V Turnově se rozběhlo plánované měření kvality ovzduší

23.10.2023 23:08:22 | Autor: Zuzana Balašová, KHS LK | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Turnov

V Turnově se rozběhlo plánované měření kvality ovzduší

Od pondělí 16. října do čtvrtka 19. října se v Turnově odehrálo dlouhodobě plánované 24hodinové měření kvality ovzduší, a to na šesti místech ve městě.

V Turnově ve dnech 16. až 19. října 2023 po dvou letech proběhlo další, v pořadí již páté, měření znečištění venkovního ovzduší v rámci měst Libereckého kraje. Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší.

Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. „Jako obyvatel kraje i jako radní s gescí životního prostředí jsem rád za každé takové měření, neboť tím nezískáváme pouze další data o kvalitě ovzduší ve městě, popisující konkrétní stav znečištění ovzduší v určité době, ale ověřujeme tím i situaci ohledně stavu lokálních zdrojů znečištění a indikujeme případné nové oblasti k řešení. Informování v otázkách kvality ovzduší a aplikace případných opatření považujeme za důležité, neboť každý má nárok dýchat vzduch, který nebude zdrojem vzniku dlouhodobých zdravotních komplikací," uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Základem prováděné studie je 24hodinové měření kvality ovzduší na šesti místech ve městě, která byla zvolena tak, že výsledky bude možné použít i pro ostatní podobná místa v Turnově. Bude tedy možno zpracovat odhad stavu znečištění ovzduší v širší části města.

„Turnov je srdcem Českého ráje a my neustále usilujeme o to, aby to srdce bylo svěží a zdravé. Již v minulosti jsme opakovaně prováděli lokální měření kvality ovzduší v některých více zatížených lokalitách. Proto jsme rádi využili nabídky na společné 24hodinové měření na území celého Turnova, abychom si ověřili, jaká je aktuální situace a případně odhalili problematická místa, která si v budoucnu zaslouží intenzivnější péči," řekl Jan Lochman, místostarosta města Turnov.

Měření bude probíhat na následujících místech:

24hodinové měření kvality ovzduší v Turnově<br />Autor: Archiv města Turnov MŠ Waldorfská, Hruborohozecká 405 - ovzduší je zde ovlivněno dopravou a lokálními topeništi,
nám. Českého ráje - dopravou významně zatížená lokalita ve středu města,
MŠ Zborovská (Károvsko) - městská obytná oblast s nízkou dopravní zátěží, kde hlavním zdrojem znečištění jsou malé domácí zdroje - lokální topeniště,
Malý Rohozec - vesnická zástavba rodinných domů s nízkou dopravní zátěží, s lokálními topeništi, kde hlavním zdrojem znečištění je průmyslová zóna Turnov (Vesecko),
Sportovně rekreační areál Maškova zahrada - zdroje znečištění představuje doprava, jedná se o pozaďovou lokalitu a návětrnou stranu města,
MŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641 - pozaďová městská lokalita s bytovými domy, kde je ovzduší ovlivněno centrálními zdroji tepla.

Zpracováním získaných údajů vznikne prezentace o kvalitě venkovního ovzduší, kterou bude možné využít například jako podklad pro územní plánování a další strategické dokumenty zaměřené na snížení znečištění ovzduší.

„Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku v ulici 5. května. Kromě zjištění aktuální akustické situace v území budou výstupy z měření sloužit jako podklad k vyhodnocení imisní zátěže spojené s dopravou," vysvětlila Jana Loosová,  ředitelka KHS LK. „V rámci měření ovzduší nelze vyloučit, že zachytíme nějaké stopy po požáru ve společnosti JUTA, a.s. Turnov, ke kterému došlo v minulém týdnu. Ale i za předpokladu, že by se je podařilo kvantifikovat, nebudou vyhodnocovány. Důvodem je skutečnost, že předmětem měření ovzduší je zjištění plošné zátěže města za standardní situace, a nikoliv mimořádné události. To je také důvod, proč nebyl změněn harmonogram nebo postup měření a ani rozsah měřených znečišťujících látek."

Zpracované a vyhodnocené výsledky očekáváme v prvním čtvrtletí 2024. Informace také na www.khslc.cz.

Sdílet s přáteli na facebooku

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 5 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Rok české hudby podpoří kraj téměř osmi sty tisíci korun

Téměř osm set tisíc korun věnuje Liberecký kraj na podporu české hudby: Děje se tak prostřednictvím speciálně zaměřeného dotačního programu 7.11 Rok české hudby. Celkem si pořadatelé kulturních akcí z oblasti klasické hudby rozdělí 769 015 korun. „Liberecký kraj se připojil tímto dotačním programem k oslavám české hudby, které Rok české hudby přináší. Jsem ráda, že v kraji vznikají kvalitní hudební projekty, které si podporu zaslouží a přinesou posluchačům a divákům radost a krásný kulturní zážitek," uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Výkonná rada ODS v Liberci zrušila členství dvěma členům

Výkonná rada ODS v pátek 12. dubna 2024 v návaznosti na závažné pochybnosti a podezření z korupčního jednání v Liberci rozhodla přijatým usnesením o ukončení členství Petru Židkovi a Petru Syrovátkovi. „Petr Židek byl vyzván, aby z věci vyvodil patřičné důsledky, a rezignoval na své funkce, nicméně výzvu odmítl. Ve stejné věci byl Petr Syrovátko vyzván k pozastavení členství. Oba pánové výzev neakceptovali, proto Výkonná rada ODS využila těchto mimořádných nástrojů. Výkonná rada zároveň rozhodla o zrušení Místního sdružení Liberec, čímž došlo k jeho zániku," uvedl tiskový mluvčí ODS Jakub Skyva.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Slavíme Den Země
Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého jarního kola
Při akci Ukliďme Turnov sesbírali 330 kilo odpadu
Krkonošské Louky získaly Magnesii literu
Kraj vybral firmu, která provede rekonstrukci Lidových sadů

Nejčtenější články

21.04.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek pátého jarního kola
19.04.: V Semilech se běhalo pro Honzíka
21.04.: Při akci Ukliďme Turnov sesbírali 330 kilo odpadu

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT