Lyže, sklo, památky, železnice i příroda. Letošek je Rokem Harrachů

23.01.2023 19:18:31 | Autor: Jan Mikulička, Radek Drahný, pjs | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Horní Branná,Jilemnice,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří

Lyže, sklo, památky, železnice i příroda. Letošek je Rokem Harrachů

Doplněno! Ctnost vítězí nad nepřízní. Tak zní motto rodu Harrachů, které zůstává platné i v dnešní době. Hraběcí elegance, glanc, osvícené myšlení, skvělé podnikatelské cítění, mecenášství a vlastenectví jsou kromě mnoha konkrétních zásluh a činů nedílnou součástí odkazu tohoto slavného rodu.

Rod Harrachů bude rezonovat v průběhu celého roku 2023 nejenom v Libereckém kraji, ale na řadě dalších míst České republiky, protože právě jemu je věnován 13. ročník úspěšného projektu Národního památkového ústavu s názvem Po stopách šlechtických rodů.

„Jako již tradičně i v letošním roce je pro návštěvníky našich památek připraveno několik desítek akcí, včetně speciálních prohlídek, výstav či přednášek. Naším záměrem je prostřednictvím těchto akcí připomenout veřejnosti historický a kulturní odkaz významného šlechtického rodu, který se velkou měrou zasadil o rozvoj kultury nejen na severu Čech," uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

„Zejména v dnešní uspěchané a přetechnizované době jsou hraběcí nadhled, elegance a důstojnost tím, co nám často schází a co bychom si alespoň na chvíli přáli vrátit zpět. Heslem Harrachů je Ctnost vítězí nad nepřízní. Jeho platnost je nadčasová. Mějme je proto na paměti a snažme se jím řídit. Svět pak možná bude o něco lepším místem pro každého z nás," řekl hejtman Martin Půta.

Jan Nepomuk František hrabě Harrach<br />Autor: Archiv Správy KRNAPZahájení bude v Harrachově

Zahájení oslav Roku Harrachů se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna od 13.00 ve Sklárně a minipivovaru Novosad a syn v Harrachově za účasti generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a jeho náměstkyně Květy Vinklátové.

V letošním roce uplyne přesně 400 let od doby, kdy Arnošt Vojtěch z Harrachu nastoupil na pražský arcibiskupský stolec a Isabela Kateřina z Harrachů uzavřela sňatek s Albrechtem z Valdštejna.

V dějinách není mnoho významných šlechtických rodů, jež jsou významně spjaty s českými zeměmi, než byl rod Harrachů. Na tento rod se v minulosti mělo jako na mnoho dalších zapomenout. V širší paměti zůstaly pouze drobné a často nepodstatné střípky, a i ty se zvolna vytrácely.

„Myslím, že většina lidí dnes vůbec neví, že na vzniku řady památek, ale i technickém pokroku, podpoře významných kulturních stánků naší země a třeba i ochraně přírody a mnoha dalších oborech, je dodnes patrná harrachovská stopa či dokonce průkopnický počin. Letošní rok je významným harrachovským výročím, a tak také trochu příležitostí si význam rodu Harrachů připomenout," řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Stopa Harrachů v české kultuře zůstává zřetelná

Ojedinělý je vztah Harrachů k Čechům doma i v zahraničí. Hluboké vazby měli k severním Čechám, kde měli své statky v západních Krkonoších a nějaký čas také přímo na severu. Stopa Harrachů v české kultuře zůstává stále zřetelná. Harrachové se zasloužili o věhlas krkonošského skla.

Lze obdivovat například sklárnu v Harrachově, která je nejstarší nepřetržitě fungující sklárnou na světě. Její hutě jsou v provozu již více než 300 let. Právě za hraběte Jana Nepomuka prošla nejslavnějším obdobím a za své výrobky získala i řadu světových ocenění. V té době byla též vybudována brusírna, která je cenným historickým dědictvím. Dnes již sklárna nepatří rodině Harrachů, ale rodině Novosadů, kteří v tradici výroby skla pokračují.

„Zachovali jsme ruční výrobu skla foukáním, broušením, malováním, rytím a dál reprezentujeme Českou republiku výrobky na vysoké řemeslné úrovni v desítkách zemí po celém světě," prohlásil František Novosad, současný majitel Sklárny a minipivovaru Novosad a syn.

Přivezli do Krkonoš první ski

Šlechtický rod Harrachů se také stal průkopníkem otevírání hor turistům, a to díky lyžím, nazývaným zprvu ski. Ty se v Krkonoších objevily roku 1892 zásluhou Jana hraběte Harracha, který se inspiroval návštěvou Norska. Na jeho příkaz objednala hraběcí lesní správa první dva páry lyží. Byly předány zdejším řemeslníkům, aby se pokusili zhotovit ski místní provenience. To se podařilo a vznikl základ pro rozmach domácí produkce.

Domácí lyže byly výrazně lacinější než dovezené vzory, místní výrobky při srovnatelné kvalitě stály zhruba polovic. První výrobky obdržel Harrachovi zaměstnanci, kteří pracovali v lesích. Měly ryze praktický účel, avšak téměř současně se začaly prosazovat jako sportovní prostředek. První rozsáhlejší výlety si uspořádali hraběcí lesní úředníci v Horní Branné a jilemničtí měšťané již v roce 1893.

Vznik organizované turistiky v českých zemích sahá až k roku 1861, kdy byl založen německý turistický spolek v Karlových Varech, v roce 1879 první podobný spolek v Krkonoších. V roce 1888 vzniká Český klub turistů v Praze a v následujícím roce vznikají první dva venkovské odbory tohoto klubu - v Berouně a v Jilemnici. Ten jilemnický 16. srpna 1889 uspořádal první turistický výlet do hor, pořádaný za účasti hostů z Prahy. Duchem odboru se stal řídící učitel Jan Buchar, finanční oporou Jan Harrach. Pro turisty byla vybudována vyhlídková restaurace v Jilemnici na Kozinci, rozhledna a restaurace na Žalém. Hrabě Jan Harrach rovněž nechal upravit Labskou boudu a Dvoračky.

Komentovaná prohlídka historického martinického nádraží a muzea s hrabětem Harrachem<br />Autor: Zdeněk Horák Roku 1898 byla díky velkému úsilí Jana hraběte Harracha zahájena výstavba lokálky Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou. Stavba ubíhala rychle a již 7. prosince 1899 se po kolejích projela první lokomotiva. V době zahájení provozu se na trati nacházelo celkem sedm stanic, staniční budovy s výjimkou sytovské a rokytnické byly typizované a jejich stavbu provedl známý jilemnický stavitel Josef Pošepný (sám akcionář dráhy), pouze jabloneckou budovu postavil rokytnický stavitel Hájek. Podle koncesních podmínek měla místní dráha vlastní vozový park. Dráha byla stavěna výhradně ze soukromých prostředků bez podpory státu.

Hrádek u Nechanic, Zámek Želeč, Pražský palác v Jindřišské ulici, Zámek Rohrau či Zámek v Jilemnici nebo Zámek Horní Branná - to je jen výčet ze sídel a majetků rodu Harrachů. Například zámek v Jilemnici vděčí za svou současnou podobu též hraběti Janu Nepomuku Harrachovi, který na zámku vzhledem ke své lásce k horám velmi rád pobýval, a proto také o své sídlo náležitě pečoval. I přes nákladné úpravy a přístavby mu zachoval střídmý renesanční vzhled. Dnes se v zámku nalézá Krkonošské muzeum, díky čemuž lze nahlédnout i do hraběcích komnat.

Chránili přírodu i stavěli kostely

Nelze zmínit všechna místa a obory, které se rodu Harrachů podařilo povznést. Do výčtu oborů, které se Harrachům podařilo povznést, patří také jejich významný přínos pro ochranu krkonošské přírody. Hrabě Harrach totiž založil první přírodní rezervaci na území Labského dolu. Rod vybudoval též množství církevních staveb, jakými jsou například kostel sv. Václava a kaple sv. Alžběty v Harrachově, kostely v Suché u Nechanic či kostel sv. Vavřince v Jilemnici.

Mezi nejnáročnější a nejkrásnější stavby svého druhu patří hrobka hrabat Harrachů v centru Horní Branné. Byla vybudována v letech 1840 až 52. Až do roku 1870 zůstala nevyužita. Teprve vážné onemocnění hraběnky Marie Markéty přimělo majitele k rychlé opravě. Otázkou zůstává doposud anonymní autorství projektu. Vzhledem k tomu, že nejnáročnější kamenické prvky, jakými jsou portál, zábradlí či vnitřní galerie dodával slavný pražský architekt Josef O. Kranner, lze s jistou opatrností uvažovat minimálně o jeho spoluautorství. Na běžnějších pracích se podíleli místní řemeslníci - stavitel Jan Herkner z Jilemnice, tesař Antonín Rosenberg z Hrabačova, Josef Čivrný z Branné a další. Nejznámější zde pochovaná osoba je patrně osvícený šlechtic Jan Nepomuk hrabě Harrach.

Čerpáno z kalendáře Harrachové, vydal Liberecký kraj 2023, autor konceptu a textů Jan Luštinec.

Mnoho akcí bude v Jilemnici

V rámci oslav Roku Harrachů připravilo Krkonošské muzeum Správy KRNAP v Jilemnici (vždy v Erbovním sále) dva cykly tematických přednášek o osobnostech rodu spojených s Krkonošemi a jejich sídlech mimo region, dnes přístupných veřejnosti.

Můžeme se těšit na:
28. března Pod císařským praporem: Kariéra Otty Bedřicha hraběte Harracha v době třicetileté války
26. dubna Navzdory osudu: Vzsetupy a pády rodu Harrachů v 17. století
9. května František Arnošt hrabě Harrach: Aristokrat, stavebník, podnikatel a cestovatel v kontextu dějin 19. století
23. května Poslední Harrachové u nás
12. září Zámek Hrádek u Nechanic a Harrachové
26. září Zámek Janovice u Rýmařova a Harrachové
17. října Zámek Velké Meziříčí a Harrachové
31. října Zámek Kunín a Harrachové
9. listopadu Hospodářské dvory Harrachů

V pátek 14. dubna se můžeme těšit na krkonošský křest nové knihy Harrachové z per trojice autorů Jana Luštince, Petra Noska a Adama Rejhy ve stejných prostorách.

Zámeckou expozici v Krkonošském muzeu v Jilemnici, připomínající rod Harrachů pak na letní sezónu doplní i tematická výstava.

V sobotu 17. června pak spojí síly Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších, Město Jilemnice a Krkonošské muzeum v Jilemnici a těšit se můžeme na harrachovskou celodenní akci a následující muzejní noc.

Třetí víkend v červenci (15. - 16. 7.) se pak ve znamení rodu Harrachů ponesou také Pivní slavnosti v Harrachově.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Léto na kolejích Pojizerského Pacifiku se vydařilo
V Harrachově otevřeli kapli Sv. Alžběty. Dorazil i hrabě Harrach
Skleněný výlet zpestří česnečka, pivní lázně i skřítek Střípek
FOTO: Na prohlídku martinického nádraží dorazil i hrabě Harrach
Jilemnický zámek: kdysi sídlo Harrachů, dnes sídlo Krkonošského muzea
Méně známá místa kraje: Harrachovská hrobka v Horní Branné

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 2 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Všedobr aneb vše dobré pro tělo i duši

Všedobr na Krásné je první ročník malého jednodenního festivalu, který navazuje na celoroční cyklus dílen a přednášek, které Kittelovo muzeum pořádá. Díky pozvaným hostům se zde v sobotu 10. srpna propojí tradiční léčitelství s novými léčebnými postupy, které zde lidé budou moci poznat nebo si i vyzkoušet. Podrobná pozvánka

Na Frýdlantsku vyjede dodávka na přepravu jízdních kol

S platností od 11. července 2024 posílí náhradní autobusovou dopravu na Frýdlantsku mimořádně zavedená linka „K". Nová linka ve formě dodávky jedoucí v trase vybraných spojů linky náhradní autobusové dopravy „C" je určena výhradně k přepravě jízdních kol. Spoj s vlekem na jízdní kola vyjíždí až do konce prázdnin denně v 8:25 z autobusového nádraží v Liberci jako zrychlený spoj do Frýdlantu a dále pak po své trase na Smědavu (s časovým posunem odjezdu na 9:00).


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Po stopách filmařů: v kraji se točila Pyšná princezna i Léto s kovbojem
Závod světové série ve fourcrossu horských kol je zpátky v Jablonci
Léto přináší novinky a zajímavosti na hradech a zámcích
Krakonošovy letní podvečery podvacáté obsadí jilemnické náměstí
Hudebník Paulie Garand láká do kraje. Video zaujalo desetitisíce lidí

Nejčtenější články

10.07.: Výměna povrchů v turnovské ulici 5. května začne 15. července
11.07.: Tanečníci ILMA Turnov soutěžili v Řecku na mistrovství světa
11.07.: Bouřky zaměstnaly hasiče v kraji, nejčastější bylo čerpání vody

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT