V liberecké kavárně Pošta předali medaile hasičům i záchranářům

17.11.2015 17:33:33 | Autor: redakce | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

V liberecké kavárně Pošta předali medaile hasičům i záchranářům

Aktualizace: V pondělí 16. listopadu proběhlo v liberecké kavárně Pošta slavnostní předávání Záslužných medailí integrovaného záchranného systému Libereckého kraje (II. a I. stupně), v rámci kterého byli zároveň oceněni příslušníci HZS Libereckého kraje medailí HZS ČR Za věrnost III. stupně.

Záslužné medaile Integrovaného záchranného systému II. stupně si od hejtmana Libereckého kraje za dlouhodobé výborné plnění služby či jiné úspěchy převzali hasiči npor. Václav Jágr, nprap. Jan Spívala, vojáci kpt. František Siladi, rtn. Josef Bobek, prap. Peter Sapík a policista nprap. Jaroslav Louda. „Hasiči, policisté a armáda jsou důležitými a jedinými složkami v demokratických zemích, které zajišťují veřejný pořádek, bezpečnost, životy a zdraví občanů. Fungování těchto složek stále někteří vnímají jako samozřejmé a leckdy nedochází docenění, ovšem pouze do doby, než se stane nějaká tragická událost," komentoval přístup ke složkám integrovaného záchranného systému Martin Půta a dodal: „i takovýmito slavnostními setkáními jim společně můžeme vyjádřit náš dík a podpořit je v jejich další práci."

Medaili Hasičského záchranného sboru České republiky Za věrnost III. stupně z rukou generálního ředitele HZS ČR plk. Ing. Ryby a ředitele HZS LK plk. Prudila převzal nstržm. Libor Stránský, pprap. Lukáš Kmínek a por. David Kořínek.

Medaili ředitele Krajského vojenského velitelství Liberec z rukou plk. Ing. Josefa Kulovaného převzal pplk. Pavel Dalecký a kpt. Miroslav Peša. Medaile velitele roty aktivní zálohy obdrželi rtm. Jindřich Fric, nrtm. Ivan Kortan a plk. Josef Kulovaný.

Součástí programu bylo hned v úvodu také dekorování praporu sboru pamětní stuhou, kterou HZS Libereckého kraje udělil brigádní generál Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR. Brigádní generál stuhu také osobně přivezl a společně s ředitelem HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luďkem Prudilem ji zavěsili na prapor. Stalo se tak k 70. výročí profesionálních hasičů v Liberci.

„K výročí se v kavárně vázala také výstava fotografií, která mapovala historii hasičů a ukazovala i současnou zásahovou činnosti. Za možnost uspořádání výstavy a zapůjčení malířských stojanů děkujeme výtvarnické sekci ZUŠ Semily a ZUŠ Liberec," dodala tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.

Slavnostní předávání Záslužných medailí IZS Libereckého kraje

Záslužné medaile IZS Libereckého kraje I. stupně

Mgr. Barboře Jarolímové, Matěji Hulíkovi, Martinu Bartošovi a záchranu lidského života
Paní učitelka Barbora Jarolímová a žáci 2. ročníku Matěj Hulík a Martin Bartoš Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou pomohli zachránit život dvou malých dětí při vodáckém kurzu, když dne 17. června 2015 proplouvali na kánoích řekou Jizerou nad jezem v Dolánkách a viděli, jak tříletý chlapec na odrážedle sjel z břehu do vody. Pro chlapce okamžitě skočila maminka, ale zapomněla zabrzdit kočárek s tříměsíční holčičkou. Loď s učitelkou Barborou Jarolímovou dorazila na místo, když již byl kočárek zaplněn vodou. Díky duchapřítomnosti všech zúčastněných se nikomu nic nestalo. (za Mgr. Jarolímovou medaili převzal ředitel školy Mgr. Jiří Kabelka) Podrobně jsme o případu informovali v článku zde

Záslužné medaile IZS Libereckého kraje II. stupně

nadporučíku Václavu Jágrovi
za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a preventivně výchovnou činnost v oblasti požární ochrany. Václav Jágr nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje jako profesionální hasič v lednu 1987 a od roku 1991 působil jako velitel požární stanice Turnov. V rámci preventivně výchovné činnosti se podílel na přípravách cvičení a organizování besed se žáky škol. Po odchodu začal Václav Jágr pracovat jako velitel jednotky Hasičského záchranného sboru podniku, Správa železničních dopravních cest a významně přispěl ke zvýšení kvality podmínek výkonu služby a technicko-taktické úrovně této jednotky. Nadále úzce spolupracoval s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje při přípravě a v rámci řešení mimořádných událostí.

nadpraporčíku Janu Spívalovi
za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a reprezentaci hasičského záchranného sboru kraje v požárním sportu. Jan Spívala je příslušníkem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje od července 1986. Z funkce hasič byl ustanoven do funkce velitele družstva. Své odborné znalosti a zkušenosti využívá jako lektor odborné přípravy členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, reprezentuje hasičský záchranný sbor v požárním sportu a udržuje si nadprůměrnou fyzickou způsobilost. Jan Spívala je také platným členem sboru dobrovolných hasičů obce Proseč nad Nisou a po 30 letech aktivní služby ve směně na konci roku 2015 opustí řady Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

nadpraporčíku Jaroslavu Loudovi
za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých služebních výsledků a za prosazování dobrého jména Policie České republiky na veřejnosti. Nadpraporčík Jaroslav Louda nastoupil k bezpečnostnímu sboru v říjnu 1975. Od 1. prosince 1984 je zařazen na Obvodním oddělení v Turnově. Po celou dobu služby na tomto útvaru pracuje ve funkcích „okrskáře" a v poslední době též jako „dokumentarista". Pan Jaroslav Louda si plní úkoly nadstandartním způsoben. Vzhledem k délce služby u Policie České republiky je nejdéle sloužícím policistou v rámci Územního odboru policie Semily.

kapitánu Františku Siladimu
za přípravu personálu na řešení mimořádných a krizových situací nevojenského charakteru a nasazení při odstraňování následků povodní. Kapitán František Siladi dlouhodobě pracuje v oblasti přípravy svěřené jednotky na mimořádné a krizové situace nevojenského charakteru. Má zvlášť významný podíl na splnění opatření 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, v rámci přípravy na nasazení při záplavách na území Libereckého kraje v roce 2013, a na plnění opatření při záchranných a likvidačních pracích při záplavách na území Libereckého a Ústeckého kraje. Pan František Siladi se také významně podílí na organizačním a logistickém zabezpečení součinnostních cvičení Armády České republiky a složek integrovaného záchranného systému.

rotnému Josefu Bobkovi
za odbornou součinnost Armády České republiky a hasičského záchranného sboru a nasazení při odstraňování následků povodní. Rotný Josef Bobek je zkušeným vojenským profesionálem s výraznými znalostmi v oblasti dekontaminace osob. Trvale a aktivně se podílí na tvorbě odborných postupů, metodik a analýz. Josef Bobek je od roku 1990 také aktivním členem jednotky sboru dobrovolných hasičů, účastní se hasičských soutěží a od roku 2014 působí jako stálý člen Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Českém Dubu. Svou flexibilitou a rozhodností výrazně přispěl k efektivní pomoci v povodněmi zasažených oblastech severních Čech v roce 2013.

praporčíku Peteru Sapíkovi
za přípravu personálu na řešení mimořádných a krizových situací nevojenského charakteru, nasazení při odstraňování následků povodní. Jmenovaný dlouhodobě pracuje a vyvíjí osobní úsilí v oblasti přípravy svěřeného personálu na přípravu na mimořádné a krizové situace nevojenského charakteru. Má zvlášť významný podíl na splnění opatření 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v přípravě na nasazení při záplavách na území Libereckého a Ústeckého kraje v roce 2013 a na plnění opatření při záchranných a likvidačních pracích při záplavách na území Libereckého kraje v roce 2010. (za prap. Sapíka převzal medaili plk. gšt. Ing. Radek Černý)

Medaile HZS ČR Za věrnost III. stupně

nstržm. Libor Stránský
Nadstrážmistr Libor Stránský pracuje u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na stanici Česká Lípa od 1. 4. 2006. Dva roky předtím již působil u HZS Ústeckého kraje. Vykonává funkci hasiče strojníka. Nad rámec svých služebních povinností se iniciativně podílí na zajištění oprav techniky. Patří k velmi zkušeným příslušníkům sboru a jeho odborné znalosti jsou pro HZS neocenitelným přínosem.

pprap. Lukáš Kmínek
Podpraporčík Lukáš Kmínek působí u Hasičského záchranného sboru ČR od 2. 5. 2001. V současné době pracuje jako technik - chemické služby na stanici Semily. Jmenovaný dlouhodobě a významně pomáhá s chodem chemické služby na stanici Semily. Po celou dobu výkonu služby u HZS pracuje velice svědomitě a aktivně přistupuje k veškerým činnostem v rámci organizačního i operačního řízení.

por. David Kořínek, DiS.
Poručík David Kořínek, DiS. zastává u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje funkci krajského chemika. K HZS LK nastoupil 1. 7. 2001. Nejprve působil deset let v jednotce, poté přešel na denní pozici chemika. Ve výkonu své funkce je svědomitý a zodpovědný. Nad rámec svých služebních povinností se jako velitel dlouhodobě věnuje činnosti jednotky dobrovolných hasičů v místě svého bydliště.

Medaile ředitele Krajského vojenského velitelství Liberec

podplukovníku Pavlu Daleckému
za výtečné plnění funkce zástupce velitele krajského vojenského velitelství
Podplukovník Pavel Dalecký je ve funkci zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství v Liberci od srpna 2007. Svoje úkoly plní zodpovědně a samostatně, spolupracuje s rotou aktivních záloh a zásadním způsobem se podílí na přípravě jejich výcviku. Mezi jeho rozhodující úkoly patří mimo jiné plánování činnosti na výcvikový rok, příprava střelecké soutěže generála Mrázka a každodenní operativní činnost.

kapitánu Miroslavu Pešovi
za výtečné plnění funkce velitele roty aktivních záloh
Kapitán Miroslav Peša je ve funkci velitele roty aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Libereckého kraje od ledna 2006. Pravidelně se zúčastňuje všech vojenských cvičení roty, aktivně vystupuje v rámci svého volného času na akcích integrovaného záchranného systému a podílí se i na prezentaci Armády České republiky a aktivních záloh na veřejnosti, což přispívá k náboru nových příslušníků jednotky. Na kolektiv roty aktivních záloh má vysoce positivní vliv, u příslušníků roty má respekt a přirozenou autoritu.

Medaile velitele roty aktivní zálohy

rotmistru Jindřichu Fricovi
za příkladné plnění funkce velitele čety aktivních záloh
Rotmistr Jindřich Fric je příslušníkem aktivních záloh od ledna 2004. Příkladným plněním svých povinností je vzorem pro ostatní příslušníky jednotky. Pravidelně se účastní nejen všech vojenských cvičení organizovaných krajským vojenským velitelstvím, dobrovolných akcí, ale také propagačních akcí Armády České republiky k náboru nových příslušníku. Jindřich Fric, i v rámci svého volného času, pomáhá v případě živelných katastrof postiženým ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

nadrotmistru Ivanu Kortanovi
za vzorné plnění funkce technika roty aktivních záloh
Nadrotmistr Ivan Kortan je svým aktivním přístupem k plnění vyžadovaných povinností příkladem pro ostatní příslušníky jednotky aktivní zálohy. Pravidelně se účastní nejen všech vojenských cvičení organizovaných krajským vojenským velitelstvím, ale i dalších akcí, kde je přítomnost příslušníků aktivních záloh vítána. Ivan Kortan se zúčastňuje, v rámci svého volného času, odstraňování následků živelných katastrof ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému.

plukovníku Josefu Kulovanému
za aktivní přístup a podporu výcviku roty aktivních záloh
Plukovník Josef Kulovaný po celou dobu své činnosti u Krajského vojenského velitelství Liberec aktivně spolupracoval s jednotkou aktivních záloh. Podporoval a vyžadoval náročný výcvik jednotky a vždy se snažil v rámci stanovených metodik soustředěný výcvik zpestřit zařazením neobvyklých témat vycházejících z praktických potřeb a znalostí příslušníků roty aktivních záloh.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Žáci jablonecké obchodní akademie zachránili v Dolánkách životy dětem

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 20 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Závody Světového poháru ve slalomu se jedou v Krkonoších

Svátkem pro české fanoušky alpského lyžování je víkendový závod Světového poháru ve sjezdu žen ve Špindlerově Mlýně i s hvězdami Michaelou Shiffrinovou a Petrou Vlhovou! Oba dny jsou na programu slalomy, v sobotu se jede v 9.30 a 12.30 a v neděli 9.15 a 12.15. Přehled pozvánek na aktuální víkend

Oba sledované turnovské prameny jsou aktuálně pitné

Odbor životního prostředí informuje o kvalitě vody v pramenech Boží voda a pod Valdštejnem. Oba prameny jsou v současné době pitné. Výsledky rozboru pramene pod Valdštejnem ze dne 16. ledna vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění. Voda je pitná. Výsledky rozboru pramene Boží voda ze dne 19. ledna také vyhovují hygienickým limitům.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Putování za minerály pošesté čili geologicko-cestopisné přednášky
V noci z pátku na pondělí aneb Obrazy Pavly Soukupové
Novým českým prezidentem bude příštích pět let Petr Pavel
Výsledky měření kvality ovzduší v Turnově 2022
Zásadská pralyže 2023 opět proběhne na fotbalovém stadionu

Nejčtenější články

26.01.: Jablonecká hala 2023 byla světová
27.01.: ODM zakončily štafety. Liberecký kraj je celkový vítěz podle medailí!
27.01.: Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 27. až 29. ledna

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT