Názory a komentáře osobností k možným změnám okresů

08.03.2018 20:36:34 | Autor: Petr Ježek s využitím komentářů oslovených osobností | Rubrika: NÁZORY | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Dolánky,Železný Brod,Vrchlabí,Malá Skála,Český ráj,Radvánovice,Hostinné,Přepeře,Záhoří,Kundratice,Háje nad Jizerou,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří

Názory a komentáře osobností k možným změnám okresů

Předkládáme vám shrnující materiál, jehož sběr začal už v minulém roce po prvních zprávách o zřízení okresu Turnov. Nyní se situace trochu změnila a tomu se věnují kratší komentáře, z nichž některé se objevují i v hlavním článku k tomuto tématu. Názory rozhodně nejsou jednotné a vy si raději udělejte ten svůj...

Semily u Turnova

Situace je zcela skandální. Každý den slyší Turnované z médií, nejčastěji v materiálech ČTK, o svém městě jako o Turnovu na Semilsku. Vrací mne to do nejšťastnějšího roku mého života - 1968, kdy jsme v turnovském rozhlase po drátě ohlašovali okresní město domicilem: Semily u Turnova. Coby symbol obrovských nadějí na návrat demokracie, v nichž obnovení okresu Turnov, uloupeného v roce 1960 komunistickou věrchuškou kolem soudruha Kouckého, hrálo hlavní roli.

19. srpna 1968 se do Prahy vypravilo pět autobusů se zástupci turnovských podniků a institucí, aby na nádvoří Pražského hradu přednesli kategorický požadavek na obnovení okresu Turnov. Tehdejší místopředseda československé vlády doktor Gustáv Husák sdělil nám z Turnova a také delegaci ze Žatce, že okresy nám byly uloupeny v rámci hrubých deformací režimu a budou do několika měsíců navráceny. Za dva dny jsme byli na 21 let brutálně okupováni...

Hromadná politická perzekuce občanů Turnova a jeho početné spádové oblasti trvá tedy díky stálé existenci okresu v Semilech už neuvěřitelných 57 let.

Vedle politiky nenacházím ani v rámci obyčejného selského rozumu a z něj plynoucí logiky důvody, aby lidé z Turnovska dojížděli po nevalné horské silnici třetího řádu přes horu Kozákov do malých Semil vyřídit si vrchnostenské choutky den ode dne bobtnající státní byrokracie.

Jelikož však rozum selský i čistě obyčejný se z našeho státu vytrácí, obávám se, že Turnov zůstane na Semilsku dál a přijde i o ten drtek pohodlí města trojkového stupně.

V Semilech jsem mnohokrát natáčel do rozhlasu a televize a musím uznat, že zdejší patrioti se leckdy chovají mnohem méně zaprděněji než v Turnově. Třeba co do městské televize.

Milan Brunclík, právník a publicista z Turnova - dlouholetý redaktor Českého rozhlasu a České televize, ředitel regionální Bonus TV

Občan musí být zmaten z nejednotnosti úřadů

Rok 1850 znamenal pro Čechy, Moravu a Slezsko zavedení nové správní jednotky, okresu (okresní hejtmanství). Vzniklo 118 okresů. Ty byly postupně i rozšiřovány (v roce 1900 jich bylo 133, v roce 1945 pak 154, dokonce v roce 1949 jsme měli 179 okresů). Okresy Turnov i Jilemnice byly nedílnou součástí této struktury. 

Avšak rok 1960 znamenal pro obyvatele Turnovska a Jilemnicka velkou změnu, ne však dobře vnímanou. Tehdejší komunistické mocenské orgány (nejprve usnesením ÚV KSČ a poté "klasicky" prostřednictvím zákona) rozhodly o zániku okresů Turnov a Jilemnice a tyto existující okresy byly sloučeny do okresu Semily.

Od té doby se obě města dosud nevyrovnala s tímto stavem. O to více se po roce 1989 obě města snažila, aby se "závadný" stav vrátil do původního stavu.  Při druhé reformě státní správy a rušení okresních úřadů byla další šance něco změnit. Vznikem obcí s rozšířenou působností mohlo dojít ke změnám. Ale reforma nebyla dotažena do konce. Změnou mělo dojít k přiblížení státní správy k občanům. Došlo ke zrušení sídel okresů, tedy název okresu již není spojen se sídlem.  

Ale občan musí být zmaten, když má státní orgány rozesety v různých okresech i krajích... Příkladem budiž Malá Skála. Nachází se v okrese Jablonec nad Nisou, tedy okresní soud, okresní státní zastupitelství, katastrální úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, archiv v Jablonci nad Nisou, úřad práce Železný Brod, krajský soud Hradec Králové, krajský úřad Liberecký, finanční úřad Turnov, obec s rozšířenou působností (státní správa) Turnov vlastně v jiném okrese. Tedy jedna obec, dva okresy, dva kraje. Těchto obcí je nejen v Libereckém kraji více. I když na Turnovsku je to nejmarkantnější.

Proto chápu, že Turnovští chtějí změnu. Vidím však mnoho problémů na cestě k této změně. Největší překážka byla dosud neochota státu cokoliv měnit. Pochopitelně pak i finance, jedná se totiž o vznik nových okresních institucí. Byť již vznik okresu po listopadu máme již za sebou, Jeseník vnikl k 1.1.1996.

Když chtěl Liberecký kraj mít svůj krajský soud, narazili jsme na odpor v Poslanecké sněmovně. Proto je třeba nejdříve zlomit neochotu a odpor shora. Turnovští mají už za sebou i před sebou dlouhou cestu. Přejme jim, ať dosáhnou toho, co chtějí.

Vladimír Richter, bývalý starosta města Jilemnice a krajský zastupitel

Turnovské okresní trauma

Turnovské okresní trauma je vleklou chorobou od roku 1960, kdy došlo ke zrušení okresu Turnov. Vznikly velké okresy a jiné kraje. Turnovský okres se „rozplynul" do okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Jičín a Mladá Boleslav, přičemž Turnov, Rovensko pod Troskami a některé další obce byly přiřazeny do okresu Semily, včetně Jilemnicka, což pro moje rodné město Semily nebylo vůbec dobré, a to od samého počátku. Navíc okres Semily byl začleněn do Východočeského kraje, Liberecký kraj zanikl, a tak Hradec Králové byl určitě lepším krajským centrem, než vzdálenější Ústí nad Labem, kam museli dojíždět obyvatelé Železného Brodu a okolí (dříve okres Semily), Jablonecka, Liberecka, ale též Malé Skály, Frýdštejna, Příšovic, Sychrova, Kobylí, Českého Dubu, Hodkovic, tedy obcí z bývalého okresu Turnov.

Co je třeba zdůraznit, že není pravdivá často omílaná fráze, jež praví, že Semily ukradly Turnovu okres. Semily totiž byly okresním městem od rokuu 1850, a to nepřetržitě.  Při této územní reorganizaci v roce 1960 se však ocitly uprostřed nového okresního regionu. Na „novém" Okresním národním výboru v Semilech ovšem pracovalo nejvíce úředníků z Turnova, především ve vedoucích funkcích, a proto jsem vždy říkal, že je to okres Turnov se sídlem v Semilech. Vždyť z Turnova pocházeli i nejvyšší soudruzi, soudruh Mareš - předseda ONV, soudruh Stěhulka - okresní tajemník OV KSČ, soudružka Kobosilová - poslankyně. A od vlaku, který ráno přijel z Turnova do Semil, se vždy valily davy soudruhů a soudružek, pro něž byly připraveny posty vedoucích odborů a dalších rolí. Je dobře, že ta doba je pryč, ani Semilům nepřinesla žádná pozitiva.

Mrzí mě však, že i dnes trvá nesmyslná rivalita mezi městem Semily a Turnovem, přestože vznikly obce s rozšířenou působností. Pravda, některé zasahují do více okresů, ale snad to není nějaká katastrofa. Vždyť právě Turnov „získal" 13 obcí ze svého bývalého okresu, které však leží v okrese Liberec a 3 obce z okresu Jablonec. Pokud by se měl rozbít stávající okres Semily právě z těchto důvodů, nepovažuji to za správné a velmi to ublíží nejen Semilsku, ale též Jilemnicku, celému hornímu Pojizeří a chudému Podkrkonoší včetně Lomnicka, z kterého zmizely v důsledku globalizace textilní továrny a jiný průmysl. Turnov i bez okresní působnosti bude dál městem, jež se bude úspěšně rozvíjet, protože je důležitou dopravní křižovatkou, a to se nikterak nezmění, ani v rámci okresu Semily. V době digitalizace úředních dat by bylo velmi nehospodárné vynakládat možná miliardy korun v rámci Česka na zbytečné nové úřady, protože „ukřivděných" z roku 1960 je více a dominový efekt je nasnadě.

Miloš Plachta, bývalý kronikář města Semily, emeritní ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech

Turnov si zahrával s ohněm, nyní možná bude přílepkem Liberce

Mám v Turnově spoustu přátel a známých. Je to město, kde se vždy něco děje a rád do něj jezdím. Všichni turnovští přátelé však mají jedno společné, když by měli oni přijet do Semil, tak větu použijí jako: „Do těch Semil?," a většinou to doprovodí i vrozeným úšklebkem.

Přitom Semiláci vždy řeknou, že jedou do Turnova, vždy bez patosu či úšklebku. Lomničtí také jedou do Turnova a stejně to mají i v jiných městech a obcích. Turnováci to ale mají jinak a i 15 let po zrušení okresních úřadů v nich zůstává hluboko strašná rána, že se před téměř 60 lety nestali okresním městem.

Turnováky irituje, když redaktoři ČTK, ČT, TV Nova i Prima použijí termín Turnov na Semilsku. Přitom i tohle je v lidech, já jsem ten termín nikdy nepoužil a samozřejmě ho nemusejí používat ani jiní redaktoři, jen jsou holt líní si samotný Turnov najít a musí ho zdá se vždy k něčemu přiřadit. Pokud by snad došlo k připojení Turnova k okresu Liberec, tak to pro redaktory v Praze bude znamenat změnu. A to velkou! Už totiž nebude Turnov na Semilsku, ale Turnov na Liberecku! Jestli právě tohle přijde Turnovákům jako zásadní a lepší, tak jim přeju hodně štěstí.

Petr Ježek, vedoucí redakce zpravodajských portálů Naše Pojizeří a Naše Jablonecko

Krátká stanoviska některých osobností a politiků:

Tomáš Hocke, starosta města Turnov:

Z hlediska města Turnov stojíme na stejné cestě a stále chceme okres Turnov nebo detašovaná pracoviště. Pro obyvatele to asi bude lepší (připojení k okresu Liberec), podle průzkumů jezdí obyvatelé Turnova více do Liberce než do Semil. Chceme do Turnova dostat úřady a nyní záměr půjde do parlamentu a jeho výborů, tam se budeme snažit přesvědčit poslance pro okres Turnov.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje:

K tomuto záměru vlády jsme dávali negativní stanovisko již před rokem. Informace se dostanou k ministru vnitra i na výjezdním zasedání vlády dne 13. března. Přiřazení ORP Turnov k okresu Liberec vnímám jako nejhorší možné řešení, které vzniklo tím, že město Turnov chtělo vlastnit okres Turnov, k čemuž není politická vůle. Pro nás je nejlepší řešení to, na kterém se shodli všichni zainteresovaní, aby všechny státní instituce, které mají sídlo v okrese Semily, měly zřízené detašované pracoviště v Turnově, třeba s nějakou dvoudenní nabídkou směrem k občanům. To, že by vznikl mimořádně velký okres Liberec a mimořádně malý okres Semily, je z pohledu zajištění veřejné správy nejhorší možné řešení.

Lena Mlejnková, starostka města Semily:

S tímto krokem nesouhlasíme, procesně nebylo obcím, kterých se tato zásadní změna týká jasně vysvětleno, co by to znamenalo. Většina obcí přijala usnesení, že by chtěli variantu zřízení Okresu Turnov a nikoli odtržení od Okresu Semily k Liberci. Toto odtržení by mělo obrovsky negativní dopad pro nás jako hospodářsky slabou oblast a poškodilo by obyvatele obcí za Kozákovem. Náš návrh na připojení celého ORP Turnov do okresu Semily byl byl mnohem výhodnější a dává smysl v rozvoji slabého území a hlavně služeb veřejné správy obyvatelům. V Okrese Semily je veřejná správa největším zaměstnavatelem a Liberec na rozdíl od nás nedisponuje budovami, zaměstnanci atd. Řešením je projednat s obcemi návrh na to zda by chtěli se přičlenit k Liberci, či k Semilům a jaké to nese následky. Rozhodnutí Vlády ČR je pro nás ohrožující a nesmyslné.

Jiřina Bláhová, starostka Rovenska pod Troskami:

Podporujeme vznik okresu Turnov, ale nikoli spadnutí do okresu Liberec. V případě nemožnosti a zásadní neprůchodnosti varianty zřízení okresu Turnov je pro město Rovensko jediná varianta zachování stávající okresní příslušnosti.

Josef Šimek, starosta Lomnice nad Popelkou

Myslím, že ten problém je hlubší a nikdo si s tím moc neví rady. Myslím, že neexistuje jednoduché a snadné řešení. Takže několik postřehů: Bylo by dobré vyřešit problematiku spádovosti hraničních obcí. To by podle mého k vyřešení problému docela stačilo.Bylo by dobré dokončit reformu státní správy. To úzce souvisí s celou problematikou, protože dnes vedle sebe stále existují zákony, které řeší různé věci různě (o okresech a o ORP). Vzhledem k tomu, že je dnes státní správa vnímána především podle ORP, pak bych pouze v Turnově zřídil chybějící úřady dle příslušnosti k ORP a ostatní nechal být. Myslím, že by to bylo nejekonomičtější řešení. Připojení ORP Turnov k okresu Liberec je podle mého nesmysl.

Jana Čechová, starostka Jilemnice

Pro Semily bude znamenat přiřazení obcí z ORP Turnov k okresu Liberec určitá personální omezení.  Pro klienty z menších obcí na Turnovsku zase dojde ke zhoršení komfortu, co se dojezdu na některé úřady týče. Okresní město Liberec by mělo v takovém případě zhoršenou dopravní dostupnost řešit.

Petr Beitl, primátor města Jablonec nad Nisou:

Nevěřím tomu, že výhody administrativního přesunu obcí, tak jak jsou navrženy, převáží nevýhody administrativy s tím spojené, jak pro úředníky, tak pro občany.

Podrobný článek o tématu:

Stát chce zlepšit dostupnost úřadů, možná ale vše ještě zhorší

Glosa: Co také může způsobit spadlá bageta

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Multiinstrumentalisté Radim Zenkl a Ondra Kozák vystoupí v Jablonci

Duo vynikajících hudebníků Radim Zenkl & Ondra Kozák s autorským repertoárem, doplněným o bluegrassové, jazzové, swingové, keltské, lidové a „world music" tradicionály v osobitých aranžích, se představí v jabloneckých Tyršových sadech v neděli 21. července od 15 hodin v rámci festivalu Jablonecké tóny 2024. Pozvánka s rozhovorem

Výstava ve Smržovce představí vzpomínky pamětníků 20. století

Ve čtvrtek 25. července 2024 zakotví výstava Příběhy severních Čech - Zlomové okamžiky 20. století ve Smržovce na Lidickém náměstí a setrvá zde až do 15. srpna 2024. Tato exteriérová expozice regionální pobočky Paměti národa Severní Čechy přináší vzpomínky pamětnic a pamětníků na události 20. století, které pobočka dokumentuje v Libereckém a Ústeckém kraji pro sbírku Paměť národa. Více podrobností


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Sedmihorské léto 2024 pokračuje koncerty i divadelními představeními
Vznikla nová geologická expozice Geoparku Český ráj
Krajský workshop upozornil ukrajinskou mládež na nebezpečí drog
Průběh letní dětské rekreace v Libereckém kraji k polovině července
Oblastní galerie Liberec se loučí s litevskou výstavou

Nejčtenější články

17.07.: Dětské centrum Stonožka vyroste v Turnově na sídlišti u nádraží
16.07.: Nové městské byty v turnovské ulici Skálova budou brzy k pronájmu
16.07.: Jubilejní desátý Pelechovský pohár kořistí pořadatelů z Proseče

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT