Výzva Tvoříme Turnov je v roce 2022 rozdělena do dvou kategorií

07.08.2022 10:48:25 | Autor: Marcela Jandová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Turnov

Výzva Tvoříme Turnov je v roce 2022 rozdělena do dvou kategorií

Také ve výročním roce města Turnov nechybí možnost, jak vylepšit místo, kde žijete. Napadá vás, jaký veřejný prostor v okolí by zasloužil změnit, obohatit, oživit? Zapojte se do participativního rozpočtu, ve kterém město Turnov poskytne na různé projekty 700 tisíc korun. Finance budou rozděleny mezi nejlepší návrhy občanů Turnova, v letošním roce nově ve dvou kategoriích!

Lhůta pro podání návrhu začala 1. května 2022, návrhy lze podávat do 30. září 2022. Než svůj návrh zašlete, projděte si podmínky, které musí splňovat.

Participativní rozpočet je v roce 2022 vyhlášen pro kategorie:

I. kategorie - alokace 500.000 Kč

II. kategorie - alokace 200.000 Kč

Kategorie I.

Předkladatel návrhu

 • Předkladatelem návrhu může být obyvatel s trvalým bydlištěm v Turnově starší 18 let. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace.
 • Předkladatel musí současně s návrhem předložit seznam min. 20 podporovatelů s trvalým bydlištěm v Turnově. Jeden podporovatel může podpořit více návrhů.
 • Předkladatel může navrhnout jeden i více projektů.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu. Do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace).
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklad přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

Kategorie II.

Předkladatel návrhu

 • Předkladatelem může být městský parlament mládeže nebo školní parlament turnovské základní nebo střední školy. Návrh lze podat za celý parlament, v žádosti musí být uvedena kontaktní osoba. Očekávána je aktivní spolupráce předkladatele s úřadem a s veřejností v rámci celého procesu až do ukončení realizace.
 • Předkladatel může podat jeden i více návrhů.
 • Předkladatel předloží souhlas členů daného parlamentu s návrhem, včetně hlavního koordinátora parlamentu v dané škole.
 • Předkladatel si musí ověřit reálnost rozpočtu před podáním návrhu. Do rozpočtu musí být zahrnuty náklady na realizaci i všechny související náklady (např. zpracování projektové dokumentace).
 • Pokud předkladatel zajistí další finanční podporu z jiných zdrojů, mohou celkové náklad přesahovat stanovenou výši o tento příspěvek. Předkladatel je povinen písemně doložit poskytnutí tohoto příspěvku formou čestného prohlášení donátora. Čestné prohlášení dodá jako přílohu předkládaného návrhu.
 • Předkladatel ručí za správnost kontaktních a věcných údajů.

Kritéria návrhu

 • Zaměřen na úpravu veřejného prostoru, zvelebení veřejného prostranství (pro sportovní a volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí a další oblasti využití).
 • Umístěný na veřejném prostranství nebo ve veřejně přístupné budově ve vlastnictví města nebo organizaci zřízené městem (záměr musí být schválen vedením organizace).
 • Respektující finanční limit v dané kategorii.
 • Realizovatelný do 18 měsíců od schválení zahájení realizace.
 • Proveditelný, realizace neodporuje zákonům, je v souladu s územním a strategickým plánem, plánovanými akcemi a studiemi a dalšími rozvojovými koncepcemi města.
 • Přínosný pro město a jeho občany.
 • Realizace je v kompetenci města.
 • Roční provozní náklady nepřesahují 10 % z celkové částky návrhu.

Podání návrhu

 • Lhůta pro podání návrhu: 01.05. - 30.09.2022
 • Návrh se podává v písemné nebo elektronické podobě na předepsaném formuláři.
 • Návrh musí obsahovat název, lokalitu realizace, odůvodnění, odhadovaný rozpočet včetně informace o nákladech na údržbu, popis současného a plánovaného stavu s obrazovým materiálem. Obrazový materiál je třeba poslat elektronicky jako soubor jpg nebo png minimálně v rozlišení 300 DPI, ideálně 3000×2000 px.
 • Formulář a jeho přílohy jsou k dispozici zde: ikona souboruŽádost 2022, ikona souboruRozpočet 2022, ikona souboruPodpisový arch 2022.
 • Písemný návrh je nutné zaslat na adresu Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov nebo osobně doručit na podatelnu v budově městského úřadu. Obálku označit „Tvoříme Turnov".
 • Návrh v elektronické podobě je možné poslat na email: p.houskova@mu.turnov.cz.
  Konzultace návrhu: před odevzdáním je povinnost osobní konzultace návrhu - kontaktní email: p.houskova@mu.turnov.cz.
 • Po přijetí návrhu bude provedena kontrola formální správnosti.

Prezentace návrhu

 • Návrhy budou veřejně představeny. Předkladatel má povinnost veřejně prezentovat svůj návrh.
 • Prezentace návrhů proběhne prostřednictvím webových stránek participativního rozpočtu, případně v rámci dalších medií.

Posouzení návrhu

 • Po ověření formální správnosti a veřejné prezentaci návrhu bude za účasti příslušných odborů úřadu vyhodnoceno splnění stanovených kritérií a realizovatelnost. Posuzováno bude především technické řešení, soulad s předpisy a strategickými dokumenty města, majetkové vztahy, časová náročnost realizace, finanční náročnost (návrh musí být realizovatelný v daném finančním rozsahu, posuzováno bude, zda rozpočet je reálný, zda jsou uvedeny všechny položky a položky odpovídají ceníku prací).
 • O kontrole návrhu bude vyhotoven zápis s komentářem. Pokud budou shledány odstranitelné nedostatky či nesrovnalosti, bude předkladatel vyzván k úpravě návrhu. Pokud návrh nebude vypracován v souladu s touto metodikou nebo předkladatel nebude souhlasit s jeho úpravou, bude návrh vyřazen. Pokud návrh projde kontrolou, splní kritéria pro realizaci, bude zařazen do veřejného hlasování.

Hlasování

 • Návrhy zařazené do hlasování budou veřejně prezentovány na webových stránkách participativního rozpočtu a v dalších médiích.
 • Hlasování o návrzích bude probíhat elektronicky prostřednictvím aplikace MUNIPOLIS (dříve Mobilní Rozhlas). Hlasování bude ověřováno přes kontrolní SMS. Při hlasování bude použit volební algoritmus umožňující kladné i záporné hlasy.
 • Hlasování se bude odehrávat zvlášť pro každou kategorii.

Realizace

 • Podle výsledku hlasování bude sestaveno pořadí návrhů pro Kategorii I. a pro Kategorii II. určených k realizaci do vyčerpání alokované částky, které bude předloženo ke schválení radě města.
 • Poté bude zahájena administrativní a projektová příprava a vlastní realizace.
 • Předkladatel bude seznámen s dalším postupem, bude průběžně informován o realizaci a případných změnách, ke kterým se bude moci vyjádřit.
 • Odpovědnost za realizaci přebírá město Turnov, to vydává průběžné zprávy o realizaci.


Pro inspiraci se můžete podívat na shrnutí minulého ročníku Tvoříme Turnov 2021.
Metodiku pro Tvoříme Turnov 2022 můžete stáhnout ikona souboruzde.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Tvoříme Turnov 2021 vyhrál projekt trailcentrum Struhy
V Turnově na Hruštici otevřeli nové dětské hřiště
FOTO: Park T. G. Masaryka v Turnově je oficiálně otevřen
Projekt Tvoříme Turnov 2021 odstartoval 1. května
Tvoříme Turnov 2020 zná vítěze: Rekonstrukce hřiště na Hruštici
Představují šest návrhů participativního rozpočtu Tvoříme Turnov 2020
FOTO: Pumptrack v Turnově je už naplno otevřen!
Prodloužili podávání návrhů Tvoříme Turnov do konce dubna!
V dalším ročníku participativního rozpočtu v Turnově rozdělí 600 tisíc
Nové dětské hřiště v Mašově vzniklo díky podpoře občanů
Pumptrack v Turnově chtějí rozšířit za pomoci lidí, potřebují 1,2 milionu
Jsou známy výsledky hlasování ankety Tvoříme Turnov
Druhé workoutové hřiště v Turnově bylo slavnostně otevřeno
Obyvatelé Turnova zvolili vítěze mezi projekty pro rok 2018
Můj projekt pro Turnov 2017 má svého vítěze

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Dlouholetý tiskový mluvčí horské služby Zeman odchází

Po téměř třinácti letech služby odchází z pozice tiskového mluvčího Horské služby ČR Radek Zeman, nahrazen bude profesionálním horským záchranářem. Rozhodnutí vedení HS o změnách na této pozici je důsledkem částečné reorganizace, kterou Horská služba ČR o.p.s. nyní prochází. „Chceme se přiblížit způsobu práce jiných složek Integrovaného záchranného systému. Například Zdravotnická záchranná služba má tiskové mluvčí řešené formou částečného úvazku při práci záchranáře. Stejným směrem půjdeme nyní i my," komentoval situaci René Mašín, náčelník Horské služby ČR. Dodal, že jméno a kontakty na nového mluvčího budou známy nejpozději 1. prosince. Radek Zeman (1963) působí v Horské službě od 1. února roku 2010 a postupně nastavil dnes používané způsoby mediální komunikace HS. V médiích působil od roku 1990, podílel se na denním zpravodajství i publicistice v tištených titulech i v televizních stanicích. Od roku 2001 pracoval jako konzultant v renomovaných PR agenturách.

Hlava v pohodě na semináři v Turnově

Duševní zdraví dospívajících je hlavním tématem nového projektu Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s., který nese název Hlava v pohodě. Seminář Duševní obtíže a duševní nemoci dospívajících se koná ve středu 12. října 2022 od 15 do 18 hodin v budově OA, HŠ a SOŠ Turnov ve Zborovské ulici. Zaměřen je na pedagogické pracovníky, kteří pracují s žáky ve věku 11-16 let, vítáni jsou ovšem také rodiče a vůbec všichni, kdo se o problematiku zajímají. Přihlášky a případné dotazy zasílejte do 6. října na adresu tomanova@vctu.cz.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Zpátky do života v železnobrodské galerii
V rámci Libštátského pozdního léta vystoupí Gentlemen Singers
I.A třída: Nebodovaly Bělá ani Semily. Košťálov nehrál
Krajský přebor: Sedmihorky vyhrály gólem v závěru ve Stráži
V Roprachticích otevřeli stezku nazvanou Vlček, který nekouše

Nejčtenější články

05.10.: V Roprachticích otevřeli stezku nazvanou Vlček, který nekouše
03.10.: FOTO: Jezdci vzpomínali na Šestidenní v roce 1972 v Krkonoších
03.10.: Turnov je nakonec rád za bod z utkání s Dobrovicí

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Prodej úsporných zářivek a svítidel. Světla pod kuchyňské linky.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT