Dubnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

01.04.2019 11:38:56 | Autor: Gymnázium Ivana Olbrachta | Rubrika: ŠKOLSTVÍ | Obce: Semily

Dubnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

Přinášíme vám dubnový program Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Informace jsou určeny především studentům a rodičům, ale některé jsou určitě zajímavé i pro veřejnost.

 

Zhodnocení předchozích akcí:

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 18. března se v DDM Větrník v Liberci konalo krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce, kterého se v kategorii III. A zúčastnil i náš student Tony Šimek ze sexty. Ve velmi silné konkurenci dalších dvanácti soutěžících ze všech gymnázií v Libereckém kraji se Tonymu povedlo vybojovat nádherné 1. místo! Tento skvělý výsledek mu zajišťuje postup do celostátního kola soutěže, které se bude konat 28. května v Praze. A nám nezbývá než Tonymu poblahopřát k úžasnému úspěchu, poděkovat za skvělou reprezentaci školy a popřát mnoho úspěchů do dalšího kola.

Mezinárodní projekt UNESCO

Zapojili jsme se do nového pilotního projektu, který se týká přeshraničních památek světového dědictví UNESCO. Mgr. Vojtová a Ing. Štěpnička se 17. a 18. března zúčastnili v Berlíně další fáze projektu pro tzv. přidružené školy UNESCO ze Saska (Spolková republika Německo), Polska a z České republiky. Tentokrát šlo o pracovní setkání, jehož účelem byla příprava žákovského workshopu v Krušných horách, respektive v Bad Muskau. Výstupem workshopu budou žákovská videa a pracovní listy pro nově vznikající digitální platformu UNESCO, která umožní učitelům a žákům na celém světě seznámit se s jednotlivými památkami. Kromě odborných přednášek, diskusí a vlastních pokusů natáčení videí různým způsobem, bylo setkání velmi přínosné i z hlediska kontaktů s koordinátory sítě škol UNESCO
a s učiteli škol ze všech tří zúčastněných zemí.

Krajská kola soutěží

Studenti GIO reprezentovali velice dobře školu v krajských kolech soutěží. V úterý 19. 3. se studentka 4. ročníku Eliška Zálabská účastnila se svým vědeckým projektem Plantografie soutěže AMAVET. Již potřetí se této soutěže účastníme jako jediné gymnázium Libereckého kraje a i když se letos nepodařilo prosadit se mezi odměněné zájezdem do Francie, Eliška svým projektem zaujala nejednoho porotce. Druhý den, 20. 3., se na KÚLK konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. I zde jsme měli zastoupení v podobě Tonyho Šimka (6.O) a Lenky Chmelíkové (2.O). Oba se stali úspěšnými řešiteli, nedostali se na medailová umístění, ale GIO výborně reprezentovali v oboru geografie. Děkujeme za příkladnou reprezentaci gymnázia a v příštích letech přejeme mnoho úspěchů!

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 30. 1. proběhlo na ZŠ F. L. Riegra v Semilech okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z9, ve kterém se umístila Justýna Kolářová z 4.O na pěkném 4. místě. 29. 1. se konalo školní kolo matematické olympiády v kategoriích B a C. V kategorii B se umístila na 1. místě Magdalena Šlaufová a na 2. místě Tereza Machačková (obě ze 6.O). V kategorii C se podělili o 1. a 2. místo Tomáš Chmelík (5.O) a Tomáš Votoček (1.), 3. místo získal Pavel Mazánek (6.O). Všichni tři z kategorie C se stali úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola, které se koná 2. 4. na Krajském úřadu LK. Pedagogický doprovod vykoná Mgr. Pekárková.

1. kolo matematické olympiády

Za sebou máme také 1. kolo matematické olympiády v kategoriích Z6-Z8. Úspěšnými řešiteli se stali a do okresního kola, které se koná 9. 4. na ZŠ Dr. F. L. Riegra, postupují Tereza Krausová v kategorii Z8 (tercie, 1. místo), v kategorii Z7 (sekunda) Jana Bártů, Lenka Brázdilová, Lenka Chmelíková (1. - 3. místo) a Markéta Hedvičáková (4. místo) a v kategorii Z6 (prima) Vojtěch Šobáň (1. místo), Damián Roháček (2. místo), Vojtěch Karpíšek (3. místo)
a Vendula Sisrová, Dana Andrejsková a Matěj Hnídek. Pedagogický doprovod do okresního kola vykoná Mgr. Pospíšilová.

Na 26. ročníku Českého lva byli výrazně vidět tvůrci z Pojizeří Učitel Petr Pýcha získal Českého lva

Mgr. Petr Pýcha, učitel českého jazyka, literatury a základů společenských věd na semilském gymnáziu, dosáhl vynikajícího životního úspěchu. V sobotu 23. března získal za scénář k filmu Všechno bude (režie Olmo Omerzu) Českého lva. O ocenění Českým lvem hlasovalo letos 143 členů České filmové a televizní akademie (ČFTA), kteří vybírali celkem ze 40 celovečerních filmů a 29 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2018. Filmy byly hodnoceny celkem v 15 kategoriích a snímek Všechno bude získal z 10 nominací 6 cen (za nejlepší film, za nejlepší režii, za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, za nejlepší střih a za nejlepší scénář). Pokud jste sledovali přímý přenos předávání Českých lvů z Rudolfina, museli jste být nadšeni (jistě Vám neuniklo také krásné vystoupení paní režisérky Věry Plívové - Šimkové, která získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii). Panu Petrovi Pýchovi rádi gratulujeme a přejeme mu, aby se mu dařila především práce na dalším filmovém scénáři. A samozřejmě jsme velmi rádi, že učí právě u nás. Článek o udílení Českých lvů

Dubnové akce gymnázia:  

Budou pokračovat vědomostní soutěže a olympiády

V dubnu budou pokračovat olympiády a soutěže v okresních a krajských kolech soutěží. Např. hned první dubnový týden je soutěžemi skoro přeplněn: v úterý 2. dubna proběhne krajské kolo soutěže ve francouzském jazyce a současně krajské kolo matematické olympiády v kategorii C, na středu 3. dubna je připravováno krajské kolo olympiády z českého jazyka a literatury a současně okresní kolo fyzikální olympiády v kategoriích E a F, ve čtvrtek 4. dubna proběhne krajské kolo chemické olympiády v kategorii C, v pátek 5. dubna budou studenti soutěžit v krajském kole olympiády z biologie v kategorii B. V dalších týdnech budou soutěže v různých předmětech a disciplínách následovat.

Školní kolo Pythagoriády

Ve čtvrtek 4. dubna se uskuteční školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro zájemce ze tříd 1.O, 2.O a 3.O. Přihlašujte se u svých vyučujících matematiky nebo u Mgr. Kocourové.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Dobrovolníci z Gymnázia Ivana Olbrachta se v sobotu 6. 4. 2019 zapojí do celonárodní dobrovolnické úklidové akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jedná se o největší úklidovou akci v České republice, která si klade za cíl uklidit nelegálně vzniklé skládky a nepořádek ve městech. Organizačně akci zaštiťuje Mgr. J. Lásková. GIO děkuje za podporu Křesťanskému společenství, které studentům zajistí pytle na odpad, rukavice i drobné občerstvení.

Pedagogická rada za třetí čtvrtletí

Prospěch, absenci a chování žáků za třetí čtvrtletí letošního školního roku zhodnotí pedagogická rada na svém jednání ve čtvrtek 11. dubna. Jednání začne v 16:00 hod.

Schůzky SRPG

V dostatečném předstihu informujeme rodiče, že schůzky SRPG o prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí se uskuteční v úterý 16. dubna od 16:00 hod. ve třídách. Doporučujeme, aby se s pedagogy přišli poradit zejména rodiče žáků se slabším prospěchem, případně rodiče žáků se zdravotními, kázeňskými či jinými problémy. Vítáni jsou samozřejmě všichni rodiče našich žáků.

Přijímací zkoušky

Na uchazeče o studium čtyřleté i osmileté od školního roku 2019/2020 čekají přijímací zkoušky. Pro první kolo přijímacího řízení byly státem stanoveny následující termíny: pátek 12. dubna (1. termín pro čtyřleté studium), pondělí 15. dubna (2. termín pro čtyřleté studium), úterý 16. dubna (1. termín pro osmileté studium), středa 17. dubna (2. termín pro osmileté studium). Pro přijímací řízení platí kritéria, která jsou zveřejněna na webových stránkách gymnázia (www.giosm.cz, rubrika „přijímací řízení"). Výsledky přijímacího řízení můžeme zveřejnit nejdříve v pondělí 29. dubna v 10 hodin. I letošní přijímací řízení na střední školy je náročné zejména po administrativní stránce. Připomínáme například, že přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na příslušné střední škole odevzdáním tzv. zápisového lístku, který musí být řádně vyplněn a doručen do školy v zákonné lhůtě. Opomenutí této povinnosti znamená, že se úspěšný uchazeč vzdává možnosti příslušnou střední školu navštěvovat a na jeho místo nastupuje v pořadí další úspěšný uchazeč. Jinou možností je otevření dalších kol přijímacího řízení v případě, že po 1. kole zůstanou volná místa. Nejen z těchto důvodů nabízíme stále průběžné konzultace všem uchazečům a jejich rodičům (aktuální informace poskytují ředitel a zástupce ředitele). V přijímacím řízení přejeme všem uchazečům hodně úspěchů. (VOJ)

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny budou letos ve čtvrtek 18. 4. a v pátek 19. 4.

Divadelní představení Last Wish

V úterý 23. dubna navštíví studenti sekundy a tercie divadelní představení v angličtině v semilském KC Golf. Příběh s názvem „LAST WISH" je koncipovaný jako inscenovaná učební pomůcka a naši studenti si budou moci ověřit své znalosti angličtiny.

Vzpomínání na Pavla Nečaského

Na pátek 26. dubna od 15 hodin v aule gymnázia připravujeme malé radostné vzpomínání na pana Mgr. Pavla Nečaského.

Zkoušky maturantů

Duben je posledním měsícem řádného denního studia pro naše letošní maturanty, kterým se čas strávený na gymnáziu neuvěřitelně rychle naplňuje. Studenti budou absolvovat písemné i ústní zkoušky a musí úspěšně vykonat část společnou (státní) i profilovou (školní). První písemnou maturitní práci napíší maturanti už ve středu 10. dubna, a to z českého jazyka a literatury. Hned následující den, tedy ve čtvrtek 11. dubna písemnou maturitní práci z cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština), pokud předmět cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky maturanti zvolili. Vzhledem k maturitnímu kalendáři musí mít studenti maturitních ročníků uzavřené hodnocení prospěchu do konce měsíce dubna. Pedagogická rada rozhodne na svém jednání ve čtvrtek 25. dubna o tom, zdali všichni studenti nejvyšších ročníků splnili podmínky k tomu, aby mohli maturitní zkoušky konat v řádném termínu. Jednání začne v 16 hodin. Pokud studenti 4. ročníku a oktávy uspějí ve všech předmětech, obdrží v úterý 30. dubna vysvědčení za poslední ročník studia. Předání vysvědčení bude v tento den předcházet tradiční „poslední zvonění" a setkání studentů a pedagogů v aule školy.

Na květen připravují:

Maturitní zkoušky (didaktické testy společné části maturity postupně již od 2. 5., ústní zkoušky společné i profilové části maturity v termínu od 27. 5. do 29. 5. pro oktávu i 4. ročník současně)

Související články:

Na 26. ročníku Českého lva byli výrazně vidět tvůrci z Pojizeří

Literabus 2018 aneb putování za francouzskými velikány

Co jste zmeškali na gymnáziu v březnu?

Více o dění na školách v Pojizeří najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Jablonec vyhlásil soutěž architektů na novou podobu Slunečních lázní

V pondělí 9. září město Jablonec nad Nisou zveřejnilo ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU architektonickou soutěž, jejímž předmětem je řešení prostoru Slunečních lázní a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou. Soutěž má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí jablonecké přehrady. Další podrobnosti na Našem Jablonecku

Seminář ke kotlíkovým dotacím proběhne 16. září na turnovské radnici

Zateplení domu svépomoci, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární panely, zachytávání dešťové vody - i na to lze získat dotaci! V pondělí 16. září od 15 hodin se uskuteční v zasedací místnosti budovy Městského úřadu Turnov, Antonína Dvořáka 335, č. 215 seminář ke kotlíkovým dotacím. Zároveň se zájemci dozví i informace o dotacích pro úspornou domácnost. Elektronický příjem žádostí bude odstartován v pondělí 23. září 2019 od 16 hodin. Odesláním elektronické žádosti si žadatelé zajistí pořadí, ovšem poté je třeba do 10 pracovních dní vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh doručit na adresu krajského úřadu. Více informací ke kotlíkovým dotacím


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Cyklojízda Greenway Jizera 2019 se koná 22. září
Zářijové novinky ze semilské knihovny
Skupina Českého poháru volejbalistek se hrála v Turnově
Rozloučení s létem aneb Putování s Večerníčkem v Pelešanech
Komedie Tři v tom pobaví diváky ve Slané

Nejčtenější články

12.09.: Slavnost úrody Semilský pecen se koná již pošestnácté
12.09.: Okresní přebor: Mírová v souboji o čelo vyplenila Libštát
14.09.: Přehled fotbalových výsledků šestého podzimního kola

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Dodávky dílčích výrobních celků, tak i plně automatizovaných strojů, dopravníkových a polohovacích systémů.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT