Prázdninový program Turnovské léto 2019

02.08.2019 15:09:15 | Autor: redakce | Rubrika: KULTURA | Obce: Turnov

Prázdninový program Turnovské léto 2019

Počtvrté probíhá o prázdninách v Turnově cyklus akcí Turnovské léto. Program letošního roku je opět bohatý. Na cyklu akcí se podílí různé subjekty. Každý den v týdnu po dobu prázdnin jsou připraveny zajímavé programy, exkurze či rukodělné dílny.

Navštivte zajímavá místa a probádejte Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem, zúčastněte se rozmanitých výtvarných a rukodělných dílen, podívejte se pod ruce šikovným řemeslníkům a umělcům, užívejte si koncerty, divadla a další kulturní pořady pro všechny malé i velké.

PONDĚLÍ

• Prohlídka turnovských kostelů
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem.
• Sraz v RTIC Turnov na nám. Českého ráje ve 14 hodin, vstupné 50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

Prázdninová nabídka na hradě Valdštejn

• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104. Červencové akce na Valdštejně

• Galerie Granát
Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov s loutkou krále Granáta. Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin.
• Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

ÚTERÝ

• Den s mineralogem
Zážitkový program s geologickou tematikou (nejen) pro děti. Rýžování českých granátů a olivínů, objevování pokladů - hledání a dobývání drahých kamenů, odlévání zkamenělin ze sádry, paleontologické objevy - odkrývání kostry dinosaura, geostezka. Program doplněn přednáškami, řezáním achátů a dalším doprovodným programem. Od 9 do 17 hodin.
• Muzeum Českého ráje - Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov

Prázdninový kulturní program v Synagoze Turnov

• Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova
Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin, vstupné 50 Kč.
• Synagoga Turnov, tel.: 484 803 041

• Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou
Prohlídka i pro nejmenší návštěvníky s princeznou Kateřinou. Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými šperky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. Akce se nekoná 6. 8. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Balónkování
Děti si mohou nechat vyrobit nejrůznější zvířátka a tvary z balónků. Od 14 do 18 hodin.
• Zahradní restaurace - B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

STŘEDA

• Prohlídka turnovských kostelů
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem.
Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, děti 30 Kč.
• RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Cílová stanice knihovna
Letní multižánrové kulturní pásmo knihovny na vlakovém nádraží. Vždy od 18 hodin.
• Knihovna Turnov II, Nádražní 1296, tel.: 484 840 055

• Pizza školka
Děti si samy vyrobí svou pizzu pod vedením zkušeného pizzaře. Od 14 do 18 hodin.
• Zahradní restaurace - B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

ČTVRTEK

• Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou
Prohlídka i pro nejmenší návštěvníky s princeznou Kateřinou. Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými šperky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. Vstupné 70 Kč,
děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Loutkové divadélko + kreativní dílnička
Pohádka d. s. Čmukaři, kterou herci hrají interaktivně a nechávají děti podílet se na vývoji děje divadelního představení. Kreativní dílnička je zaměřena na rozvoj dětské fantasie.
Divadélko od 17 hodin, dílnička 16-19 hodin - obě akce se prolínají a děti tak stihnou vše.
• Zahradní restaurace - B&Bejby, Žižkova 544, Turnov

PÁTEK

• Galerie Granát
Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov s loutkou krále Granáta. Akce pro rodiny s dětmi, od 9 do 17 hodin.
• Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

• Za kamenem a šperkem
Tematická komentovaná prohlídka města Turnova jako města kamene a šperku. Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč.
• RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

• Večery s hudbou nebo divadlem
Tradiční kulturní akce na prostranství před KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel umělců místních i z daleka. Od 19 hodin.
• Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov

SOBOTA

• Mozaika řemesel
Řemeslné dílny nabídnou dětem i dospělým možnost poznat a vyzkoušet si tradiční výrobní postupy, pracovat se dřevem, kovem, sklem a přírodními materiály. Odnesou si vlastnoručně vyrobený předmět na památku. Od 6. 7. do 24. 8., vždy od 10 do 17 hodin.
• Muzeum Českého ráje - Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov

Prázdninové akce Domu přírody Českého ráje v Dolánkách

• Sobota s Domem přírody
Různorodý program v Domě přírody nebo v terénu na území Českého ráje. Odborné i zábavné přednášky či promítání fotografií, exkurze, pochod za východem Slunce na Kozákov a mnoho dalšího. Od 13. 7. do 31. 8., více na dumprirody.cz/ceskyraj.
• Dům přírody Českého ráje, Dolánky. Přehled prázdninových akcí v Domě přírody

• Poslechový večer
Večer na zahrádce před KC Střelnice s nerušeným poslechem vybraného CD těch nejlepších zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin. Možná dojde i na přídavek! Od 19 hodin.
• Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov

NEDĚLE

• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
Otevřeno od 9 do 12 hodin. Vstupné zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství Turnov.
• Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

Loutkáři budou hrát o prázdninových nedělích dětem na Dlaskově statku• Loutkáři dětem na Dlaskově statku
Loutkové pohádky pro malé i velké diváky v podání pozvaných souborů. Začátky představení v 11, 13 a 15 hodin, vstupné 35 Kč. Od 30. 6. do 25. 8.
• Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12

• Komentovaná prohlídka expozice Domu přírody
Komentovaná prohlídka interaktivní expozice o Českém ráji s promítáním krátkého filmu. Od 7. 7. do 25. 8. ve 12 a 14 hodin.
• Dům přírody Českého ráje, Dolánky

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA (NEKONÁ SE PRAVIDELNĚ)

HRAD VALDŠTEJN

• Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna
Albrecht z Valdštejna zavítá se svou družinou na rodový hrad. Využijte příležitost setkat se s významnou historickou osobností a vyzkoušet si rytířské disciplíny. Koná se od 12.30 do 18 hodin.
Termíny: 16. 7. a 13. 8. Vstupné 90 Kč, děti 60 Kč, rodinné 240 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Noční prohlídka hradu Valdštejn
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení, začátek v 19.30 hodin. Termíny: 4. 7., 10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8. a 28. 8. Omezená kapacita, doporučujeme rezervaci. Vstupné 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč.
• Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

TURNOV

• Magický Turnov
Večerní prohlídka města Turnova; Zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov a Synagogy Turnov za svitu svící. Sraz před RTIC Turnov na náměstí Českého ráje v 19.30 hodin. Termíny: 17. 7., 31. 7. a 14. 8. Vstupné 65 Kč, děti 40 Kč.
• RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

Historické vlaky o prázdninách znovu brázdí koleje v Českém ráji

• Historickým vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo
Jízdy historickým vlakem na trati Turnov-Rovensko pod Troskami a Turnov-Semily. Ve dnech 13. 7., 27. 7., 17. 8. a 31. 8. budou v divadelním voze soupravy probíhat loutková představení LS Na Židli pro děti ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov a Semily.¨Ve dnech 5. 7., 6. 7., 20. 7., 3. 8., 10. 8. a 24. 8. budou na vlaky ve stanicích Rovensko pod Troskami, Turnov a Semily navazovat historické autobusy. Pořádají Klub přátel Železnic Českého ráje, Kolej-klub, loutkářský soubor Na Židli a BusLine.
• Železniční stanice Turnov. Podrobný článek s jízdním řádem na celé prázdniny

• Ukázka ruční výroby Wranovsky Crystal, výrobce křišťálových lustrů, skla a bižuterie
Firma Wranovsky je držitelem prestižní značky Regionální produkt Český ráj. Návštěva je možná od 10 do 12 hodin nebo v jiném termínu po předchozí domluvě. Termíny: 2. 7., 9. 7., 16. 7., 13. 8., 20. 8. a 27. 8. Vstupné zdarma.
• Wranovsky Crystal, Vesecko 490, Průmyslová zóna Turnov, tel.: 608 377 533

• Zaostřeno na Jizerky
Putovní výstava vítězných fotografií soutěže poskytovaná každoročně Nadací Ivana Dejmala pro ochranu přírody. K vidění po celé léto.
• Dům přírody Českého ráje, Dolánky

P O D R O B N Ý  P R O G R A M

ÚTERÝ

Den s mineralogem
9-17 hodin
Odlévání a barvení zkamenělin ze sádry; Objevování pokladu - rýžování českých granátů a olivínů pomocí rýžovacích pánví; hledání drahých a rudních kamenů ve štěrkové drti; Paleontologické objevy - odkryjte kostru dinosaura; Pro starší děti: dobývání drahých kamenů z horniny pomocí kladívka a majzlíku; Geostezka.
A dále:
2. 7. a 6. 8. - Řezání a broušení achátů (10-12 a 14-16 hod.)
9. 7. a 13. 8. - Povídání o horninách a minerálech Českého ráje (od 10.30 a 14 hod.)

STŘEDA

Cílová stanice knihovna

od 18 hodin
3. 7. - Český ráj známý a neznámý
Jedinečná přednáška cestovatelky a fotografky Pavly Bičíkové o Českém ráji, jak ho neznáme!
10. 7. - Jedinečný Český ráj
RNDr. Zdeněk Mrkáček popovídá o tom, jak vnímá region Českého ráje. Zaměří se především na faunu a floru této oblasti.
17. 7. - Hrad Valdštejn a výročí husitské revoluce
Přednáška Radima Štíchy o hradu Valdštejn se zaměří především na husitské období - s tím je totiž spojené obsazení hradu husity a významné výročí tohoto roku.
24. 7. - Zajímavé geologické lokality Českého ráje
Geolog Jan Bubal z Muzea Českého ráje nám představí krásné lokality našeho regionu tak, jak je neznáme.
31. 7. - Adina Atlas a Peprmintová Slunce na nádraží

Koncert turnovské rockové kapely přímo v knihovně na vlakovém nádraží!
7. 8. - Historie zámku Hrubý Rohozec
Historik Jiří Zoul Sajbt z Muzea Českého ráje shrne ve své přednášce nejdůležitější milníky zámku Hrubý Rohozec.
14. 8. - Živá příroda Českého ráje
Přednáška RNDr. Zdeňka Mrkáčka o fauně a floře Českého ráje.
21. 8. - Příběh podještědské obce
Historik Jan Havelka představí novou regionální publikaci, kterou bude možné i zakoupit.
28. 8. - Veřejné čtení Klubu autorů
Literární večer představí současnou tvorbu Klubu autorů, kteří se scházejí v Městské knihovně Antonína Marka Turnov. Hudebně akci doprovodí turnovský kytarista Petr Kostka.

PÁTEK

Večery s hudbou nebo divadlem

od 19 hodin
5. 7. - Turnovanka - koncert
Poslechový a taneční podvečer s oblíbeným dechovým orchestrem zdaleka nejen pro seniory.
12. 7. - Damúza Praha - Detektiv Lupa a tajemná věž - divadlo
Vydejme se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice, kde se skrývá tajemná věž! Podaří se mladému detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat srdce krásné Emílie?
19. 7. - Přehmat - koncert
Liberecká rockabilly/rock´n´rollová kapela hraje od roku 2012 v sestavě Martin Bathory Wildner, Martin Brejky Pospíchal, Dan Sova a Láďa Houba Třmínek.
26. 7. - Marek Doubrava - koncert
Hudební skladatel, bývalý kytarista skupiny Tata Bojs a jeden z ústředních členů skupiny Hm... ve svém sólovém programu zahraje věci známé i poklady ze šuplíku.
2. 8. - Klaun Family - Námořnická pohádka - divadlo
Klauni Olina a Hubert zakotvili v manželském přístavu, ale touha po dobrodružství odnáší Hubertovy myšlenky daleko za obzor. A tak Hubert s Olinou vyplují na dalekou plavbu, aby našli nejvzácnější poklad...
9. 8. - The Boband - koncert
Kapela zahraje písně Boba Dylana v koncertní sestavě se smyčcovým doprovodem.
16. 8. - Funny Grass - koncert
Tradiční bluegrass, country a irská muzika v podání oblíbené skupiny.
23. 8. - Klaunské divadlo Jeníčka a Mařenky - Míchané pohádky - divadlo

Bláznivé klaunské interaktivní pohádky, které vznikají na místě. Malí i velcí diváci rozhodují, jaká pohádka se bude hrát a kdo v ní bude hrát. Ztratí Sněhurka střevíce, nebo sněhule? Proč má vlk na sobě masku opice?
30. 8. - FD Band - koncert
Známá turnovská skupina zahraje písně Petra Kalandry, Oborohu, Vladimíra Mišíka nebo Buty. A taky The Beatles, Erica Claptona, Lennyho Kravitze, Carlose Santany a dalších.

SOBOTA

6. 7. - Mozaika řemesel (10-17 hodin)
Textilní hrátky - zdobení textilu barevnými tiskátky, vstupné 40 Kč
6. 7. - Poslechový večer (od 19 hodin)
Elvis Presley - The Sun Sessions - Album obsahuje většinu skladeb, které Elvis nahrál ve studiu Sun v letech 1954 a 1955.
13. 7. - Mozaika řemesel (10-17 hodin)
Kostěné knoflíky - výroba knoflíků a ozdob z hovězí kosti, vstupné 40 Kč
13. 7. - Poslechový večer (od 19 hodin)
Stevie Wonder - Innervisions - 16. studiové album amerického hudebníka zařadil časopis Rolling Stone na 23. příčku žebříčku 500 nejlepších alb všech dob.
13. 7. - První turnovské železniční loutkové divadlo
POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE - hraje LS Na Židli Turnov
20. 7. - Mozaika řemesel (10-17 hodin)
Skleněný ptáček - tiffany technika, vstupné 60 Kč
20. 7. - Poslechový večer (od 19 hodin)
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head - Dva roky po komerčně úspěšném debutovém albu
Parachutes vydalo britské kvarteto mistrovské pokračování...
27. 7. - Mozaika řemesel (10-17 hodin)
Drátěný věšáček - výroba dekorace z drátu a korálků, vstupné 40 Kč
27. 7. - Poslechový večer (od 19 hodin)
Zuzana Navarová - Caribe - Na prvním sólovém albu nazpívala Zuzana Navarová španělsky písně svých oblíbených latinskoamerických autorů za doprovodu Caribe Jazz Quintetu.
27. 7. - První turnovské železniční loutkové divadlo
CHALOUPKA K NAKOUSNUTÍ - hraje lidový loutkář Jiří Polehňa Hradec Králové
3. 8. - Mozaika řemesel (10-17 hodin)
Bylinková mastička - výroba přírodní masti a povídání o bylinkách a léčitelství, vstupné 60 Kč
3. 8. - Poslechový večer (od 19 hodin)
Adele - 21 - V době, kdy už to vypadalo, že se hudba definitivně přestala kupovat ve velkém, přišel šok v podobě alba od rodačky z Tottenhamu.
10. 8. - Mozaika řemesel (10-17 hodin)
Vlněné kvítí - výroba plstěných květin, vstupné 40 Kč
10. 8. - Poslechový večer (od 19 hodin)
Mahsa Vahdat & Mighty Sam McClain - Scent Of Reunion - Louisianská legenda mezi tamními bluesovými, gospelovými a soulovými zpěváky Mighty Sam McClain ve společnosti íránské zpěvačky Mahsy Vahdat.
17. 8. - Mozaika řemesel (10-17 hodin)
Drobnosti z pediku - výroba dekorací z přírodního materiálu, vstupné 40 Kč
17. 8. - Poslechový večer (od 19 hodin)
Pink Floyd - Live In Venice 15. 7. 1989 - Kapela vystupovala v Benátkách na plovoucí plošině
a shromážděné davy zaplnily každý centimetr náměstí Svatého Marka.
17. 8. - První turnovské železniční loutkové divadlo
ČERVENÁ KARKULKA - hraje LS Na Židli Turnov
24. 8. - Mozaika řemesel (10-17 hodin)
Dřevěné hračky - řezbářská dílna, vstupné 60 Kč
24. 8. - Hudební festival (od 15 hodin)
BÁSNÍCI TICHA - Osmý ročník festivalu představí skupiny Snap Call, Tomáš Palucha, Majerovy brzdové tabulky, Chiki Liki Tu-a, Dunaj a Hudba Praha Band. Více na www.kcturnov.cz.
31. 8. - Poslechový večer (od 19 hodin)
John Lennon & Yoko Ono - Double Fantasy - Sedmé studiové album slavného britského hudebníka. V roce 1981 získalo Cenu Grammy za nejlepší album roku.
31. 8. - První turnovské železniční loutkové divadlo
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - hraje LS Na Židli Turnov

NEDĚLE

Loutkáři dětem na Dlaskově statku
v 11, 13 a 15 hodin
30. 6. - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - hraje LS Na Židli Turnov
7. 7. - KAŠPÁREK A PRINCEZNA - hraje BOĎI Jaroměř
14. 7. - O ZATOULANÉ PÍSNIČCE - hraje Divadýlko Matýsek Rynoltice
21. 7. - TŘI PRASÁTKA A VLK - hraje LS Na Židli Turnov
28. 7. - ČERVENÁ KARKULKA aneb polepšený vlk - hraje LS Na Židli Turnov
4. 8. - DIVOKRAJ - hraje LS Šíro Lázně Bělohrad
11. 8. - ČERVENÁ KARKULKA - hraje Divadlo Bořivoj Praha
18. 8. - POHÁDKY O PEJSKOVI A KOČIČCE - hraje LS Na Židli Turnov
25. 8. - O SLEPIČCE KROPENATÉ - hraje LS Na Židli Turnov

Samostatné pozvánky k prázdninovým akcím v Turnově a okolí:

Prázdninové akce Domu přírody Českého ráje v Dolánkách

Historické vlaky o prázdninách znovu brázdí koleje v Českém ráji

Provoz turnovských hřišť a sportovišť o prázdninách

Obrazem: Den s mineralogem v turnovském muzeu

Další tipy na prázdninové akce:

Hudební léto 2019 aneb Přehled koncertů a festivalů v Pojizeří

Srpnový program Kulturního centra Střelnice Turnov

Krakonošovy letní podvečery popatnácté zavítají na jilemnické náměstí

Desátý ročník Sedmihorského léta startuje už 30. června

Program Jilemnického léta 2019

Červencová nabídka na hradech a zámcích

Červencové akce na Valdštejně

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Pořadatelé významných sportovních akcí mohou žádat o dotaci do 30. září

Pořadatelé sportovních akcí mezinárodního významu, které se budou v roce 2023 konat na území Libereckého kraje, ale i organizátoři mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo světových pohárů, si mohou požádat o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Pro události konané v roce 2023 tak musí učinit nejpozději do 30. září 2022. „Chtěli bychom vyzvat pořadatele, kteří na území našeho kraje v roce 2023 plánují uskutečnit sportovní akci mezinárodního významu a budou na tuto akci žádat o peněžní podporu z rozpočtu Libereckého kraje, aby si žádost o poskytnutí dotace podali nejpozději do konce září letošního roku," uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost.

Oba sledované turnovské prameny jsou pitné

Odbor životního prostředí MěÚ Turnov informuje, že pramen pod Valdštejnem a pramen Boží voda jsou podle posledních rozborů pitné. Výsledky rozboru pramene pod Valdštejnem proběhly 13. června 2022 a oba prameny na jejich základě vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění, a voda je tak pitná.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Fotografie, dřevořezby, včelaři i tramvaje. Kraj hostí dvoustou výstavu
Žáci ze Žižkovky byli letos opět velmi úspěšní
Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 24. až 26. června
Zprovoznili silnici a okružní křižovatku u Ktové
Vratislavická kyselka přichází zpátky na trh

Nejčtenější články

22.06.: TJ Sokol Jablonec nad Jizerou pořádá oslavu 100 let místního fotbalu
23.06.: Semilská pouť se po dvou letech koná i s kulturním programem
22.06.: Fichtl MAZEC 24 hodin je tady

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Aktuální zpravodajství z regionu Jablonecka.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT