Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku je hotová!

27.10.2020 11:12:50 | Autor: Zdenka Štrauchová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Příšovice,Přepeře,Turnov

Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku je hotová!

V úterý 20. října 2020 byla dokončena rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 až na hranici Libereckého kraje. Dílo má zatím drobné vady a nedodělky, které mají být v brzké době odstraněny.

Slavnostní otevření bylo naplánováno na 24. října, ale muselo být zrušeno kvůli vládním opatřením. Turnovská radnice akci uskuteční společně s dalšími partnery pravděpodobně na jaře 2021.

Největší investiční akce na Turnovsku začala 1. dubna 2019. Nebyl to apríl ani pro místní obyvatele, ani pro podnikatele, natož pro řidiče. Prvního dubna 2019 totiž začala v souvislosti se stavbou řada úplných i částečných uzavírek, které komplikovaly dopravu až do 3. října 2020. Rok a půl tak byla ochromená doprava v Turnově II a přilehlém okolí.

Stavba byla členěná do několika etap. V loňském roce se začalo v prostoru kolem viaduktu a Nádražní ulici k odbočce na silnici I/10. Práce probíhaly po úsecích. Každý úsek čekalo to samé - frézování, sanace, konstrukce komunikace a chodníků ze štěrkodrtí, pokládka žulových obrub, pokládka dlažby, asfaltování.

Nádražní ulice 1. 5. 2019<br />Autor: Zdenka ŠtrauchováPrvní asfaltování v červnu 2019 

V části Nádražní ulice (od Hotelu Beneš pod ulici Čechova) došlo na první asfaltování koncem června. Následující den byla zahájena další etapa rekonstrukce, která už směřovala do katastru Ohrazenic.

Loňského září došlo v Nádražní ulici k instalaci sloupů veřejného osvětlení, v říjnu pak následovala výsadba zeleně. Tečkou za pracemi bylo položení 14. - 15. listopadu 2019 finálních asfaltový povrchů v celé ulici od Hotelu Beneš ke sjezdu na I/10. Velkou úlevou bylo v prosinci, těsně před Vánoci, položení podkladních asfaltů pod viaduktem a otevření tohoto úseku pro dopravu směrem na Přepeřskou. Tato část byla pro automobilovou dopravu odříznutá 9 měsíců.

Nejsložitějším místem celé operace byl viadukt, respektive část před ním, kde se kompletně předělávaly vodohospodářské sítě včetně dvou velkých odlehčovacích objektů, překládal se plyn a ještě nově zatrubňoval Odolenovický potok.

Srovnávací fotografie z místa před viaduktem:

Viadukt 21. 5. 2019<br />Autor: Zdenka Štrauchová

Viadukt 21. 10. 2020<br />Autor: Zdenka Štrauchová

Stavělo se také na silnici ze Svijan a z Příšovic do Přepeř

Paralelně se v roce 2019 rekonstruovalo také na II/610 ze Svijan do Přepeř. Opět došlo v několika úsecích k odfrézování asfaltového souvrství, probíhaly úpravy a výměny uličních vpustí.

Velkou viditelnou změnou prošla komunikace z Příšovic do Přepeř, kde vedle rekonstrukce vlastní vozovky silnice II/610, došlo k rozšíření a vybudování cyklostezky. Na výstavbě cyklostezky mezi Přepeřemi a Příšovicemi se podílely obě obce. Délka stezky je 625 m a celkové náklady na projekt byly přes 11 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury a Libereckým krajem, přidalo i město Turnov a další obce sdružené okolo Greenway Jizera Turnov-Svijany.

Zbýval úsek od viaduktu do Přepeř

Listopadovou pozitivní záležitostí bylo otevření části komunikace v úseku silnice II/610 z Přepeř až do Svijan, kdy se tuto část podařilo zhotovit o měsíc dříve.

V roce 2020 přišel na řadu zbývající úsek v Přepeřské ulici, tedy od viaduktu do Přepeř, a stavební ruch pokračoval také v Ohrazenicích mezi Pyrámem a odbočkou na I/10.

V Přepeřské ulici došlo 2. března na kompletní uzavírku a začaly fungovat výlukové jízdní řády. I zde se dělala nová dešťová kanalizace, chodníky, silnice a v neposlední řadě nový mostek u B.R.D. KOVO s.r.o., který dal firmě pořádně zabrat, protože bylo staveniště několikrát zcela zaplaveno.

Mostek Přepeřská 15. 5. 2020<br />Autor: Zdenka Štrauchová V červnu 2020 se podařilo mostek vybetonovat a červenci tento úsek zprůjezdnit. Do té doby byli obyvatelé z Přepeřské spojeni s městem pouze provizorní lávkou. V srpnu se po dokončení křižovatky v Přepeřích stavební činnosti opět vrátily do Nádražní ulice a k viaduktu. V Nádražní ulici probíhalo dláždění zálivů, bouralo se zábradlí přes zatrubněný Odolenovický potok a dělaly se úpravy na ostrůvku kolem plynového zařízení. Zhruba v polovině září došlo u viaduktu k položení finálních asfaltů. Úplně poslední uzavírka byla v sobotu 3. října, kdy Nádražní ulice v katastru Ohrazenic (od sjezdu z D10 po rozcestník na Pyrámu) dostala nový koberec.

Zhotovitelem stavby „Rekonstrukce silnice II/610 z Turnova až na hranici Libereckého kraje" byly společnosti EUROVIA CS, STRABAG a další jejich subdodavatelé. Akce za více než 205 milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši necelých 146 milionů korun.

Rovněž město Turnov vložilo do stavby nemalé finanční prostředky. Na chodníky, parkovací zálivy, veřejné osvětlení a vegetační úpravy v Nádražní ulici připadla částka přes 18 milionů korun. Město Turnov žádalo o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu - Komunitní rozvoj - prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří, maximální dotace byla přiznána ve výši 2.8 mil. Kč.

Stanovisko starosty Turnova Tomáše Hocke:

Musím říci, že se jednalo o největší dopravní projekt realizovaný v Turnově za posledních 7 let, za dobu mého starostování. Projekční přípravy trvaly 5 let. Samotná stavba pak další 2 roky. Domníváme se, že tento projekt, který vznikl především díky společné spolupráci Libereckého kraje a dalších 5 samospráv - města Turnova a obcí Ohrazenice, Přepeře, Příšovice, Svijany, rovněž dále Vodohospodářského sdružení Turnov, je i v krajském měřítku mimořádným počinem. Bylo zde mnoho společné vůle, mnoho peněz Evropské unie, kraje, ale především malých obcí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za spolupráci, jak v přípravě, tak ve stavebním procesu. Chtěl bych poděkovat všem obyvatelům Turnova i našeho regionu za neskonalou trpělivost. Zvláště pak bych se chtěl omluvit obyvatelům sídliště Přepeřská, kteří byli skoro 2 roky „odříznutí" od našeho města.

Dopravní stavby nepatří k těm, které nesou starostové dobře. Spousta jednání v přípravě, hledání kompromisů, financí, velká nespokojenost v průběhu stavby, často i nespokojenost ve finále. Nutnost vytrvalosti a soustředěné práce. Jediným uspokojením tak zůstává procházka po nových ulicích se zelení a třeba prohlídka dnes už historických fotografií. Nejde přece jen o nové silnice, ale především o kultivaci veřejného prostoru a zeleně. Tak ať slouží a je co nejméně reklamací.

Na závěr opět několik pohledů do Nádražní ulice:

Nádražní ulice nad viaduktem 7. 11. 2019<br />Autor: Zdenka Štrauchová


Nádražní ulice nad viaduktem 21. 10. 2020<br />Autor: Zdenka Štrauchová

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Nádražní ulice v Turnově má nový povrch až do Ohrazenic
Nádražní ulice v Turnově dostala v okolí viaduktu finální koberec
Nádražní ulici a viadukt v Turnově čekají poslední uzavírky
Stavební práce v Turnově se opět přesunou k viaduktu
Přes Jizeru z Přepeř do Modřišic neprojedete!
Opravy komunikací v Turnově neustaly ani přes letní měsíce
Položí finální asfalty mezi Přepeře a sídliště na Přepeřské v Turnově
Uzavírka na Přepeřské ulici v Turnově skončí v pondělí 20. července
V Přepeřské ulici v Turnově se pracuje na propojení mostek - viadukt
Sjezd do Ohrazenic ve směru od Prahy se na dva měsíce uzavře
Rekonstruovanou Nádražní ulici v Turnově zdobí nové letničky
Novinky z rekonstrukce silnice II/610 v Turnově až na hranici kraje
Každým dnem přibývají v turnovské Přepeřské ulici nové chodníky
Obrazem: Jak pokračuje rekonstrukce Přepeřské ulice v Turnově
Po dešti zůstal v rozkopané Přepeřské ulici v Turnově utopený bagr
Práce na turnovském mostě byly pozastaveny
Rekonstrukce silnice II/610 v Turnově se přerušuje do konce března
Oprava mostu v Turnově pokračuje, hotovo bude na konci prázdnin
Zahájili rekonstrukci Komenského ulice v Turnově
Silnice II/610 v Turnově jde opět do uzavírek
Rok 2020 se v Turnově ponese ve stavebním duchu
Přepeřskou ulici v Turnově čeká částečná uzavírka
Pod turnovským viaduktem projedou v pátek první auta
Průběh prací v turnovské Nádražní ulici ovlivňuje chladné počasí
Část Nádražní ulice v Turnově má nový koberec, teď řeší výsadbu zeleně
Z Turnova do Ohrazenic projedete bez omezení, po zimě práce pokračují
Listopadové aktuality z průběhu prací v Nádražní ulici v Turnově
V Nádražní ulici v Turnově brzo proběhne pokládka asfaltových vrstev
Práce v Nádražní ulici a pod viaduktem v Turnově ovlivní počasí
Část Nádražní ulice v Turnově čeká na finální povrch a výsadbu zeleně
VIDEO: Rekonstrukce Nádražní ulice a okolí viaduktu v Turnově
FOTO: Jak pokračují práce v Nádražní ulici a pod viaduktem v Turnově

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 21 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Češi a Poláci chtějí společně zlepšit přeshraniční silniční spojení

Bezpečně a plynule přes hranice. Takový je název chystaného česko-polského projektu, jehož cílem je modernizace přeshraničních silničních spojení mezi těmito dvěma zeměmi. O plánovaných možnostech a vizích rokovali na krajském úřadu zástupci Libereckého kraje, zhořeleckého okresu, měst Hrádek nad Nisou a Bogatynia, ministerstva pro místní rozvoj, Euroregionu Nisa a dalších zúčastněných organizací. V rámci projektu je možné uvažovat o dvou propojeních, která by zkvalitnila dopravu a přeshraniční cestování v kraji. Prvním z nich je trasa z Rynoltic do Hrádku nad Nisou a přes česko-polský hraniční přechod dál do polského Porajówa. Druhá trasa by pak vedla z polské Bogatynie přes hraniční přechod Bogatynia/Kunratice na Frýdlant. Mělo by se jednat o úpravy silnic včetně mostů.

Hasiči zasahovali při požáru lesa na Prosečském hřebeni

V Liberci Vratislavicích na Prosečském hřebeni zasahovali hasiči v pátek 24. června u požáru lesa o rozloze cca 20x 20 metrů. Použili při akci hasicí D program a zařízení PRO/pak, které díky svým vlastnostem zefektivňuje využití hasební vody.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Skleněná šatna představí v Železném Brodě modely i šperky z přehlídek
Fotbalisté FK Přepeře zažili nejúspěšnější sezonu ve své historii
Kraj podpoří opravu věže kostela svatého Mikuláše v Horní Branné
Do lomnického Aionu přijede Honza Křížek
Kraj opět žádá ministerstvo o dotaci na zajištění sociálních služeb

Nejčtenější články

25.06.: Hasiči řešili následky večerní bouřky, ve Slané najel vlak do stromu
26.06.: Obrazem: Libštátský jarní běh 2022
26.06.: Osmý ročník turnaje O Pelechovský pohár vyhrál tým Proseč C. F.

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Informace z oblasti tvorby, údržby a podpory webových stránek.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT