Turnovská knihovna v červnu opět otevřela všechny své pobočky

04.06.2020 17:23:26 | Autor: Eva Kordová | Rubrika: KULTURA | Obce: Turnov

Turnovská knihovna v červnu opět otevřela všechny své pobočky

Červen roku 2020 je měsícem, kdy nastalo uvolnění po pandemii koronaviru, ale pro naše aktivity se školami, veřejností a seniory je situace stále velmi nepříznivá. Budeme organizovat koncert pro obyvatele Domova důchodců Pohoda ve venkovních prostorách. Dechovka Turnovanka pod vedením Jindry Bady určitě v odpoledních hodinách potěší tak dlouho izolované seniory.

Pro prvňáčky je připravena knížka, kterou měli dostat na závěr školního roku při Slavnosti abecedy a čtení. Bohužel, počká na své čtenáře až do září na zahájení školního roku. Mateřské a základní školy opět v omezeném provozu dokončí tento školní rok. Žádné vedlejší aktivity mimo budovu školy se ale konat nebudou. Proto všechny naše akce pro tuto cílovou skupinu se přesouvají na září do nového školního roku 2020/2021. Věříme, že druhá vlna pandemie nebude a okolnosti nám dovolí část plánovaných projektů a aktivit uskutečnit do konce roku 2020. Tento rok je rokem 200. výročí založení knihovny v Turnově a mnohé jsme museli bohužel zrušit. Budeme se snažit tento výpadek alespoň částečně vynahradit.

V červnu se vracíme k plné výpůjční době nejen na hlavní budově knihovny v Jeronýmově ulici, ale také na pobočce knihovny v Turnově II na vlakovém nádraží. Provozní doba v Informačním centru pro mládež je od pondělí do čtvrtka v čase 12:00-17:00 Pátek: zavřeno.

Od června se vracejí k plnému provozu také pobočky knihovny v Mašově, na Výšince a Malém Rohozci. Výpůjční doba je uvedena na webových stránkách knihovny.

Důležitá informace pro návštěvníky knihovny od 1. června 2020 se ruší povinná karanténa knižního fondu. Veřejný internet je opět v plném provozu!!!

Sledujte prosím všechny aktuální informace uvedené na našich internetových stránkách a facebooku.

Co probíhá v měsíci červnu pro děti a mládež

Upozorňujeme na vyhlášené soutěže k výročí knihovny, které pokračují dále. Možná někoho z řad malých i větších literárních tvůrců a výtvarníků osloví k vlastní tvorbě.

Naše knihovna očima dětí 

Výtvarná soutěž - obrázek jako dar knihovně k 200. výročí založení. Tato soutěž je součástí projektu Rok knihovny - rok 2020. Je určena mateřským školám, rodinám, základním školám, účastníkům ve věku od 3 do 15 let. Velikost ani technika výtvarné práce není určena. Uveďte prosím jméno a příjmení malíře, věk/, bydliště, název MŠ nebo ZŠ, popřípadě kontakt na rodiče. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2020.

Neváhej a piš

Literární soutěž vyhlášená v rámci projektu Rok knihovny - rok 2020. Tento projekt výchovy ke čtenářství, doplněný také literární, výtvarnou soutěží a přehlídkou vypravěčů se koná k 200. výročí založení turnovské knihovny. Literární soutěž byla vyhlášena pro všechny malé i větší literární autory, kteří mají chuť napsat jakýkoliv literární útvar. Soutěž je určena pro účastníky ve věku od 8 do 15 let. To znamená pro žáky základních škol i víceleté gymnasium. Zkuste napsat svou literární práci jako dárek naší knihovně u příležitosti 200. výročí založení. Odevzdejte nejpozději do 30. října roku 2020. Vyhodnocení literárních prací se ujmou spisovatelé, kteří přijali roli dobrých kmotrů naší knihovny. Slavnostní vyhodnocení soutěže bude součástí večera na počest tohoto významného výročí. Těšíme se na vaši účast a předem děkujeme za aktivní přístup. Propozice soutěže: Volný literární útvar, dále uveďte jméno a příjmení autora, věk, bydliště, kontakt

Pohádková babička do školky

Projekty na podporu čtenářské gramotnosti a Bookstart S knížkou do života v rámci Klubu Matýsek, který má svou činnost zaměřenou na nejmenší děti s rodinami se naplno rozjede opět od září 2020. V měsíci červnu má však zájem pokračovat v oblíbeném čtení s Pohádkovou babičkou MŠ 28. října 2020. Paní ředitelka Lenka Dekány vítá opět tuto aktivitu se čtoucí babičkou Marií Meixnerovou a děti se na „svou" babičku a pohádky opravdu těší. Pravidelné čtení bude opět probíhat každé pondělí a úterý před spaním přímo ve školce od 12:00 do 13:00 hodin. Začínáme v pondělí 1. června 2020. tento projekt finančně podporuje MAP Turnovsko II.

Výstavy:

Při návštěvě hlavní budovy knihovny v Jeronýmově ulici se můžete podívat na novou výstavu, která je uspořádána nejen k výročí knihovny, ale především v rámci oslav 150. výročí narození známého historika profesora Josefa Pekaře.

Snění o Kosti

Tematická výstava z literárních textů, dobových pohlednic, obrazů, fotografií a dalších sbírkových předmětů ze sbírek pana Pavla Pospíšila. Je věnována hradu Kost a zároveň je poctou profesoru Josefu Pekařovi a jeho dílu Kniha o Kosti. Výstava bude zahájena v pondělí 8. června a potrvá do 15. října 2020, Galerie Na Schodech knihovny

Valdštejnské téma

Výstava digitálních fotokoláží Jitky Pírkové na téma Valdštejnové, lvi ve službách císařů. Pořádá Město Turnov ve spolupráci s knihovnou na počest 200. výročí založení knihovny a v rámci 10. ročníku cyklu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů.

Výstava se zahajuje ve středu 3. června 2020 a potrvá do 30. září 2020 na radnici městského úřadu v ulici Antonína Dvořáka

Čertice Dorka - Nechytej mne za slovo

Komorní výstava ke knize Kláry Smolíkové, která obohatí jako doprovodný materiál autorskou besedu se spisovatelkou. Výstava se pořádá v rámci 200. výročí založení knihovny v Turnově.

Na hradě Bradě a Bublifuk

Výstava s ukázkami komiksů od autorů, kteří přispívají do komiksové revue a z knihy spisovatelky Kláry Smolíkové Na hradě Bradě. Výstava se koná do 8. června 2020, Galerie Na schodech knihovny

Knihy vydané k 200. výročí založení knihovny v Turnově

Kniha Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje

V dětském oddělení knihovny si můžete vedle řady novinek vypůjčit také knihu pohádek a pověstí, která byla vydána v březnu 2020 v rámci projektu MAP Turnovsko II na podporu dětského čtenářství a propojení formálního a neformálního vzdělávání. Titul knihy "Naslouchej a vyprávěj aneb pohádky a pověsti Českého ráje" je dílem žáků Základní školy Žižkova Turnov, Autoři dokázali nejen texty, ale i ilustracemi vytvořit unikátní literární dílo.

Výjimečné literární dílo mělo být slavnostně uvedeno koncem března 2020 za účasti významných hostů a kmotrů. Bohužel, všechny akce byly zastaveny v důsledku koronavirové pandemie a vyhlášení nouzového stavu. Vracíme se k této události právě v měsíci červnu, abychom knihu nejen uvedli mezi čtenáře v dětském oddělení knihovny, ale také dali autorské výtisky žákům devátých tříd, kteří opouštějí základní školu. Věříme, že budeme moci tuto knihu uvést mezi další žáky a zájemce v září nového školního roku.

Kniha literárních prací a ilustrací žáků Základní školy v Žižkově ulici v Turnově byla vytvořena v rámci projektu MAP Turnovsko II a v plné výši finančně podpořena s cílem rozvoje a podpory dětského čtenářství a propojení formálního a neformálního vzdělávání. Spolupráce základní školy a knihovny byla opět velmi přínosná a napomohla aktivnímu tvoření mladých literátů a výtvarníků. Tvorba dětí směřovala k několika významným výročím obou institucí. Městská knihovna Antonína Marka v Turnově byla založena jako druhá nejstarší na území Čech již v roce 1820, a slaví tedy 200 let od svého založení. Základní škola slaví 60. výročí založení a uplynulo 25 let od jejího přestěhování do nově zrekonstruovaných prostor bývalých kasáren.

Další významnou motivací byl dvanáctý ročník projektu Klubu dětských knihoven SKIP České republiky „Kde končí svět". I tato aktivita je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Navíc v roce 2020 se naplňuje motto osobnosti Učitele národů Jana Ámose Komenského „Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih". Proto také nese podtitul „Labyrint světa, Komenský a ráj knížek". V kategorii literárního tvoření a ilustrace se naplňuje myšlenka aktivního zapojení žáků všech věkových kategorií.

Děkujeme za finanční podporu MAP Turnovsko II, bez které by tato kniha nemohla být vydána. Určitě bude přijata čtenáři z řad dětí kladně a bude inspirací dalším mladým tvůrcům.

Škola je samá legrace - Knížka pro prvňáčky města Turnova a okolí

Pandemie koronaviru a vyhlášení nouzového stavu uzavřelo nejen všechny stupně škol a zastavilo kulturní aktivity, ale také všechny akce a projekty Městské knihovny Antonína Marka v Turnově. Připravený projekt výchovy ke čtenářství nazvaný Rok knihovny - Rok 2020, který zahrnoval řadu zajímavých aktivit je bohužel v časovém omezení. Velkou radostí, ale je záměr vydání dvou publikací v rámci výročí knihovny a na podporu čtenářské gramotnosti. Ani nouzový stav nezastavil tento počin a světlo světa spatřila vedle publikace Naslouchej a vyprávěj, také knížka pro mladé začínající čtenáře Škola je samá legrace. V roce 2011 oba tvůrci Jirkové, kdy jeden vesele psal a druhý vesele ilustroval, vznikla ve studiu efef Jiřího Fixla útlá kniha volně navazující na knížku pro prvňáčky Legrační dům. Veselé příběhy a pohádky o dětech, zvířátkách, pohádkových bytostech a vůbec světě kolem nás byly opět určeny začínajícím školákům.

Titul Škola je samá legrace se dětem velmi líbil. A je oblíben začínajícími čtenáři dosud. Proto se zrodil společný nápad s Jiřím Fixlem, aby v rámci 200. výročí knihovny byl tento titul znovu vydán v upravené podobě pro turnovské prvňáčky. Knížka je poctou spisovateli Jiřímu Kahounovi, který byl dobrým kmotrem knihovny od roku 2005. Jiří Fixl je kmotrem knihovny od března roku 2020. Tak se opět sešla tato autorská dvojice pro radostné čtení začínajících čtenářů a určitě zaujme úsměvný a laskavý humor v textu a ilustraci.

Díky plné finanční podpoře MAP Turnovsko II vydala knížečku Obecně prospěšná společnost pro Český ráj ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově. Stalo se tak v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti. Děkujeme za tuto významnou podporu. Děkujeme akademickému malíři Jiřímu Fixlovi za grafickou úpravu přímo pro naše město Turnova a na počest 200. výročí založení knihovny. Děkujeme také rodině pana spisovatele Jiřího Kahouna za poskytnutá autorská práva. Knížku pěkně vytiskla tiskárna Calamarus Praha.

Jiří Kahoun by měl určitě radost z nově upravené knížky s turnovskými motivy, protože měl Turnov a turnovské děti rád.

Eva Kordová, Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Semilská knihovna dětem: novinky, soutěže a čtení na Ostrově!
Krajská knihovna dále rozšiřuje služby i obnovuje kulturní akce
V pondělí 27. dubna otevírá i hlavní budova turnovské knihovny
Městská knihovna Antonína Marka Turnov oslaví 200. výročí založení
Turnov je opět o krok blíže nové budově knihovny
Představili tři studie na novou budovu turnovské knihovny
Turnovská knihovna nominována za otevření pobočky na nádraží
Turnovskou knihovnu navštěvuje v současnosti 2210 čtenářů
FOTO: V Turnově otevřeli knihovnu na nádraží. Jde o republikovou raritu

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Omezená provozní doba sběrného dvora na Vesecku

Pozor na omezenou páteční provozní dobu sběrného dvora, 9. června se uzavře už v 15 hodin. „Informujeme občany, že z technických důvodů bude provoz sběrného dvora na Vesecku omezen, a to v pátek 9. června 2023, otevřeno bude pouze do 15:00. Děkujeme za pochopení," sdělily Turnovské odpadové služby, s. r. o.

Červnové uzavírky v Jablonci nad Nisou

Rekonstrukce tramvajové trati s sebou nesou uzavírky jabloneckých ulic. S postupem stavby se uzavírky mění. Aktuální změny od 7. června se dotknou jabloneckých ulic Tovární, Rýnovická, Liberecká, Poštovní, U Nisy, Vodní a Na Vršku. Více podrobností


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Vyhlídka v 17. patře krajského úřadu je opět otevřená pro veřejnost
Den dětí s Ponorkou opět v turnovském parku
Krkonoše jsou opět čistější
Víkend otevřených zahrad zve na statek, bylinky i do arboreta
Kino Jitřenka uvede dokument o režisérce Věře Plívové - Šimkové

Nejčtenější články

06.06.: Kino Jitřenka uvede dokument o režisérce Věře Plívové - Šimkové
05.06.: Nekrmte krkavce!
05.06.: V soutěži Kniha roku bodovali sudetští Němci i fotograf z místních novin

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT