Městský stadion v Semilech čekají velké změny

20.10.2012 20:51:26 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Semily

Městský stadion v Semilech čekají velké změny

Budoucí rekonstrukce velké části města Semily se týká i rekonstrukce městského sportovního areálu v Podmoklicích. Město Semily v souvislosti s tím předložilo návrh řešení stadionu a zároveň podpory fotbalového klubu SK Semily.

V květnu se přitom zdálo, že město Semily se s fotbalisty po zdlouhavém jednání dohodlo na tom, že budou moci využívat areál i nadále za symbolickou jednu korunu. Hrozilo totiž, že se klub ani v červnu nepřihlásí do mistrovských soutěží. Kompletní rozbor tehdejších úvah a argumentů najdete v článku zde. Nyní se však zdá, že vše začíná znovu.

Rozkrýt co už padlo v této kauze a jaký je její možný další vývoj je pro laika (i novináře) velmi složité. Pokusil jsem se proto v tomto článku nastolit hlavní otázky, které jsou jádrem sporu obou stran a také více naznačit o otázkách, které dosud nezazněly, ale vyplývají právě z návrhu města. Ten, kdo se o problém zajímá více, tak si může pod článkem stáhnout znění návrhu města Semily, tak jak je předložen zastupitelům města před Veřejným zasedáním zastupitelstva v pondělí 22. října.

Majetek města a klubu

Nepopiratelné je, že fotbal má v Semilech z grantového programu největší příspěvek na člena. Má ale také jasně největší náklady a spravuje - udržuje pro občany a tím i pro město největší majetek. „Jde o sčítání jablek s hruškami. Každý sport, každý spolek má na svoji činnost odlišné náklady. V případě působnosti hokejového klubu v Semilech by byly jeho náklady až třikrát vyšší než fotbalové," uvedl například tiskový mluvčí SK Semily Ladislav Pražák.

Sportovní areál a pozemky sice patří městu Semily, ale spodní stadion vybudovali občané a fotbalisté ještě „za dob totality" v akci Z a nikoli za velkých investic města. Proto je nehorázné chtít zde od občanů, kteří se na výstavbě podíleli, respektive jejich potomcích vyšší nájem, než je nutné.

Podobně se má věc s původní kabinou rozhodčích, která slouží zároveň jako hlasatelna, místnost pro zavlažování stadionu a až v pozdějších letech jako občerstvovací kiosek. Výdělek z pronájmu kiosku dnes slouží na plat kustoda SK Semily, který má na starost především družstva mládeže, takže je zvláštní jej převádět na městskou organizaci Sportovní centrum Semily.

Stejně tak na vybudování horního stadionu sehnal jasně největší díl peněz samotný klub SK Semily. To uznává i město a právě proto fotbalistům na tomto stadionu v prvním návrhu stále zůstává symbolický nájem.

Za spodní hřiště chce město komerční nájem

Městský sportovní areál v Semilech<br />Autor: Petr Ježek Klíčovou částí návrhu pro obě strany se zdá být nová povinnost pro klub platit městu na spodním hřišti komerční nájem. „Mládežnický fotbal zůstane podporován minimálně jako doposud a pokud fungoval bez vážnějšího problému do této doby, nemůže být tímto návrhem ohrožen na své existenci do budoucna," uvedl starosta Semil Jan Farský při jednání s SK Semily.

Grantový program města má být navýšen o 200 tisíc, o které si klub má město požádat - ucházet se v žádosti o grant. Nikdo by ale v budoucnu nezaručil, že při změně vedení města nebudou změněny podmínky grantového programu, který je beztak každý rok napjatý a suma 200 tisíc je celou jednou pětinou aktuální výše grantového programu na městské spolky a mládež.

Sportovní komise města navíc při svém jednání jasně doporučila městu bezplatné využívání spodního hřiště pro mládež. „Souhlasíme, aby byl na spodním hřišti režim navrhovaný sportovní komisí," řekl sportovní jednatel SK Semily Jan Brett. Jedná se tady o nemalou částku 230 - 300 tisíc, kterou město sice může zdánlivě získat, ale při konci klubu nebude mít nic. „Tato částka by pro náš klub byla takřka likvidační, ohrozila nebo spíš ukončila po téměř 110 letech činnost SK Semily," dodal Brett.

Pro úplnost dodejme, že podobná praxe, tedy platit městu nájem na stadionu a ucházet se pak o peníze zpátky v grantech, panuje i v jiných městech (Turnov, Jilemnice, Jičín, Nový Bydžov). Všude se ale jedná o částku mnohem nižší - do 70 tisíc korun a kluby proto nejsou v takové finanční nejistotě. V mnoha městech pak mají kluby na tréninky, mládeže a někde i dospělých, na městské stadiony zcela bezplatné (Trutnov, Dvůr Králové, Košťálov, Nové Město nad Metují).

Bezpečnost hráčů a diváků

Od začátku architekti v koncepci Zelené srdce Semil - Doteky vody chtějí zbourat všechny ploty a zpřístupnit městský sportovní areál všem lidem kdykoliv přes celý den. Ovšem nejsme v Číně, kde každý den ráno téměř každý v parku cvičí, Češi se spíše bojí jít zaběhat po parku, protože se před jinými lidmi stydí. Na druhou stranu, co nebude hlídané, to bude všech a druhý den už nemusí na místě být...

Umístění stadionu navíc bude vybízet k tomu, že to bude bez plotů průchozí prostor - zkratka do města. Pokud nebude hřiště chráněné alespoň ze dvou stran, tak jde těžko zaručit bezpečnost hráčů i diváků při mistrovských utkáních, ale norma na to žádná není, což potvrdil i bezpečnostní manažer Fotbalové asociace ČR: „Neexistuje žádná právní norma, která by (mimo I. a II. ligy FAČR) nařizovala klubům mít oplocený areál. Oplocení areálu je prováděno spíše z důvodu ochrany soukromého, nebo obecního majetku. Pořadatel sportovní akce (nejen fotbalu) má ale za povinnost zajistit řádný průběh akce (zák. o podpoře sportu 115/2001 Sb. + novely  - §7)," upřesnil Michael Synecký.

Městský sportovní areál v Semilech<br />Autor: Petr Ježek Celý areál je pod katastrálním číslem 860/1 v majetku Města Semily. Město má tak výhradní právo k dispozici s tímto majetkem a dále má povinnost tento pozemek využívat dle katastru jako sportoviště a rekreační plochu.

„Na nižších úrovních fotbalu je mnoho hřišť, která nejsou z části, nebo vůbec oplocená. Málokdy se však nachází ve středu města, kde hrozí možné poškození od obyvatel zkracujících si přes hřiště cestu," dodal bezpečnostní expert svazu Synecký po seznámení s podmínkami v Semilech a ještě dále dodal: „Oznámení, že je v blízkosti hřiště frekventovaná silnice, beru velice vážně, protože projíždějící vozidla by neměla být ohrožována hrou (létající míče) a hráči, zejména malé děti, by neměli mít možnost nekontrolovaně vbíhat do silnice ze hřiště. Oplocení hřiště ze strany do silnice bych z bezpečnostních důvodů doporučoval. Celou záležitost bych doporučoval konzultovat se stavebním odborem, který musí celou věc schválit."

Další otázkou je, jak by reagoval delegát mistrovského utkání, když by se mu zdála bezpečnost bez plotu nedostatečná. Delegáta  by to ale podle Michaela Syneckého mělo zajímat pouze v tom případě, že by mohlo dojít k opravdu bezprostřednímu ohrožení zdraví hráčů. Například manažer krajského fotbalového svazu Jan König by ale zbourání všech plotů kolem hřiště rozhodně nedoporučoval, stejného názoru byli i další oslovení fotbaloví experti.

Příkladem architektů by mohl být Městský stadion Ludvíka Daňka v Turnově. Ten je známý tím, že je lidem bezplatně přístupný pro sportování, ale ze dvou stran jej chrání budovy nebo vyšší mantinely a ze třetí (světe div se) plot! Navíc na oné čtvrté - zcela přístupné straně jsou další budovy a krytá tribuna. V Semilech se uvažuje, že by ani jeden ze stadionů nebyl chráněn buď vůbec nebo maximálně jednou tribunou.

Vznikne zázemí pro atletiku

Z městského návrhu řešení sportovního areálu vyplývá, že nechce dávat jenom přednostní právo fotbalu a chce v budoucnu při rekonstrukci spodního stadionu obnovit i jeho bývalou funkci. To znamená, aby byl vhodný i pro jiné sporty, zejména atletiku, za kterou sem docházely školy až do začátku 90. tých let minulého století.

„Chceme v Semilech obnovit atletiku a proto by měla být součástí přestavby i doskočiště nebo tartanová dráha," přiznal starosta města Jan Farský.

Pro laika se to zdá být drahé řešení, ale ceny podobných rekonstrukcí výrazně klesly, takže jdou pořídit za zlomek ceny než před 20 lety. Na cenu kolem 15 milionů může vyjít celá rekonstrukce spodního stadionu. Dnes už dokonce umí specializované stavební firmy pokládat tartan i na škváru, takže není nutný ani betonový podklad. Při získání vhodné dotace může zbýt městu ještě na úpravu škvárového hřiště v moderní víceúčelovou umělou trávu, kterou budou moci využívat mladí fotbalisté i další sportovci.

V Semilech chybí atletický oddíl

V Semilech v současnosti neexistuje atletický oddíl, takže se může zdát podobná rekonstrukce příliš velkolepá. Pokud by však stadion za rozumnou cenu mohly využívat semilské školy, které vlastní stadion nemají, tak by našel stadion okamžitě slušné využití.

„O záměru města rekonstruovat stadion se dozvídám až od Vás. Pokud bude mít stadion odpovídající parametry, to znamená bezprašnou dráhu, doskočiště, travnatý povrch, který budeme moci bez problémů se správcem, či jinými uživateli (fotbalisté) využívat, tak budeme. Dalším velmi podstatným kritériem pro rozhodnutí, zda stadion budeme využívat či ne, bude cena za pronájem. V době kdy máme velmi napjatý rozpočet to může být kriterium rozhodující," uvedl ředitel Integrované střední školy v Semilech.

Velmi podobný názor má i ředitelka Waldorfské školy Petra Musilová: „Využíváme jiná sportoviště a spolupracujeme se školou v Řekách. Do budoucna s vybudováním tělocvičny za naší školou v Podmoklicích nepočítá, takže bychom to uvítali. Záleželo by ale na nájemních podmínkách města."

Atletický stadion v Turnově rozhodně není ze všech stran volně přístupný<br />Autor: Petr Ježek

A v budoucnu může vzniknout v Semilech třeba i atletický oddíl, jak by si přál starosta města Jan Farský. V této otázce je jistotou, že současný stav „spodního stadionu" je pro atletické sportování nevyhovující a jeho rekonstrukce může sportujícím občanům jedině prospět.

„Podle mě by atletický stadion městu velikosti Semil slušel. Tam kde není pořádná atletická dráha, tak nemůžou vzniknout nové talenty, protože atletika je základ sportu," řekl například šéftrenér AC Syner Turnov Aleš Drahoňovský.

Trenéři se mohou v budoucnu najít

Jednoznačné už to ale ní s trenéry, kterých se všeobecně ve sportu nedostává. „Daří se nám pracovat s dětma, ale trenérů se nedostává. I my bychom jich potřebovali víc, takže nepředpokládáme, že bychom nějak budoucímu semilskému atletickému klubu trenérsky vypomáhali. Napadá mě ale třeba jméno Radima Berky, výborného běžce a učitele semilského gymnázia," dodal Drahoňovský.

Kromě Berky se nabízejí ještě další jména současných či bývalých semilských atletů. Například další vynikající běžec Jiří Čivrný, kladivář Lukáš Melich nebo bývalý vynikající koulař Petr Stehlík, který chodil na základní školu Ivana Olbrachta v Semilech a nyní trénuje mládež v Jilemnici.

Závěrečné shrnutí

Těžko může fotbalový klub přerušit činnost na několik měsíců či let, než bude provedena kompletní rekonstrukce. V nejistotě nemůže hrát mistrovské soutěže žádné z mnoha družstev oddílu a klub těžko může jednat s partnery či sponzory klubu. Jde o to, aby bohulibá snaha města o rekonstrukci areálu, a navázání na další nové architektonické prvky ve městě (lávku), zlepšila všeobecné podmínky pro sportování v Semilech a nevedla naopak ke zlikvidování největšího sportovního oddílu ve městě.

Související články k rekonstrukci "zeleného srdce" Semil:

FOTO: Lávka přes Jizeru je na svém místě, zatím se ale po ní neprojdete

Zelené srdce Semil se mění v Doteky vody

Semily získaly dotaci na cyklostezku a chtějí ji dokončit ještě letos

Posun v řešení semilského stadionu nepřineslo ani květnové jednání

Související články o SK Semily:

Novým předsedou SK Semily byl zvolen Bohumil Dohnal

Odešla semilská fotbalová legenda Tonda Filípek

Sdílet s přáteli na facebooku

Ke stažení

Návrh řešení stadionu a podpora SK Semily | Návrh řešení v pdf i se zápisem sportovní komise města a jednání SK Semily

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 24 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Kraj poskytne Severočeskému muzeu dotaci na restaurování sbírek

Dotaci na restaurování exponátů ze sbírek poskytne Severočeskému muzeu v Liberci Liberecký kraj. Schválili to na svém zasedání 12. ledna krajští radní. Kromě toho se muzeum dočká také lepšího zabezpečení sbírek v depozitářích, vybavení pro uložení sbírkových předmětů a zařízení a vybavení konzervátorské dílny a digitálního pracoviště. Výdaje na celý projekt přesahují 47 milionů, krajský příspěvek je deset procent. „Z Evropské unie a státního rozpočtu poputuje devadesát procent, což činí 42,4 miliony korun, podíl Libereckého kraje je deset procent - 4,7 milionu. Pro Severočeské muzeum je to třetí projekt, podpořený Integrovaným regionálním operačním programem," uvedl Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Dotace z městského rozpočtu zatím v Turnově na rok 2021 nevyhlašují

Žádný z odborů Městského úřadu Turnov proto nebude vypisovat prozatím žádnou dotační výzvu pro podávání žádostí, jak tomu vždy na přelomu roku bývalo. „Důvodem jsou restrikce Poslanecké sněmovny, změny v superhrubé mzdě i pokles rozpočtového určení daní kvůli Covid-19," řekl starosta Tomáš Hocke. Problematiku výše rozpočtu a možné vypsání dotací, případně ve sníženém rozsahu, budou řešit turnovští zastupitelé na lednovém zasedání zastupitelstva.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

VIDEO: Sestřih podzimních zápasů FK Přepeře
Nejhezčí kapesní kalendářík je znovu z Turnova!
Očkovací centra v pěti nemocnicích, hejtman upozornil na méně vakcín
Víkend v Bedřichově byl o poznání klidnější než před týdnem
Podzemní chodba i loupežníci. Skalní hrad v Oldřichově halí tajemno

Nejčtenější články

16.01.: Hasiči po novém sněhu řešili nehody, ve Vítkovicích sjelo auto do řeky
17.01.: Policie žádá o pomoc při pátrání po patnáctileté Elišce z Liberce
17.01.: Obrazem: Zimní Semily v lednu 2021

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Vyrobíme pro Vás webové stránky nebo eshop.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT