Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji v březnu mírně klesl

11.04.2024 15:01:44 | Autor: TZ Úřad práce ČR | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji v březnu mírně klesl

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci evidovala k 31. 3. 2024 celkem 13 169 uchazečů o zaměstnání (UoZ). Počet klientů v evidenci nezaměstnaných oproti předchozímu měsici poklesl o 176 osob. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně stagnoval, a ke konci března činil 4,2 %. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl o 7 378 vyšší, než počet nabízených volných pracovních míst.

Počet 1 592 nově evidovaných uchazečů o zaměstnání byl ve srovnání s předchozím měsícem o 147 nižší. Z celkového počtu bylo 7 020 žen a tvořily 53,3 % z celkového počtu nezaměstnaných v evidenci pracovišť Krajské pobočky v Libereckém kraji. Mírně vyšší podíl žen z okresů Libereckého kraje zůstává nadále na Českolipsku, konkrétně 55,0 %.

„Podíl nezaměstnaných osob v březnu zůstal na stejné hodnotě jako minulý měsíc, i přes to, že počet nezaměstnaných osob se mírně snížil. Stejně to bylo u počtu volných pracovních míst. I přes příznivý vývoj počasí se zatím naplno nerozeběhly sezonní práce, což bezesporu pozitivně ovlivní nezaměstnanost v dalších měsících. Na veřejně prospěšné práce je v Libereckém kraji zatím umístěno 74 nezaměstnaných. Aktivní politika zaměstnanosti a prostředky EU pomáhají zejména ve vzdělávání uchazečů a zájemců o zaměstnání, a to včetně vzdělávání v digitálních kompetencích pro současné i budoucí uplatnění na trhu práce.

V březnu nastoupili do kurzů další klienti, od začátku roku jsme podpořili již téměř 200 osob do kurzů digitálního vzdělávání a 291 do ostatních typů rekvalifikací. Digitální kompetence nejsou rozhodně zatím celé řadě klientů vlastní, právě proto poskytujeme poradenství také v této oblasti. Naším cílem je pomoci maximu klientů, kteří budou následně schopni využívat všechny služby Úřadu práce ČR, včetně eshopu www.jsemvkurzu.cz", uvádí ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková.

Struktura uchazečů o zaměstnání

Podíl žen v jednotlivých věkových kohortách je nejvyšší ve věkové skupině 30-49 let, a to 59 %, zatímco v ostatních věkových skupinách (do 29 let a 50 a více let) je podíl žen a mužů zcela rovnocenný. Přístup žen na trh práce, ale také obecně rodičů pečujících o děti, Úřad práce ČR stabilně cíleně podporuje prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti a realizací projektů hrazených z ESF. Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti přispívají formou příspěvků k umístění do zaměstnání ve flexibilních úvazcích. Rovněž vzdělávání a rekvalifikace přispívají u této skupiny k možným změnám profese, které umožňují časovou flexibilitu a sladění pracovního a rodinného života v novém zaměstnání.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 42,6 roku, a to v obou skupinách žen a mužů bez významného rozdílu. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. V evidenci UoZ v Libereckém kraji bylo k 31. 3. 2024 celkem 4 696 uchazečů nad 50 let a tvořili 35,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Tento podíl se bohužel mírně zvyšuje. Nejvyšší podíl této kategorie UoZ z hlediska věku je na Semilsku.

Nejvyšší počet nezaměstnaných je dlouhodobě v nižších stupních kvalifikace. Více jak ze 72 % v Libereckém kraji tvoří nezaměstnaní se základním vzděláním a vyučení.

V uplynulém měsíci hledalo práci 1 768 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,3 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR v kraji celkem 361 volných pracovních míst. Nejvyšší podíl OZP řeší dlouhodobě v okresech Česká Lípa a Semily. Pro tuto cílovou skupinu je v každém okrese Libereckého kraje k dispozici specializovaný poradce. Díky této službě se velmi dobře daří nezaměstnané se zdravotním postižením či omezením uplatňovat na volném trhu práce.

Evidence nezaměstnaných absolventů se v březnu mírně zvýšila. V Libereckém kraji bylo na konci měsíce evidováno celkem 709 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, z toho 431 absolventů a 278 mladistvých. V loňském březnu byla nezaměstnanost mladých lidí v kraji o 131 osob nižší. Rovněž tato skupina nezaměstnaných je prioritní ve využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. V Libereckém kraji je rovněž, obdobně jako ve všech krajích ČR, realizován projekt Záruky pro mladé. Díky projektu a prostředkům Evropského sociálního fondu bylo v Libereckém kraji aktivizováno již téměř 400 mladých lidí, včetně jejich uplatnění v zaměstnání, podpory na dotovaném pracovním místě nebo aktivity směřující k návratu do vzdělávání.

Mírný růst dlouhodobé nezaměstnanosti

V Libereckém kraji se za poslední rok mírně změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence. V meziročním srovnání klesl podíl kratší evidence 3-6 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných na 21,1 %. Naopak podíl uchazečů evidovaných více než 12 měsíců vzrostl na 26,8 %. Na konci března bylo v celém kraji celkem 3 530 dlouhodobě nezaměstnaných.

Volná pracovní místa v Libereckém kraji

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci celkem 5 791 volných pracovních míst. Ve srovnání s loňským stejným měsícem jde o 1 543 volných míst méně. Meziroční pokles je tak poměrně významný. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Libereckém kraji v průměru zhruba 2,3 uchazeče o zaměstnání, zatímco tento průměr v rámci celé České republiky je příznivější, a to 1,1. Nejméně příznivá je situace v okrese Jablonec nad Nisou (4,0). Přibližně pro 70 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním. Z celkového počtu 64,1 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají nejčastěji zájem o dělnické profese, konkrétně v oblasti výstavby budov, montážní dělníky ve výrobě. Dále v Libereckém kraji jsou volná místa pro kvalifikované pozice svářečů, skladníků, kuchařů. Nejvyšší poptávka v pozicích vyžadujících vyšší stupeň vzdělání je po zdravotních sestrách a lékařích. Rovněž přetrvává nabídka pozic ve vězeňské službě nebo pozice policistů. Zaměstnavatelé stabilně poptávají také pozice s vyšší potřebou dovedností v IT, jako jsou programátoři počítačových aplikací, systémoví administrátoři a správci počítačových sítí, IT technici nebo správci webových stránek.

V Libereckém kraji je dlouhodobý nedostatek zejména zaměstnanců s technickými dovednostmi. Chybí zejména kvalifikovaní svářeči, elektrikáři, seřizovači. Zaměstnavatelé také vyhledávají kandidáty jazykově vybavené nebo s IT kompetencemi. Prostor pro rozšiřování digitálních kompetencí umožňuje realizace projektů Národního plánu obnovy, které Krajská pobočka v Liberci, obdobně jako všechny krajské pobočky Úřadu práce ČR, realizuje.

Rekvalifikace podporují vstup na trh práce

Krajská pobočka v Liberci podporuje v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti uplatnění nezaměstnaných, kteří jsou z různých důvodů ohroženi na trhu práce. Jedním z významných nástrojů jsou rekvalifikace. V březnu bylo zahájeno 151 rekvalifikací a ukončeno 138 kurzů.

Úřad práce ČR plně reflektuje dlouhodobé požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zájemců o zaměstnání. Aktuálně se zaměřujeme zejména na rozšiřování digitálních kompetencí, a to jak zájemců z řad uchazečů o zaměstnání, tak osob z široké veřejnosti, a to skrze nabídky vzdělávacích kurzů v Databázi RK. V Libereckém kraji se zájemci o kurzy digitálního vzdělávání obsahově zaměřují zejména na využití AI v celé řadě odvětví, dále na programování, grafické a konstrukční programy.

Dalšími nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti bylo v Libereckém kraji v měsíci březnu podpořeno celkem 262 osob. Úřad práce ČR zajišťuje také podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP na chráněném trhu práce.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na Statistiky (uradprace.cz)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru zůstala na 4,2 procenta

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Na životní prostředí a zemědělství vyčlenil kraj 8 milionů korun

Podpora ochrany přírody a krajiny, pomoc včelařům, ale také předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů. To jsou tři dotační programy v oblasti životního prostředí a zemědělství, jejich prostřednictvím Liberecký kraj rozdělí 8 milionů korun. V rámci programu 8.2, který se zaměřuje na podporu ochrany přírody a krajiny, je navrženo podpořit všech 34 formálně správných žádostí o dotaci v celkové výši 2.811.112 korun; dvě žádosti byly pro formální nesoulad vyřazeny. Navrhuje se doplnit rezervu programu 8.2 do této výše o 288.312 korun z volných prostředků programu 8.6, zaměřeného na podporu retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu.

Hladina podzemních vod v okolí dolu Turów za poslední dva roky vzrostla

Česká geologická služba předložila výsledky měření hladin podzemních vod v okolí dolu Turów na českém území a v okolí podzemní těsnící stěny. Vyplývá z nich, že roste jejich hodnota podél těsnící stěny na polském území, v hlubších kolektorech mezi stěnou a státní hranicí Polské a České republiky a také mezi podzemní stěnou v samotném dole Turów. Oproti tomu od září 2020 až do dubna 2024 hladiny podzemních vod v hlubších kolektorech na českém území nadále klesaly a na konci dubna 2024 jsou na nejnižší úrovni. V okolí Uhelné od srpna 2023 hladiny podzemní vody převážně stagnují a od února 2024 nepatrně rostou. „Výsledky jsou nyní mírně pozitivní. Stoupání hladin vrtů za těsnící stěnou má setrvalou tendenci a propisuje se již do několika hlubinných vrtů na českém území," uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Jsem rád, že se také připravuje nový hydrogeologický model, který pohyb podzemních vod podrobně zmapuje. Budeme tak mít kromě čísel z měření i konkrétnější přehled vývoje a chování podzemních vod."


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Kultura v Železném Brodě v květnu
Odpolední zastavení s neziskovým sektorem v Turnově
Harrachové ve službách Habsburků: Po celé Evropě
Přehled fotbalových výsledků a tabulek devátého jarního kola
Den otevřených dveří hasičů v kraji přilákal 2500 fanoušků

Nejčtenější články

19.05.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek devátého jarního kola
18.05.: Pohádkový les v Semilech bude letos O ohni a vodě
19.05.: Krkonošskému národnímu parku je 61 let, obhájil certifikát FSC

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT