Názory a komentáře osobností k možným změnám okresů

08.03.2018 20:36:34 | Autor: Petr Ježek s využitím komentářů oslovených osobností | Rubrika: NÁZORY | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Dolánky,Železný Brod,Vrchlabí,Malá Skála,Český ráj,Radvánovice,Hostinné,Přepeře,Záhoří,Kundratice,Háje nad Jizerou,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří

Názory a komentáře osobností k možným změnám okresů

Předkládáme vám shrnující materiál, jehož sběr začal už v minulém roce po prvních zprávách o zřízení okresu Turnov. Nyní se situace trochu změnila a tomu se věnují kratší komentáře, z nichž některé se objevují i v hlavním článku k tomuto tématu. Názory rozhodně nejsou jednotné a vy si raději udělejte ten svůj...

Semily u Turnova

Situace je zcela skandální. Každý den slyší Turnované z médií, nejčastěji v materiálech ČTK, o svém městě jako o Turnovu na Semilsku. Vrací mne to do nejšťastnějšího roku mého života - 1968, kdy jsme v turnovském rozhlase po drátě ohlašovali okresní město domicilem: Semily u Turnova. Coby symbol obrovských nadějí na návrat demokracie, v nichž obnovení okresu Turnov, uloupeného v roce 1960 komunistickou věrchuškou kolem soudruha Kouckého, hrálo hlavní roli.

19. srpna 1968 se do Prahy vypravilo pět autobusů se zástupci turnovských podniků a institucí, aby na nádvoří Pražského hradu přednesli kategorický požadavek na obnovení okresu Turnov. Tehdejší místopředseda československé vlády doktor Gustáv Husák sdělil nám z Turnova a také delegaci ze Žatce, že okresy nám byly uloupeny v rámci hrubých deformací režimu a budou do několika měsíců navráceny. Za dva dny jsme byli na 21 let brutálně okupováni...

Hromadná politická perzekuce občanů Turnova a jeho početné spádové oblasti trvá tedy díky stálé existenci okresu v Semilech už neuvěřitelných 57 let.

Vedle politiky nenacházím ani v rámci obyčejného selského rozumu a z něj plynoucí logiky důvody, aby lidé z Turnovska dojížděli po nevalné horské silnici třetího řádu přes horu Kozákov do malých Semil vyřídit si vrchnostenské choutky den ode dne bobtnající státní byrokracie.

Jelikož však rozum selský i čistě obyčejný se z našeho státu vytrácí, obávám se, že Turnov zůstane na Semilsku dál a přijde i o ten drtek pohodlí města trojkového stupně.

V Semilech jsem mnohokrát natáčel do rozhlasu a televize a musím uznat, že zdejší patrioti se leckdy chovají mnohem méně zaprděněji než v Turnově. Třeba co do městské televize.

Milan Brunclík, právník a publicista z Turnova - dlouholetý redaktor Českého rozhlasu a České televize, ředitel regionální Bonus TV

Občan musí být zmaten z nejednotnosti úřadů

Rok 1850 znamenal pro Čechy, Moravu a Slezsko zavedení nové správní jednotky, okresu (okresní hejtmanství). Vzniklo 118 okresů. Ty byly postupně i rozšiřovány (v roce 1900 jich bylo 133, v roce 1945 pak 154, dokonce v roce 1949 jsme měli 179 okresů). Okresy Turnov i Jilemnice byly nedílnou součástí této struktury. 

Avšak rok 1960 znamenal pro obyvatele Turnovska a Jilemnicka velkou změnu, ne však dobře vnímanou. Tehdejší komunistické mocenské orgány (nejprve usnesením ÚV KSČ a poté "klasicky" prostřednictvím zákona) rozhodly o zániku okresů Turnov a Jilemnice a tyto existující okresy byly sloučeny do okresu Semily.

Od té doby se obě města dosud nevyrovnala s tímto stavem. O to více se po roce 1989 obě města snažila, aby se "závadný" stav vrátil do původního stavu.  Při druhé reformě státní správy a rušení okresních úřadů byla další šance něco změnit. Vznikem obcí s rozšířenou působností mohlo dojít ke změnám. Ale reforma nebyla dotažena do konce. Změnou mělo dojít k přiblížení státní správy k občanům. Došlo ke zrušení sídel okresů, tedy název okresu již není spojen se sídlem.  

Ale občan musí být zmaten, když má státní orgány rozesety v různých okresech i krajích... Příkladem budiž Malá Skála. Nachází se v okrese Jablonec nad Nisou, tedy okresní soud, okresní státní zastupitelství, katastrální úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, archiv v Jablonci nad Nisou, úřad práce Železný Brod, krajský soud Hradec Králové, krajský úřad Liberecký, finanční úřad Turnov, obec s rozšířenou působností (státní správa) Turnov vlastně v jiném okrese. Tedy jedna obec, dva okresy, dva kraje. Těchto obcí je nejen v Libereckém kraji více. I když na Turnovsku je to nejmarkantnější.

Proto chápu, že Turnovští chtějí změnu. Vidím však mnoho problémů na cestě k této změně. Největší překážka byla dosud neochota státu cokoliv měnit. Pochopitelně pak i finance, jedná se totiž o vznik nových okresních institucí. Byť již vznik okresu po listopadu máme již za sebou, Jeseník vnikl k 1.1.1996.

Když chtěl Liberecký kraj mít svůj krajský soud, narazili jsme na odpor v Poslanecké sněmovně. Proto je třeba nejdříve zlomit neochotu a odpor shora. Turnovští mají už za sebou i před sebou dlouhou cestu. Přejme jim, ať dosáhnou toho, co chtějí.

Vladimír Richter, bývalý starosta města Jilemnice a krajský zastupitel

Turnovské okresní trauma

Turnovské okresní trauma je vleklou chorobou od roku 1960, kdy došlo ke zrušení okresu Turnov. Vznikly velké okresy a jiné kraje. Turnovský okres se „rozplynul" do okresů Liberec, Jablonec nad Nisou, Jičín a Mladá Boleslav, přičemž Turnov, Rovensko pod Troskami a některé další obce byly přiřazeny do okresu Semily, včetně Jilemnicka, což pro moje rodné město Semily nebylo vůbec dobré, a to od samého počátku. Navíc okres Semily byl začleněn do Východočeského kraje, Liberecký kraj zanikl, a tak Hradec Králové byl určitě lepším krajským centrem, než vzdálenější Ústí nad Labem, kam museli dojíždět obyvatelé Železného Brodu a okolí (dříve okres Semily), Jablonecka, Liberecka, ale též Malé Skály, Frýdštejna, Příšovic, Sychrova, Kobylí, Českého Dubu, Hodkovic, tedy obcí z bývalého okresu Turnov.

Co je třeba zdůraznit, že není pravdivá často omílaná fráze, jež praví, že Semily ukradly Turnovu okres. Semily totiž byly okresním městem od rokuu 1850, a to nepřetržitě.  Při této územní reorganizaci v roce 1960 se však ocitly uprostřed nového okresního regionu. Na „novém" Okresním národním výboru v Semilech ovšem pracovalo nejvíce úředníků z Turnova, především ve vedoucích funkcích, a proto jsem vždy říkal, že je to okres Turnov se sídlem v Semilech. Vždyť z Turnova pocházeli i nejvyšší soudruzi, soudruh Mareš - předseda ONV, soudruh Stěhulka - okresní tajemník OV KSČ, soudružka Kobosilová - poslankyně. A od vlaku, který ráno přijel z Turnova do Semil, se vždy valily davy soudruhů a soudružek, pro něž byly připraveny posty vedoucích odborů a dalších rolí. Je dobře, že ta doba je pryč, ani Semilům nepřinesla žádná pozitiva.

Mrzí mě však, že i dnes trvá nesmyslná rivalita mezi městem Semily a Turnovem, přestože vznikly obce s rozšířenou působností. Pravda, některé zasahují do více okresů, ale snad to není nějaká katastrofa. Vždyť právě Turnov „získal" 13 obcí ze svého bývalého okresu, které však leží v okrese Liberec a 3 obce z okresu Jablonec. Pokud by se měl rozbít stávající okres Semily právě z těchto důvodů, nepovažuji to za správné a velmi to ublíží nejen Semilsku, ale též Jilemnicku, celému hornímu Pojizeří a chudému Podkrkonoší včetně Lomnicka, z kterého zmizely v důsledku globalizace textilní továrny a jiný průmysl. Turnov i bez okresní působnosti bude dál městem, jež se bude úspěšně rozvíjet, protože je důležitou dopravní křižovatkou, a to se nikterak nezmění, ani v rámci okresu Semily. V době digitalizace úředních dat by bylo velmi nehospodárné vynakládat možná miliardy korun v rámci Česka na zbytečné nové úřady, protože „ukřivděných" z roku 1960 je více a dominový efekt je nasnadě.

Miloš Plachta, bývalý kronikář města Semily, emeritní ředitel Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech

Turnov si zahrával s ohněm, nyní možná bude přílepkem Liberce

Mám v Turnově spoustu přátel a známých. Je to město, kde se vždy něco děje a rád do něj jezdím. Všichni turnovští přátelé však mají jedno společné, když by měli oni přijet do Semil, tak větu použijí jako: „Do těch Semil?," a většinou to doprovodí i vrozeným úšklebkem.

Přitom Semiláci vždy řeknou, že jedou do Turnova, vždy bez patosu či úšklebku. Lomničtí také jedou do Turnova a stejně to mají i v jiných městech a obcích. Turnováci to ale mají jinak a i 15 let po zrušení okresních úřadů v nich zůstává hluboko strašná rána, že se před téměř 60 lety nestali okresním městem.

Turnováky irituje, když redaktoři ČTK, ČT, TV Nova i Prima použijí termín Turnov na Semilsku. Přitom i tohle je v lidech, já jsem ten termín nikdy nepoužil a samozřejmě ho nemusejí používat ani jiní redaktoři, jen jsou holt líní si samotný Turnov najít a musí ho zdá se vždy k něčemu přiřadit. Pokud by snad došlo k připojení Turnova k okresu Liberec, tak to pro redaktory v Praze bude znamenat změnu. A to velkou! Už totiž nebude Turnov na Semilsku, ale Turnov na Liberecku! Jestli právě tohle přijde Turnovákům jako zásadní a lepší, tak jim přeju hodně štěstí.

Petr Ježek, vedoucí redakce zpravodajských portálů Naše Pojizeří a Naše Jablonecko

Krátká stanoviska některých osobností a politiků:

Tomáš Hocke, starosta města Turnov:

Z hlediska města Turnov stojíme na stejné cestě a stále chceme okres Turnov nebo detašovaná pracoviště. Pro obyvatele to asi bude lepší (připojení k okresu Liberec), podle průzkumů jezdí obyvatelé Turnova více do Liberce než do Semil. Chceme do Turnova dostat úřady a nyní záměr půjde do parlamentu a jeho výborů, tam se budeme snažit přesvědčit poslance pro okres Turnov.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje:

K tomuto záměru vlády jsme dávali negativní stanovisko již před rokem. Informace se dostanou k ministru vnitra i na výjezdním zasedání vlády dne 13. března. Přiřazení ORP Turnov k okresu Liberec vnímám jako nejhorší možné řešení, které vzniklo tím, že město Turnov chtělo vlastnit okres Turnov, k čemuž není politická vůle. Pro nás je nejlepší řešení to, na kterém se shodli všichni zainteresovaní, aby všechny státní instituce, které mají sídlo v okrese Semily, měly zřízené detašované pracoviště v Turnově, třeba s nějakou dvoudenní nabídkou směrem k občanům. To, že by vznikl mimořádně velký okres Liberec a mimořádně malý okres Semily, je z pohledu zajištění veřejné správy nejhorší možné řešení.

Lena Mlejnková, starostka města Semily:

S tímto krokem nesouhlasíme, procesně nebylo obcím, kterých se tato zásadní změna týká jasně vysvětleno, co by to znamenalo. Většina obcí přijala usnesení, že by chtěli variantu zřízení Okresu Turnov a nikoli odtržení od Okresu Semily k Liberci. Toto odtržení by mělo obrovsky negativní dopad pro nás jako hospodářsky slabou oblast a poškodilo by obyvatele obcí za Kozákovem. Náš návrh na připojení celého ORP Turnov do okresu Semily byl byl mnohem výhodnější a dává smysl v rozvoji slabého území a hlavně služeb veřejné správy obyvatelům. V Okrese Semily je veřejná správa největším zaměstnavatelem a Liberec na rozdíl od nás nedisponuje budovami, zaměstnanci atd. Řešením je projednat s obcemi návrh na to zda by chtěli se přičlenit k Liberci, či k Semilům a jaké to nese následky. Rozhodnutí Vlády ČR je pro nás ohrožující a nesmyslné.

Jiřina Bláhová, starostka Rovenska pod Troskami:

Podporujeme vznik okresu Turnov, ale nikoli spadnutí do okresu Liberec. V případě nemožnosti a zásadní neprůchodnosti varianty zřízení okresu Turnov je pro město Rovensko jediná varianta zachování stávající okresní příslušnosti.

Josef Šimek, starosta Lomnice nad Popelkou

Myslím, že ten problém je hlubší a nikdo si s tím moc neví rady. Myslím, že neexistuje jednoduché a snadné řešení. Takže několik postřehů: Bylo by dobré vyřešit problematiku spádovosti hraničních obcí. To by podle mého k vyřešení problému docela stačilo.Bylo by dobré dokončit reformu státní správy. To úzce souvisí s celou problematikou, protože dnes vedle sebe stále existují zákony, které řeší různé věci různě (o okresech a o ORP). Vzhledem k tomu, že je dnes státní správa vnímána především podle ORP, pak bych pouze v Turnově zřídil chybějící úřady dle příslušnosti k ORP a ostatní nechal být. Myslím, že by to bylo nejekonomičtější řešení. Připojení ORP Turnov k okresu Liberec je podle mého nesmysl.

Jana Čechová, starostka Jilemnice

Pro Semily bude znamenat přiřazení obcí z ORP Turnov k okresu Liberec určitá personální omezení.  Pro klienty z menších obcí na Turnovsku zase dojde ke zhoršení komfortu, co se dojezdu na některé úřady týče. Okresní město Liberec by mělo v takovém případě zhoršenou dopravní dostupnost řešit.

Petr Beitl, primátor města Jablonec nad Nisou:

Nevěřím tomu, že výhody administrativního přesunu obcí, tak jak jsou navrženy, převáží nevýhody administrativy s tím spojené, jak pro úředníky, tak pro občany.

Podrobný článek o tématu:

Stát chce zlepšit dostupnost úřadů, možná ale vše ještě zhorší

Glosa: Co také může způsobit spadlá bageta

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

V lomnickém muzeu zahájili cyklus podzimních přednášek

Jako v letech minulých, navázali v lomnickém muzeu opět na úspěšný cyklus takzvaných podzimních přednášek. První ze série se uskutečnila v úterý 20. září, kdy se zde představila Eva Ulrychová z Jičína a pohovořila na téma Nejcennější archeologické nálezy a jejich historická hodnota. Následovat bude o týden později, taktéž v úterý 27. září od 17 hodin, v pořadí druhá historická přednáška PhDr. Evy Ulrychové nazvaná Kronikář Kosmas a jeho Kronika Čechů.

Kraj přispěje Mikroregionu Frýdlantsko na odkup nemovitostí

Celkem 3 400 000 korun poskytne kraj dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko na pořízení nemovitostí v rámci projektu Heřmanička - nádraží Frýdlant. Objekty v současné době slouží jako zázemí pro činnost spolku Frýdlantské okresní dráhy a Frýdlantsko je proto bezplatně spolku převede. „Dotace bude využita výhradně na pořízení nemovitostí v rámci projektu Heřmanička - nádraží Frýdlant. Objekty poté dostane k bezplatnému užívání Spolek Frýdlantské okresní dráhy, který je má prozatím pouze v pronájmu. Budou sloužit pro provoz železničního muzea, jež má v regionu mnohaletou tradici. Lze si tam prohlédnout několik zajímavých, převážně úzkorozchodných vozidel včetně provozuschopné motorové lokomotivy. Považuji za důležité připomínky historických dopravních a technických zajímavosti zachovávat i pro budoucí generace," uvedl hejtman Martin Půta.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Za příkladnou službu byli oceněni policisté Územního odboru Semily
Žitavská úzkokolejka zve ve svátek české fanoušky železnice
Přehled fotbalových výsledků a tabulek osmého podzimního kola
Nejvýše položená přehrada v Čechách je na Černé Nise u Bedřichova
Novinky v plaveckém bazénu na Výšince v Turnově

Nejčtenější články

22.09.: Fotbalové přípravky odehrály úvodní turnaj nového ročníku
23.09.: Okresní přebor: Plný počet bodů má stále Turnov B, druhý Stružinec
23.09.: I.B třída: Harrachov dotáhl na čele tabulky Pěnčín B

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Dedra nabízí širokou řadu nářadí a příslušenství.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT