Květnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

02.05.2019 08:27:49 | Autor: Gymnázium Ivana Olbrachta | Rubrika: ŠKOLSTVÍ | Obce: Semily

Květnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

Přinášíme vám květnový program Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Informace jsou určeny především studentům a rodičům, ale některé jsou určitě zajímavé i pro veřejnost.

Přijímací řízení

V pondělí 29. dubna dopoledne jsme zveřejnili výsledky 1. kola přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého gymnázia. Všem uchazečům doporučujeme sledovat průběžně rubriku „Přijímací řízení" na našich webových stránkách (www.giosm.cz), kde poskytujeme aktuální informace a servis rodičům uchazečů. Základní informace budou průběžně zveřejňovány také ve vitríně před hlavním vchodem do budovy školy. Přijatí uchazeči svou volbu školy musí potvrdit odevzdáním zápisového lístku ve lhůtě 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí; nepřijatým uchazečům doporučujeme nejpozději do 3 dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, protože jen na základě odvolání mohou být v případě posunu v pořadí přijati. Nepřijatí uchazeči se mohou pokusit o úspěch také v případných dalších kolech přijímacího řízení. Máte otázky? Nejste si jistí, jak máte postupovat? Ve Vaší konkrétní situaci Vám rádi poradíme. Přijďte nejlépe osobně, schůzku si ale domluvte pokud možno předem. Na webových stránkách školy můžete také sledovat nabídku časového rozvrhu konzultací přímo s ředitelem školy.

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky proběhnou i letos v několika fázích - studenti složí část společnou (státní) a profilovou (školní). Maturanti musí úspěšně absolvovat písemné i ústní zkoušky - jedině v takovém případě mohou u maturity celkově uspět. První maturitní písemnou práci (z českého jazyka a literatury) absolvovali maturanti už 10. dubna. Další písemné maturitní zkoušky společné části maturity proběhly v celé České republice 11. dubna (písemné práce z cizích jazyků). Další písemné zkoušky společné části maturity proběhnou formou didaktických testů ve dnech 2. května, 3. května a 6. května (v pořadí po sobě matematika, anglický jazyk, český jazyk a literatura, německý jazyk, francouzský jazyk a matematika +). V termínu od 27. května do 29. května maturity vyvrcholí ústními zkouškami ve společné i profilové části maturity. Na dny 27. a 28. května (pondělí a úterý) bude ředitelem gymnázia z provozních a personálních důvodů vyhlášeno volno pro žáky, kteří letos nematurují (tzv. ředitelské volno). I letos počítáme se slavnostním zakončením maturit, které bude spojeno s předáním maturitních vysvědčení a odměn nejlepším studentům. Toto již tradiční setkání úspěšných maturantů, jejich rodičů, vedení školy, třídních učitelů a dalších pedagogů proběhne pravděpodobně v pátek 7. června od 14:00 hod. (oktáva) a od 15:00 hod. (4. ročník).

Zhodnocení předchozích akcí:

Matematický klokan

Dne 22. 3. proběhla mezinárodní soutěž Matematický klokan. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. V kategorii Student se v rámci naší školy umístili na 1. místě Eliška Suchardová (4.), na 2. místě Lukáš Borůvka (3.) a na 3. místě Kateřina Jetelová (8.O). V kategorii Junior bylo pořadí následující:  1. Jan Koťátko (6.O), 2. Jan Bartoň (6.O), 3. Anna Pekárková (2.). V kategorii Kadet zvítězila Tereza Krausová (3.O), 2. místo získala Šárka Matěchová (3.O) a 3. místo Michaela Parkánová (4.O). V kategorii Benjamín si nejlépe vedla Lenka Chmelíková (2.O), 2. místo vybojovala Lenka Brázdilová (2.O) a třetím nejúspěšnějším se stal Vojtěch Šobáň (1.O).

Dějepisná soutěž

Krajské kolo Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR proběhlo v Liberci dne 27. 3. Letos se organizátoři zaměřili na období let 1978-1992. Otázky byly cílené nejen na tzv. velké dějiny, ale do všech oborů lidské činnosti, jako je hudba, literatura, sport, věda i každodennost. Naše gymnázium reprezentovali Vojtěch Hlava, Jana Maťátková a Sára Parkánová. V silné konkurenci obsadili pěkné 7. místo.

Fyzikální olympiáda

Dne 3. 4. se vybraní žáci tercie a kvarty zúčastnili okresního kola fyzikální olympiády v kategorii E a F konaného na ZŠ Řeky. S radostí můžeme konstatovat, že si vedli velmi dobře. V kategorii F (tercie) naši studenti obsadili první tři místa. Jmenovitě Zuzana Buriánková, která se stala úspěšnou řešitelkou, dále pak Jindřich Mlejnek a Michal Sedláček. Bohužel v této kategorii je okresní kolo kolem závěrečným bez možnosti postupu. Jiná je však situace v kategorii E (kvarta), kde Lukáš Kvarda obsadil velmi pěkné druhé místo a tak jako úspěšný řešitel postupuje do kola krajského, které proběhlo dne 24. 4. v Liberci. Pedagogický doprovod vykonal Mgr. Molčan.

Olympiáda z českého jazyka

Ve středu 3. dubna se tři studentky Gymnázia Ivana Olbrachta zúčastnily krajského kola Olympiády z českého jazyka. Naší nejúspěšnější řešitelkou se stala Tereza Krausová (3.O), která v silné konkurenci obsadila ve své kategorii (8. + 9. třída a tercie a kvarta víceletých gymnázií) krásné 3. místo. Terezce blahopřejeme!

Pythagoriáda

Ve čtvrtek 4. 4. se konalo školní kolo Pythagoriády. V kategorii P6 (prima) zvítězili Jiří Hassa a Damián Roháček se stejným bodovým ziskem, o 3. a 4. místo se podělili Vojtěch Šobáň a David Mikule. V kategorii P7 (sekunda) získala nejvíce bodů Lenka Brázdilová, 2.- 3. místo obsadily Jana Bártů a Lenka Chmelíková. V kategorii P8 (tercie) si vedly stejně dobře Anna Buriánková a Tereza Krausová a umístily se tak na 1. - 2. místě, na 3. místě se umístila Zuzana Buriánková. Všem gratulujeme a do okresního kola držíme pěsti Lence Brázdilové, Anně Buriánkové a Tereze Krausové. Okresní kolo se koná na ZŠ Dr. F. L. Riegra 28. 5. 2019, pedagogický doprovod vykoná Mgr. Kocourová.

Jak probíhala akce Ukliďme Česko v Semilech 2019 Ukliďme svět, ukliďme Česko

V sobotu 6. dubna se konala největší dobrovolnická úklidová akce na území České republiky Ukliďme svět, ukliďme Česko, do které se zapojili studenti i učitelé našeho gymnázia. Naše 20členná skupina sesbírala při svém putování 130 kg odpadu. Děkujeme studentům sekundy a tercie, že se do akce zapojili v tak hojném počtu. Zhodnocení akce v článku zde

Matematická olympiáda

Dne 9. 4. se setkali na ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech úspěšní řešitelé 1. kola matematické olympiády v kategoriích Z6-Z8, aby poměřili své síly v okresním kole. Z našich studentů se umístila na 3. místě Tereza Krausová (3.O) v kategorii Z8 a na 3.- 4. místě Lenka Brázdilová (2.O) v kategorii Z7. Děkujeme za reprezentaci školy i dalším studentům, kteří také prokázali velmi dobré matematické dovednosti.

Květnové akce gymnázia:  

Návštěva iQlandie

Ve dnech 7. 5. a 9. 5. vybrané třídy našeho gymnázia navštíví science centrum iQlandia v Liberci. V prvním termínu to bude tercie a kvarta, ve druhém sexta a 2. ročník. Studenti se zde zábavnou formou seznámí se základními pojmy a jevy z fyziky, chemie a biologie. Vyzkouší si na vlastní kůži experimenty, na něž ve škole není čas ani vybavení a které jim pomohou látku pochopit a někdy i podnítit k zájmu o další studium. Kromě prohlídky jednotlivých expozic je pro naše studenty připravena i tematická science show s možností zapojení žáků do jednotlivých experimentů. Pedagogický doprovod vykonají Mgr. Šárka Staňková, Mgr. Jana Kocourová, Ing. Luděk Štěpnička a Mgr. Marek Molčan.

Exkurze do Národního muzea

Dne 17. 5. se bude konat exkurze třídy 4.O a semináře z biologie do Národního muzea v Praze. Navštívíme vědecká pracoviště muzea v H. Počernicích a v oddělení antropologie, paleontologie a mineralogie si budou moci studující ověřit některé badatelské postupy a nahlédnout do zákulisí přípravy exponátů muzea. Na zpáteční cestě ještě navštívíme expozici Muzea Českého Ráje v Turnově.

Finále olympiády v angličtině za účasti Tonyho Šimka

V úterý 28. května bude Tony Šimek ze sexty reprezentovat naši školu a Liberecký kraj v národním kole olympiády v anglickém jazyce. Toto ústřední kolo se koná v Praze a je určeno vždy pro nejlepšího angličtináře z celého kraje, který navštěvuje 1. - 3. ročník gymnázia. Tonyho doprovodí paní Mgr. Rambousková, a tak oběma přejeme šťastnou cestu a Tonymu úspěch v soutěži.

Cestopisná přednáška o Vietnamu

Cestopisné pořady manželů Špillarových jsou velmi oblíbené. Studenti nematuritních tříd se i letos mohou těšit na poutavé vyprávění a nádherné fotografie ve středu 29. 5. od 9:00 hod. v aule. Tentokrát z bohaté nabídky Špillarových vybrali naši učitelé zeměpisu pořad Vietnam - Od čínské hranice až do delty Mekongu. Náklady na přednášku bude částečně hradit SRPG.

Exkurze do Budyšína

Na setkání přidružených škol UNESCO bylo vyhlášeno téma Malé evropské jazyky. Mezi ně patří i lužická srbština. Pro naše studenty proto připravujeme jednodenní exkurzi do Budyšína (Bautzen), centra Horní Lužice (Oberlausitz). Chceme na několika místech poznat jazyk a tradice Lužických Srbů (Lausitzer Sorben), slovanské menšiny na území Německa. Navštívíme sídlo jejich spolků, které se jmenuje „Domowina", Muzeum Lužických Srbů a jednu ze škol, kde se v lužické srbštině vyučuje. O termínu jednáme.

Na červen chystají:

- studenti 3. ročníku a septimy budou obhajovat své ročníkové práce (5. 6. a 6. 6.)
- výlety jednotlivých tříd v různých termínech dle dohody třídních učitelů s vedením školy
- závěrečnou pedagogickou radu (pátek 21. 6. od 14:00 hod.)
- tradiční akci „Academii" (úterý 25. 6. od 18:00 hod.)

Ředitelství školy a všichni pedagogové přejí letošním maturantům, aby úspěšně zvládli maturitní zkoušky.

Související články:

Jak probíhala akce Ukliďme Česko v Semilech 2019

Co jste zmeškali na gymnáziu v dubnu?

Více o dění na školách v Pojizeří najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Semilska

Další dopravní omezení v Turnově, tentokrát v Palackého ulici

V sobotu 18. května proběhne v Palackého ulici v Turnově vyzvedávání vnějších znaků vodovodního potrubí do úrovně vozovky a oprava jednoho kanalizačního poklopu. „Provoz bude výrazně omezen, pro průjezd zůstane vždy pouze jeden jízdní pruh. Pro cestu přes Jizeru autem využijte velkého mostu," upozornil Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravy turnovské radnice. Oproti původnímu omezení na několik dní se firma aktuálně bude snažit všechny potřebné úpravy udělat v jednom dni. Od neděle 19. května by tak Palackého ulice měla být opět průjezdná bez omezení. Harmonogram rekonstrukcí silnic v Turnově

Cestu pohádkovým lesem připravují v Lomnici nad Popelkou

Už 34. ročník tradičního turistického pochodu pro děti i rodiče světem pohádkových postaviček v Oboře v Lomnici nad Popelkou se koná v sobotu 18. května od 9 hodin. Pořádá Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou. Kompletní přehled sportovních a zábavných akcí o aktuálním víkendu


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Gastroden představí mladé kuchaře, krejčí i kadeřnice
K zápisům do mateřských škol dorazilo v Turnově 261 dětí
Pasecký Památník zapadlých vlastenců bronzový v Gloria musaealis
Organizace v sociální oblasti budou moci zažádat kraj o předfinancování
Hasičský Soptík pokračoval v Kundraticích a Bozkově

Nejčtenější články

23.05.: Gastroden představí mladé kuchaře, krejčí i kadeřnice

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Informace z oblasti tvorby, údržby a podpory webových stránek.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT