:30 hodin do asi 15:30 hodin. Ve čtvrtek 20. června 2024 od zhruba 7:30 hodin do asi 22:30 hodin. Dojde k frézování a pokládce nového povrchu, doprava v místě bude řízena semafory.

Průvodce regionem jsou opět nové turistické noviny Český ráj 2024

Sdružení Český ráj opět připravilo oblíbené Turistické noviny pro návštěvníky Českého ráje, stejně jako minulý rok jsou jejich součástí noviny Turnovska. Na 48 stranách na vás čekají aktuální informace o cyklostezce Greenway Jizera, o oblíbených turistických hrách Za pověstmi Českého ráje či Po stopách Albrechta z Valdštejna. Nemůže chybět ani rozhovor, tentokrát s místním rodákem, hercem a komikem Petrem Vydrou. V novinách najdete pozvánky a tipy na výlety na Jičínsko, Novopacko, Semilsko a Železnobrodsko, na Kopidlensko a další oblasti či města regionu. Samozřejmostí jsou žádané jízdní řády turistických autobusů s přepravou kol a s přehlednou mapou. Nechybí přehled nositelů značky Regionální produkt Český ráj a pozvánky na kulturní akce včetně kulturního léta v Turnově.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Z kavalíra se vyklubal zloděj, který okradl 90letou seniorku
Soutěž Sdílej s námi Liberecký kraj vrcholí putovní výstavou
Konference na kraji se zabývala domácím násilím
Hasiči během bouřlivé noci vyjížděli k více než stovce událostí
Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 21. až 23. června

Nejčtenější články

22.06.: Hasiči během bouřlivé noci vyjížděli k více než stovce událostí
21.06.: Pachatele přepadení v Železném Brodě zadrželi policisté po 15 minutách
22.06.: Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 21. až 23. června

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT