Dubnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

01.04.2019 11:38:56 | Autor: Gymnázium Ivana Olbrachta | Rubrika: ŠKOLSTVÍ | Obce: Semily

Dubnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

Přinášíme vám dubnový program Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Informace jsou určeny především studentům a rodičům, ale některé jsou určitě zajímavé i pro veřejnost.

 

Zhodnocení předchozích akcí:

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 18. března se v DDM Větrník v Liberci konalo krajské kolo Soutěže v anglickém jazyce, kterého se v kategorii III. A zúčastnil i náš student Tony Šimek ze sexty. Ve velmi silné konkurenci dalších dvanácti soutěžících ze všech gymnázií v Libereckém kraji se Tonymu povedlo vybojovat nádherné 1. místo! Tento skvělý výsledek mu zajišťuje postup do celostátního kola soutěže, které se bude konat 28. května v Praze. A nám nezbývá než Tonymu poblahopřát k úžasnému úspěchu, poděkovat za skvělou reprezentaci školy a popřát mnoho úspěchů do dalšího kola.

Mezinárodní projekt UNESCO

Zapojili jsme se do nového pilotního projektu, který se týká přeshraničních památek světového dědictví UNESCO. Mgr. Vojtová a Ing. Štěpnička se 17. a 18. března zúčastnili v Berlíně další fáze projektu pro tzv. přidružené školy UNESCO ze Saska (Spolková republika Německo), Polska a z České republiky. Tentokrát šlo o pracovní setkání, jehož účelem byla příprava žákovského workshopu v Krušných horách, respektive v Bad Muskau. Výstupem workshopu budou žákovská videa a pracovní listy pro nově vznikající digitální platformu UNESCO, která umožní učitelům a žákům na celém světě seznámit se s jednotlivými památkami. Kromě odborných přednášek, diskusí a vlastních pokusů natáčení videí různým způsobem, bylo setkání velmi přínosné i z hlediska kontaktů s koordinátory sítě škol UNESCO
a s učiteli škol ze všech tří zúčastněných zemí.

Krajská kola soutěží

Studenti GIO reprezentovali velice dobře školu v krajských kolech soutěží. V úterý 19. 3. se studentka 4. ročníku Eliška Zálabská účastnila se svým vědeckým projektem Plantografie soutěže AMAVET. Již potřetí se této soutěže účastníme jako jediné gymnázium Libereckého kraje a i když se letos nepodařilo prosadit se mezi odměněné zájezdem do Francie, Eliška svým projektem zaujala nejednoho porotce. Druhý den, 20. 3., se na KÚLK konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády. I zde jsme měli zastoupení v podobě Tonyho Šimka (6.O) a Lenky Chmelíkové (2.O). Oba se stali úspěšnými řešiteli, nedostali se na medailová umístění, ale GIO výborně reprezentovali v oboru geografie. Děkujeme za příkladnou reprezentaci gymnázia a v příštích letech přejeme mnoho úspěchů!

Okresní kolo matematické olympiády

Dne 30. 1. proběhlo na ZŠ F. L. Riegra v Semilech okresní kolo matematické olympiády v kategorii Z9, ve kterém se umístila Justýna Kolářová z 4.O na pěkném 4. místě. 29. 1. se konalo školní kolo matematické olympiády v kategoriích B a C. V kategorii B se umístila na 1. místě Magdalena Šlaufová a na 2. místě Tereza Machačková (obě ze 6.O). V kategorii C se podělili o 1. a 2. místo Tomáš Chmelík (5.O) a Tomáš Votoček (1.), 3. místo získal Pavel Mazánek (6.O). Všichni tři z kategorie C se stali úspěšnými řešiteli a postupují do krajského kola, které se koná 2. 4. na Krajském úřadu LK. Pedagogický doprovod vykoná Mgr. Pekárková.

1. kolo matematické olympiády

Za sebou máme také 1. kolo matematické olympiády v kategoriích Z6-Z8. Úspěšnými řešiteli se stali a do okresního kola, které se koná 9. 4. na ZŠ Dr. F. L. Riegra, postupují Tereza Krausová v kategorii Z8 (tercie, 1. místo), v kategorii Z7 (sekunda) Jana Bártů, Lenka Brázdilová, Lenka Chmelíková (1. - 3. místo) a Markéta Hedvičáková (4. místo) a v kategorii Z6 (prima) Vojtěch Šobáň (1. místo), Damián Roháček (2. místo), Vojtěch Karpíšek (3. místo)
a Vendula Sisrová, Dana Andrejsková a Matěj Hnídek. Pedagogický doprovod do okresního kola vykoná Mgr. Pospíšilová.

Na 26. ročníku Českého lva byli výrazně vidět tvůrci z Pojizeří Učitel Petr Pýcha získal Českého lva

Mgr. Petr Pýcha, učitel českého jazyka, literatury a základů společenských věd na semilském gymnáziu, dosáhl vynikajícího životního úspěchu. V sobotu 23. března získal za scénář k filmu Všechno bude (režie Olmo Omerzu) Českého lva. O ocenění Českým lvem hlasovalo letos 143 členů České filmové a televizní akademie (ČFTA), kteří vybírali celkem ze 40 celovečerních filmů a 29 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2018. Filmy byly hodnoceny celkem v 15 kategoriích a snímek Všechno bude získal z 10 nominací 6 cen (za nejlepší film, za nejlepší režii, za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli, za nejlepší střih a za nejlepší scénář). Pokud jste sledovali přímý přenos předávání Českých lvů z Rudolfina, museli jste být nadšeni (jistě Vám neuniklo také krásné vystoupení paní režisérky Věry Plívové - Šimkové, která získala Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii). Panu Petrovi Pýchovi rádi gratulujeme a přejeme mu, aby se mu dařila především práce na dalším filmovém scénáři. A samozřejmě jsme velmi rádi, že učí právě u nás. Článek o udílení Českých lvů

Dubnové akce gymnázia:  

Budou pokračovat vědomostní soutěže a olympiády

V dubnu budou pokračovat olympiády a soutěže v okresních a krajských kolech soutěží. Např. hned první dubnový týden je soutěžemi skoro přeplněn: v úterý 2. dubna proběhne krajské kolo soutěže ve francouzském jazyce a současně krajské kolo matematické olympiády v kategorii C, na středu 3. dubna je připravováno krajské kolo olympiády z českého jazyka a literatury a současně okresní kolo fyzikální olympiády v kategoriích E a F, ve čtvrtek 4. dubna proběhne krajské kolo chemické olympiády v kategorii C, v pátek 5. dubna budou studenti soutěžit v krajském kole olympiády z biologie v kategorii B. V dalších týdnech budou soutěže v různých předmětech a disciplínách následovat.

Školní kolo Pythagoriády

Ve čtvrtek 4. dubna se uskuteční školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro zájemce ze tříd 1.O, 2.O a 3.O. Přihlašujte se u svých vyučujících matematiky nebo u Mgr. Kocourové.

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Dobrovolníci z Gymnázia Ivana Olbrachta se v sobotu 6. 4. 2019 zapojí do celonárodní dobrovolnické úklidové akce s názvem Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jedná se o největší úklidovou akci v České republice, která si klade za cíl uklidit nelegálně vzniklé skládky a nepořádek ve městech. Organizačně akci zaštiťuje Mgr. J. Lásková. GIO děkuje za podporu Křesťanskému společenství, které studentům zajistí pytle na odpad, rukavice i drobné občerstvení.

Pedagogická rada za třetí čtvrtletí

Prospěch, absenci a chování žáků za třetí čtvrtletí letošního školního roku zhodnotí pedagogická rada na svém jednání ve čtvrtek 11. dubna. Jednání začne v 16:00 hod.

Schůzky SRPG

V dostatečném předstihu informujeme rodiče, že schůzky SRPG o prospěchu a chování žáků ve 3. čtvrtletí se uskuteční v úterý 16. dubna od 16:00 hod. ve třídách. Doporučujeme, aby se s pedagogy přišli poradit zejména rodiče žáků se slabším prospěchem, případně rodiče žáků se zdravotními, kázeňskými či jinými problémy. Vítáni jsou samozřejmě všichni rodiče našich žáků.

Přijímací zkoušky

Na uchazeče o studium čtyřleté i osmileté od školního roku 2019/2020 čekají přijímací zkoušky. Pro první kolo přijímacího řízení byly státem stanoveny následující termíny: pátek 12. dubna (1. termín pro čtyřleté studium), pondělí 15. dubna (2. termín pro čtyřleté studium), úterý 16. dubna (1. termín pro osmileté studium), středa 17. dubna (2. termín pro osmileté studium). Pro přijímací řízení platí kritéria, která jsou zveřejněna na webových stránkách gymnázia (www.giosm.cz, rubrika „přijímací řízení"). Výsledky přijímacího řízení můžeme zveřejnit nejdříve v pondělí 29. dubna v 10 hodin. I letošní přijímací řízení na střední školy je náročné zejména po administrativní stránce. Připomínáme například, že přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na příslušné střední škole odevzdáním tzv. zápisového lístku, který musí být řádně vyplněn a doručen do školy v zákonné lhůtě. Opomenutí této povinnosti znamená, že se úspěšný uchazeč vzdává možnosti příslušnou střední školu navštěvovat a na jeho místo nastupuje v pořadí další úspěšný uchazeč. Jinou možností je otevření dalších kol přijímacího řízení v případě, že po 1. kole zůstanou volná místa. Nejen z těchto důvodů nabízíme stále průběžné konzultace všem uchazečům a jejich rodičům (aktuální informace poskytují ředitel a zástupce ředitele). V přijímacím řízení přejeme všem uchazečům hodně úspěchů. (VOJ)

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny budou letos ve čtvrtek 18. 4. a v pátek 19. 4.

Divadelní představení Last Wish

V úterý 23. dubna navštíví studenti sekundy a tercie divadelní představení v angličtině v semilském KC Golf. Příběh s názvem „LAST WISH" je koncipovaný jako inscenovaná učební pomůcka a naši studenti si budou moci ověřit své znalosti angličtiny.

Vzpomínání na Pavla Nečaského

Na pátek 26. dubna od 15 hodin v aule gymnázia připravujeme malé radostné vzpomínání na pana Mgr. Pavla Nečaského.

Zkoušky maturantů

Duben je posledním měsícem řádného denního studia pro naše letošní maturanty, kterým se čas strávený na gymnáziu neuvěřitelně rychle naplňuje. Studenti budou absolvovat písemné i ústní zkoušky a musí úspěšně vykonat část společnou (státní) i profilovou (školní). První písemnou maturitní práci napíší maturanti už ve středu 10. dubna, a to z českého jazyka a literatury. Hned následující den, tedy ve čtvrtek 11. dubna písemnou maturitní práci z cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština), pokud předmět cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky maturanti zvolili. Vzhledem k maturitnímu kalendáři musí mít studenti maturitních ročníků uzavřené hodnocení prospěchu do konce měsíce dubna. Pedagogická rada rozhodne na svém jednání ve čtvrtek 25. dubna o tom, zdali všichni studenti nejvyšších ročníků splnili podmínky k tomu, aby mohli maturitní zkoušky konat v řádném termínu. Jednání začne v 16 hodin. Pokud studenti 4. ročníku a oktávy uspějí ve všech předmětech, obdrží v úterý 30. dubna vysvědčení za poslední ročník studia. Předání vysvědčení bude v tento den předcházet tradiční „poslední zvonění" a setkání studentů a pedagogů v aule školy.

Na květen připravují:

Maturitní zkoušky (didaktické testy společné části maturity postupně již od 2. 5., ústní zkoušky společné i profilové části maturity v termínu od 27. 5. do 29. 5. pro oktávu i 4. ročník současně)

Související články:

Na 26. ročníku Českého lva byli výrazně vidět tvůrci z Pojizeří

Literabus 2018 aneb putování za francouzskými velikány

Co jste zmeškali na gymnáziu v březnu?

Více o dění na školách v Pojizeří najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Krátké zprávy z regionu Semilska

Další dopravní omezení v Turnově, tentokrát v Palackého ulici

V sobotu 18. května proběhne v Palackého ulici v Turnově vyzvedávání vnějších znaků vodovodního potrubí do úrovně vozovky a oprava jednoho kanalizačního poklopu. „Provoz bude výrazně omezen, pro průjezd zůstane vždy pouze jeden jízdní pruh. Pro cestu přes Jizeru autem využijte velkého mostu," upozornil Pavel Vaňátko, vedoucí odboru dopravy turnovské radnice. Oproti původnímu omezení na několik dní se firma aktuálně bude snažit všechny potřebné úpravy udělat v jednom dni. Od neděle 19. května by tak Palackého ulice měla být opět průjezdná bez omezení. Harmonogram rekonstrukcí silnic v Turnově

Cestu pohádkovým lesem připravují v Lomnici nad Popelkou

Už 34. ročník tradičního turistického pochodu pro děti i rodiče světem pohádkových postaviček v Oboře v Lomnici nad Popelkou se koná v sobotu 18. května od 9 hodin. Pořádá Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou. Kompletní přehled sportovních a zábavných akcí o aktuálním víkendu


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

K zápisům do mateřských škol dorazilo v Turnově 261 dětí
Pasecký Památník zapadlých vlastenců bronzový v Gloria musaealis
Organizace v sociální oblasti budou moci zažádat kraj o předfinancování
Hasičský Soptík pokračoval v Kundraticích a Bozkově
Pokračují práce v turnovské Nádražní ulici. Známe harmonogram

Nejčtenější články

19.05.: K zápisům do mateřských škol dorazilo v Turnově 261 dětí

Další »

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Informace z oblasti tvorby, údržby a podpory webových stránek.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT