V Turnově se rozběhlo plánované měření kvality ovzduší

23.10.2023 23:08:22 | Autor: Zuzana Balašová, KHS LK | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Turnov

V Turnově se rozběhlo plánované měření kvality ovzduší

Od pondělí 16. října do čtvrtka 19. října se v Turnově odehrálo dlouhodobě plánované 24hodinové měření kvality ovzduší, a to na šesti místech ve městě.

V Turnově ve dnech 16. až 19. října 2023 po dvou letech proběhlo další, v pořadí již páté, měření znečištění venkovního ovzduší v rámci měst Libereckého kraje. Jeho cílem je zpřesnit existující odhady úrovně zátěže obyvatelstva a aktualizovat znalosti o vlivu existujících zdrojů znečištění ovzduší.

Akci organizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, Městským úřadem Turnov a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. „Jako obyvatel kraje i jako radní s gescí životního prostředí jsem rád za každé takové měření, neboť tím nezískáváme pouze další data o kvalitě ovzduší ve městě, popisující konkrétní stav znečištění ovzduší v určité době, ale ověřujeme tím i situaci ohledně stavu lokálních zdrojů znečištění a indikujeme případné nové oblasti k řešení. Informování v otázkách kvality ovzduší a aplikace případných opatření považujeme za důležité, neboť každý má nárok dýchat vzduch, který nebude zdrojem vzniku dlouhodobých zdravotních komplikací," uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Základem prováděné studie je 24hodinové měření kvality ovzduší na šesti místech ve městě, která byla zvolena tak, že výsledky bude možné použít i pro ostatní podobná místa v Turnově. Bude tedy možno zpracovat odhad stavu znečištění ovzduší v širší části města.

„Turnov je srdcem Českého ráje a my neustále usilujeme o to, aby to srdce bylo svěží a zdravé. Již v minulosti jsme opakovaně prováděli lokální měření kvality ovzduší v některých více zatížených lokalitách. Proto jsme rádi využili nabídky na společné 24hodinové měření na území celého Turnova, abychom si ověřili, jaká je aktuální situace a případně odhalili problematická místa, která si v budoucnu zaslouží intenzivnější péči," řekl Jan Lochman, místostarosta města Turnov.

Měření bude probíhat na následujících místech:

24hodinové měření kvality ovzduší v Turnově<br />Autor: Archiv města Turnov MŠ Waldorfská, Hruborohozecká 405 - ovzduší je zde ovlivněno dopravou a lokálními topeništi,
nám. Českého ráje - dopravou významně zatížená lokalita ve středu města,
MŠ Zborovská (Károvsko) - městská obytná oblast s nízkou dopravní zátěží, kde hlavním zdrojem znečištění jsou malé domácí zdroje - lokální topeniště,
Malý Rohozec - vesnická zástavba rodinných domů s nízkou dopravní zátěží, s lokálními topeništi, kde hlavním zdrojem znečištění je průmyslová zóna Turnov (Vesecko),
Sportovně rekreační areál Maškova zahrada - zdroje znečištění představuje doprava, jedná se o pozaďovou lokalitu a návětrnou stranu města,
MŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641 - pozaďová městská lokalita s bytovými domy, kde je ovzduší ovlivněno centrálními zdroji tepla.

Zpracováním získaných údajů vznikne prezentace o kvalitě venkovního ovzduší, kterou bude možné využít například jako podklad pro územní plánování a další strategické dokumenty zaměřené na snížení znečištění ovzduší.

„Zároveň s měřením ovzduší provedeme za účelem zjištění zátěže z dopravy měření hluku v ulici 5. května. Kromě zjištění aktuální akustické situace v území budou výstupy z měření sloužit jako podklad k vyhodnocení imisní zátěže spojené s dopravou," vysvětlila Jana Loosová,  ředitelka KHS LK. „V rámci měření ovzduší nelze vyloučit, že zachytíme nějaké stopy po požáru ve společnosti JUTA, a.s. Turnov, ke kterému došlo v minulém týdnu. Ale i za předpokladu, že by se je podařilo kvantifikovat, nebudou vyhodnocovány. Důvodem je skutečnost, že předmětem měření ovzduší je zjištění plošné zátěže města za standardní situace, a nikoliv mimořádné události. To je také důvod, proč nebyl změněn harmonogram nebo postup měření a ani rozsah měřených znečišťujících látek."

Zpracované a vyhodnocené výsledky očekáváme v prvním čtvrtletí 2024. Informace také na www.khslc.cz.

Sdílet s přáteli na facebooku

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 5 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Web kraje nabízí komunikaci pro klienty se sluchovým postižením

Klienti se sluchovým postižením, kteří navštíví webové stránky Libereckého kraje, mají možnost nově využít tlačítko Tiché linky. Díky němu se mohou snadno spojit s tlumočníkem českého znakového jazyka či přepisovatelem mluvené češtiny a domluvit si vše, co je potřeba. Nemusí se tedy fyzicky dostavit, což bývá komfortnější a méně stresující.

Liberecký kraj opět podpoří mateřská centra. Připravil pro ně dva miliony

Dva miliony korun. Přesně takovou částkou podpoří Liberecký kraj činnost mateřských center v regionu prostřednictvím dotačního programu. O příspěvek mohou žádat zástupci mateřských center od 15. do 30. ledna příštího roku. „Díky tomuto programu opět podpoříme základní činnost mateřských center, a to především komunitní setkávání s různými programy, vzdělávání pracovníků center i jejich návštěvníků, přípravu a pořádání mezigeneračních programů či poradenství a konzultace. Chceme tyto organizace, kterých je v našem kraji celá řada, podpořit v jejich práci a v tom, co nabízí rodinám. Jejich práce si já osobně velice vážím," uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Kino Varšava bude hostit přednášku k tématu rodin v digitálním světě
Podzim v Krkonoších láká na Zapadlé vlastence i Pojizerský Pacifik
Žoky se štěpkou hořely v průmyslovém objektu ve Zlaté Olešnici
Turnov bronzový v soutěži Přívětivý úřad 2023
Stovky návštěvníků přišly na den otevřených dveří turnovské Špéry

Nejčtenější články

25.11.: Kraj rozšíří nabídku na železnici o nové noční vlaky
26.11.: Stovky návštěvníků přišly na den otevřených dveří turnovské Špéry
25.11.: Kolem Dubé: mokřady, staré chalupy a svatý Jan z kamene vytesán

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT