Ohlédnutí za rokem 2019 v dopravě

15.12.2019 18:55:15 | Autor: TZ Korid LK | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Dolánky,Železný Brod,Vrchlabí,Malá Skála,Český ráj,Radvánovice,Hostinné,Přepeře,Záhoří,Kundratice,Háje nad Jizerou,Líšný,Železnice,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří

Ohlédnutí za rokem 2019 v dopravě

Stále více se hovoří železničním spojení z Liberce do Prahy. Vedení Libereckého kraje to považuje za velkou prioritu a vytváří tlak na centrální organizace a ministerstva, protože Liberec je posledním sídelním městem kraje ČR, které nemá kvalitní dopravní spojení s Prahou vlakem.

Od dubna 2019 vešla v platnost nová desetiletá smlouva na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Jablonecka, Semilska a Turnovska. Dopravcem v oblastech je i nadále společnost BusLine LK, spol. s r.o. a cestující si mohou především všimnout většího počtu bezbariérově přístupných vozidel vybavených informačními systémy v souladu se Standardy IDOL.

V roce 2019 se taktéž připravovalo smluvní zajištění v oblastech Liberecko a Českolipsko:

a. V oblasti Liberecko bude dopravu zajišťovat dopravce ČSAD Liberec - tzv. „vnitřní" dopravce Libereckého kraje. V průběhu roku 2020 by v oblasti Liberecka mělo docházet k postupnému zvyšování kvality dopravy v souvislosti s obnovou vozového parku.

b. V oblasti Českolipsko bude prozatím dopravu zajišťovat stávající dopravce ČSAD Česká Lípa.

Během roku 2019 byly připravovány smluvní kontrakty také v železniční dopravě:

a. Na trati 089 bude zajišťovat osobní a spěšné vlaky i nadále společnost Die Länderbahn, GmbH, a to na základě otevřeného řízení až do roku 2031.

Vlak Siemens Desiro společnosti Arriva na semilském nádraží<br />Autor: Petr Ježekb. Na tratích 030 a 046 zajistí osobní a spěšné vlaky mezi Libercem, Turnovem, Starou Pakou a Lomnicí nad Popelkou příštích deset let společnost ARRIVA vlaky s.r.o.

c. Na tratích 086 a 087 budou do roku 2029 zajišťovat dopravu České dráhy, a. s. Tratě byly zadávány ve spolupráci s Ústeckým krajem.

d. I nadále zůstává v platnosti smlouva Jizerskohorská železnice pro tratě 034 a 036 na Tanvaldsku a tratě 037 a 038 na Frýdlantsku, podle které budou dopravu zajišťovat České dráhy, a. s. do konce roku 2026. V návaznosti na období platnosti této smlouvy byla s dopravcem uzavřena smlouva na zajištění přímých vlaků v relaci Liberec - Plavy.

e. Na ostatních tratích bude regionální doprava zajištěna do konce roku 2021 dopravcem České dráhy, a. s. V příštím roce bude ve spolupráci se sousedními kraji domlouván provoz vlaků pro delší období.

f. K výše uvedenému lze doplnit, že ze strany státu dochází od prosince 2019 k rozšíření objednávky dálkové dopravy na tratích Praha - Turnov a Kolín - Nový Bor. Na těchto linkách bude dopravu zajišťovat společnost ARRIVA vlaky. Zbylé rychlíkové linky (Pardubice - Liberec a Liberec - Ústí nad Labem) obslouží i nadále České dráhy.

V roce 2019 Liberecký kraj spolupracoval s Mikroregionem Český ráj a Královéhradeckým krajem na úpravě turistických linek v Českém ráji. Byly upraveny trasy linek i rozsah nabídky. Počet přepravených cestujících meziročně díky zlepšení nabídky vzrostl ze 14 tisíc (2018) na 24 tisíc (2019).

Tradičně na těchto tiskových konferencích prezentují tři základní parametry - počet cestujících, tržby z jízdného a způsob, jak se cestující odbavují. Pro účely srovnání jsou použita data ze zúčtovacího centra, letos od listopadu 2016 do října 2019.

a. Počet cestujících i tržby v linkové dopravě v minulosti meziročně vzrůstaly o 2 až téměř 4 %. Za poslední rok a čtvrt došlo k zásadním změnám, které ovlivňují výše uvedené ukazatele. V září 2018 byly zavedeny slevy pro vybrané skupiny cestujících, v únoru 2019 došlo ke snížení DPH na jízdné ve veřejné dopravě z 15% na 10%. V porovnání s obdobím od listopadu 2017 do října 2018 došlo od listopadu 2018 do října 2019 k nárůstu cestujících cca o 8,2 % (z cca 11,5 mil. na cca 12,5 mil.) a výnosy (tedy tržby a kompenzace za slevy) stouply o cca 23 % (z cca 160 mil. Kč na cca 197 mil. Kč). Výše kompenzací v autobusové dopravě činila v období 2018/11-2019/10 cca 73 mil. Kč, což je cca 37% z celkových výnosů. Stouply tak i průměrné výnosy na kilometr, z 12,13 Kč/km na 14,17 Kč/km. Objem km, které u dopravců objednává LK, byl navýšen o cca 1,6 % na cca 13 800 000 km.

b. Nárůst je zaznamenán také na železnici. Podle dat ČD došlo k nárůstu počtu cestujících mezi roky 2017 a 2018 o 3,2 % a mezi roky 2018 a 2019 o cca 9 %.

Kvalitu veřejné dopravy určuje zejména dodržování jízdního řádu a výstupy z centrálního dispečinku jsou zdrojem dat pro kontrolu, jak vozidla jezdí. Proto společnost KORID LK od roku 2018 přistoupila k plošné kontrole dodržování jízdního řádu a v odůvodněných případech i k sankcím za nedodržení jízdního řádu. Postihovány jsou zejména případy předjetí jízdního řádu z výchozí zastávky, nácestné zastávky, nebo u zpoždění z výchozí zastávky. Od započetí kontrol v roce 2018 se počet zjištěných neshod snížil o 85 % oproti prvotně vyhodnoceným výstupům z kontrol provozu vozidel. Na snížení počtu zjištěných pochybení má vliv úprava mezizastávkových jízdních dob a v neposlední řadě větší kázeň řidičů.

Centrální dispečink v rámci kontroly dodržování standardů kvality na linkách IDOL hlídá dodržování nasazení správného typu vozu a nízkopodlažnosti na spojích garantovaných jízdním řádem. Umožňuje to detailní přehled o konkrétních vozidlech a jejich parametrech získaný v reálném čase z palubních počítačů vozidel.

Kontroloři prověřují dodržování standardů veřejné dopravy - vozidla a jejich vybavení, označníky zastávek, výlepy aktuálních jízdních řádů. Nemohou samozřejmě podchytit všechny neshody, proto KORID LK přivítá jakékoli připomínky a podněty cestujících na některém z komunikačních kanálů (info@korid.cz, telefon +420 704 702 000, interaktivní formulář na webu www.iidol.cz). V letošním roce KORID LK obdržel 241 podnětů, které byly operativně řešeny přímo či s dopravcem. Pro cestující je lepší poslat informaci, že je něco špatně (pak se s tím dá něco dělat), než jen nadávat.

Centrální dispečink IDOL

Centrální dispečink IDOL je pro všechny cestující k dispozici denně od 4 do 24 hodin na telefonním číslo je 704 702 000. Cestující veřejnost má prostřednictvím internetových stránek https://www.mpvnet.cz možnost získat informace o aktuálních odjezdech ze všech zastávek v rámci Libereckého kraje, polohách vybraných spojů, mimořádnostech v dopravě atd. Dispečeři zároveň využívají možnosti informování cestujících na případné uzavírky, zpoždění, dopravní komplikace prostřednictvím zastávkového informačního systému, nebo sociální sítě Twitter. Nedílnou součástí dispečinku je napojení na Národní dopravní informační centrum, které dispečerům zasílá upozornění týkající se dopravních komplikací. Po vyhodnocení jsou tyto zprávy dále předávány prostřednictvím odbavovacího zařízení a monitorování provozu vozidel dotčeným řidičům. Tímto krokem je možné eliminovat negativní vliv dopravy na případná zpoždění, nebo zajistit operativní odklonu linky na objízdnou trasu.

Od začátku roku 2019 se na Centrální dispečink telefonicky obrátilo 9 420 volajících s požadavkem na zajištění poptávkové dopravy (RadioBus), vyhledání spojení, zajištění přestupu, nebo s jiným požadavkem v rámci cestování veřejnou dopravou. Z dostupných dat je patrný nárůst během letních měsíců, kdy jsou služby dispečinku využívány návštěvníky Libereckého kraje. Zároveň je evidován i nárůst telefonátů ze strany řidičů autobusů, kterým se dispečeři snaží pomoci při výkonu jejich povolání.

Kontaktní místa IDOL/Opuscard

Díky propojení informačních linek systémů IDOL a OPUSCARD do jednoho Zákaznického centra IDOL/OPUSCARD v Evropském domě se zlepšila dostupnost informací o veřejné dopravě pro občany v Libereckém kraji. Nyní se cestující dozví informace o jízdním řádu, kartě Opuscard i další potřebné informace z veřejné dopravy (tel.: 488 588 788, info@opuscard.cz, info@korid.cz, @idollk).

Od 1. 4. 2019 se rozšířila expresní výroba karty Opuscard na počkání do dalších dvou měst v Libereckém kraji, kromě Liberce i do České Lípy a Jablonce nad Nisou. Tato služba je mezi cestujícími velmi využívaná, protože přepážky umožňují i vyfotografování na Opuscard zdarma. Je tedy možné navštívit níže uvedená Kontaktní místa pouze s dokladem totožnosti:
Zákaznické centrum Opuscard v Evropském domě v Liberci (vedle Krajského úřadu); Kontaktní místo ve Frýdlantské ulici v Liberci; Městské centrum Opuscard v České Lípě; Informační středisko magistrátu Jablonce nad Nisou.

V prosinci 2019 dochází k rozšíření Kontaktních míst Opuscard na vybrané přepážky dopravců ČD a ARRIVA vlaky.

V roce 2020 bude cestujícím k dispozici mobilní aplikace IDOL, která umožní nejen dohledat spojení ve veřejné dopravě LK a zjistit polohu vozidla, ale i zakoupit jízdenku. Samozřejmostí se stane i služba zakoupení jízdních dokladů přes e-shop, kterou cestující již několik let v systému IDOL postrádali.

Drážní infrastruktura

KORID LK se soustředí především na drážní infrastrukturu a budování přestupních intermodálních terminálů.

Správa železniční dopravní cesty, s. o. navázala na rekonstrukci páteřní tratě Liberec - Tanvald z roku 2015 a na podzim 2019 provedla opravy navazujících úseků v okolí Tanvaldu. Zvýšení rychlosti přinese časové rezervy pro zlepšení přesnosti jízdních řádů na železnici v širokém okolí. Velkou obnovou za 409 mil. Kč prošla trať Tanvald - Železný Brod vedoucí malebným údolím řeky Kamenice. Z původních 50-60 km/h zde bude rychlost zvýšena na 60-75 km/h. Dalších cca 1,3 km bylo rekonstruováno na trati Smržovka - Josefův Důl. Na ozubnicové trati Tanvald - Harrachov byly opraveny tři mosty v Desné.

V Libereckém kraji se SŽDC postupně daří zlepšovat stav výpravních budov. Příkladem je právě dokončovaná velmi citlivá oprava semilského nádraží.

V Německu byla dokončena rozsáhlá modernizace žitavského železničního uzlu.

Co přinese rok 2020?

V neděli 15. prosince vejdou v platnost v celé republice nové jízdní řády. V následujících podkapitolách je přiblíženo, jaké novinky se budou týkat cestujících v Libereckém kraji.

Na koleje Libereckého kraje vstoupí nový dopravce ARRIVA vlaky. V Libereckém kraji se jedná o státem objednávané rychlíkové linky R21 (Praha - Turnov - Tanvald) a R22 (Kolín - Mladá Boleslav - Česká Lípa - Nový Bor) a regionální osobní a spěšné vlaky linek L3 (Liberec - Stará Paka), L31 (Tanvald - Železný Brod) a L5 (Stará Paka - Lomnice nad Popelkou).

Nový dopravce a změna jízdního řádu na tratích  030, 035 A 046

Provoz linky L3 na trati Liberec - Turnov - Semily - Stará Paka, linky L31 na trati Tanvald - Železný Brod a linky L5 na trati Stará Paka - Lomnice nad Popelkou bude zajištěn dopravcem ARRIVA vlaky. Na většinu spojů budou nasazeny bezbariérové motorové jednotky (Siemens Desiro).

V jízdních řádech pak dochází k následujícím změnám:

Na tratích 030 a 046 bude většina osobních vlaků vedena přímo v trase Liberec - Lomnice nad Popelkou. Prakticky dojde k propojení linek L3 a L5 z provozních důvodů.

Na trati 030 bude v ranních hodinách kromě školního vlaku z Nové Paky do Turnova zajištěn celoročně bez omezení též osobní vlak v 7:35 ze Staré Paky do Liberce. Dále bude prodloužen odpolední spěšný vlak z Liberce (13:24) až do Staré Paky a ve večerních hodinách bude v pracovní dny zaveden z Liberce nový osobní vlak s odjezdem ve 21:58.

Mezi Turnovem a Malou Skálou bude o sobotách v období letní sezóny posílen provoz prodloužením osobních vlaků ze směru Jičín (dopravce ČD).

Na trati 035 nedochází ke změnám na lince L31. Dojde pouze k úpravě počtu přímých spojů v relaci Liberec - Plavy linkou L18 (dopravce ČD). Večerní vlak v 19:31 z Tanvaldu bude nahrazen autobusovou linkou 953 (která jede až do Zlaté Olešnice).

Na trati 046 bude provoz zajištěn v období cca 5-19 hodin (o víkendu 7-19 h) ve 2-hodinovém intervalu. V odpolední špičce pracovních dnů budou i nadále vedeny dva páry vložených vlaků z Chlumce n.Cidl. do Lomnice n.Pop. zajištěné dopravcem ČD.

Vyšší rozsah dopravy na Českolipsku

Nejvýznamnější změnou z pohledu železničních jízdních řádů v Libereckém kraji je však rozšíření nabídky spojení mezi Českolipskem a Rumburkem. Ve spolupráci Libereckého a Ústeckého kraje budou objednány rychlíky linky R22 také mezi Novým Borem a Rumburkem, a navíc v prokladu s nimi i vlaky regionální linky L4. Ve výsledku tak bude spojení obou regionů zajištěno celkem 13-ti páry spojů, tj. o 3 páry v pracovní dny a o 5 párů o víkendu více oproti současnému stavu.

Ve spolupráci Libereckého a Ústeckého kraje dochází také k posílení linky L2 v okrajových (nočních) časech mezi Českou Lípou a Děčínem. V pracovní dny pojede první vlak z České Lípy již ve 3:32, v noci z pátka na sobotu a ze soboty na neděli pojede naopak poslední vlak z České Lípy až ve 23:32. V opačném směru bude zaveden nový noční vlak s odjezdem z Děčína v 1:19.

Změna koncepce dopravy na trati 089

Od prosince také dochází k úpravě dopravního modelu na trati 089. Linka L7 (Liberec - Varnsdorf - Rybniště) bude v denní době na celé trase upravena v souvislosti se změnami v oblasti uzlu Zittau (Žitava). O víkendech část vlaků linky L7 bude nahrazena linkou RE2 z Liberce do Drážďan. Změny na lince RE2 (Liberec - Zittau - Dresden):
v pracovní dny vedeny 2 páry přímých vlaků s odjezdy v 8:30 a 18:30 z Liberce a příjezdy v 9:29 a 19:29 do Liberce;
v sobotu, neděli a státní vlaky vedeno 7 párů přímých vlaků:
o s odjezdy v 8:30 a dále každé dvě hodiny až do 20:30 z Liberce;
o a příjezdy v 9:29 a dále každé dvě hodiny až do 19:29 do Liberce, poslední spěšný vlak přijede do Liberce v 21:31.

Turistické spoje

Po několika letech rozvoje linky L1 mezi Libercem a polskou Szklarskou Porębou dochází ke stabilizaci rozsahu. Vlaky jsou v provozu v rozsahu 4 párů vlaků celoročně v pracovní dny, resp. 6 párů vlaků celoročně o víkendu. V zimní i letní sezóně jsou pak navíc v provozu další 4 páry vlaků a o letních prázdninách pak ještě jeden večerní pár vlaků.

Sezonní spoje jsou v provozu také do Českého ráje: dva přímé vlaky z Liberce a jeden z Prahy. Jak již bylo zmíněno, dojde zároveň v sobotu v letní sezóně k prodloužení osobních vlaků z Hradce Králové a Jičína až na Malou Skálu (a zpět).

I nadále bude v provozu spěšný vlak „Mácháč" z Liberce do Doks, a sice každou sobotu, neděli a svátek od 4. července do 30. srpna. Vlak odjede z Liberce v 9:43, zpět z Doks v 16:57. Krom tohoto přímého vlaku bude spojení z Liberecka do Doks (a opačně) i nadále možné kombinací osobního vlaku a rychlíku s přestupem v České Lípě.

Ostatní změny

Z technických důvodů nebude možné od 15. prosince zajistit provoz přímých vlaků z Prahy do Harrachova. Rychlíky budou ukončeny v Tanvaldu.

Noční vlak linky L1 z Liberce do Desné bude v provozu jen v sobotu, neděli a svátky.

Na dalších tratích dochází jen k minimálním změnám. Kompletní a přehledný změn naleznou cestující na webu www.iidol.cz v sekci Jízdní řády/Připravované změny.

Příměstské autobusové linky

Od 15. prosince bude upraven provoz linky 70 o víkendu mezi Libercem a Chrastavou. Spoje budou v provozu každé 2 hodiny, což v prokladu s linkou 440 bude znamenat spojení cca každou hodinu. Další možnosti spojení pak nabízejí také linky 77 (v sezóně) a 642.
Část spojů linky 70 bude pokračovat na Horní Vítkov a část po lince 73 z Chrastavy přes Václavice do Hrádku nad Nisou.

Novinkou v jízdním řádu bude také úprava časových poloh linky 660 mezi Frýdlantem a Habarticemi. Nově bude v pracovní dny spojení z Frýdlantu zajištěno každou hodinu i v odpolední špičce od 12 do 18 hodin. K úpravám dojde také na lince 661 tak, aby byly v lepším vzájemném prokladu spoje linek 660 a 661 mezi Frýdlantem a Bulovkou.

Na lince 461 mezi Českou Kamenicí a Novým Borem dojde k rozsáhlejším změnám časových poloh spojů tak, aby autobusy v České Kamenici navazovaly na linku 402 od Děčína a zároveň v Novém Boru na linku 440 do Cvikova a Liberce. Spolu s tím bude lépe řešena i návaznost mezi linkami 461 a 462 v Kamenickém Šenově.

Na lince 440 bude navýšen počet přímých spojů mezi Libercem a Českou Kamenicí (v pracovní dny), potažmo Kamenickým Šenovem (o víkendech). V odpoledních hodinách se změní i jízdní řád několika spojů ve směru od Liberce do Nového Boru.

Na žádost města Česká Lípa se zavádí nový dopolední spoj na lince 453 z České Lípy přes místní části Dobranov a Písečná, jenž pokračuje přes Bukovany, Sloup a Lindavu až do Cvikova.

Pro zvyšující se poptávku zejména ze strany školní mládeže také bude kolem 14. hodiny odpoledne zaveden nový spoj z Nového Boru a Cvikova do Mařenic a na Krompach.
Naopak v dopoledních hodinách již nebudou jezdit některé vložené spoje linky 441 mezi Novým Borem a Cvikovem, kde postačují linky 240 a 440 jezdící v tomto období v souhrnném intervalu 60 minut.

Turistické linky v Libereckém kraji

Pro spojení na výlet mohou cestující využít kterékoliv linky veřejné dopravy. V některých částech kraje však Liberecký kraj objednává i sezónní posilové linky (spoje). Například se jedná o:
Liberec - Bedřichov (celoročně spoje MHD linky 18, v zimě navíc skibus linky 145, v létě pak linka 140 do Hrabětic a cyklobus linky 395);
Jablonec n. Nis. - Bedřichov (celoročně linka 101, v zimě s posilovými spoji a posilová linka 121, v létě cyklobusy linek 395 a 795);
Jablonec n.Nis. - Bedřichov - Tanvald - Kořenov,Jizerka (cyklobus, linka 795);
Jablonec n.Nis. - Malá Skála - Rakousy - Turnov (sezónní spoje linky 342 vč. přepravy kol);
Jablonec n.Nis. - Frýdštejn - Turnov (celoročně linka 341, v létě cyklobus 395);
Cyklobusy v Českém ráji
o linka 391: Turnov - Vyskeř - Hrubá Skála - Troskovice - Holín,Prachov (Prachovské skály) - Jičín;
o linka 392: Liberec - Turnov - Vyskeř - Libošovice,Podkost (hrad Kost) - Sobotka;
o linka 591: Semily - Chuchelna,Kozákov - Karlovice - Rovensko p.Tr. - Troskovice,Tachov,Trosky - Troskovice;
Vybrané spoje linky 650 z Frýdlantu (Hejnic) na Smědavu;
Linka Harrachov - Rokytnice n.Jiz. - Vítkovice,Zlaté návrší (nově v provozu od června až do září);
Cyklobus 990 z Harrachova přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko, Vrchlabí, Pec p. Sněžkou na Pomezní Boudy;

V novém jízdním řádu pak dochází k zavedení zcela nové linky z České Lípy přes Sloup v Čechách, Nový Bor, Polevsko, Kamenický Šenov a Českou Kamenici do Jetřichovic. Linka bude v provozu každý víkend od května do září a bude přepravovat i jízdní kola.

Ostatní změny

Významné rozšíření počtu spojů s bezbariérovým přístupem, především na Jablonecku a Semilsku.

Na vícero linkách proběhla revize jízdních dob s cílem minimalizovat podjetí jízdního řádu. U některých linek dojde i k celkovému zkrácení cestovní doby (většinou v rozsahu do 5 minut).
I na dalších linkách dochází k časovým posunům či úpravám omezení jízdy spojů. Kompletní přehled o změnách jízdních řádů naleznete na webu www.iidol.cz. Své náměty a připomínky mohou cestující zasílat na info@korid.cz.

Co nabízí tarif IDOL?

Tarif integrovaného dopravního systému IDOL platí ve většině autobusových spojů, v městské dopravě a ve vlacích (včetně rychlíků) na celém území Libereckého kraje a na vybraných spojích i do některých okolních lokalit v Ústeckém a Královéhradeckém kraji.

Od 1. 11. 2019 došlo k nárustu cen jízdného, přičemž ceny síťových dokladů a mezinárodního jízdního dokladu Euro-Nisa-Ticket zůstaly zachovány. Struktura slev z roku 2018 zůstala beze změn.

Od 15. 12. 2019 bude IDOL rozšířen o několik nových zón, které se nacházejí na území Královéhradeckého kraje (prozatím v rámci železniční dopravy), a to o Libuň, Kněžnice, Cidlina, Kyje a Nová Paka.
Kompletní znění Tarifu IDOL, Smluvních přepravních podmínek je k dispozici na webové stránce www.iidol.cz/jizdenky, ceny všech druhů jízdenek lze snadno zjistit z tarifního počítadla na www.iidol.cz/pocitadlo .

Tarifní nabídky

Cestujícím, kteří pravidelně dojíždějí veřejnou dopravou, doporučujeme zakoupení časových jízdenek na osobní kartu Opuscard. Časovky IDOL jsou vydávány jako plnocenné nebo zlevněné pro všechny relace s platností na 7, 30, 90 nebo 366 dní. Pro cestování na delší vzdálenost anebo do různých lokalit jsou v nabídce výhodné Síťovky IDOL, které lze zakoupit jako plnocenné anebo zlevněné s platností na 1, 7, 30, 90 nebo 366 dnů. Cena 366denní Síťovky IDOL, která umožňuje neomezené cestování v IDOL, činí pro dospělého 10.000 Kč, pro děti, studenty, osoby straší 65 let je zlevněná za 2.500 Kč a pro osoby starší 70 let je za 500 Kč.

Pro nepravidelné cestující je určena elektronická peněženka na kartě Opuscard (přenosné i osobní). Elektronické jízdné je o cca 20 % levnější v porovnání s papírovou jízdenkou placenou v hotovosti. Navíc elektronické jízdenky jsou přestupní nejen v rámci autobusové dopravy, ale i mezi autobusy a vlaky, dokonce je možné využívat i přestup z příměstské dopravy nebo vlaku na MHD a naopak.

Cestující, který nemá kartu Opuscard a chce využívat elektronickou peněženku pro jednotlivé jízdy, si může na kterémkoliv kontaktním místě zakoupit přenosnou kartu Opuscard za 50 Kč.

Nabídky turistikých jízdenek

Liberecký kraj je atraktivním turistickým regionem. Své vyžití naleznou turisté v každém ročním období. Veřejná doprava nabízí možnosti, jak tento kraj poznat a využívat přitom vlaky, autobusy i tramvaje.

Jednodenní Síťovky IDOL platí ve zvolený kalendářní den ve všech spojích zapojených do IDOL. Jízdenku lze zakoupit i v předprodeji. Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz.

Pro nákup jednodenní Síťovky IDOL je třeba karta Opuscard, pro jednu osobu je cena stanovena na 120 Kč (zlevněná 30 Kč) a pro 5 osob na 250 Kč. Ve skupině pěti osob stačí jedna Opuscard. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici).

Jízdenky Euro Nisa Ticket (ENT) je mezinárodní turistická jízdenka, která platí ve většině spojů veřejné dopravy v Libereckém kraje, ve vlacích i s přesahy do okolních krajů, na celém území dopravního svazu ZVON, tj. v německých okresech Bautzen a Görlitz a v neposlední řadě také na části území Dolnoslezského vojvodství v Polsku. Podrobnosti lze nalézt na www.iidol.cz a www.zvon.de (i v češtině).

Platnost jízdenek je mírně odlišná od jízdních dokladů IDOL, jízdenky Euro-Nisa-Ticket platí ve většině regionálních autobusů, ve vozidlech MHD ve městech v Libereckém kraji a ve všech vlacích na území Libereckého kraje i v některých dalších lokalitách.

Pro nákup jízdenek ENT není třeba Opuscard. Cena je nastavena velmi příznivě, na 160,- Kč pro jednu osobu a 320 Kč pro až pět osob. Jízdenky je možné zakoupit na všech předprodejních místech IDOL, ale také přímo v regionálních autobusech a u průvodčího ve vlaku (v neobsazené stanici). Obliba těchto jízdenek mezi cestujícími stále roste, v ČR jich nejvíce prodají dopravci České dráhy a.s. a Die Länderbahn GmbH.

Rozvoj jízdenek ENT je předmětem česko-saského projektu Euro-Nisa- Ticket Future 2020, mezi jehož cíle patří změny v rozsahu územní platnosti, větší provázanost s turistickými produkty a rozšíření tarifních produktů. V průběhu roku 2020 pravděpodobně dojde ke zvýšení ceny jízdenek ENT a může dojít ke změnám struktury nabídky, proto doporučujeme před cestou zjistit si aktuální informace na našich webových stránkách www.iidol.cz a kontaktních místech.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Za rok 2019 ocenili šest řidičů a průvodčích
Co se mění v jízdním řádu od 15. prosince 2019?
Z Liberce do Lomnice a z Tanvaldu do Brodu bude jezdit nový dopravce
Otevřeli opravenou železniční trať z Železného Brodu do Tanvaldu
FOTO: Mikulášský parní vlak dojel z Jilemnice do Rokytnice i Martinic
Adventní vlaky budou opět jezdit z Liberce až do Drážďan
Podepsali prohlášení ke zlepšení dopravního spojení v Trojzemí
Video: O prohlídku depa úzkokolejky v Žitavě byl velký zájem
Jaké jsou změny jízdních řádů od 1. září 2019
Od 2. září bude v regionu několik vlakových výluk
V listopadu dojde ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě
FOTO: Vlak Siemens Desiro projížděl poprvé Pojizeřím
FOTO: V Libštátě připomínají 160. výročí dráhy Pardubice – Liberec
Kraj vybral pro železniční trasu z Liberce do Staré Paky vlaky Arriva
FOTO: Železniční trať Horka u Staré Paky – Turnov slavila 160 let
Změny jízdních řádů od 9. prosince 2018
VIDEO: Jízda vlakem z Harrachova ve sněhové vánici

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Od 8. do 14. srpna bude výluka na trati Smržovka - Tanvald

Provozovatel dráhy Správa železnic, s. o. informuje o nepřetržité výluce na železniční trati č. 036 Liberec - Harrachov - Szklarska Poręba Górna, která bude probíhat v úseku Smržovka - Tanvald ve dnech 8. srpna 2022 od 0:00 až do 14. srpna 2022 do 23:59. Podrobný článek

Kraj, města a instituce chtějí vybudovat v Liberci bioplynovou stanici

Návrh memoranda o chystaném vybudování bioplynové stanice v Liberci, které hodlá Liberecký kraj uzavřít s dalšími subjekty, schválili na svém zasedání krajští radní. Dalšími signatáři budou akciové společnosti MVV Energie CZ, Teplárna Liberec a Severočeské vodovody a kanalizace, dále pak statutární města Liberec a Jablonec nad Nisou. „Tímto memorandem sledujeme částečné naplnění cílů odpadového hospodářství v oblasti biologicky rozložitelných komunálních odpadů, a to právě jejich využitím v bioplynové stanici. Budeme usilovat o to, abychom my i naše příspěvkové a námi vlastněné organizace předávali své biologicky rozložitelné odpady do bioplynové stanice, a to nejpozději do zahájení zkušebního provozu," uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Výzva Tvoříme Turnov je v roce 2022 rozdělena do dvou kategorií
KHS zhodnotila epidemiologickou situaci v Libereckém kraji 2021
Přehled fotbalových výsledků prvního podzimního kola
Do divize se vrací fotbalisté Turnova. Jaké jsou změny v kádru?
Netrhej, neruš, respektuj. Jizerskohorské bučiny mají své desatero

Nejčtenější články

05.08.: Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 5. až 7. srpna
05.08.: Přepeře chtějí s novým trenérem navázat na velmi úspěšnou sezonu
06.08.: Do divize se vrací fotbalisté Turnova. Jaké jsou změny v kádru?

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

KP Papír -papírnictví a kancelářské potřeby nabízí široké spektrum papírnických potřeb pro Vaši kancelář, domácnost i do školy.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT