Stát chce zlepšit dostupnost úřadů, možná ale vše ještě zhorší

08.03.2018 19:16:35 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Jablonec nad Jizerou,Paseky nad Jizerou,Bělá,Vyskeř,Stružinec,Nová Ves nad Popelkou,Libštát,Košťálov,Benecko,Horka u Staré Paky,Vítkovice,Víchová nad Jizerou,Studenec,Roztoky u Jilemnice,Poniklá,Mříčná,Martinice,Kruh,Horní Branná,Vysoké nad Jizerou,Slaná,Příkrý,Jesenný,Chuchelna,Bozkov,Benešov u Semil,Všeň,Tatobity,Sychrov,Svijany,Rovensko pod Troskami,Příšovice,Pěnčín u Turnova,Mírová pod Kozákovem,Karlovice - Sedmihorky,Kacanovy,Jenišovice,Hrubá Skála,Dolánky,Železný Brod,Vrchlabí,Malá Skála,Český ráj,Radvánovice,Hostinné,Přepeře,Záhoří,Kundratice,Háje nad Jizerou,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Harrachov,Liberecký kraj,Krkonoše,Pojizeří

Stát chce zlepšit dostupnost úřadů, možná ale vše ještě zhorší

Ministerstvo vnitra předložilo vládě k projednání dokument Věcný záměr zákona o územně správním členění státu, který se kromě několika pražských obcí týká asi nejvíce členění okresu Semily. Někomu nesedělo prolnutí ORP Turnov kromě mateřského okresu Semily do okresů Jablonec a Liberec. Překvapivě je však jako řešící varianta v ministerském návrhu zmíněno přiřazení celého ORP Turnov k okresu Liberec. Zbytečně by si tak mělo vyměnit občanský průkaz zhruba 10 tisíc lidí!

„K tomuto záměru vlády jsme dávali negativní stanovisko již před rokem. Informace se dostanou k ministru vnitra i na výjezdním zasedání vlády dne 13. března. Přiřazení ORP Turnov k okresu Liberec vnímám jako nejhorší možné řešení, které vzniklo tím, že město Turnov chtělo vlastnit okres Turnov, k čemuž není politická vůle. Pro nás je nejlepší řešení to, na kterém se shodli všichni zainteresovaní, aby všechny státní instituce, které mají sídlo v okrese Semily, měly zřízené detašované pracoviště v Turnově, třeba s nějakou dvoudenní nabídkou směrem k občanům. To, že by vznikl mimořádně velký okres Liberec a mimořádně malý okres Semily, je z pohledu zajištění veřejné správy nejhorší možné řešení," uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Srovnejme si nejdříve fakta. V prvních článcích o záměru vlády se objevují faktické nesmysly typu, že z Malé Skály, Líšného, Jenišovic či Frýdštejna už nebudou muset jezdit do Semil, kam obyvatelé těchto obcí nikdy za žádnými úředními záležitostmi nejezdili! Údajně si také stěžovali na dostupnost úřadů obyvatelé ze západní části ORP Turnov (Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, Ždárek). Ti ale také do Semil nikdy nejezdili, protože jejich okresem byl Liberec a v rámci zlepšení služeb státu byly tyto obce připojeny k ORP Turnov, čili pro tyto občany se v ministerstvem preferované variantě nic nemění.

Turnov chce stále vlastní okres 

Turnovská radnice<br />Autor: Petr JežekNěkolikrát se spíše stalo, že občané z obcí ze západní části ORP Turnov chtěli své záležitosti vcelku vyřizovat v Turnově, čili to by podpořilo variantu zřízení okresu Turnov nebo zřízení detašovaného pracoviště, ale přesun pod okres Liberec toto neřeší.

„Z hlediska města Turnov stojíme na stejné cestě a stále chceme okres Turnov nebo detašovaná pracoviště. Pro obyvatele to asi bude lepší (připojení k okresu Liberec), podle průzkumů jezdí obyvatelé Turnova více do Liberce než do Semil (Liberec je krajské město a nabízí nejvíce pracovních příležitosti, proto je to logické - poznámka redakce). Chceme do Turnova dostat úřady a nyní záměr půjde do parlamentu a jeho výborů, tam se budeme snažit přesvědčit poslance pro okres Turnov," řekl starosta města Turnov Tomáš Hocke. 

Pro mnoho lidí by se dostupnost na okresní úřady zhoršila

Turnovská radnice nechápe, že změny by se týkaly nejen Turnova, ale i mnoha obcí, jimž by se dostupnost úřadů po přesunu do okresu Liberec ještě zhoršila. Státní správa má co napravovat, ale aktuálním návrhem spíše tropí ještě větší zmatky. Daleko do Liberce by to měli lidé z Malé Skály a Jenišovic, ale ještě dál z Mírové, Rovenska a Tatobit. Vzdálenost těchto obcí od Liberce je 40 kilometrů, cestou autobusem či vlakem to znamená hodinu a několik minut navíc, s přestupy ale třeba i hodinu a půl či dvě hodiny.

Ministerský návrh ale nenapravuje moc ani stávající situaci. „Občan musí být zmaten, když má státní orgány rozesety v různých okresech i krajích. Příkladem budiž Malá Skála. Nachází se v okrese Jablonec nad Nisou, tedy okresní soud, okresní státní zastupitelství, katastrální úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, archiv v Jablonci nad Nisou, úřad práce Železný Brod, krajský soud Hradec Králové, krajský úřad Liberecký, finanční úřad Turnov, obec s rozšířenou působností (státní správa) Turnov vlastně v jiném okrese. Tedy jedna obec, dva okresy, dva kraje. Těchto obcí je nejen v Libereckém kraji více. I když na Turnovsku je to nejmarkantnější," připomněl správně bývalý starosta Jilemnice a krajský zastupitel Vladimír Richter.

Turnov se stal v roce 2003 velkou ORP 

Turnov z Valdštejnu<br />Autor: Petr Ježek Při vzniku Obcí s rozšířenou působností v roce 2003 (ve stejném kroku reformy veřejné státní správy tehdy zanikly okresní úřady) bylo Turnovu jako zadostiučinění dáno do vínku být velkou ORP s přesahem do tří okresů. Kde tehdy byli ministerští úředníci, kteří nyní chtějí stejnou situaci srovnávat? Logickým řešením se zdá být zarovnání stavu vrácením před rok 2003 a do ORP přiřadit jen přilehlé obce z okresu Semily. Pro obce ze samého jihu okresu Liberec tehdy došlo k vylepšení služeb z hlediska občanů, ale přiřazení k Liberci by došlo ke zhoršení pro mnohem více občanů. 

Turnov byl dlouho anomálií v rámci celé republiky nejen tím, že pod něj spadly obce ze tří okresů, ael i tím, že zde dlouho zůstávala detašovaná pracoviště různých úřadů. To platilo pro úřad práce nebo důchodové oddělení OSSZ Semily. Konec tohoto detašovaného pracoviště ale nemá nic společného se záští Semil proti Turnovu, naopak sama vedoucí tohoto oddělení dobrovolně ze své vůle jezdila 30 let jednou za 14 dnů do Turnova, a to až do roku 2013, naprostá většina těchto detašovaných pracovišť v jiných městech republiky ale skončila už na začátku devadesátých let minulého století, což například platilo i pro Frýdlant velmi vzdálený od Liberce...

Tím je řečeno, že naopak úřady a lidé z okresu Semily se snažily vždy městu Turnov všemožnými silami vyhovět a přinést nadstandardní servis neobvyklý v rámci celé republiky. Výhody pro Turnov mu přinášely v podstatě status okresního města, ale Turnováci si toho všimli až v roce 2013 po tvrdém nástupu elektronizace státní správy, která v podstatě zakázala svým pracovníkům taková pracoviště udržovat.

Z lídra okresu by byl jen přílepek

Občané Semil, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice i dalších obcí uznávali vždy Turnov jako lídra okresu, i přesto, že nebyl v centru jejich společného okresu a nebyl jeho „statutárním" okresním městem. Naproti tomu Liberec je Liberec a osud Turnova mu bude naprosto lhostejný...

Při variantě vzniku okresu Turnov by došlo v Turnově ke zřízení některých úřadů, což by státní správu přišlo na miliardy, ale zároveň by to strategicky poškodilo celý okres Semily. Přiřazením k okresu Liberec by Turnov nic nezískal a ještě navíc poškodil okresy Semily i Jablonec. Mimochodem i při této variantě by si všichni obyvatelé Turnova museli vyměnit občanský průkaz, kde se paradoxně uvádí okres, a ten by byl jiný i po přesunu k samostatnému okresu i pod Liberec! Turnov a okolí je aglomerace o zhruba 20 tisících občanů, ale část je dnes v okresu Liberec a část tvoří děti, proto mluvíme odhadem o 10 tisících lidech. Takže i to by přineslo státní správě a občanům finanční náklady.

Menší obce o záměru ministerstva nic neví

Obce Turnovska vyfocené z Kozákova<br />Autor: Petr Ježek „Podporujeme vznik okresu Turnov, ale nikoli spadnutí do okresu Liberec. V případě nemožnosti a zásadní neprůchodnosti varianty zřízení okresu Turnov je pro město Rovensko jediná varianta zachování stávající okresní příslušnosti," řekla pro Naše Pojizeří starostka Rovenska pod Troskami Jiřina Bláhová.

V odůvodnění záměru ministerstva vnitra se uvádí mimo jiné, že okresy už nemají faktický význam. Proč to tedy chtějí mermomoci měnit? Nikdo nic neurčuje obcím a městům z bývalého okresního úřadu, ale přesto je okresních mnoho institucí - Okresní správa sociálního zabezpečení, Okresní soud, Okresní ředitelství policie, Okresní fotbalový svaz, Okresní česká unie sportu, Okresní hygiena. Vznik těchto instituci v okresu Turnov by trval mnoho let, ale ke změnám by muselo dojít i po přesunu ORP Turnov k Liberci.

Změnilo by to i celou strukturu členění spolků, sportů a sportovních oddílů. Ty by musely přeregistrovávat své členy (měnily by se kódy okresů) a znovu se registrovat na Ministerstvu vnitra. Týkalo by se to několik stovek oddílů a spolků. Podle okresů soutěží nejen sportovci, ale třeba i školní družstva v různých olympiádách, knihovny nebo muzea. Jejich finále by nyní nebylo v Semilech či velmi často v Turnově, ale nejčastěji v Liberci a občas ve Frýdlantu.

Dokončení sportovně-spolkové předělání by patrně trvalo roky, a nebylo by tak důležité z hlediska občanů a státní správy, ale bylo by za to zhola zbytečné kvůli ministerským výmyslům. Navíc je pravděpodobné, že přechod aktivních oddílů a spolků do "správného okresu" by ministerstvo vyžadovalo okamžitě od následující sezony, zatímco přechod úřadů by trval "v poklidu" mnohem déle.

Přesun Turnova by poškodil Semilsko 

Semily<br />Autor: Petr Ježek „S tímto krokem nesouhlasíme, procesně nebylo obcím, kterých se tato zásadní změna týká jasně vysvětleno, co by to znamenalo. Většina obcí přijala usnesení, že by chtěli variantu zřízení Okresu Turnov a nikoli odtržení od Okresu Semily k Liberci. Toto odtržení by mělo obrovsky negativní dopad pro nás jako hospodářsky slabou oblast a poškodilo by obyvatele obcí za Kozákovem. Náš návrh na připojení celého ORP Turnov do okresu Semily by byl mnohem výhodnější a dává smysl v rozvoji slabého území a hlavně služeb veřejné správy obyvatelům. V Okrese Semily je veřejná správa největším zaměstnavatelem a Liberec na rozdíl od nás nedisponuje budovami, zaměstnanci atd. Řešením je projednat s obcemi návrh na to zda by chtěli se přičlenit k Liberci, či k Semilům a jaké to nese následky. Rozhodnutí Vlády ČR je pro nás ohrožující a nesmyslné," uvedla starostka města Semily Lena Mlejnková.

Místo těchto změn by se stát měl starat o to, aby konečně po 18 letech od vzniku krajů (vznikly 1. ledna 2000) byl zřízen krajský soud, aby fungovala alespoň krajská lékařská pohotovost a zubní pohotovost, teprve nedávno byl zřízen institut koronera pro Liberecký kraj a díky přímluvě prezidenta vznikl krajský hospic. Na krajské členění po 18 letech ještě nepřešly zcela ani soudy, policie nebo některé větší státní a polostátní instituce, jako například ČEZ.

Původní alternativy řešení:

1. varianta - vznik samostatného okresu Turnov

2. varianta - ORP Turnov přičlenit k okresu Liberec

3.A varianta - ORP Turnov zmenšit o okrajové obce a přičlenit je k okresu Semily

3.B varianta - ORP Turnov zmenšit o okrajové obce a přičlenit je k okresu Liberec

4. varianta - ORP Turnov nechat v okrese Semily a přičlenit i obce z ORP Turnov z jiných okresů

Možné výsledky změn:

1.varianta - je to jasně nejdražší varianta spojená se vznikem nových úřadů - jasně preferuje město Turnov, ale nelíbí se ministerstvu kvůli vysokým nákladům

2. varianta - okres Liberec se zvětší a vytvoří „dlouhou nudli" mající na délku přes 80 kilometrů, zhorší to pozici zbylého okresu Semily, který se mezi nejmenšími okresy stane nejmenším. Turnov zůstane silným městem jako teď (i když obyvatelům Liberce bude zcela lhostejný a jako lídra okresu ho rozhodně uznávat nebudou) - tuto variantu navrhuje jako nejlepší ministerstvo, ale zbytku měst a obcí mimo Turnov se nelíbí

3.A - částečně poškodí ORP Turnov (respektive poškodí obyvatele ze západní části ORP Turnov), ale ponechá okres Semily ve stávající podobě

3.B - částečně poškodí ORP Turnov (respektive poškodí obyvatele z východní a severní části ORP Turnov), hodně poškodí okres Semily a posílí na jeho úkor okres Liberec

4.varianta -Turnov zůstane silným městem jako teď, navíc to posílí okres Semily na úkor už tak silného okresu Liberec, varianta by vyžadovala vznik detašovaných pracovišť některých úřadů v Turnově, stále by šlo ale přitom o mnohem levnější variantu než nový samostatný okres

Jak je to teď:

 • Lidé z obcí Frýdštejn, Jenišovice a Malá Skála nemusí za všemi záležitostmi do Jablonce, ale za záležitostmi týkající se ORP jezdí do bližšího Turnova
 • Lidé z obcí Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, Ždárek leží sice v okresu Liberec, ale za záležitostmi týkající se ORP jezdí do bližšího Turnova
 • Lidé z obcí Přepeře, Radvánovice, Karlovice- Sedmihorky, Dolánky, Hrubá Skála, Kacanovy, Mírová pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Všeň a Vyskeř leží v okresu Semily, ale za záležitostmi týkající se ORP jezdí do bližšího Turnova
 • Turnov je přirozeným lídrem okresu Semily
 • Do Turnova jezdí lidé z velké části okresu za nákupy i za kulturou
 • Nadějní sportovci - atleti, volejbalisté, fotbalisté, florbalisté pravidelně přestupují do Turnova
 • Fungující okresní fotbalová soutěž
 • Ve fotbale, florbale i volejbale jsou vždy nejnabitější derby Turnov - Semily, v hokeji Turnov - Lomnice
 • Okresní finále sportovních i školních soutěží se velmi často konají v Turnově
 • Turnováci snadno všechno svedou na „ty Semily"
 • Okres Semily je malý, ale jakžtakž soběstačný

Jak to možná bude po připojení ORP Turnov do okresu Liberec:

 • Lidé z obcí Jenišovice a Malá Skála jezdí za záležitostmi týkající se ORP do Turnova, ale za okresními záležitostmi až do Liberce
 • Lidé z obcí Čtveřín, Kobyly, Lažany, Paceřice, Pěnčín, Příšovice, Radimovice, Soběslavice, Svijanský Újezd, Svijany, Sychrov, Vlastibořice, Ždárek leží sice v okresu Liberec, ale za záležitostmi týkající se ORP jezdí do bližšího Turnova - pro ně se nic nemění!
 • Lidé z obcí Přepeře, Radvánovice, Karlovice- Sedmihorky, Dolánky, Hrubá Skála, Kacanovy, Mírová pod Kozákovem, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Všeň a Vyskeř jezdí za záležitostmi týkající se ORP do Turnova, ale leží už v okresu Liberec, proto za okresními záležitostmi musí do Liberce
 • Turnov je pouze přílepkem okresu Liberec
 • Do Turnova budou jezdit lidé z velké části bývalého okresu Semily za nákupy i za kulturou - to se pravděpodobně nezmění
 • Nadějní sportovci - atleti, volejbalisté, fotbalisté, florbalisté už budou přestupovat rovnou do Liberce
 • Okresní fotbalová soutěž se pravděpodobně bude muset spojit s jiným okresem.
 • Celky z ORP Turnov Rovensko či Mírová jsou nyní v okrese Liberec a musí jezdit k okresním zápasům až do 70 kilometrů vzdáleného Frýdlantu!
 • Ve fotbale a florbale se budou stále hrát derby v rámci krajských soutěží, ale už nebudou mít pravděpodobně takový náboj
 • Okresní finále sportovních i školních soutěží se nejčastěji konají v Liberci, občas budou muset Turnováci na finále až do Frýdlantu
 • Turnováci ztratí možnost cokoliv svádět na „ty Semily"...
 • Okres Semily se stane menším, až se stane nejmenším
 • + Všichni občané Turnova a připojených obcí z okresu Semily by si museli vyměnit občanský průkaz!

Další aktuální články o tématu:

Názory a komentáře osobností k možným změnám okresů

Glosa: Co také může způsobit spadlá bageta

Odkaz na kompletní Věcný záměr Ministerstva vnitra

Dřívější články  tématu:

V Turnově proběhla diskuze o vzniku samostatného okresu

Turnov chce bojovat za svůj okres

Sdílet s přáteli na facebooku

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 8 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Kulturní aktivity v regionu letos podpoří kraj více než 2,5 milionem korun

Rozdělení dotačního programu nazvaného 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji pro rok 2024 odsouhlasilo na svém zasedání krajské zastupitelstvo. Žadatelé obdrží celkem 2.615.379 korun.„V letošním roce jsme měli původně v tomto dotačním programu dva miliony korun. Žadatelé připravili projekty ve dvojnásobné výši, proto jsme využili zbylých prostředků z nevyčerpané alokace minulých období a přidali jsme přes šest set tisíc, abychom mohli uspokojit více žadatelů," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Kraj pokračuje ve výstavbě fotovoltaik na střechách budov

Výstavba fotovoltaických elektráren na střechách krajských budov pokračuje. Fotovoltaikou bude osazena střecha Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou a budovy D Krajského úřadu Libereckého kraje. Na tu bude kraj podávat žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027. Rozhodli o tom na svém jednání krajští radní. „Naším dlouhodobým záměrem je energetická soběstačnost kraje a jeho příspěvkových organizací. Fotovoltaiky jsou budoucností v energetice. Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu budovy D bude mít výkon 93,6 kWp, fotovoltaika na střeše budovy jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy pak 30,36 kWp. Oba projekty budou dokončeny v polovině května letošního roku," uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky. Více informací v předchozím článku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

VIDEO: Zbourali most u Čtveřína
V Libereckém kraji se loni vytřídilo 1581 tun elektrozařízení
Oficiál Tříška i loupežník Karaba. Za pohádkou do Lužických hor
Panovnici Marii Terezii připomene v lomnickém muzeu Zbyněk Sviták
Děti pečují o vzácné botanické lokality

Nejčtenější články

15.04.: Hasiči zasahují u požáru paneláku v Železném Brodě
14.04.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek čtvrtého jarního kola
14.04.: Ve 20. ročníku Krajský výrobek roku se ucházelo o titul 123 produktů

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT