Na hradech a zámcích začíná nová sezona, na Trosky vyrazí robot Čenda

23.03.2018 10:13:03 | Autor: Lucie Bidlasová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Český ráj,Liberecký kraj,Pojizeří

Na hradech a zámcích začíná nová sezona, na Trosky vyrazí robot Čenda

Nová turistické sezona představí hrady a zámky ve světle Osmičkových výročí, šlechtické diplomacie a také dojde k významným stavebním obnovám. Na Liberecku zahájí sezonu zámek Hrubý Rohozec již tuto sobotu, na Troskách se na svoji premiéru připravuje robot Čenda.

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu zahajují sezónu oficiálně na Velký pátek 30. března, ale některé objekty, vzhledem k dobrým klimatickým podmínkám a také s ohledem na školní prázdniny, otevřou již dříve.

Letošní rok se ponese v duchu šlechtické diplomacie, kdy vybrané hrady a zámky budou seznamovat návštěvníky s působením šlechty v politickém dění, správy objektů se také připojují k tzv. Osmičkovým výročím, respektive k projektu Století republiky.

V loňském roce sjednotil Národní památkový ústav podobu vstupenek na objekty ve své správě a již v loňském roce obdrželi návštěvníci nové vstupenky například na Bezdězu, Troskách, Hrubém Rohozci, Zákupech, Slatiňanech, Náchodě, na Kuksu, na Betlémě v Hlinsku aj (podrobnosti zde). Do sezony 2018 vstoupí s novými vstupenkami také Ratibořice a Opočno, ostatní objekty po vydání skladových zásob vstupenek původních. Právě v souvislosti se sjednocením vizuálu a velikosti vstupenek čeká návštěvníky doplněk k těmto vstupenkám a to Zápisník návštěvníka památek, tedy brožura, kam se nové vstupenky mohou vlepovat. Tento zápisník bude k dostání na všech objektech ve správě NPÚ a to od letní sezony.

„Do letošní sezony vstupujeme s přáním, aby na naše památky přišlo co nejvíce spokojených návštěvníků. Poslední dva roky byla návštěvnost skutečně vysoká - na liberecké objekty ve správě NPÚ zavítalo v roce 2017 úctyhodných 462 tisíc návštěvníků, o rok dříve 472 tisíc, ale roky předchozí by se daly zprůměrovat na číslo 425 tisíc. V letech 2010 a 2012 nepokořila návštěvnost hranici 400 tisíc. Věřím, že zájem o naše hrady a zámky neklesne, naopak! Nejenom pro jejich jedinečnost, krásu, hodnotu a historické poučení, ale i proto, že se snažíme oslovit všechny věkové skupiny, od princeznovských prohlídek pro ty nejmenší až po stavebně-historické prohlídky pro nadšence, a také organizováním kulturních akcí, kde si na své přijdou milovníci dobrého jídla a pití. Řada objektů se stává doslova kulturními centry a mne osobně těší, že se hrady a zámky stávají místem, kde lidé stráví i celý den, nikoliv pouze čas vymezený jednou prohlídkou," zamýšlí se nad objekty a de facto pojetím jejich správy ředitel ÚPS na Sychrově Miloš Kadlec.

Nové projekty a prohlídky

Na hradě Bezděz (zahájení provozu 30. 3.) se v průběhu června zpřístupní nově opravený Templářský palác na II. hradním nádvoří, kde bude prezentováno, jaký byl průběh zastřešení tohoto paláce a jak probíhala záchrana klenebního systému. Vystaveny zde budou i vybrané archeologické nálezy. Hrad Bezděz se v letošním roce historicky poprvé zapojí do Hradozámecké noci (25. 8.), v průběhu celého roku se na Bezděz budou sjíždět šermíři, kejklíři, na červenec je plánována historická „procházka" s panem Vlastimilem Vondruškou.

Hrad a zámek Frýdlant (zahájení provozu 30. 3.) se zapojuje do projektu Po stopách šlechtických rodů - Šlechta českých zemí v evropské diplomacii a na duben je připravena speciální prohlídka s důrazem na osobnost Jana Václava Gallase, v průběhu sezony se zde návštěvníci potkají s vévodou Albrechtem z Valdštejna.

Grabštejn vstupuje do sezóny na Velký pátek a to velikonočními prohlídkami, 2. dubna zde budou navíc provázet průvodci v kostýmech a připraveny jsou také dílničky pro děti a samozřejmě občerstvení. V červenci bude, v rámci oslav k 100. výročí vzniku republiky, 25. výročí ČR a 25. výročí otevření hradu Grabštejn pro veřejnost, zpřístupněna nová prohlídková trasa „Veterinární muzeum". Plánují se také noční prohlídky, jarmarky, stavebně - historické prohlídky aj. Nové pojetí občerstvení má také hradní krčma, kde se budou servírovat domácí dezerty, ale třeba také borůvkové knedlíky a další dobroty.

Hrubý Rohozec přivítá první návštěvníky již tuto sobotu (24. 3.) a shodně jako v loňském roce nabízí správa zámku tři prohlídkové okruhy a k tomu zkrácenou prohlídku pro rodiny a s dětmi, a to celou sezonu.

Impozantí velikonoční výzdobou přivítá první návštěvníky zámek Lemberk (od 30. 3.), u příležitosti zahájení sezóny bude přístupná i středověká věž. Na vybraný červnový víkend je plánováno zpřístupnění Bredovské zahrady doplněné komentovanými prohlídkami. V rámci osmičkových výročí plánuje správa zámku vánoční noční hrané prohlídky, od května potom panelovou výstavu věnovanou dějinám zámku Lemberk v období mezi lety 1918-1938.

Na Sychrově budou Velikonoční trhy

Celoročně přístupný Sychrov připomene nadcházející Velikonoce Velikonočními trhy (24. - 25. 3.) a také výzdobou interiérů, v dubnu se v zámeckých komnatách odehraje pohádka O tichém království a 21. dubna v zámeckém parku proběhne již 20. setkání milovníků amerických vozidel - Setkání 1st Veteran US Car Praha. Od 1. dubna bude také opětovně zpřístupněna stávající doplňková trasa s romantickým názvem Zlatý poklad, která byla doplněna o tematicky laděný mobiliář a došlo také k vymalování a úpravě prostor. Zlatý poklad představuje šperky a plastiky z dílny turnovského rodáka Františka Khynla, který část svého díla věnoval České republice. Na červenec jsou plánována divadelní představení na nádvoří zámku, v srpnu v rámci Hradozámecké noci noční prohlídky zaměřené na Rohany ve službách diplomacie, které zahájí koncert francouzských šansonů.

V letošním roce slavíme výročí 100 let zámku Zákupy v majetku státu a také 200 let od povýšení Zákup na vévodství. V rámci těchto výročí se připravuje zpřístupnění prvorepublikového bytu nadlesního v 1. patře. Zpřístupnění bytu je naplánováno na 10. a 11. listopadu. Sezónu zahájí na Zákupech ve čtvrtek 29. 3. a již od toho dne se až do Velikonočního pondělí mohou návštěvníci - ve vybrané časy - podívat do prostor plánovaného bytu a během zhruba dvacetiminutové prohlídky zjistit, co instalace nové prostory obnáší. Národní památkový ústav uspěl se žádostí na obnovu jižní části hospodářského dvora v Zákupech v rámci 25. výzvy - projekty IROP. V současné době se čeká na oficiální rozhodnutí o přijetí dotace, následně je plánována tisková konference na Zákupech, která se bude věnovat tomuto tématu.

V létě Trosky oživí robot Čenda

Robot Čenda zavítá na hrad Trosky<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Hrad Trosky se návštěvníkům otevře na Velký pátek 30. března a při této příležitosti zahájí oficiálně svůj provoz také Turistické informační centrum, které sídlí v budově správy pod hradem v obci Tachov č. p. 10. U příležitosti zahájení provozu TIC bude první návštěvník odměněn upomínkovými předměty NPÚ a TIC, obdrží také volnou rodinnou vstupenku na hrad Trosky. TIC kopíruje návštěvní dobu hradu a kromě standardních služeb, jako je podávání informací o celém regionu, nabízí i zprostředkování ubytování. Ke koupi je zde řada suvenýrů včetně těch, které jsou nositeli značky Regionální produkt Českého ráje.

Novinkou v kulturní nabídce hradu jsou například středeční prázdninová Troskina, tedy promítání filmů v areálu hradu. Na léto chystá správa hradu spolu s TIC novinku, a to hru pod názvem Čertova mřížka, jejíž součástí je robot Čenda. Hra Čertova mřížka navazuje na fenomén únikových her, avšak týmy nepátrají po tajemstvích a kódech uvnitř místnosti, ale objevují je po celém hradě. Hra je unikátní použitím různých technických vychytávek umístěných na hradě, které "komunikují" s lidmi a s robotem.

Robot Čenda ve hře zastává roli průvodce po šifrovaných stezkách a místech. Čenda mluví, hraje, směje se, mrká a svítí očima, pozná kde a v jaké situaci se nachází. Ví, co má v dané situaci udělat a jakou od lidí očekávat reakci. Reaguje na chycení za ruce, na poklepání, na svou vlastní polohu, na pozici na mapě. Umí ovládat další zařízení, které je možno připojit na jeho končetiny. Hra pochází od autorů Martina Šedivého a Adama Plháčka, kteří podobnou hru zprovoznili i na hradě Křivoklát. Hru bude možné rezervovat přes internet nebo zakoupit přímo v TIC Trosky. Cena se bude pohybovat mezi 900Kč a 1200Kč, hru je možné hrát minimálně ve dvou, maximálně v šesti lidech. Hra trvá 90 minut, po ukončení se Čenda musí vrátit do IC. Výdrž robota je cca 20 hodin, poté se musí znovu nabít.

Významné akce obnovy na Liberecku v roce 2018

(s akcemi se počítá v případě obdržení financí)

1. SZ Zákupy - zahájení několikaleté akce obnovy krovů a stropu východního křídla a části severního a jižního křídla zámku - havarijní stav střešního pláště ohrožuje vzácné Navrátilovy výmalby stropů na hlavní prohlídkové trase. V rámci projektu budou kromě komplexní opravy krovů, střechy a stropů probíhat také restaurátorské práce mobiliáře (svítidla, závěsy, tapety). Součástí obnovy je také částečná elektrifikace prohlídkové trasy.
Předpokládaný objem financí: 83 mil. Kč

2. SH Bezděz - zásobování hradu vodou a výstavba sítí - jedná se o součást významného projektu na rekonstrukci nákladové lanovky. Součástí je vrt na vodu, přípojka vody a kanalizace, vedené pod trasou lanovky.
Předpokládaný objem: 3,6 mil. Kč

5. SH Grabštejn - vrtaná studna, přípojky, čistička odpadních vod, opravy komunikací a opěrných zdí - akcí bude vyřešen dlouhodobý problém se zásobováním hradu vodou a kanalizací. Vzhledem k tomu, že přípojky budou vedeny pod přístupovými komunikacemi, bude řešen i jejich dlouhodobě havarijní stav včetně oprav opěrných zdí.
Předpokládaný objem: 8,7 mil. Kč

6. SZ Sychrov - tříletý projekt rehabilitace interiérů 3.N.P. východního křídla - realizací projektu získá zámek Sychrov další část prohlídkové trasy.
Předpokládaný objem: 6,0 mil. Kč

NPÚ pokračuje v sezoně 2018 s věrnostním programem Klíč k památkám, kdy se návštěvníkům elektronicky načítají vstupy do objektů a šestý mají potom zdarma. NPÚ, ÚPS na Sychrově pokračuje ve spolupráci se ZOO Liberec - dospělý návštěvník má po předložení vstupenky ze ZOO nárok na snížené vstupné na zvolený objekt, sleva platí i obráceně.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Český ráj se u návštěvníků těší stále větší oblibě
V zimě na hradech gruntují, ale také provází a pořádají masopusty!
Letošní sezona na hradech a zámcích vyrovnala rekordní loňskou
Hrad Valdštejn navštívilo do konce září téměř 57 tisíc lidí
Hradozámecká noc 2017 slavila úspěch
Na hrady a zámky už s novými vstupenkami z unikátní sběratelské edice

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 4 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Architekt představí chystanou podobu parku u Severočeského muzea

Obnovou by měl v budoucnu projít park, který obklopuje Severočeské muzeum v Liberci. Bližší informace o této chystané akci se mohou zájemci dozvědět ve čtvrtek 19. května od 17 hodin. V tento den a čas se v muzeu uskuteční představení plánovaného projektu obnovy muzejního parku. „Severočeské muzeum prošlo v minulých letech z velké části náročnou rekonstrukcí. K nádherné budově patří také památkově chráněný park, který si zaslouží tomu odpovídající péči. Z toho důvodu jsme s obnovou oslovili jeden z nejlepších ateliérů nejen v České republice, ale i z hlediska evropského, a sice Ateliér Krejčiříkovi. Mají za sebou takové práce, jakými jsou revitalizace Lednicko-valtického areálu nebo park na Kuksu," řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Uzavření registru a evidence obyvatel v Turnově ve středu 18. května

Odbor správní informuje občany Turnova, že ve středu 18. května 2022 bude po celý den uzavřen registr a evidence obyvatel z důvodu povinného školení v souvislosti s volbami 2022.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Kynologové Horské služby jsou plně připraveni na letní sezonu
Na louce u Nisy se bude konat Krajský ekoden s tatrhy
Městská policie Semily slaví 30 let od svého založení
Liberečtí hasiči obsadili třetí místo na soutěži v Berlíně
Federace Europarc ocenila české národní parky

Nejčtenější články

15.05.: FOTO: Od dubna probíhá rekonstrukce části Pojizerky
15.05.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek sedmého jarního kola
14.05.: Další turnovský Kulatý stůl měl ožehavé téma drogy na školách

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

VAMA - trezory a sejfy vám nabízí veškerý sortiment produktů pro ochranu vašich cenností

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT