Kraj ocenil 88 žáků za výbornou reprezentaci v oblasti vzdělávání

04.01.2024 23:42:26 | Autor: Filip Trdla, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Kraj ocenil 88 žáků za výbornou reprezentaci v oblasti vzdělávání

Za výbornou reprezentaci Libereckého kraje v celostátních a mezinárodních soutěžích a za mimořádné aktivity v oblasti vzdělávání v uplynulém školním roce bylo 6. prosince v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje oceněno 88 žáků základních a středních škol.

Ocenění žákům předávali hejtman Libereckého kraje Martin Půta, členové rady kraje Vladimír Richter, pověřený řízením resortu zdravotnictví, a Jiří Ulvr, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

„Stejně jako v roce 2022 mohli na ocenění nominovat žáky zástupci základních a středních škol. Celkem odbor školství zaevidoval nominace na ocenění 88 žáků z 9 škol. Tyto nominace byly předloženy k posouzení Radě Libereckého kraje a členové rady rozhodli o výběru nominovaných na ocenění," uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, jenž slavnostní oceňování zaštiťuje a pořádá.

Ocenění žáků středních a základních škol za výbornou reprezentaci Libereckého kraje v celostátních a mezinárodních soutěžích<br />Autor: Jaroslav Appeltauer/ Archiv KÚ Libereckého kraje Výzva k nominacím na ocenění obsahovala čtyři kategorie - v první kategorii za úspěchy v tradičních vědomostních soutěžích, které jsou součástí projektu Libereckého kraje (nominováno 16 žáků), ve druhé kategorii za úspěchy v celostátních kolech soutěží technicky a přírodovědně zaměřených (42 žáků), v kategorii, ve které se zohlednily úspěchy v mezinárodních soutěžích všech typů (vědomostní, dovednostní, umělecké a sportovní) bylo 29 nominací a v poslední kategorii posuzovali odborníci nominace 14 žáků za mimořádné úspěchy ve vzdělávání.

„Přestože vzdělávací soustava v České republice není v příliš dobrém stavu a její úroveň bohužel klesá, jsem potěšen, že se stále najde tolik mladých lidí, kteří dokáží pracovat se svým nadáním. Znalosti a vědění totiž patří k nejdůležitějším aspektům našeho života a čím více jich máme, tím více nás to osvobozuje. Přestože Liberecký kraj je druhý nejmenší v naší republice, řada zdejších žáků dokáže v republikových i v mezinárodních soutěžích uspět, což je velmi cenné nejen pro ně samotné. Jejich úspěchy jsou především o tvrdé práci a snaze," dodal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Všem přeji, aby svůj talent, nadání, znalosti, dovednosti, zájem a nadšení pro určitou věc dokázali využít k uskutečnění svých plánů, snů či předsevzetí. Proto si myslím, že s některými se setkáme i při některém z dalších ročníků oceňování. Šikovných talentovaných i mimořádně talentovaných mladých osobností máme v kraji stále dost, jen někdy nejsou správně vidět. A právě zviditelnění těchto šikovných osobností je cílem naší akce," doplnil radní Jiří Ulvr.

„Děkuji přítomným zástupcům škol za podporu svých žáků a přeji jim, aby měli možnost stále vzdělávat dostatek výjimečných, talentovaných, pracovitých a zdravě ambiciózních jedinců. Velké díky patří také rodičům všech oceněných, kteří svým dětem dávají to správné zázemí pro jejich rozvoj a úspěch," dodal radní Vladimír Richter.

Ocenění žáci obdrželi jako poděkování od Libereckého kraje finanční odměnu a pamětní list. Finanční odměnu oceněným mladým talentovaným chemikům ještě navýšila obecně prospěšná společnost iQLANDIA, která je dlouholetým partnerem Libereckého kraje v projektech cílených na podporu talentovaných dětí a mládeže. Zvláštní ocenění mladým chemikům předával Václav Dostál, ředitel této společnosti.

Ocenění žáků středních a základních škol za výbornou reprezentaci Libereckého kraje v celostátních a mezinárodních soutěžích<br />Autor: Jaroslav Appeltauer/ Archiv KÚ Libereckého kraje Ocenění žáci:

Max Petrnoušek (Gymnázium v České Lípě) - ocenění za vítězství v celoevropské online překladatelské soutěži Juvenes Translatores (Mladí překladatelé).

Michal Hřebík (Gymnázium v České Lípě) - ocenění za 4. místo v republikovém finále Astronomické olympiády v kategorii žáků 6. a 7. ročníků (primy a sekundy víceletého gymnázia).

Jiří Vestfál (Gymnázium a SOČ pedagogická v Liberci a nyní student Vysoké škole chemicko-technologické v Praze) - ocenění za vítězství v celostátním kole 59. ročníku Chemické olympiády organizované Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a za vynikající reprezentaci v Mezinárodní chemické olympiádě ve Švýcarsku, ve které se umístil ve stříbrném pásmu (širší bodové rozhraní).

tým „Jeronýmové" (Gymnázium F. X. Šaldy) - Jiří Vestfál, Vojtěch Novosád, Adam Hošek, Martin Břečka, Antonín Molčan - 4. místo v celostátní týmové soutěži Chemiklání.

Adam Pustka (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci) - ocenění za vynikající výsledky v soutěžích v oborech matematika, fyzika a astronomie. V Matematickém klokanovi patřil Adam mezi 11 řešitelů s druhým nejvyšším počtem dosažených bodů, a to z více než 17 tisíc soutěžících, a významně se zasloužil o zisk 3. místa v soutěži EUROREBUS o putovní pohár škol.

Adam Pustka, Vojtěch Janáček, Jakub Jiroutek, Petr Klinger, Jakub Maděra, Ondřej Menzel, Dan Mochal, Štěpán Roubíček a Martin Vykuka (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci) - skvělý výsledek v Soutěži škol o putovní pohár EUROREBUS - vědomostní soutěž tříčlenných týmů, kterou pořádá obecně prospěšná společnost TERRA KLUB. Soutěžní otázky vyžadují znalosti z oblasti geografie, historie, přírodopisu a společenských věd, část z nich se rovněž zaměřuje na aktuální světové dění.

Milan Alex Vévoda (Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci) - oceněný za první místo v Geologické olympiádě v kategorii určené žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a za vynikající výsledky v astronomické a zeměpisné olympiádě.

Patrik Pöschl (Gymnázium F. X. Šaldy Liberec) - oceněn za výborné výsledky v matematické, fyzikální a chemické olympiádě a v celostátní matematické soutěži Náboj.

Michaela Urbanová (Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec) - oceněna za úspěšnou reprezentaci v ústředním kole olympiády v německém jazyce a za další úspěchy v matematické, fyzikální a astronomické olympiádě.

Vojtěch Krejzar (Gymnázium F. X. Šaldy) - oceněn za mimořádné úspěchy ve vzdělávání, především v matematice, 1. místo v krajském kole matematické olympiády v kategorii určené žákům 3. a 4. ročníků střední školy, nejlepší řešitel Matematického klokana v kategorii určené žákům 4. ročníků a v nepovinné státní maturitní zkoušce „matematika rozšiřující" dosáhl 100% úspěšnosti jako jeden z 10 žáků v celé České republice.

Jakub Mertlík (Gymnázium Turnov) - první místo v celostátním kole Geologické olympiády v kategorii určené žákům středních škol.

Josef Šedivý (Základní škola a mateřská škola Studenec) - oceněn za 3. místo v celostátním kole Geologické olympiády v kategorii žáků základních škol a za vynikající výsledky v krajských kolech fyzikální, biologické, zeměpisné, matematické a dějepisné olympiády.

Kateřina Krejčová, Natálie Wildmanová, Matyáš Hřebík a Šimon Janoušek (Gymnázium v České Lípě) - oceněni za vítězství v celostátním finále soutěže Pohár vědy 2023, a to napříč kategoriemi

Adam Špindler, Lenka Machová, Pavel Prokop, Klára Cebulová (Gymnázium v České Lípě) - oceněni za 2. místo v celostátním kole soutěže Pohár vědy a 4. místo soutěže ChemQuest v kategorii určené žákům středních škol.

Magdaléna Bažantová, Michaela Machová, Jiří Pittner (Gymnázium v České Lípě) - oceněni za 3. místo z celostátního kola soutěže ChemQuest v kategorii určené žákům základních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, ve kterém demonstrovali svůj experiment s názvem „Voda třikrát jinak".

Ema Vlčková (Gymnázium v České Lípě) - oceněna za 3. místo v celostátním finále Soutěže v anglickém jazyce v kategorii určené žákům nižších ročníků víceletého gymnázia (tercie a kvarty).

Veronika Zajacová (Gymnázium a SOŠ pedagogické v Liberci) - oceněná za 4. místo v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ), autorka odborné práce s názvem „Beta čtení".

Aneta Táborská (Gymnázium a SOŠ pedagogická v Liberci) - oceněna za obhajobu vědecké práce nazvané „Trenérství a metodika šachu" v oboru Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ).

Natalie Kočí (Gymnázium a SOŠ pedagogické v Liberci) - oceněna za 5. místo v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Natalie je autorkou práce s názvem „Japonská etiketa a její porovnání s českou etiketou".

Roman Princ (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) - oceněný za 5. místo v celostátním finále SOČ, autor odborné práce s názvem „Mobilní aplikace pro čidla CHESTER", kterou obhajoval v oboru Informatika.

Jakub Vavřín (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) - oceněný za 5. místo v ústředním kole SOČ s obhajobou práce s názvem „Výroba pásové brusky" v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava.

Matouš Černý (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) - oceněný za reprezentaci v celostátním finále SOČ v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a za kvalitní zpracování odborné práce s názvem „Výroba filamentu z PET lahve".

Antonín Mizera (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) - oceněný za 6. místo v celostátním kole soutěže v programování, kategorii Mládež, určené žákům všech typů středních škol.

Michal Mlejnek, Patrik Danilevič, Jakub Rada, Jiří Buršík, Matyáš Bennedek, Matěj Jodas, Tomáš Bezányi (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) - oceněni za účast v mezinárodní elektrotechnické olympiádě NIESSE-ELEKTRO, která se konala v Žitavě za účasti studentů z Polska, Německa a České republiky.

Matěj Hrabal, Jaroslav Kunst, Marek Maškarinec a Jabub Víta (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) - oceněni za zvláštní cenu za projekt „univerzální robotická platforma pro automatizaci domácnosti".

Marek Čihula, Filip Gujda, Tomáš Koňák, Jan Prokeš, Filip Zítko, Martin Zlámal a Ondřej Syřiště (Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola v Liberci) - oceněni za účast v mezinárodní soutěži „Stříbrný píst SMC", kterou organizují společnosti SMC Industrial Automation CZ s.r.o. a SMC Priemyselná automatizácia, s.r.o.

Eliška Macelová (ZŠ U Lesa v Novém Boru) - oceněna za skvělé umístění v celostátním kole soutěže ve francouzském jazyce.

Jan Beránek, Eliška Krausová a Jan Činčera (Gymnázium a Střední odborné škola pedagogická v Liberci) - oceněni za 2. místo z celostátního finále Ekologické olympiády.

Jan Lubomír Bárta, Karolína Čvančarová, Petr Jaška, Šimon Kunca, Julie Škorpilová, David Herbst (Gymnázium v České Lípě) - ocenění za reprezentaci v národním finále týmové soutěže Zlatý list.

Tereza Kvapilová (Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou) - oceněna za mimořádný úspěch v celorepublikové soutěži hodnocení samostatných odborných prací při závěrečných zkouškách, kterou pro žáky odborných škol pořádá hospodářská komora ve spolupráci s Cermatem.

Matyáš Amler, Jiří Číž, Benjamin Gregorov, Martin Hilscher, Vojtěch Marek, Jan Poche, Martin Rydlo a Jan Ther (Střední škola v Semilech) - oceněni za vítězství ve finále soutěže Středoškolské mistrovství republiky v požárním sportu.

Lucie Bímová, Julie Dousková, Jasmína Herešová, Tereza Jurková, Ema Kupcová, Lucie Lelková, Sára Müllerová, Adéla Pytlounová a Andrea Vozňáková (Gymnázium a SOŠ pedagogická v Liberci) - oceněny za 7. místo na Mistrovství Evropy středních škol ve volejbale v Trebinje v Bosně a Hercegovině.

Jakub Nigrin (SPŠ a VOŠ V Liberci) - zvláštní ocenění Rady Libereckého kraje za největší podíl na záchraně života topící se ženě, když ji vytáhl za asistence spolužáků na břeh před příjezdem přivolaných záchranných složek. Záchranná akce nastala v Harrachově v červnu 2023 během sportovně turistického kurzu žáků SPŠ a VOŠ V Liberci.

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 60 fotek)

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Přednáška Léčitelské příběhy znovu v semilském muzeu

Opakování přednášky Léčitelské příběhy se uskuteční v semilském muzeu ve středu 24. dubna v 17:00. V našem regionu v rámci léčitelské výstavy nalezli více jak 30 velmi zajímavých a mnohdy i různorodých osobností. Jací to byli lidé? Jaké byly jejich motivace k léčení potřebných? Z jakých zdrojů čerpali své znalosti? O tom bude vyprávět autor výstavy, náš muzejní historik Tomáš Chvátal.

Rok české hudby podpoří kraj téměř osmi sty tisíci korun

Téměř osm set tisíc korun věnuje Liberecký kraj na podporu české hudby: Děje se tak prostřednictvím speciálně zaměřeného dotačního programu 7.11 Rok české hudby. Celkem si pořadatelé kulturních akcí z oblasti klasické hudby rozdělí 769 015 korun. „Liberecký kraj se připojil tímto dotačním programem k oslavám české hudby, které Rok české hudby přináší. Jsem ráda, že v kraji vznikají kvalitní hudební projekty, které si podporu zaslouží a přinesou posluchačům a divákům radost a krásný kulturní zážitek," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Obrazem: Sto zvířat rozeznělo zaplněnou sokolovnu ve Sklenařicích
Hořel dům v libereckém Starém Harcově. Hasiči zachránili dvě osoby
Slavíme Den Země
Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého jarního kola
Při akci Ukliďme Turnov sesbírali 330 kilo odpadu

Nejčtenější články

21.04.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého jarního kola
21.04.: Při akci Ukliďme Turnov sesbírali 330 kilo odpadu
20.04.: Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 19. až 21. dubna

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT