Červnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

07.06.2022 10:59:40 | Autor: Gymnázium Ivana Olbrachta | Rubrika: ŠKOLSTVÍ | Obce: Semily

Červnové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

Přinášíme vám červnový program akcí Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Informace jsou určeny především studentům a rodičům, ale některé jsou určitě zajímavé i pro veřejnost.

Zhodnocení předchozích akcí

Štafetový závod Runczech - krajské kolo Juniorský maraton
Ve středu 27. dubna se v Liberci uskutečnilo krajské kolo štafetového závodu Runczech - Juniorský maratón. Naše desetičlenné družstvo vybojovalo skvělé 3. místo, když se před námi umístila pouze družstva ze sportovního gymnázia.

Krajské kolo OVOV
V pátek 6. května proběhlo ve Stráži pod Ralskem krajské kolo OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů). Naši školu reprezentovaly dvě studentky, Jana Andrejsková (1.O) a Nikola Mejsnarová (4.O), obě se kvalifikovaly díky druhému místu v okresním kole. Ve všech disciplínách předvedly skvělé výkony a nakonec se umístily ve svých kategoriích na 5. místě (Nikola) a 7. místě (Jana).

Galerie antického umění v Hostinném
18. května jsme v rámci výtvarné exkurze navštívili se studenty 5.O, 6.O a 2. ročníku Galerii antického umění v Hostinném. Vyslechli jsme zajímavý výklad, obdivovali jsme nádherné odlitky mramorových soch, některé si studenti nakreslili, a také jsme se seznámili s historií františkánského kláštera, ve kterém je expozice umístěna.

Světové dědictví UNESCO - Praha, Český Krumlov a Telč
Naši studenti se zúčastnili výtvarné soutěže Světové dědictví UNESCO - Praha, Český Krumlov a Telč. V rámci širšího okruhu oceněných prací byla vybrána díla Hany Kocourové (2. ročník) a Simony Plškové (kvinta) pro výstavu, která se uskuteční v externích prostorách velvyslanectví ČR. Výstava připomíná letošní výročí 30 let zapsání historických center těchto měst do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky na semilském gymnáziu proběhly celkově úspěšně. Ústní zkoušky společné i profilové části maturitní zkoušky probíhaly letos současně v obou maturitních třídách v týdnu od pondělí 23. května. Někteří studenti předvedli skvělé výkony. Vyznamenání dosáhlo 7 studentů v oktávě a 10 studentů ve 4. ročníku (3 maturanti byli dokonce hodnoceni stupněm výborně ze všech předmětů, což je jistě mimořádný úspěch). Studenti skládali zkoušky  ve společné části, kterou připravil ve státní zakázce CERMAT, a v profilové části, kterou připravovala škola. Aby byli maturanti úspěšní, museli vyhovět požadavkům ve všech částech zkoušky (ústní a písemné zkoušky profilové části, didaktické testy společné části maturit). Celkem 18 studentů nahradilo maturitní zkoušku z anglického jazyka doloženými certifikáty prokazujícími odpovídající znalosti angličtiny na odpovídající nebo vyšší úrovni dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyka (SERRJ), což je jistě velmi potěšitelné. Celkem 3 studenti vykonali úspěšně i nepovinnou zkoušku z předmětu „Matematika rozšiřující". Maturita rozhodně není zkouškou jednoduchou; k maturitě v prvním termínu nemohli jít dva studenti, protože neukončili úspěšně poslední ročník svého studia; pokud zvládnou v srpnu opravné zkoušky, mají šanci u maturit v podzimním termínu. V září 2022 si maturitu zopakuje celkem 6 studentů, kteří v 1. termínu maturit neuspěli. Slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům naší školy proběhlo v aule gymnázia 3. června odpoledne (od 14:00 hod. oktáva, od 15:00 hod. 4. ročník).

Přijímací řízení
Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého studijního programu a do vyššího ročníku gymnázia (doplnění kvinty) k datu vydání červnového zpravodaje stále probíhá. Těší nás velký zájem o studium v naší škole (např. na 1 volné místo ve 2. kole přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia se přihlásilo 16 uchazečů, přijmout bylo možné jen jednoho nejlepšího uchazeče). Povolená kapacita 1. ročníku a třídy kvinta bude zcela naplněna. Na přijaté studenty se již velmi těšíme.

Červnové akce

Prevence
V měsíci červnu se uskuteční několik akcí zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů.
• V pondělí 6. června zhlédnou během 5. a 6. vyučovací hodiny žáci sekundy a tercie v aule interaktivní divadelní představení „Pět rad pro Bertu". Tématem představení je zdravý životní styl a poruchy potravy. Tento program žákům odprezentuje společnost Divadelta, jejíž interaktivní představení s preventivní tématikou studenti našeho gymnázia v minulosti již několikrát navštívili.
• V úterý 14. června přijede na naše gymnázium pan Bc. Jiří Stupka ze Státního zdravotního ústavu v Praze, který bude s žáky tercie (2.-3. vyučovací hodinu) a kvarty (4.-5. vyučovací hodinu) besedovat  o problematice HIV/AIDS.
• Na našem gymnáziu působí již několik let tým studentů, kteří se průběžně proškolují v moderování interaktivních her s preventivní tematikou. Školení pro zájemce z řad studentů vyššího gymnázia o tom, jak moderovat preventivní hru „Jak se (ne)stát závislákem" proběhne ve čtvrtek 9. 6. od 14 do 16 hod. Následně v pátek 24. června proškolení studenti odprezentují tuto hru na školním hřišti u gymnázia žákům 7. tříd semilských škol a sekundy a tercie GIO. Začátek akce je v 8:00 hod. Účastnický poplatek 30 Kč.

Návštěva v iQLANDIA
V úterý 7. června navštíví studenti sexty a druhého ročníku science centrum iQLANDIA v Liberci. Připraven je pro ně program s názvem Planety, kde v rámci projektového dne splní různé úkoly a prohlídnou si interaktivní expozice. Celý program je hrazen z projektu Šablony II. 2020-2022.

Fotografování
Na pátek 10. června plánujeme fotografování jednotlivých tříd a zaměstnanců školy.

Program Život rostlin
Dne 15. června se žáci třídy prima zúčastní projektového dne mimo školu v IQLandii Liberec. Budou pracovat v programu „Život rostlin", který zahrnuje práci s mikroskopem, s živými kulturami i simulacemi změn prostředí. Celá aktivita patří k badatelským metodám výuky a je žáky velice oceňována.

Porada pedagogů
Závěrečná porada pedagogů o prospěchu, chování a absenci žáků za 2. pololetí školního roku 2021-2022 je naplánována na čtvrtek 23. června od 16:00 hod.

Academia
Dne 27. června se bude od 18:00 konat v aule školy tradiční představení našich studentek a studentů „ACADEMIA". Po odmlce, vynucené opatřeními proti epidemii Covid 19, budete mít opět možnost seznámit se s našimi studujícími v netradičních rolích a poznat jejich záliby a zájmy.

Filmové projekce
Po dvouleté přestávce zaviněné covidovou pandemií se opět vracíme k tradici filmových projekcí v semilské Jitřence - Za pěkné vysvědčení kino! V pondělí 27. června zhlédnou studenti vyšších ročníků sportovní drama režiséra Davida Ondříčka Zátopek, o dva dny později 29. června uvidí mladší studenti animovaný film Jana Bubeníčka a Denisy Grimmové Myši patří do nebe. Oba snímky byly oceněné Českými lvy 2021.

Atletický den
Tradiční atletický den, ve kterém proti sobě soupeří družstva složená ze studentů jednotlivých tříd naší školy, se na školním hřišti uskuteční v úterý 28. června od 8:30.

Výlety
V červnu proběhnou také výlety jednotlivých tříd, které se svými studenty připravují třídní učitelé. Většina výletů je naplánována na termín 16. a 17. června nebo na 20. a 21. června. Informace o výletech poskytují rodičům žáků třídní učitelé.

Schůzka budoucích studentů
Pro budoucí studenty 1. ročníku čtyřletého gymnázia plánujeme informativní schůzku v aule školy v úterý 28. června od 14 hodin. Půjde zejména o rozřazení studentů do jazykových skupin (angličtina, němčina, francouzština), možnost hromadného objednání učebnic a další informace související se studiem. Studenti primy osmiletého studia se sejdou až v září.

Burza učebnic
V předposlední den školy, tj. ve středu 29. června, se od 8:00 do 9:40 hod. uskuteční v aule „Burza učebnic", kde si mohou zájemci zakoupit od studentů starších ročníků používané učebnice.

Zhodnocení a předání vysvědčení
Ve čtvrtek 30. června zhodnotíme uplynulý školní rok (včetně tradičního zakončení školního roku v aule) a předáme studentům vysvědčení; nejlepším z nich pak také pochvaly a odměny.

Na září připravují:

- úvodní adaptační kurzy pro nové studenty primy a 1. ročníku (13. až 15. září),
- sportovní kurz pro studenty budoucího 3. ročníku a budoucí septimy (5. až 9. září).

Ředitelství školy přeje všem studentům krásné prázdniny, děkuje svým pedagogickým i nepeda-gogickým zaměstnancům za vykonanou práci pro GIO ve školním roce 2021-2022 a přeje jim zaslouženou a pohodovou dovolenou.

Jaké byly květnové akce gymnázia

Více o dění na školách v Pojizeří najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Jubilejní 30. ročník Eurionu nabídne Midi Lidi i Bruna Ferrariho

Již 30. ročník festivalu Eurion Smržovka je tady! Každý rok v polovině srpna, bez jediného přerušení po třicet let, nabízí unikátní program, který ho výrazně odlišuje od okolních festivalů. Páteční večer 19. 8. nabídne vystoupení tuzemských kapel Midi Lidi, Bruno Ferrari, Kolektivní halucinace, Koně a prase, Povodí Ohře a Jirka Belmondo. Akce vypukne v 18 hodin již tradičně u Parkhotelu Smržovka. Vstupné je dobrovolné. Podrobnosti na Našem Jablonecku

Výstavba zemního valu v Uhelné zastíní pohled na důl Turów

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel od Polska zpracovanou dokumentaci projektu výstavby zemního valu v blízkosti obce Uhelná. Ten má částečně zabránit některým negativním vlivům dolu na příhraniční oblasti a zejména vylepší vizuální vjem při pohledu směrem k těžební jámě, kterou zastíní. Součástí vybudování zemního valu bude také výsadba několika tisíc listnatých a jehličnatých stromů i křovinatého podrostu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Přehled fotbalových výsledků a tabulek druhého podzimního kola
25. Šermířské loučení s létem chystají na Rotštejně
Rekonstrukce koupaliště v Košťálově pokračuje i o prázdninách
Štěpánův jarmark chystají k výročí 130 let rozhledny Štěpánka
Obrazem: Jak postupuje stavba mostu na semilské sídliště V Řekách

Nejčtenější články

12.08.: Vzpomínky a příběhy opanovaly Den otevřených dveří v Hornychově vile
14.08.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek druhého podzimního kola
11.08.: V Sychrově hořely balíky slámy

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT