Poctu hejtmana získalo šest osobností, jedna z cen udělena in memoriam

30.10.2015 18:55:00 | Autor: Blanka Daníčková, KÚ Libereckého kraje | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Poctu hejtmana získalo šest osobností, jedna z cen udělena in memoriam

Aktualizováno: V rámci slavnostního večera pořádaného u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu udělil ve čtvrtek 29. října 2015 hejtman Libereckého kraje Martin Půta Pocty hejtmana pro rok 2015. Ocenil šest osobností, jednu poctu udělil in memoriam.

Pocty hejtmana získali sklářský výtvarník ak. soch. René Roubíček, bývalá dlouholetá starostka Višňové Marie Matušková, výtvarnice ak. mal. Eva Kubínová, průkopnice a propagátorka Sokola Jaroslava Žitná, in memoriam pak RNDr. Tomáš Řídkošil, přírodovědec, který se mimo jiné zasloužil o vznik Geoparku Český ráj. Poslední Pocta byla udělena Hansi Hillerovi za rozvoj spolupráce mezi švýcarským Sankt Gallenem a Libereckým krajem. Ten zlatý dukát, který hejtman společně s oceněním osobnostem daruje, získal od hejtmana Martina Půty již před pár dny přímo ve Švýcarsku.

„S Libereckým krajem je spojeno mnoho skutečných osobností. Zasloužily se o jeho dobré jméno v řadě oblastí - od kultury, umění, přes sport, práci s mládeží, rozvoj měst a obcí, po medicínu, vědu i výzkum, a to nejen díky svým odborným, ale také morálním kvalitám. Nesmírně si cením toho, že mezi Ty, kteří už byli v minulých ročnících oceněni Poctou hejtmana, přibylo dalších šest mimořádných lidí," uvedl mimo jiné hejtman Libereckého kraje Martin Půta. V rámci slavnostního večera zdůraznil, že rozmanitost Libereckého kraje stojí především na lidech, kteří zde žijí, jejich práci, tvorbě i skutcích.

Předání Pocty hejtmana Libereckého kraje pro rok 2015<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje V letošním roce veřejnost na udělení Pocty hejtmana nominovala celkem 36 kandidátů, finální šestici vybírala odborná porota. Za deset uplynulých ročníků hejtmanských poct bylo oceněno již 54 osobností.

Mimořádně, bezprostředně po udělení letošních Poct, poděkoval hejtman Martin Půta i nejlepší české atletce současnosti Zuzaně Hejnové, které předal zlatý dukát jako poděkování za její prezentaci, nejenom Libereckého kraje. Popřál jí hodně úspěchů především na letních olympijských hrách v Rio de Janeiru, kam se chystá v nadcházejícím roce. Dukát již v minulosti hejtman předal za výbornou reprezentaci regionu i jiným sportovcům, tentokrát se k tomuto kroku rozhodl u příležitosti slavnostního večera v liberecké Oblastní galerii Lázně.

Medailonky oceněných:

René Roubíček

Medailonky - René Roubíček<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje Profesor René Roubíček (nar. 1922) má velkou zásluhu na světovém uznání českého uměleckého skla ve druhé polovině dvacátého století. Je to průkopník v pravém slova smyslu. Významnou roli sehrál jako umělec i jako pedagog. Hned po skončení 2. světové války začal učit na Odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově. Prosazoval nové pojetí moderního užitkového skla vycházející jak z podpory jeho jedinečných vlastností, tak z důrazu na tvarovou přehlednost a čistotu. Působil též na Akademii výtvarných umění v Praze (v období 1966 až 1968) a o mnoho let později - v roce 1994 - na proslulé Glass Summer School v americkém Pilchucku, kde měl kolem sebe studenty z celého světa. V roce 1998 uskutečnil přednáškové turné po Japonsku.

Jako výtvarník pracoval nejprve v novoborském Uměleckém sklu (1945 až 1952), později v národním podniku Borské sklo (1955 až 1965); spolupracoval s pražským Ústavem bytové a oděvní kultury. Zásadní je jeho podíl na úspěchu českého skla na třech po sobě jdoucích světových výstavách, který započal v roce 1958 v Bruselu, pokračoval v Montrealu v roce 1967 a vyvrcholil v Ósace v roce 1970. René Roubíček na těchto přehlídkách představil sklo v podobě abstraktních prostorových objektů, kterými předběhl svou dobu. Dílo René Roubíčka již patří k trvalým hodnotám moderního a současného umění - nikoliv jenom úzce vymezené sklářské tvorby. Jako takové je zastoupeno ve sbírkách předních českých institucí, jako je Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně nebo Uměleckoprůmyslové museum v Praze.Přes svůj úctyhodný věk je René Roubíček aktivním umělcem a svou tvorbu neustále prohlubuje.

Tomáš Řídkošil - in memoriam

Medailonky - Tomáš Řídkošil<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje RNDr. Tomáš Řídkošil se narodil 15. 6. 1953. Veřejnost si jeho jméno spojuje s nejen s Muzeem Českého ráje, ale především s geoparkem Český ráj. Tomáš Řídkošil byl nejen vědec, muzejník a nadšený mineralog, byl mnohem více. Velký vizionář, člověk zapálený pro věc, člověk neuvěřitelně pracovitý.

Od dětství snil o kráse nerostů a svůj sen si přenesl do života. Po absolvování gymnázia v Chrudimi pokračoval ve vysokoškolském studiu mineralogie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Stal se doktorem přírodních věd a jeho největší koníček se mu stalo jeho povoláním. Na fakultě zůstal pracovat jako asistent, ale pak se doslova upsal Muzeu Českého ráje a kraji Českého ráje a Podkrkonoší.

Znovu se mu povedlo proslavit kozákovské drahé kameny v Evropě i v některých zemích Asie. Zároveň byl vynikajícím pedagogem a na „pana učitele" s velkým P vzpomíná řada absolventů turnovské uměleckoprůmyslové školy i Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dr. Řídkošil pracovně navštívil všechny kontinenty světa, spolupracoval s řadou kolegů v zahraničí, přednášel na konferencích i zahraničních vysokých školách. To však Tomášovi nestačilo. Z jeho iniciativy vznikl první český geopark Český ráj, který se brzo stal geoparkem evropského i světového významu. Měl to těžké, probojovával něco, co tu nebylo, potýkal se s lidskou nedůvěřivostí. Udělal pro to mnohé. Pracoval pro Českou geologickou službu, akademii věd i pro ministerstvo životního prostředí. Mnohdy jeho závazky a nápady přesáhly jeho možnosti. Jeho zásluhou se však Geopark Český ráj stal fenoménem nejen naší republice, ale především ve světě.

Marie Matušková

Medailonky - Marie Matušková<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje Marie Matušková je původním povoláním učitelka češtiny, přírodopisu, výtvarné výchovy. Mimo jiné ji ovládalo přesvědčení, že děti se ve škole mají nejen ledacos dozvědět a naučit, ale také by tam měly chodit s chutí.

Podle Marie Matuškové má děti škola bavit a navíc by se měla stát i jejich zázemím. Vzhledem k často neutěšené rodinné situaci mnoha dětí ve Frýdlantském výběžku, bylo takové přesvědčení mnoha, dnes už dospělým, Mariiným žákům, velmi k užitku. Fakt, že po převratu roku 1989 se Marie Matušková stala první višňovskou starostkou, s její učitelskou praxí určitě souvisí. Novou funkci opět brala jako poslání. Do čeho spadla, objevovala postupně. Vyžadovalo to znalost nejen ekonomických souvislostí, ale i rozličných technologií a právních norem. Měla zadávat komplikované zakázky a nezmýlit se přitom. Nepodlehnout tlakům, které často nebylo možné ani pojmenovat. Přitom respektovat zájmy - mnohdy protichůdné - svých občanů. Hledat správné řešení.

Lidem v nouzi často pomohla ze svého. Proslulá je také Mariina osobní angažovanost, pokud jde o jednotlivé příběhy lidí, kteří si nevěděli rady. Jak za ně vyřizovala, co bylo třeba, pomáhala jim najít práci, upravit rodinné poměry - zkrátka nic jí nebylo jedno a rozhodně netrpěla nějakými předsudky. A pak není možné zapomenout na Mariiny mezinárodní aktivity - zejména na spolupráci s Francií v rámci „ Srdce pro Evropu" - Občané městečka Laval a jeho okolí (kraj Mayenne). K Mariíným mezinárodním aktivitám se ovšem pojí i příhraniční spolupráce - s Polskem, s Německem - otevřené přechody, vzájemné návštěvy a spoustu dalších dobrých a příjemných věcí.

Jaroslava Žitná

Medailonky - Jaroslava Žitná<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje Jaroslava Žitná se narodila 20. 1. 1933 v Praze. Od roku 1945 žije v Liberci. Vyrůstala v sokolské rodině a již od patnácti let pracovala jako cvičitelka (pomahatelka) v Sokole. Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity, obor přírodopis - zeměpis - chemie a později dálkově Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor - tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova.

Celý život učila na ZŠ Vrchlického v libereckých Pavlovicích. Všichni její žáci na ni rádi vzpomínají a po celá léta se k ní vždy a všude s velikou hrdostí hlásí. Velmi aktivně se angažovala při obnově Sokola v roce 1968. V roce 1989 se podílela na znovuobnovení tělocvičných jednot Sokolské župy Ještědské. V lednu 1991 byla zvolena náčelnicí ČOS v Praze. Současně také vykonávala funkci náčelnice Světového svazu sokolstva. Osobně řídila tři Všesokolské slety v Praze v letech 1994, 2000, 2006.

Za své sportovní výkony v turistice obdržela titul Mistrovská třída. Zúčastnila se i několika zahraničních miniexpedic na Island, Špicberky a do Grónska, které většinou připravila a vedla. Téměř 25 let pracuje stále ve funkci náčelnice Tělocvičné jednoty Sokol Liberec a v téže funkci také v předsednictvu Sokolské župy Ještědské. Je členkou vzdělavatelského sboru ČOS v Praze.

Sestra „Jarina" (jak ji většinou sokolové nazývají) zasvětila celý svůj život tomu, co je v našem životě tak důležité - sportu a tělovýchově. Vždyť heslem jednoho ze zakladatelů Sokola Miroslava Tyrše je a navždy zůstane: „Ve zdravém těle, zdravý duch!" Tímto heslem se Jaroslava Žitná celý život řídí a snaží se ho předávat dalším generacím vedle svých bohatých zkušeností a moudrosti. Sama je velmi skromná a pracuje na sto procent za jedinečnou velkou odměnu, a tou je dobrý pocit.

Hans Hiller

Medailonky - Hans Hiller<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje Profesor Hans Hiller se narodil v r. 1927 v St. Gallenu, ve Švýcarsku. Po základní škole a gymnáziu v St. Gallen, studoval na Univerzitě v Zurichu dějiny a nauku o státu. Po složení doktorátu začal učit a vlastně celý život učil na Kantonální škole v St. G dějepis, němčinu a latinu.

Ke stému výročí školy sehrál se svými žáky loutkové divadelní představení, které se pro velký úspěch několikrát opakovalo. Výsledkem bylo založení stálého loutkového divadla. Zde Hans poznal svojí ženu Ursulu a spolu divadlo 30 let úspěšně vedli. Provedli 90 inscenací, sehráli přes 3300 představení. Divadlo už pod novým vedením funguje nadále.

Po československé sametové revoluci Hans spolu s prof. Janem Tichým, který trávil léta své emigrace v St. Gallenu, zorganizovali darování repasovaných kopírek (za komunistů velmi nebezpečného zboží) libereckým institucím. Leč u kopírek to neskončilo. Z materiální pomoci se stala záhy výměna know- how a dne 6. 6. 1990 byla podepsána smlouva o vzniku Kooperace St. Gallen - Liberec.

Kooperace měla za úkol umožnit navázání kontaktů mezi osobami a institucemi obou zemí, které by pak pokračovaly dále bez zásahů Kooperace. Nešlo v žádném případě o komerční záležitost. Kooperace St. Gallen - Liberec (Liberecký kraj) se během let stala zřejmě největší kooperací mezi Východem a Západem.

Eva Kubínová

Medailonky - Eva Kubínová<br />Autor: Archiv KÚ Libereckého kraje Akademická malířka Eva Kubínová (21. 2. 1925) vyrůstala v Jičíně. Studentská léta trávila v Praze, kde absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Karla Svolinského. Na začátku 50. Let se přesunula do Liberce. V Liberci se aktivně začala podílet na vytváření kulturních aktivit v poničených Sudetech. Našla zalíbený a způsob svého výtvarného vyjadřování v dřevořezu, kterému se začala intenzivně věnovat. Současně vyučovala malbu a kresbu na několika vysokých školách.

Výraznou stopu zanechala v historii po válce se utvářejícího třísouborového Divadla F. X. Šaldy, kde Eva Kubínová vytvořila v letech 1952 - 1977 výrazně stylizované a estetické kostýmy v celé řadě inscenací a především českých oper (Dalibor, Čertova stěna, Hubička, Prodaná nevěsta...). Její pedagogickou a divadelní činnost přerušil rok 1968 a normalizace. Dodnes mohou diváci obdivovat z její kostýmní tvorby jedinou mistrovskou ukázku, strukturu sborových krojů dětí Severáčku z konce 50. let. S tvorbou dřevořezeb Eva Kubínová neustala. Na počátku své kariéry se zaměřila zejména na dřevořezby černobílé, v sedmdesátých letech začala používat barvy, které jejím dílům dodaly lyričnost. Eva Kubínová stále pracuje především s technikou dřevořezu, ale experimentuje i s počítačovou grafikou. Stále hledá nové možnosti uměleckého pohledu na svět. 

Předchozí udělení poct hejtmana:

2014: Poctu hejtmana získalo šest osobností, je mezi nimi i starosta Bělé

2013: Poctu hejtmana převzalo šest osobností, vyznamenáni byli i záchranáři

2012: Poctu hejtmana obdrželi i Jan Patočka, Ivan Šolc a Bohumil Žloutek

Sdílet s přáteli na facebooku

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 42 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Kulturní aktivity v regionu letos podpoří kraj více než 2,5 milionem korun

Rozdělení dotačního programu nazvaného 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2024 odsouhlasilo na svém zasedání krajské zastupitelstvo. Žadatelé obdrží celkem 2.615.379 korun.„V letošním roce jsme měli původně v tomto dotačním programu dva miliony korun. Žadatelé připravili projekty ve dvojnásobné výši, proto jsme využili zbylých prostředků z nevyčerpané alokace minulých období a přidali jsme přes šest set tisíc, abychom mohli uspokojit více žadatelů," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kraj pokračuje ve výstavbě fotovoltaik na střechách budov

Výstavba fotovoltaických elektráren na střechách krajských budov pokračuje. Fotovoltaikou bude osazena střecha Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou a budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje. Na tu bude kraj podávat žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Rozhodli o tom na svém jednání krajští radní. „Naším dlouhodobým záměrem je energetická soběstačnost kraje a jeho příspěvkových organizací. Fotovoltaiky jsou budoucností v energetice. Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu budovy D bude mít výkon 93,6 kWp, fotovoltaika na střeše budovy jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy pak 30,36 kWp. Oba projekty budou dokončeny v polovině května letošního roku," uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Více informací v předchozím článku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

VIDEO: Zbourali most u Čtveřína
V Libereckém kraji se loni vytřídilo 1581 tun elektrozařízení
Oficiál Tříška i loupežník Karaba. Za pohádkou do Lužických hor
Panovnici Marii Terezii připomene v lomnickém muzeu Zbyněk Sviták
Děti pečují o vzácné botanické lokality

Nejčtenější články

15.04.: Hasiči zasahují u požáru paneláku v Železném Brodě
14.04.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek čtvrtého jarního kola
14.04.: Ve 20. ročníku Krajský výrobek roku se ucházelo o titul 123 produktů

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT