Poctu hejtmana převzalo šest osobností, vyznamenáni byli i záchranáři

01.11.2013 14:54:44 | Autor: Placená inzerce | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Poctu hejtmana převzalo šest osobností, vyznamenáni byli i záchranáři

Šesti laureáty Pocty hejtmana Libereckého kraje pro rok 2013 jsou Ing. Dalibor Dědek, prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc., Siegfried Weiss, Aleš Jaluška, MUDr. Aleš Fürst - in memoriam, PhDr. František Vydra. Pocta hejtmana je předávána u příležitosti státního svátku výročí vzniku samostatného Československého státu. Ve čtvrtek 31. října bylo navíc také vyznamenáno záslužnou medailí šestnáct příslušníků a jeden kolektiv složek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje.

„Pocta hejtmana Libereckého kraje je letos udělena již poosmé. Všichni ocenění jsou mimořádnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti. Osobnosti, které nejen podle mého názoru, vytvářejí ty stálé a pravé hodnoty, jež jsou tak důležité pro náš lepší a hodnotnější život. V letošním roce také poprvé v rámci udílení Poct hejtmana předáváme Záslužné medaile Libereckého kraje mužům a ženám z řad příslušníků Integrovaného záchranného systému, kteří svými činy napomohli při záchraně nebo přímo zachránili životy našich spoluobčanů. Je to mimořádná příležitost, jak jim poděkovat za jejich důležitou práci, významné skutky, tvorbu a dílo, na které jsou a budou občané Libereckého kraje právem hrdi," řekl mimo jiné ve svém proslovu hejtman Martin Půta.

Všichni laureáti Pocty hejtmana LK převzali z rukou Martina Půty a některých členů Rady Libereckého kraje ocenění v podobě čestného uznání a Hejtmanského dukátu. Záslužné medaile Libereckého kraje pak předával hejtman společně s veliteli složek Integrovaného záchranného systému LK Romanem Hlinovským (HZS LK), Stanislavem Mackovíkem (ZZS LK), Vladislavem Husákem (PČR) a Josefem Kulovaným (AKČR). Jedním z vyznamenaných příslušníků složek IZS byl také bývalý velitel Krajského ředitelství policie ČR v Liberci Milan Franko.

Osobnosti na udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje letos poprvé nominovali samotní obyvatelé Libereckého kraje. Pomocí formuláře umístěného na webových stránkách kraje mohli do konce června letošního roku navrhnout kohokoliv, kdo se dle jejich úsudku zasadil o dobré jméno našeho kraje. Pracovní skupina složená jak ze zástupců Libereckého kraje, tak ze zástupců veřejných institucí v kraji nakonec vybrala z nominovaných šest osobností, které byly včera slavnostně oceněny.

Úvodní slovo hejtmana Martina Půty<br />Autor: Archív KÚ Libereckého kraje Novinkou oproti předešlým ročníkům bylo představování samotných oceněných při slavnostním večeru. Před samotným předáním Pocty hejtmana LK představil laureáta přítomným vždy někdo z jeho okolí či přátel. Ing, Dalibora Dědka tak představoval jeho kolega Ing. Jiří Hübner. MUDr. Aleše Fürsta představil MUDr. Pavel Lang, primář oddělení všeobecné interny Krajské nemocnice v Liberci. Aleše Jalušku velmi originálním proslovem uvedl reportér Josef Klíma. Prof. Ing. Zdeňka Kováře nemohl přítomným představit nikdo jiný než současný rektor Technické univerzity v Liberci prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs. Lingvistu Františka Vydru představil přítomným starosta Chrastavy Michael Canov a fotografa Siegfrieda Weisse uvedla ředitelka Muzea Českého Ráje v Turnově PhDr. Vladimíra Jakouběová.

Pozvání na slavnostní večer přijaly téměř tři stovky partnerů Libereckého kraje, příslušníků složek Integrovaného záchranného systému a významných hostů. Mezi nimi byl například litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Nechyběli ani zahraniční partneři Libereckého kraje, jako byl například Konstantin Konstantinovich Provalov, generální konzul Ruské federace nebo Mei -Yu HSUEH, ředitelka Taipeiské hospodářská a kulturní kanceláře.

„Poděkování patří řediteli Severočeského muzea v Liberci Jiřímu Křížkovi, který umožnil uspořádat slavnostní večer v krásných prostorách muzea. Dále Silvii Pálkové, sbormistryni Severáčku, Grazianu Sanvitovi a jeho ženě Vladimíře či sopranistce Ivaně Hejdukové a průvodci večera Lukáši Váňovi," dodal závěrem hejtman.

OSOBNOSTI OCENĚNÉ POCTOU HEJTMANA PRO ROK 2013

Ing. Dalibor Dědek

Ing. Dalibor Dědek byl nominován z podnikatelské výrobní oblasti. V podnikání dotyčný započal hned od roku 1990. Nutno podotknout, že už v té době byl dotyčný „dědkem", a jako takový trpěl určitou dědkovskou vzdorovitostí. Ta se projevila striktním odmítnutím tehdy šířené teze, že „..s elektronikou v Československu je konec, tam že nám již ujel vlak".

A tak ze vzdoru a z chuti po samostatném podnikání započala, v pronajatém podkroví rodinného domku v Jablonci nad Nisou, svoji existenci firma, která se takřka od samého počátku věnovala zabezpečovací elektronice. Z podkrovní firmičky se čtyřmi společníky, vzniklo úspěšné uskupení firem s 450 zaměstnanci a s tržbami přes 1,7 mld. korun. Rozvoj firmy přinesl dotyčné osobnosti v roce 1994 ocenění Nejúspěšnější podnikatel roku.

Úspěšnost firmy dovoluje této osobnosti podpořit další nekomerční aktivity. Z dřívějška jmenujme například spoluúčast na rekonstrukci chrámu v Hejnicích. Jedním z mecenášských počinů poslední doby pak je koupě a rekonstrukce Prezidentské chaty v Jizerských horách a její bezplatné předání provozovateli s přáním zachování cenové dostupnosti služeb pro běžného turistu. Osobou, které hejtman Libereckého kraje uděluje poctu, je zakladatel, majitel a ředitel uskupení firem Jablotron Holding, pan Ing. Dalibor Dědek.

prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc.

Hejtman předává poctu Zdeňku Kovářovi, v pozadí stojí Zdeněk Kůs<br />Autor: Archív KÚ Libereckého kraje Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. je nezpochybnitelnou osobností jak po stránce odborné a pedagogické, tak po stránce morální. Představuje osobnost, která zastává a vždy zastávala postoje respektující svobodu a demokracii.

Jeho život je do značné míry spojen s osudy liberecké vysoké školy. Na původní Vysoké škole strojní a následně Vysoké škole strojní a textilní působil od doby jejího vzniku, zpočátku jako student, později jako uznávaný pedagog. V období po roce 1968 mu bylo znemožněno pracovat na vysoké škole, vrátil se na ni až v roce 1990 a byl zvolen Akademickým senátem za jejího prvního polistopadového svobodně zvoleného rektora. Do života dnešní technické univerzity v Liberci zasáhl velmi výrazně zejména v 90. letech, kdy za jeho dvě funkční období vznikly další nové fakulty a jejich počet se ustálil na šesti.

Prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. byl zejména v 90. letech známou a výraznou osobností společenského a politického života v Liberci. V oblasti vysokého školství České republiky je nesmazatelně zapsán jako vůbec první předseda Klubu rektorů vysokých škol. V rámci této funkce se také zasloužil o přechod z totalitního systému vysokých škol do dnešní demokratické podoby. Kromě svých univerzitních aktivit se také zasloužil o dobré jméno tehdejší automobilky značky LIAZ, neboť byl průkopníkem a vůbec prvním českým účastníkem známé RALLYE PAŘÍŽ DAKAR.

Siegfried Weiss

Oceněný Siegfried Weiss přijímá gratulaci od náměstka Jadrného<br />Autor: Archív KÚ Libereckého kraje Siegfried Weiss se narodil v Jablonci nad Nisou 14. října 1933. Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval v Jablonci nad Nisou, poté absolvoval zdejší uměleckou průmyslovku, obor rytectví. Po celou aktivní pracovní dráhu byl zaměstnán v podniku Bižuterie. Kladný vztah ke všemu krásnému mu byl nejspíš dán do vínku. Velkou měrou ho ovlivnili rodiče, zejména otec, který byl amatérským botanikem, ho vedl k lásce k přírodě i k hudbě. Jeho všestranné nadání se projevuje ve hře na klavír, při malování obrazů, psaní textů a básní a v neposlední řadě při fotografování.

Siegfried Weiss se fotografováním zabývá již více než padesát let. Jeho hlavním zájmem je krajina. Publikačně se poprvé podílel jako spoluautor na knize Jizerské ticho, která byla vydána v roce 1978. Další obrazové knihy již vytvořil samostatně, většinou až po roce 1990. Opakovaně se věnoval půvabům Českého ráje, kde zachytil krásu skal, rybníků a české krajiny, rád zavítal i do Lužických hor. K výjimečným dílům Siegfrieda Weisse patří Leuteltova Kniha o lese, o které uvádí, že spoluvytvářela jeho vztah k Jizerským horám. Proto se rozhodl z ní vybrat a přeložit oblíbené části, doplnit je svými fotografiemi i několika vlastními básněmi, a vzdát tak nejen hold památce básníka lesa Gustava Leutelta, ale zároveň vyjádřit osobní dík horám, ve kterých hledal v dobách nejsilnějších životních změn rovnováhu a klid.

Aleš Jaluška

Oceněný Aleš Jaluška skromě komentuje řeč reportéra Josefa Klímy<br />Autor: Archív KÚ Libereckého kraje Aleš Jaluška se narodil 6. září 1947 v Praze. Celý svůj profesní život věnoval lidem Libereckého kraje jako duchovní Církve Československé husitské. V Držkově u Tanvaldu farářoval od roku 1971. V Lomnici nad Popelkou působí od roku 1988. Sem za ním, pro jeho velkou schopnost vcítit se do těžké situace druhých, jezdili lidé z celých Jizerských hor. Jeho kázání jsou stručná, ale ostrá jako meč. Každého, kdo ho slyší, musí zasáhnout.

Pro Aleše Jalušku jsou velkou rodinou horolezci. Už od roku 1970 slouží každý Štědrý den bohoslužbu na Cintoríně - což je hřbitov horolezců na Hrubé Skále. První bohoslužba se konala na počest výpravy do Peru, která se nevrátila.

Od roku 1989 poskytoval duchovní péči lidem ve vězení Valdice. Věnoval se jim nejen ve vězení, ale i po výkonu trestu. Snaží se je podporovat při hledání zaměstnání, provázet je v hledání životní cesty. Od roku 2005 učí Aleš na husitské teologické fakultě postpeniterciální péči. Celý život se věnuje lidem mnoho hodin denně. Pracovní doba pro něho nikdy neexistovala. Aleš Jaluška pomáhal vždy lidem jako duchovní a krizový intervenční pracovník v jednom. V letech 1997, 2002, 2010 a 2013 Aleš spoluorganizoval pomoc při povodních. Lidem z postižených oblastí pomáhal fyzickou prací, sbírkou v kostele i vlídným slovem.

MUDr. Aleš Fürst - in memoriam

Pan doktor Fürst se narodil 15. 11. 1942 v Praze v rodině venkovského lékaře z Dobřichovic. Každý, kdo jej znal, bude souhlasit, že MUDr. Aleš Fürst byl člověk nezaměnitelný. Vynikal břitkým inteligentním humorem, velkou autoritou u svých pacientů i kolegů a širokým vzděláním zdaleka nejen medicínským.

Jeho stopa v historii naší nemocnice je nesmazatelná. Do liberecké nemocnice nastoupil rok po své promoci v roce 1966 v Praze na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a do odchodu do důchodu v roce 2004 v ní 38 let pracoval. Byl vzdělaným univerzálním internistou, ale jeho jméno je spojeno především s rozvojem kardiologie. Stál u vzniku první koronární jednotky v Liberci v roce 1974 a o 4 roky později u vybudování koronární jednotky a jednotky intermediální péče v tehdy novém pavilonu interních oborů. Ty existují na stejném místě dodnes. Pracoval jako vedoucí koronární jednotky až do vzniku Kardiocentra v roce 2003, tedy bezmála 30 let.

Mezi jeho vděčné žáky patří lékaři Kardiocentra Pavel Nedbal a Pavel Kučera, ale také ambulantní kardiologové Jan Štrincl a Jaromil Gillár. Dilema zdraví - nemoc provázelo Aleše Fürsta celým životem. Uzdravoval jiné, ale sám od dětství trpěl diabetem. Své práci a péči o své nemocné tak často obětoval i vlastní zdraví. Zemřel náhle na infarkt myokardu v Krajské nemocnici v Liberci dne 7. 8. 2012.  Svůj život mohl takto zasvětit práci díky tolerantnímu a podpůrnému zázemí, které mu po celý život poskytovala jeho žena Jiřina, sama velmi obětavá liberecká kožní lékařka.

PhDr. František Vydra

Oceněný František Vydra (s holí) před předání Pocty<br />Autor: Archív KÚ Libereckého kraje Doktor František Vydra se narodil 4. listopadu 1933 v zapadlé vesničce Branov poblíž hradu Křivoklát v okrese Rakovník. Po skončení 2. Světové války se jeho rodina přestěhovala do pohraničí. V roce 1952 maturoval na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Po absolvování měsíčního kurzu pro maturanty začal vyučovat na základní škole v České Kamenici.

Po skončení vojny začal působit jako učitel na okrese Liberec. Na ZŠ v Chrastavě strávil 27 let. Dálkově vystudoval Vysokou pedagogickou školu v Praze, při zaměstnání pak Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. V roce 1987 s úspěchem složil rigorózní zkoušky a na základě toho obhájil titul doktor filozofie.

Jeho oborem byly cizí jazyky, a to ruština a angličtina, které 15 let vyučoval studenty gymnázia ve Frýdlantu. Právě jazyky jsou velkou zálibou doktora Františka Vydry. Kromě ruštiny a angličtiny také španělština, němčina, lužická srbština a několik dalších. Jeho hluboký vztah k nejmenšímu slovanskému národu - Lužickým Srbům - pramení z toho, že na gymnáziu studoval s několika třídami lužickosrbských studentů. Druhým důvodem je historický fakt, že dávní předkové dnešních Lužických Srbů - kmen Milčanů - založili před tisícem let město Chrastavu.

Od roku 1995, již jako důchodce, převzal doktor František Vydra vedení městského muzea a později také městského infocentra v Chrastavě.

OSOBY OCENĚNÉ ZÁSLUŽNOU MEDAILÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Záslužná medaile II. stupně

MUDr. Pavel Kořínek

udělená za dlouholetou organizaci a zvyšování odborné úrovně ZZS Frýdlant

Zdůvodnění: Jmenovaný je primářem anesteziologicko resuscitačního oddělení Nemocnice Frýdlant, současně s tím dlouhodobě organizuje a metodicky vede výjezdové skupiny záchranné služby ve Frýdlantu. Jeho mimořádné kvality dlouhodobě přispívají nejen k bezproblémové organizaci, ale i k udržování a zvyšování odborné úrovně zaměstnanců záchranné služby včetně zavádění inovativních postupů a technologií a to daleko za hranice frýdlantské oblasti.

Alena Stejskalová

udělená za dlouholetý podíl na zavádění moderních postupů řízení přednemocniční neodkladné péče

Zdůvodnění: Pracuje na Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje od r. 1974. Nejprve jako zdravotní sestra, později též jako zdravotní sestra letecké záchranné služby. Po letech působení ve výjezdových skupinách se místem jejího hlavního působení stalo operační středisko, kde pracuje ve funkci operátorky více než dvacet let. Její kvality oceňuje řada kolegů, kterým vždy velmi ochotně předával rady a zkušenosti nutné ke zvládnutí této psychicky náročné profese. Zásadní měrou se podílela na zavádění moderních postupů operačního řízení přednemocniční neodkladné péče na území Libereckého kraje. Jedním z mnoha příkladů její perfektně odvedené práce je operační řízení zásahu u hromadné otravy dětí v květnu 2012.

Kpt. Ing. Tomáš Klaban

za záchranu značných majetkových hodnot

Dne 29. 7. 2013 došlo vlivem prudkých přívalových dešťů k lokálnímu zatopení areálu Územního odboru policie Liberec v Pastýřské ulici. Voda dosahující bezmála metrové výšky zatopila rekonstruovanou budovu, veškeré sklady a služební vozidla. Tomáš Klaban se svým velice rychlým a aktivním přístupem významně podílel na záchraně majetku Policie ČR. Intenzívně se podílel i na tom, aby byl obnoven provoz a spojení Integrovaného operačního střediska krajského ředitelství, které je centrálním informačním zdrojem Policie ČR a současně i tísňovým komunikačním prostředkem pro veřejnost.

nprap. Petr Špála

za záchranu značných majetkových hodnot

Dne 29. 7. 2013 došlo vlivem prudkých přívalových dešťů k lokálnímu zatopení areálu Územního odboru policie Liberec v Pastýřské ulici. Voda dosahující bezmála metrové výšky zatopila rekonstruovanou budovu, veškeré sklady a služební vozidla. Petr Špála se svým velice rychlým a aktivním přístupem významně podílel na záchraně majetku Policie ČR. Intenzívně se podílel i na tom, aby byl obnoven provoz a spojení Integrovaného operačního střediska krajského ředitelství, které je centrálním informačním zdrojem Policie ČR a současně i tísňovým komunikačním prostředkem pro veřejnost.

kpt. Ing. Petr Štajnc (předávání se neúčastnil)

za dlouholetou příkladnou práci u HZS LK a ve prospěch složek IZS Libereckého kraje

Zdůvodnění: Jmenovaný působí u HZS Libereckého kraje od 1. října 1988. Během svého služebního poměru prošel postupně z pozice směnového hasiče, až po specialistu v oblasti IZS, koordinaci činnosti a připravenosti jednotek HZS LK (Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje) i jednotek PO obcí Libereckého kraje. V rámci svého služebního zařazení úzce spolupracuje se všemi složkami IZS Libereckého kraje. Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem se stal vysoce kvalifikovaným odborníkem na úseku integrovaného záchranného systému. Své zkušenosti a znalosti využívá při přípravě IZS, při řešení mimořádných událostí i v rámci taktických a prověřovacích cvičení.

plk. Ing. Martin Rosina

za dlouholetou příkladnou práci u HZS LK a ve prospěch složek IZS Libereckého kraje

Zdůvodnění: Jmenovaný působí u Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje v oblasti prevence již 27 let. V současné době je vedoucím oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin vzniku požárů na krajském ředitelství HZS Libereckého kraje. Při výkonu funkce vedoucího oddělení využívá svých odborných znalostí, praktických zkušeností a dovedností získaných při výkonu služby. Za dobu působení v oblasti prevence se mu podařilo vybudovat tým spolupracovníků na vysoké profesionální úrovni, což se velmi kladně odráží na kvalitě preventivní činnosti na úseku požární ochrany v Libereckém kraji. Jmenovaný se velkou měrou podílel na zpracování preventivních opatření při mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 pořádaném v Liberci. Připravenost k plnění úkolů v rámci složek IZS prokázal i při povodních v r. 2010. Je členem Bezpečnostní rady ORP Liberec. Dále působí v Okresní odborné radě prevence OSH Liberec, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

mjr. Mgr. Ladislav Vakula

za dlouholetou příkladnou práci u HZS LK a ve prospěch složek IZS Libereckého kraje

Zdůvodnění: Jmenovaný působí u HZS Libereckého kraje od roku 1992. Během své dlouholeté praxe u hasičského záchranného sboru působil zprvu na úseku prevence a poté až do dnešní doby na úseku výkonu služby jednotek HZS LK. V současné době zastává funkci velitele stanice Česká Lípa a je tak přímo odpovědný za nepřetržitou akceschopnost této jednotky k řešení mimořádných událostí. V rámci přípravy složek IZS na řešení mimořádných událostí využívá své vysoké odborné znalosti a zkušenosti, které aktivně předává ostatním spolupracovníkům a kolegům na úseku IZS, je celokrajským koordinátorem odborné a technické přípravy jednotek PO k řešení dopravních nehod. V současné době lektorsky zabezpečuje výuku v rámci předmětu „Mimořádné události" na střední soukromé škole Euroškola s.r.o. Česká Lípa.

Olga Marková

za dlouholetou příkladnou a odbornou činnost při zajišťování krizového řízení v oblasti zdravotnictví

Zdůvodnění: Jmenovaná dlouhodobě, úzce a významně spolupracuje s územním odborem HZS LK (Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje) Česká Lípa. Současně příkladně pracuje ve funkci členky Bezpečnostní rady ORP Česká Lípa, při přípravě na mimořádné události na záchranné a likvidační práce a pro ochranu obyvatelstva a za jejich realizaci zejména při taktických cvičeních složek IZS. V neposlední řadě je i dlouholetou organizátorkou Konference krizové připravenosti ve zdravotnictví,- konané každoročně ve Sloupu v Čechách.

mjr. Ing. Kateřina Seidlová

za dlouhodobou práci a úsilí při přípravě svěřeného útvaru na řešení mimořádné události a krizové situace nevojenského charakteru.

Zdůvodnění: Jmenovaná nese zvlášť významný podíl na splnění opatření přípravy za 31. brigádu radiační, chemické a biologické ochrany na záchranné a likvidační práce při záplavách na území Libereckého kraje v roce 2010 a 2013, a za obětavou přípravu a organizaci opatření při záchranných a likvidačních pracích při záplavách na území Ústeckého kraje v roce 2013.

des. Petr Celba

za dlouhodobé osobní úsilí při přípravě na mimořádné a krizové situace nevojenského charakteru.

Zdůvodnění: Jmenovaný nese zvlášť významný podíl na splnění opatření za 31. brigádu radiační, chemické a biologické ochrany při záchranných a likvidačních pracích při záplavách na území Libereckého kraje v roce 2010 a Ústeckého kraje v roce 2013. Zvlášť významný podíl měl na plnění opatření přípravy na záchranné a likvidační práce při záplavách na území Libereckého kraje v roce 2013.

čet. Martin Slach (ocenění za něj převzal plk. generálního štábu Ing. Radek Černý)

za dlouhodobé osobní úsilí při přípravě na mimořádné a krizové situace nevojenského charakteru.

Zdůvodnění: Jmenovaný nese zvlášť významný podíl na splnění opatření za 31. brigádu radiační, chemické a biologické ochrany při záchranných a likvidačních pracích při záplavách na území Libereckého kraje v roce 2010 a Ústeckého kraje v roce 2013. Zvlášť významný podíl měl na plnění opatření přípravy na záchranné a likvidační práce při záplavách na území Libereckého kraje v roce 2013.

plk. v. v. Mgr. Milan Franko

za dlouholetou příkladnou práci u PČR a za mimořádný podíl na zřízení samostatného Krajského ředitelství policie Libereckého kraje

Zdůvodnění: Plukovník Franko se od roku 2008 velice intenzívně podílel na zřízení nového organizačního celku v rámci Policie ČR - samostatného Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Vznikem KŘP k 1. lednu 2010 stál v jeho čele a vytvořil fungující management vedení kraje. Sestavil tým odpovědných pracovníků a policistů, kteří řídí jednotlivé odbory a oddělení. Našel i alternativní řešení v souvislosti s umístěním krajské policie poté, co výstavba nové budovy krajského ředitelství byla zamítnuta. V průběhu svého působení se po linii Policie ČR podílel na zajištění významných opatření, jako například MS v klasickém lyžování 2009, v srpnu 2010 organizoval a příkladně řídil u policie opatření spojené s povodněmi, které zasáhly Liberecký kraj. Do řad policie uvedl desítky nováčků, kteří měli zájem pracovat u Policie ČR. Dokázal také ocenit příkladnou práci a výjimečné skutky desítek policistů.

Záslužná medaile II. Stupně - kolektiv

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Zákupy - JPO III/1. ev.č. - 511 191

Velitel jednotky: Zdeněk Homza, ml., který převzal ocenění
za rychlou a příkladnou pomoc postiženým při povodních v červnu 2013

Zdůvodnění: JSDHO Zákupy při letošních povodních začala mezi prvními v Libereckém kraji pomáhat ostatním obcím, kterým hrozila povodeň a jako úplně první JSDHO z Libereckého kraje vyjela již v pondělí 3. června 2013 na pomoc při stavění protipovodňových hrází a pomoci při evakuaci osob do Terezína, kde jednotka zasahovala při záchranných a likvidačních pracích po celý týden.

Zúčastnění členové JSDHO Zákupy: Zdeněk Homza ml., Eduard Fedorčák, Zdeněk Havara ml., Zdeněk Homza st., Jiří Jirouš, Tomáš Knobloch, Lukáš Kuběna, Tomáš Kučera, Libor Patka, Stanislav Šveňha.

Záslužná medaile I. stupně

Vendula Procházková

udělená za záchranu lidského života

Zdůvodnění: Dne 2. srpna 2012 byla společně s řidičem vyslána k dvouletému děvčátku, které zhruba 10 minut tonulo v zahradním bazénu. S profesionálním přístupem samostatně zahájila a vedla rozšířenou neodkladnou resuscitaci, v oživovacím úsilí společně s řidičem pokračovali plným nasazením až do příjezdu lékaře. Dík její vysoce profesionální péči se podařilo děvčátko oživit. Malá slečna byla po třech týdnech propuštěna z motolské nemocnice a je zcela bez následků.

prap. Ivan Lacko

udělená za záchranu lidského života

Zdůvodnění: Dne 3. srpna 2013 ve svém volnu jel se svou ženou na motorce obcí Nová Ves nad Popelkou. Ve směru na Starou Paku uviděl na silnici ležet ženu, která krátce předtím havarovala na skútru. Byla zakrvácená, v silném šoku a na silnici se svíjela v silných křečích. Ivan Lacko ihned zastavil, přiklekl k ženě, uvolnil jí bundu i přilbu, uvolnil jazyk, zafixoval krční páteř a uložil ji do stabilizované polohy. Zatímco jí poskytoval první předlékařskou pomoc a snažil se ji udržet při vědomí, přivolala jeho žena zdravotnickou záchrannou službu a posádku navigovala na místo nehody. Ženu si pak do své péče převzali zdravotníci. Měla těžký otřes mozku, ztrátu vědomí, tržné rány v obličeji, ale přežila.

nprap. Milan Porubský a nprap. Jiří Sláma

udělená za záchranu lidského života

Zdůvodnění: Dne 7. srpna 2013 obdrželi policisté z Obvodního oddělení Hejnice na služební mobilní telefon zprávu, ze které bylo patrné, že pisatel chce spáchat sebevraždu. Policisté vyhodnotili toto sdělení jako závažné a neprodleně se snažili lokalizovat jeho mobilní telefon. Tím se přiblížili k místu, kde se měl muž nacházet. Spojili se i s jeho rodinou, která potvrdila, že se muž pohybuje v nedalekém sadu. Policisté muže našli v koruně stromu, na kterém měl uvázané lano a kolem krku omotanou smyčku. Okamžitě s ním začali komunikovat a přesvědčovat ho, aby od svého jednání upustil. Muž ale upadl do bezvědomí, z větve sklouzl a zůstal viset na laně. Milan Porubský spolu s Jiřím Slámou vylezli na strom, tělo muže podepřeli a snažili se ho zbavit smyčky kolem krku a přitom se zřítili na zem. Po pádu ze stromu uložili muže v bezvědomí do stabilizované polohy, zkontrolovali, zda nemá zapadlý jazyk a před příjezdem zdravotnické záchranné služby mu poskytli první předlékařskou pomoc, díky které se ho podařilo přivést zpět k životu. 

Předchozí články k tématu:

Občané Libereckého kraje mohou navrhnout osobnosti na Poctu hejtmana + přehled dosavadních oceněných

Poctu hejtmana v roce 2012 obdrželi i Jan Patočka, Ivan Šolc a Bohumil Žloutek

Sdílet s přáteli na facebooku

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 16 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Noc v jabloneckém muzeu přináší bohatý program

V pátek 17. května se navečer otevřou brány muzeí a galerií v Liberci, Jablonci nad Nisou a Vratislavicích a otevřené zůstanou až do 23 hodin. Proběhne oblíbená Muzejní noc! Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo odhalení výtvarného díla na fasádě Pelantova schodiště a další doprovodný program. Podrobná pozvánka

Hladina podzemních vod v okolí dolu Turów za poslední dva roky vzrostla

Česká geologická služba předložila výsledky měření hladin podzemních vod v okolí dolu Turów na českém území a v okolí podzemní těsnící stěny. Vyplývá z nich, že roste jejich hodnota podél těsnící stěny na polském území, v hlubších kolektorech mezi stěnou a státní hranicí Polské a České republiky a také mezi podzemní stěnou v samotném dole Turów. Oproti tomu od září 2020 až do dubna 2024 hladiny podzemních vod v hlubších kolektorech na českém území nadále klesaly a na konci dubna 2024 jsou na nejnižší úrovni. V okolí Uhelné od srpna 2023 hladiny podzemní vody převážně stagnují a od února 2024 nepatrně rostou. „Výsledky jsou nyní mírně pozitivní. Stoupání hladin vrtů za těsnící stěnou má setrvalou tendenci a propisuje se již do několika hlubinných vrtů na českém území," uvedl Václav Židek, radní pro resort životního prostředí a zemědělství. „Jsem rád, že se také připravuje nový hydrogeologický model, který pohyb podzemních vod podrobně zmapuje. Budeme tak mít kromě čísel z měření i konkrétnější přehled vývoje a chování podzemních vod."


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Den otevřených dveří hasičů v kraji přilákal 2500 fanoušků
Jezdíme okolo - pozůstatky historického silničního značení na Lomnicku
Krkonošskému národnímu parku je 61 let, obhájil certifikát FSC
Přehled fotbalových výsledků a tabulek devátého jarního kola
Pohádkový les v Semilech bude letos O ohni a vodě

Nejčtenější články

17.05.: Hořela elektroprodejna v Semilech
16.05.: Policie hledá svědky a druhého účastníka dopravní nehody v obci Všeň
17.05.: Kam za sportem a zábavou v Pojizeří od 17. do 19. května

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT