Letní olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji odhalila své logo

28.06.2018 15:09:29 | Autor: Andrea Fulková, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Letní olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji odhalila své logo

Liberecký kraj spolu s Českým olympijským výborem (ČOV) a Českou olympijskou a.s. ve středu 27. června slavnostně podepsal Smlouvu o pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019, které se budou konat v Libereckém kraji od 23. do 27. června 2019. Zároveň bylo představeno logo Her, jehož autorem je žák liberecké střední školy.

Kmotry loga a současně prvními patrony dětské olympiády se stali reprezentanti České republiky Michaela Nečasová a Petr Knop.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských reprezentací v různých sportovních disciplínách. Účastníkům i divákům navozuje atmosféru opravdových olympijských her, včetně zapálení olympijského ohně, slavnostních ceremoniálů nebo soužití v olympijské vesnici. Poslední dva ročníky zimní a letní dětské olympiády bylo možné sledovat živě na stanici ČT sport. Spolupráce s Českou televizí pro rok 2019 již začala.

„Pro mladé závodníky je dětská olympiáda pomyslným odrazovým můstkem v jejich další sportovní dráze," řekl hejtman Martin Půta. „Z našeho kraje pochází mnoho sportovců, kteří začínali na letní nebo zimní dětské olympiádě, ať už je to lyžař Petr Knop, biatlonistka Jessica Jislová nebo sdruženář Tomáš Portyk," dodal Půta.

„Olympiáda dětí a mládeže je nejdůležitější mládežnický projekt Českého olympijského výboru. Je první možností dětí na vlastní kůži poznat multisportovní akci, která vychází z konceptu olympijských her. Je proto pro ně motivací do další práce a k lepším sportovním výkonům. Pro nejlepší i prvním krokem k účasti na skutečné olympiádě," řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Představení loga Her olympiády dětí a mládeže v Libereckém kraji 2019<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje. Vizualizace kultivace okolí sídla krajského úřaduProjekt Českého olympijského výboru se do Libereckého kraje vrací po devíti letech. V roce 2010 vzešlo z tehdejší zimní varianty Olympiády dětí a mládeže mnoho výjimečných talentů.

„Jsem hrdý na to, jak důležitou mládežnickou soutěží se mládežnická olympiáda stala. V celé její šestnáctileté historii jsme měli možnost vidět mnoho sportovních talentů. Například Ester Ledecká, Nikola Zdráhalová nebo Markéta Davidová sbíraly své první úspěchy právě před osmi lety v Libereckém kraji. Letos jsme jim všichni fandili na olympijských hrách v Koreji," vzpomínal místopředseda ČOV Filip Šuman a doplnil, že projekt má více sportovních rozměrů. „Na tuto olympiádu má dnes šanci dostat se každý, kdo pravidelně sportuje a je mu mezi dvanácti až šestnácti lety. Je jen na samotných účastnících, zda je možnost reprezentovat svůj kraj motivuje k cestě na vrchol nebo si díky zážitkům ponechají sport jako přirozenou součást života."

„Chtěl bych také poděkovat městům Liberec, Jablonec nad Nisou a obci Bedřichov, ve kterých se dětská olympiáda uskuteční. Bez jejich aktivní spolupráce bychom tak velkou sportovní akci jen těžko zorganizovali. Za jejich partnerství a dosavadní vstřícnost bych jim rád na tomto místě poděkoval. Stejně tak chci poděkovat i Technické univerzitě v Liberci, která pro mladé sportovce zajišťuje kromě sportovišť také bydlení a stravu," sdělil hejtman Půta.

Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, který stál u myšlenky vrátit Libereckému kraji statut kraje olympijského, a který je zároveň supervizorem příprav, doplňuje hejtmana: „Pořadatelství Libereckého kraje je provázeno třemi základními ideami. Všechny jsou stejně důležité. Tou první je zorganizovat pro účastníky her - sportovce, doprovod i veřejnost - akci, na které se jim bude líbit a na kterou budou rádi vzpomínat. Druhou je propagace pohybu jako součásti životního stylu nejen u dětí a mládeže a třetí potvrzení pověsti Libereckého kraje jako místa, kde je možné zorganizovat velkou sportovní akci bez negativních dopadů do ekonomiky. Naše olympiáda má jeden primát. Jsme pravděpodobně první pořadatel, který plánuje uspořádat genderově vyrovnanou sportovní akci. Sportovní soutěže jsou totiž koncipovány tak, aby se jich mohl zúčastnit stejný počet chlapců i dívek."

Olympiáda dětí a mládeže 2019 je otevřena pro 19 sportovních disciplín a jednu doplňkovou kulturní soutěž. Maximální počet sportovců a jejich akreditovaného doprovodu je stanoven na 4.172 osob. Olympiáda se uskuteční na již existujících sportovištích na území měst Jablonec nad Nisou, Liberec a jeden závod se uskuteční v Bedřichově.

„Příprava olympiády nám potvrdila jeden zásadní problém. V aglomeraci měst Liberec a Jablonec nad Nisou je nedostatek kvalitních a moderních indoorových sportovišť. Celá řada tělocvičen svými rozměry, vybavením ani zázemím nevyhovuje současným požadavkům," upozornil Petr Tulpa: „Je zřejmé, že státní správa i samospráva musí tímto směrem napřít svou pozornost a situaci postupně zlepšovat".

Vítězné logo Her olympiády dětí a mládeže v Libereckém kraji 2019<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje. Vizualizace kultivace okolí sídla krajského úřaduHistoricky je zvykem, nechat prožít atmosféru dětské olympiády také mladé handicapované sportovce. V případě „Liberecko-krajské olympiády" bude využito iniciativy Základní školy a mateřské školy logopedické v Liberci, která se bude organizovat Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků. Některé aktivity, zejména doprovodný program a částečně i medailové ceremoniály budou pro účastníky obou her společné. Hry pro sluchově postižené žáky přivítají 250 účastníků. Soutěžit budou v plavání, atletice, basketbalu a fotbalu.

Veškerou organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 bude zajišťovat Krajský úřad Libereckého kraje, který si nenajímá žádnou externí pořadatelskou agenturu. To umožní kontrolu efektivního využití peněžních prostředků. Rada kraje odsouhlasila, že dočasně dojde k průběžnému navýšení počtu pracovníků Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti. Celkem se bude jednat o maximálně osm lidí, kteří budou koordinovat přípravy. Předsedou organizačního výboru jmenovala Rada Libereckého kraje Tomáše Pokorného, který k tomu uvedl: „Dětská olympiáda je logisticky náročná akce. Ačkoliv smlouva byla podepsána dnes, přípravy jsou již v plném proudu a začaly vlastně v okamžiku, kdy bylo rozhodnuto o tom, že se Liberecký kraj do výběrového řízení na pořadatelství olympiády přihlásí."

Předpokládaný rozpočet Her je 39.836.000 Kč. Liberecký kraj ze svého rozpočtu hradí 14.823.000 Kč. Dalšími významnými partnery akce jsou zbylé kraje a hlavní město Praha,

které dohromady přispějí účastnickými poplatky celkem 10.012.800 Kč. Český olympijský výbor investuje do akce 9.000.000 Kč. Dalším podporovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s předpokládanou podporou ve výši 6.000.000 Kč.

„I když se náklady zdají být vysoké, je nutné říci, že více jak polovina rozpočtu je určena na ubytování, stravování a dopravu účastníků v rámci Her. Z rozpočtu zajistíme účastníkům doprovodný program. Všechny peníze tak přispějí k rozvoji dětského sportu a k podpoře místních sportovních klubů či podnikatelů a tím i k rozvoji infrastruktury. Budeme se snažit oslovit další partnery a snížit tak výdaje Libereckého kraje," uvedl k rozpočtu hejtman Martin Půta.

„Ke každé olympiádě patří samozřejmě logo a maskot, které ji propagují a které jsou důležitým prvkem v komunikaci s diváky," řekl náměstek Tulpa. Logo Her vzešlo ze soutěže, která byla vypsána pro žáky a studenty uměleckých oborů středních a vyšších odborných škol se sídlem v Libereckém kraji. Do soutěže bylo přihlášeno 102 návrhů, ze kterých porota a následně Rada Libereckého kraje vybrala to nejzdařilejší. Jeho autorem je Matouš Durchánek, žák Střední školy tvorby a designu nábytku s.r.o. v libereckých Kateřinkách. Ve své přihlášce k logu uvedl: „Návrh je inspirován klubkem stuhy... Dohromady vyobrazují společnou vášeň pro sport. Společně pak reprezentují olympijské barvy".

Představení loga Her olympiády dětí a mládeže v Libereckém kraji 2019<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje. Vizualizace kultivace okolí sídla krajského úřadu Slavnostního odhalení loga se kromě jeho autora, zástupců Libereckého kraje a Českého olympijského výboru zúčastnili také volejbalistka Michaela Nečasová a běžecký lyžař Petr Knop, oba reprezentanti České republiky, kteří za sebou mají i účast na dětských olympiádách.

„Maskot je stále naše velké tajemství. Myslím, že jím mile překvapíme a vtáhneme veřejnost do samotných Her. Ostatně nechte se překvapit," řekl náměstek Tulpa.

Liberecký kraj pořádal v roce 2010 zimní verzi dětské olympiády, o rok později kraj hostil také Evropský olympijský festival mládeže. Hry se opakují ve dvouletých cyklech a střídá se jejich letní a zimní podoba. V liché roky jsou pořádány letní Hry a v sudé roky zimní. Her IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 se zúčastní více než 4.100 mladých sportovců, kteří poměří své dovednosti ve 20 sportovních disciplínách na sportovištích v Liberci, Jablonci nad Nisou a v Bedřichově. Vedle tradičních sportů, jako je atletika, plavání, volejbal či fotbal, budou soutěžit také v letním biatlonu nebo v umělecké soutěži tvorba graffiti. Slavnostní zahájení se uskuteční v liberecké Home Credit aréně. Oficiálními olympijskými domy budou Sport Park Liberec a koleje Technické univerzity v Liberci.

Rok před zahájením 17. ročníku ODM jsou potvrzenými partnery akce značka Kinder, která podpoří mladé sportovce již počtvrté, společnosti LESY ČR a ČEPS a nově také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. „Česká republika patří k zemím, kde v posledních letech závažně vzrůstá podíl dětí trpících nadváhou a obezitou. Efektivní prevencí je přitom zdravý pohyb. Proto, když můžeme podpořit aktivitu, která mladé lidi ke sportování motivuje, uděláme to. Navíc lidé, kteří se věnují sportu, bývají v běžném životě odolnější vůči stresovým situacím. Pravidelné tréninky, disciplína, ale i sounáležitost k týmu a podpora kamarádů, připravují děti na překážky, které budou překonávat v dospělosti," uvedl generální ředitel ZP 211 MUDr. David Kostka.

SPORTY A POČTY ÚČASTNÍKŮ

LODM 2019 - LIBERECKÝ KRAJ - POČTY ÚČASTNÍKŮ

     

 

sport

kluci

dívky

celkem

trenéři

celkem za sport

1.

atletika

16

16

32

4

36

2.

basketbal

12

12

24

4

28

3.

beach volejbal

2

2

4

2

6

4.

cyklistika

4

4

8

2

10

5.

florbal

14

14

28

4

32

6.

fotbal

17

17

34

4

38

7.

judo

6

6

12

2

14

8.

letní biatlon

4

4

8

2

10

9.

orientační běh

4

4

8

2

10

10.

plavání

12

12

24

3

27

11.

skoky na trampolíně

3

3

6

2

8

12.

soutěžní lezení

2

2

4

2

6

13.

sportovní gymnastika

4

4

8

2

10

14.

sportovní střelba

2

2

4

2

6

15.

stolní tenis

2

2

4

2

6

16.

tenis

4

4

8

2

10

17.

triatlon

4

4

8

2

10

18.

volejbal

12

12

24

4

28

20.

street art

1

1

0

1

21.

vedoucí výpravy

2

2

0

2

 

CELKEM ZA KRAJ

251

47

298

 

CELKEM VŠECH

3514

658

4172

SPORTOVIŠTĚ

sport

sportoviště

ulice

město

Atletika

Atletický stadion Střelnice               

U Stadionu 4904/5

Jablonec nad Nisou

Basketbal dívky

Městská hala Jablonec n. N.

U Přehrady 4747/20

Jablonec nad Nisou

Tělocvična Střední školy řemesel a služeb

Podhorská 54

Jablonec nad Nisou

Basketbal chlapci

TJ Lokomotiva Liberec

Jablonecká 562/21

Liberec

Sport Park Liberec - Hala Kort

Jeronýmova 570/22

Liberec

Beach volejbal dívky i chlapci

Beach aréna Liberec

Na Skřivanech (vedle č. p. 865), Starý Harcov

Liberec

Cyklistika dívky i chlapci

Rekreační a sportovní areál Vesec

 

Liberec

Běžecký lyžařský areál Bedřichov

Bedřichov v Jiz. Horách

Bedřichov

Florbal dívky i chlapci

Sport park Liberec - Home Credit Aréna + Indoor hala

Jeronýmova 570/22

Liberec

Fotbal dívky

 

Sport Park Liberec - Městský stadion 1

Jeronýmova 570/22

Liberec

Hřiště Mšeno I.

Průběžná 4597/22

Jablonec nad Nisou

Hřiště Mšeno II.

Průběžná 4597/22

Jablonec nad Nisou

Hřiště Mozartova I.

Mozartova 3668/22

Jablonec nad Nisou

Hřiště Mozartova II.

Mozartova 3668/22

Jablonec nad Nisou

Fotbal chlapci

Sport Park Liberec - Městský stadion 2

Jeronýmova 570/22,

Liberec

Rapid Liberec

Letná, Staré Pavlovice, Liberec

Liberec

Stadion Letka Liberec

U Letky

Liberec

Hřiště Vratislavice nad Nisou

U Tělocvičny 228

Liberec

Střelnice - FK Jablonec n. N.

U Stadionu 4904/5

Jablonec nad Nisou

JUDO

Sport Park Liberec - Home Credit Aréna

Jeronýmova 570/22

Liberec

Letní biatlon

Biatlonový areál Jablonec nad Nisou

Sportovní 46/4659

Jablonec nad Nisou

Orientační běh

Technická univerzita Liberec

Na Bohdalci 715/30,

Liberec

Lesní koupaliště

U Koupaliště 536,

Liberec

Rekreační a sportovní areál Vesec

 

Liberec

Plavání

Bazén Liberec

Tržní náměstí 1338

Liberec

Skoky na trampolíně

Atletická hala Jablonec

U Stadionu 4586/1

Jablonec nad Nisou

náměstí Dr. E. Beneše

 

Liberec

Soutěžní lezení

Sportovní hala Technické univerzity Liberec

Na Bohdalci 715/30, Starý Harcov,

Liberec

Sportovní gymnastika

Sport park Liberec - gymnastická aréna

Jeronýmova 570/22

Liberec

Sportovní střelba

Krajský úřad Libereckého kraje

U Jezu 642/2A

Liberec

Stolní tenis

Sportovní hala Technické univerzity Liberec

Na Bohdalci 715/30

Liberec

Tenis mladší žáci

Liberecký tenisový klub

Fibichova 929

Liberec

Tenis starší žáci

ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou

U Tenisu 214, Proseč nad Nisou

Jablonec nad Nisou

Triatlon

Vodní nádrž Mšeno

 

Jablonec nad Nisou

Volejbal dívky

Sportovní hala Technické univerzity Liberec

Na Bohdalci 715/30, Starý Harcov,

Liberec

Volejbal chlapci

Dukla Liberec - sportovní hala

Jeronýmova 558/33

Liberec

Street art

náměstí Dr. E. Beneše

 

Liberec

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 7 fotek)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Liberecký kraj opět opanoval olympiádu dětí a mládeže
Liberecký kraj vyhlásil soutěž o logo olympiády dětí a mládeže 2019
Liberecký kraj bude pořádat letní Olympiádu dětí a mládeže 2019

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Rok české hudby podpoří kraj téměř osmi sty tisíci korun

Téměř osm set tisíc korun věnuje Liberecký kraj na podporu české hudby: Děje se tak prostřednictvím speciálně zaměřeného dotačního programu 7.11 Rok české hudby. Celkem si pořadatelé kulturních akcí z oblasti klasické hudby rozdělí 769 015 korun. „Liberecký kraj se připojil tímto dotačním programem k oslavám české hudby, které Rok české hudby přináší. Jsem ráda, že v kraji vznikají kvalitní hudební projekty, které si podporu zaslouží a přinesou posluchačům a divákům radost a krásný kulturní zážitek," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Výkonná rada ODS v Liberci zrušila členství dvěma členům

Výkonná rada ODS v pátek 12. dubna 2024 v návaznosti na závažné pochybnosti a podezření z korupčního jednání v Liberci rozhodla přijatým usnesením o ukončení členství Petru Židkovi a Petru Syrovátkovi. „Petr Židek byl vyzván, aby z věci vyvodil patřičné důsledky, a rezignoval na své funkce, nicméně výzvu odmítl. Ve stejné věci byl Petr Syrovátko vyzván k pozastavení členství. Oba pánové výzev neakceptovali, proto Výkonná rada ODS využila těchto mimořádných nástrojů. Výkonná rada zároveň rozhodla o zrušení Místního sdružení Liberec, čímž došlo k jeho zániku," uvedl tiskový mluvčí ODS Jakub Skyva.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého jarního kola
Při akci Ukliďme Turnov sesbírali 330 kilo odpadu
Krkonošské Louky získaly Magnesii literu
Kraj vybral firmu, která provede rekonstrukci Lidových sadů
Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 19. až 21. dubna

Nejčtenější články

19.04.: V Semilech se běhalo pro Honzíka
21.04.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého jarního kola
18.04.: Jarní koncerty v bozkovské sokolovně zakončí Brutus

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT