Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru zůstala na 4,2 procenta

10.03.2024 08:18:19 | Autor: TK Úřad práce ČR | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru zůstala na 4,2 procenta

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci evidovala k 29. 2. 2024 celkem 13 345 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Nárůst v evidenci nezaměstnaných oproti lednu je 161 osob. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně stagnoval, a ke konci února činil 4,2 %. Ve srovnání s loňským únorem jde o mírný nárůst o 0,1 p. b.

Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl o 7 341 vyšší, než počet nabízených volných pracovních míst. Webové stránky www.jsemvkurzu.cz nabízí stovky rekvalifikací a kurzů dostupných pro každého.

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 7 045 žen a tvořily 52,8 % z celkového počtu evidovaných nezaměstnaných v Libereckém kraji. Mírně vyšší podíl z okresů Libereckého kraje je na Českolipsku, konkrétně 54,2 %.

„Nezaměstnanost v únoru zůstala na stejné hodnotě jako minulý měsíc, počet nezaměstnaných osob se jen mírně zvýšil. Dynamika pohybu na pracovním trhu byla v únoru tradičně nižší. Zaměřujeme se tak více na pobídku u zaměstnavatelů podporou nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti, konkrétně na ty skupiny, jejichž podíl v evidenci mírně narůstá, např. rodiče menších dětí, převážně ženy. Jejich uplatnění je objektivně složitější. A právě podpora flexibilních forem zaměstnávání je součástí Aktivní politiky zaměstnanosti, vedle rozvoje zaměstnanců přímo ve firmách nebo např. zavádění nových technologií, jež podporují vyrovnávání příležitostí," uvádí ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková.

Lidé si podle ní již uvědomují, že se trh práce dynamicky mění a že by se ve vlastním zájmu měli průběžně vzdělávat a získávat nové kompetence. „Na našem webu www.jsemvkurzu.cz jsou již dnes stovky různých školení. Nabídku školení budeme postupně rozšiřovat. Na většinu z nich Úřad práce finančně přispívá či je dokonce zájemcům zcela hradí. Například nyní lidem, kteří chtějí získat digitální dovednosti, můžeme zaplatit rekvalifikace nebo kurz až za 50 000 korun," upozorňuje ředitelka Kateřina Sadílková.

Struktura uchazečů o zaměstnání - jak na tom jsou ženy

Podíl žen v jednotlivých věkových kohortách je nejvyšší ve věkové skupině 30-49 let, a to více než 56 %, zatímco v ostatních věkových skupinách (do 29 let a 50 a více let) je podíl žen a mužů zcela rovnocenný. Přístup žen na trh práce je ovlivněný vícečetnými vlivy, které Úřad práce ČR stabilně vyhodnocuje. Cíleně, prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti a realizací projektů hrazených z ESF podporuje uplatnění právě žen, ale obecně rodičů, kteří jsou po určitou část produktivního života méně flexibilní vzhledem k péči o děti. Zaměstnavatelům je umožněna podpora flexibilnějších forem pracovních poměrů a úvazků formou příspěvků na mzdové náklady na Společensky účelných pracovních místech. Ženy převažují rovněž mezi účastníky rekvalifikací, kdy změna profese často umožňuje právě flexibilitu a sladění pracovního a rodinného života v novém zaměstnání.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v lednu 42,6 roku, a to v obou skupinách žen a mužů bez významného rozdílu. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. V evidenci UoZ v Libereckém kraji bylo k 29. 2. 2024 celkem 4 727 uchazečů nad 50 let a tvořili 35,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Nejvyšší podíl této kategorie UoZ z hlediska věku je na Semilsku.

Nejvyšší počet nezaměstnaných je dlouhodobě v nižších stupních kvalifikace. Téměř 70 % v Libereckém kraji tvoří nezaměstnaní se základním vzděláním a vyučení.

V uplynulém měsíci hledalo práci 1 723 osob se zdravotním postižením (OZP) - 12,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR v kraji celkem 390 volných pracovních míst. Nejvyšší podíl OZP řeší dlouhodobě v okresech Česká Lípa a Semily.

Evidence nezaměstnaných absolventů se v únoru meziročně zvýšila. V Libereckém kraji bylo na konci měsíce evidováno celkem 701 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, z toho 430 absolventů a 276 mladistvých. Ve loňském roce v únoru byla nezaměstnanost mladých lidí v kraji o 116 osob nižší. Rovněž tato skupina nezaměstnaných je prioritní ve využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. V Libereckém kraji je rovněž, obdobně jako ve všech krajích ČR, realizován projekt Záruky pro mladé. Díky projektu a prostředkům Evropského sociálního fondu bylo v Libereckém kraji aktivizováno již přes 300 mladých lidí, včetně jejich uplatnění v zaměstnání, podpory na dotovaném pracovním místě nebo aktivity směřující k návratu do vzdělávání. 

Mírný růst dlouhodobé nezaměstnanosti

V Libereckém kraji se za poslední rok mírně změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence. V meziročním srovnání klesl podíl kratší evidence 3-6 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných na 21,1 %. Naopak podíl uchazečů evidovaných více než 12 měsíců vzrostl o 3,0 p. b. na 26,1 %. Na konci února bylo v celém kraji celkem 3 489 dlouhodobě nezaměstnaných.

Volná pracovní místa v Libereckém kraji

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci celkem 6 004 volných pracovních míst. Ve srovnání s loňským stejným měsícem jde o 1 637 volných míst méně. Meziroční pokles je tak poměrně významný. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Libereckém kraji v průměru zhruba 2,2 uchazeče o zaměstnání. Nejméně příznivá je situace v okrese Jablonec nad Nisou (3,8). Přibližně pro 70 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním. Z celkového počtu 65,3 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, svářeče, montážní dělníky ve výrobě, obsluhu šicích a vyšívacích strojů, kuchaře, zedníky, skladníky. Nejvyšší poptávka v pozicích vyžadujících vyšší stupeň vzdělání je po zdravotních sestrách a lékařích. Několik desítek pozic je nabízeno také pro pracovníky vězeňské služby a policisty. Zaměstnavatelé stabilně poptávají také pozice s vyšší potřebou dovedností v IT, jako jsou programátoři počítačových aplikací, systémoví administrátoři a správci počítačových sítí, IT technici nebo správci webových stránek.

Zaměstnavatelé dlouhodobě postrádají zejména zaměstnance s technickými dovednostmi, především s osvědčením pro kvalifikované práce svářečů a elektrikářů. Na trhu práce v Libereckém kraji dále dlouhodobě chybí odborní pracovníci pro seřizování výrobních strojů. Zaměstnavatelé si velmi cenní také jazykové výbavy a IT kompetencí s přidanou hodnotou pro pozice s požadavkem na vyšší kvalifikaci, které u zájemců o zaměstnání nejsou dle ohlasů firem samozřejmostí.

Rekvalifikace podporují vstup na trh práce

Krajská pobočka v Liberci podporuje v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti uplatnění nezaměstnaných, kteří jsou z různých důvodů ohroženi na trhu práce. Jedním z významných nástrojů jsou rekvalifikace. V únoru bylo zahájeno 99 rekvalifikací a ukončeno 118 kurzů.

Úřad práce ČR plně reflektuje dlouhodobé požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zájemců o zaměstnání. Aktuálně se zaměřujeme zejména na rozšiřování digitálních kompetencí, a to jak zájemců z řad uchazečů o zaměstnání, tak osob z široké veřejnosti, a to skrze nabídky vzdělávacích kurzů v Databázi RK http://www.jsemvkurzu.cz. Přes tento digitální kanál je v současné době v nabídce téměř 1 200 kurzů, které jsou zaměřené na výuku IT kompetencí pro začátečníky i značně pokročilé zájemce, včetně velmi specifických odborných kurzů. Od počátku roku bylo prostřednictvím Krajské pobočky v Liberci podpořeno již několik desítek kurzů digitálního vzdělávání pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.

Propagaci vzdělávacích kurzů je věnována značná pozornost. Jen za uplynulý měsíc byla v rámci proaktivního oslovení klientů krajské pobočky komunikována nabídka těchto kurzů s více jak 6 000 osobami z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání s kladnou zpětnou vazbou od stovek z nich. Do kurzů se nám již z oslovených uchazečů přihlásili např. některé osoby se zdravotním znevýhodněním, které skrze zvýšení digitálních kompetencí vidí příležitost v širších možnostech nabídek práce z domova.

Dalšími nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti bylo v měsíci únoru podpořeno celkem 226 osob. Úřad práce ČR zajišťuje také podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP na chráněném trhu práce. V měsíci únoru bylo takto podpořeno 175 zaměstnavatelů pro více jak 2 500 zaměstnaných OZP.

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Průvodce regionem jsou opět nové turistické noviny Český ráj 2024

Sdružení Český ráj opět připravilo oblíbené Turistické noviny pro návštěvníky Českého ráje, stejně jako minulý rok jsou jejich součástí noviny Turnovska. Na 48 stranách na vás čekají aktuální informace o cyklostezce Greenway Jizera, o oblíbených turistických hrách Za pověstmi Českého ráje či Po stopách Albrechta z Valdštejna. Nemůže chybět ani rozhovor, tentokrát s místním rodákem, hercem a komikem Petrem Vydrou. V novinách najdete pozvánky a tipy na výlety na Jičínsko, Novopacko, Semilsko a Železnobrodsko, na Kopidlensko a další oblasti či města regionu. Samozřejmostí jsou žádané jízdní řády turistických autobusů s přepravou kol a s přehlednou mapou. Nechybí přehled nositelů značky Regionální produkt Český ráj a pozvánky na kulturní akce včetně kulturního léta v Turnově.

Krkonošská pivní stezka startuje

Putování za pivním mokem zahájeno 1. června 2024. Až do konce září můžete ochutnávat skvělé speciály s příchutí krkonošských hor, sbírat razítka, soutěžit a těšit se na losování o super ceny. Udělejte si čas, zarezervujte si termín ve svém diáři a užijte si jedinečné spojení aktivního odpočinku uprostřed vzácné krkonošské přírody a luxusního gastronomického zážitku.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Přírodu na Sněžce opět chrání ochranné sítě
Policie šetří případ smrti mladého muže v Semilech
Memorandum o Ještědu má otevřít kraji možnost koupě objektu
Křížem krážem Semilskem až na Myší skálu
V Maloskalské galerii zahájí výstavu nazvanou Mařka

Nejčtenější články

17.06.: Policie šetří případ smrti mladého muže v Semilech
16.06.: Hořela skládka odpadu v Košťálově
16.06.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek 13. jarního kola

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT