Ohlédnutí za rokem 2016 v dopravě

10.12.2016 11:23:02 | Autor: TZ KÚ Libereckého kraje | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Dolánky,Železný Brod,Vrchlabí,Malá Skála,Český ráj,Radvánovice,Hostinné,Přepeře,Záhoří,Kundratice,Háje nad Jizerou,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří

Ohlédnutí za rokem 2016 v dopravě

Jaký byl rok 2016 z pohledu dopravců a cestujícíchv Libereckém kraji? Podívejte se na přehled nejdůležitějších momentů a událostí.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

V minulém týdnu Liberecký kraj zrušil „desetiletou" zakázku na příměstskou autobusovou dopravu. Tento krok byl nezbytný, protože během čtyř let, které uplynuly od vypsání této zakázky, se samozřejmě ve veřejné dopravě nezastavil čas. Pro Liberecký kraj je však cenné, že po dvou letech, co zakázka strávila na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, bylo potvrzeno, že celá zadávací dokumentace byla v pořádku. V současné době se již začala připravovat nová zakázka, která vychází ze stejného principu flexibilního zadání dopravního výkonu.

V letošním roce jsme poprvé mohli vyhodnotit reálné výsledky zadání dopravní zakázky na přechodné několikaleté období stávajícím dopravcům formou flexibilního zadání „vypůjčeného" z nerealizované desetileté zakázky. Díky aplikaci nového typu smlouvy dopravci snížili cenu dopravního výkonu o 2 - 4 Kč/km, což je o 6 - 14 %. Úspora vznikla nejen nižší cenou PHM, ale i vyšší efektivitou organizace příměstské autobusové dopravy a vyššími proběhy vozidel.

Úspory z ceny dopravního výkonu promítáme do vyšší objednávky dopravního výkonu, tedy zavedení nových spojů, takže došlo k mírnému navýšení počtu cestujících a tržeb z jízdného v autobusové dopravě. Bohužel velké množství navíc objednaných km padlo i na uzavírky (viz bod níže), takže hlavní ekonomický ukazatel - tržba na km mírně klesl. Přesto jsou náklady na dopravní obslužnost v autobusové dopravě ve srovnání s rokem 2015 nižší především díky snížení ceny dopravního výkonu.

Problematika mezd řidičů i hrozící stávky se promítly do nejvyšších pater státní správy. Vláda v říjnu 2016 rozhodla o navýšení tarifních mezd řidičů a Liberecký kraj v současné době hledá cesty, jak dopravcům v rámci stávajících smluv uzavřených v režimu původního Zákona o veřejných zakázkách bude kompenzovat dopravcům zvýšení náklady na mzdy.

Počet cestujících v drážní dopravě ve srovnání s rokem 2015 vzrostl za první tři kvartály o cca 4,4 % ve srovnání s rokem 2015. Což vzhledem k dlouhodobým výlukám velmi nepohodlných pro cestující lze považovat za úspěch.

Rok 2016 byl opět rokem uzavírek a výluk. Na silnicích přinesl jednu z největších akcí ovlivňujících veřejnou dopravu, a sice uzavírku mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou z důvodu stavby silnice I/14. Ta se dotkla především linky 141 spojující obě města a tedy až 2000 cestujících denně. Linka je vedena přes Vratislavice a jízdní doba je prodloužena cca o 5 minut. Spolehlivost této linky není v důsledku uzavírky zhoršena, což je příjemným zjištěním. Vícenáklady spojené s objížďkou si vyžádaly jen v roce 2016 cca 2 mil. Kč, pro rok 2017 jsou očekávány ve výši cca 2,5 mil. Kč (cca 200 tis./měsíc). Další uzavírky mohli cestující zaznamenat v Čisté u Horek, v Chuchelně, na Českolipsku nebo mezi Chrastavou a Libercem (Liberecká ul. v Chrastavě, Londýnská ul. v Liberci) nebo v liberecké ul. Dr. Milady Horákové.

Rok 2016 přinesl cestujícím nové možnosti turistického spojení a nové přímé spoje z Liberce do Szklarske Poręby nebo letní vlaky do Doks, které se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Zaveden byl také „CYKLOVLAK" z Liberce do Kořenova. Spolu s ostatní nabídkou pravidelných vlaků tak denně přepravily stovky spokojených turistů.

V roce 2016 bylo také nově zavedeno autobusové spojení k dalším průmyslovým podnikům (Inteva v Rychnově či KV Final Ralsko). Bohužel v případě Ralska zkušební provoz neprokázal dostatečné využití, po vyhodnocení zde proto došlo k opětovnému útlumu.

V rámci kontroly kvality veřejné dopravy KORID LK provádí průběžné kontroly spojů, vybavení vozidel a zastávek a výsledky zjištění porovnává se smluvními standardy. V roce 2016 bylo zkontrolováno zhruba 1 000 spojů, přičemž bylo shledáno 65 neshod, z čehož 37 bylo závažných (ztráta přípoje, příliš velký náskok spoje atp.). K tomu jsou kontrolovány standardy označníků zastávek, výlepy aktuálních jízdních řádů. Kontroloři nemohou samozřejmě podchytit všechny neshody, proto KORID LK přivítá jakékoli připomínky a podněty cestujících na některém z komunikačních kanálů (info@korid.cz, telefon +420 774 485 021, web www.iidol.cz). V loňském roce KORID LK obdržel 722 podnětů, které byly operativně řešeny přímo či s dopravcem. Je lepší poslat informaci, že je něco špatně (pak se s tím dá něco dělat), než jen nadávat.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

KORID LK se soustředí především na drážní infrastrukturu a budování přestupních intermodálních terminálů.

V posledních 2 letech došlo v Libereckém kraji k největším investicím od doby výstavby tratí v 19. a 20. století a stát zde investuje okolo 3,5 mld. Kč. Největší pozitivní dopad má rekonstrukce trati Liberec - Tanvald, která umožnila zrychlení jízdních dob. Vlakové spojení na celé trati je nyní spolehlivé, komfortní a bezpečné. Celkově se jedná o úspěšný projekt porovnatelný s regionálními dráhami v nejrozvinutějších zemích.

Probíhá významná modernizace železničního uzlu Česká Lípa, dokončení se předpokládá na jaře 2017. Tato rozsáhlá stavební akce cestujícím přinese výhody zejména v přesunu nádraží o cca 250 m blíže k centru, bude vybudována nová hala a podchody s výtahy umožňující bezbariérový přístup do moderních vlaků. Město Česká Lípa zahájilo přípravu autobusového terminálu přímo před novou odbavovací halou, kam by se měly přesunout jak městské, tak i příměstské autobusové linky.

V příštím roce se chystá oprava železniční trati Tanvald - Železný Brod se zvýšením rychlosti a v nejbližších 3 letech by měla být rekonstruovaná trať z České Lípy do Liberce. Tyto úpravy, přestože jsou velmi vítány a očekávány, však pouze napravují zanedbanost z posledních desítek let.

Drážní infrastruktura v Libereckém kraji je dlouhodobě podinvestovaná a i ve strategických plánech státního podniku Správa železniční dopravní cesty je na území Libereckého kraje pouze bílé místo. Dokonce i nové plány čerpání z programu OPD preferují pouze modernizované kraje a Liberecký kraj by se tak stal skanzenem železniční dopravy. Vedení LK spolu s KORIDem proto usilují na centrální úrovni o urychlenou realizaci rychlého dopravního spojení z Liberce do Prahy v čase 60 minut, které odstraní hendikep Liberce jako jediného sídelního města krajů v ČR, které nemá kvalitní dopravní spojení s hlavním městem a silná poptávka cestujících musí být uspokojována autobusovou dopravou.

Zatímco některá města Libereckého kraje již svoje terminály mají (Tanvald, Turnov, Železný Brod, další jsou v přípravě (Jablonec n. N., Česká Lípa, Frýdlant, Semily), sídelní město kraje doposud nemá vyřešen problém přestupu z vlaku na autobusy a v dosti velké vzdálenosti vedle sebe stojí modernizovaná odbavovací hala nádraží a ostudná odbavovací hala autobusového nádraží. KORID LK proto vypracoval vlastní návrh přesunutí autobusové dopravy přímo k odbavovacím halám na vlakovém nádraží v Liberci. Výhodou je vysoký komfort a snadná orientace cestujících vyplývající z maximálního zkrácení vzdáleností mezi nástupišti. Projekt počítá s výhodným využitím stávajících staveb (obou výpravních budov nádraží přímo propojených podchody) a dobře fungujícího zázemí pro cestující. Celkově by tak bylo možné zmenšit dopravní plochy v centru města a tyto cenné pozemky uvolnit pro městotvorné funkce, které v této lokalitě chybí (například náměstí, park, obchody, parkovací dům a jiné). Převedením průjezdné dopravy za hlavní výpravní budovu by došlo k významnému zklidnění celého přednádraží. Cestující by vycházeli z výpravní budovy nikoli do rušné ulice, ale na pěší zónu vedoucí do centra. Aktuálně je námět projednáván s partnery.

KORID LK v současné době zpracovává projekt Modernizace autobusových zastávek, jehož cílem je analýza stavu, souhrn opatření k modernizaci zastávek tak, aby odpovídaly legislativě, a s důrazem na bezpečnost a komfort cestujících (např. vybudování nástupních hran, osazení označníku zastávky v obou směrech atp.). Dále budou analyzovány možnosti využití moderních informačních technologií na zastávkách v souvislosti s revizí standardů zastávek.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V DOPRAVĚ

V září 2016 byl spuštěn centrální dispečink veřejné dopravy Libereckého kraje a Liberecký kraj se tak zařadil mezi několik krajů v ČR, kde provozují „živý" dispečink v prakticky nepřetržitém provozu (Praha a okolí, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj) Ačkoliv je zatím v provizorních prostorách (cílově bude v rekonstruované budově E), již nyní poskytuje informace dopravcům i cestujícím, koordinuje přestupní vazby a řeší reálné situace. Cestující mají k dispozici aplikace pro počítače, tablety i mobily, v nichž mohou sledovat reálnou dobu příjezdu autobusu či vlaku do konkrétní zastávky či stanice.

Na jaře 2016 KORID LK dokončil zpracování studie proveditelnosti, která určí další rozvoj systému OPUSCARD/IDOL. Tento systém je v provozu od roku 2009 a zasluhuje nezbytnou revizi aplikující nové trendy v odbavování cestujících, nových informačních technologií i nových návyků cestujících. Projekt je v současné době v komplikované fázi projednání s objednateli a všemi dopravci, protože se nestaví „na zelené louce" a veškeré novinky by měly respektovat základní pravidla integrovaného dopravního systému Libereckého kraje - integrované jízdné pro všechny segmenty cestujících. Projekt bude intenzívně pokračovat i v roce 2017, jeho součástí bude i změna některých zákaznických procesů souvisejících s vydáním karet Opuscard a odstranění některých bariér stávajícího systému. Celý projekt je velmi komplikovaný nejen rozdílnými požadavky dopravců, různými odbavovacími systémy, ale i tím, že stávající úroveň integrace je na vysoké úrovni a veškeré nové způsoby by tuto integraci neměly snižovat.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

K jakým změnám v jízdním řádu dochází od 11. prosince 2016?
Nejoblíbenějším řidičem Stanislav Šedý a průvodčí Kristýna Vavřichová
S novým jízdním řádem přibude spojů mezi Libercem a Mladou Boleslaví
Řidiči autobusů v Libereckém kraji stávkovat nebudou
Liberecký kraj aktualizoval plán dopravní obslužnosti do roku 2018

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Jeden a půl milionem podpoří Liberecký kraj vědomostní soutěže žáků

Částkou 1 605 000 korun podpořil v letošní roce Liberecký kraj konání vědomostních olympiád žáků základních a středních škol. Okresní a krajská kola se konají již od začátku roku. Další finanční prostředky na soutěže ve výši 630.000 korun čerpá kraj ze státního rozpočtu. „Organizaci vědomostních soutěží zajišťuje na základě příspěvku zřizovatele ve výši 1 200 000 korun Střední škola a Mateřská škola Na Bojišti, Liberec. Jedná se o krajská a okresní kola vědomostních soutěží a klání ve středoškolské odborné činnosti. Na organizaci okresních kol mimo Liberec se podílejí příspěvkové organizace obcí. Jedná se například o domy dětí a mládeže či střediska volného času," uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Přednáška Léčitelské příběhy znovu v semilském muzeu

Opakování přednášky Léčitelské příběhy se uskuteční v semilském muzeu ve středu 24. dubna v 17:00. V našem regionu v rámci léčitelské výstavy nalezli více jak 30 velmi zajímavých a mnohdy i různorodých osobností. Jací to byli lidé? Jaké byly jejich motivace k léčení potřebných? Z jakých zdrojů čerpali své znalosti? O tom bude vyprávět autor výstavy, náš muzejní historik Tomáš Chvátal.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Kam na jaře v Jizerských horách? K vodě, na rozhlednu i za vědou
Volejbalisté Malé Skály zakončili sezonu v Kojetíně
Jaké chystají investice v Harrachově v roce 2024?
Halu lomnického muzea rozezní trampská muzika
Hledá se nejlepší knihovna Libereckého kraje

Nejčtenější články

22.04.: Obrazem: Sto zvířat rozeznělo zaplněnou sokolovnu ve Sklenařicích
22.04.: Slavíme Den Země
23.04.: Hledá se nejlepší knihovna Libereckého kraje

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT