Únorové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

03.02.2020 08:12:04 | Autor: Gymnázium Ivana Olbrachta | Rubrika: ŠKOLSTVÍ | Obce: Semily

Únorové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

Přinášíme vám únorový program Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Informace jsou určeny především studentům a rodičům, ale některé jsou určitě zajímavé i pro veřejnost.

Přijímací řízení

Uchazeče o vzdělávání na semilském gymnáziu od školního roku 2020-2021 průběžně informujeme o podmínkách přijímacího řízení a organizaci studia (systém volitelných předmětů, nadstandardní vybavení školy, moderní učebny, možnosti využití volného času, vlastní školní jídelna a bufet, rekonstruované školní hřiště s volejbalovými kurty, hřištěm s umělým povrchem, posilovna atd.). Pokud jste se nemohli dostavit na „Den otevřených dveří GIO", který proběhl v sobotu 11. ledna 2020, anebo jste nemohli být přítomni na prezentacích naší školy na burzách středních škol nebo na veletrhu Educa MyJob 2019 v Liberci, přijďte do školy jindy, nejlépe po předchozí domluvě. Konzultace k přijímacímu řízení poskytují ředitel a zástupce ředitele (oba se Vám rádi budou věnovat). Řadu informací najdete také na našich webových stránkách www.giosm.cz; v rubrice „Přijímací řízení" jsou již zveřejněna kompletní kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté gymnázium. Uchazeči vykonají jednotné přijímací zkoušky, započítávají se výsledky z posledních tří vysvědčení a také výsledky z olympiád a soutěží. Můžeme přijmout 30 uchazečů do 4-letého a 30 uchazečů do 8-letého gymnázia. Uchazečům doporučujeme, aby nenechávali podání přihlášky ke vzdělávání na poslední chvíli. Pokud budou v přihláškách chyby, můžeme vás vyzvat k jejich nápravě. Přihlášky musí být do školy dodány nejpozději do 1. března. Pokud uchazeči výrazně nepokazí přijímací zkoušky, mají velkou naději na přijetí ke vzdělávání.

Zhodnocení předchozích akcí:

Olympiáda v češtině

Dne 29. listopadu 2019 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. V první kategorii se umístila na 1. místě Zuzana Buriánková (4.O), na 2. místě Tereza Krausová (4.O) a na 3. Lenka Brázdilová (3.O). V druhé kategorii bylo toto pořadí: na 1. místě Matyáš Vízner (7.O), na 2. místě Anna Pýchová (4.) a na 3. Tomáš Chmelík (6.O). Všem zúčastněným děkujeme, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole. (BSÁ)

Konference UNESCO v Berlíně

Na závěr ročního pilotního projektu, který se týká přeshraničních památek světového dědictví UNESCO, jsme se zúčastnili ve dnech 18. - 20. prosince 2019 konference v Berlíně. Konferenci opět organizoval institut IHS (Institut Heritage Studies) při IAB (Internationale Akademie Berlin) v čele s profesorkou Dr. Marie-Theres Albert, která celý projekt vymyslela a je zakladatelkou zmíněného institutu. Mezi přednášejícími byly jak kapacity v oboru z Německa, Dánska i Francie, tak i zástupci národních komisí UNESCO ze zúčastněných zemí. Mezi posluchači byli kromě jiných také studenti zmíněného institutu. V rámci konference byl vyčleněn blok na tvorbu pracovních listů k videím, která natočili studenti z České republiky, Německa, Polska a Dánska na 3 místech, kde se nacházejí přeshraniční památky UNESCO: Krušnohoří, Muskauer Park, Hedeby a Danevirke. Těmito pracovními listy bude postupně doplněna internetová platforma projektu: https://worldheritage-education.eu/en. Díky projektu jsme navázali kontakty s některými přidruženými školami UNESCO ze Saska a Polska, což využijeme v následujících letech.

Volejbal učitelů proti studentům

Ve čtvrtek 19. prosince se odehrál klasický předvánoční volejbalový zápas učitelů proti studentům. Diváci mohli vidět kvalitní a dramatický zápas, ve kterém se z vítězství 3:0 radovalo družstvo učitelů.

Výlet do divadla Kalich na Krysaře

V neděli 5. ledna, ještě v čase vánočním, studenti 4., 3. a 2. ročníku GIO, také někteří rodiče, navštívili Prahu. Zhlédli výstavu Národního muzea o hrdinství a odvaze československých letců v Anglii; hlavním programem byla návštěva muzikálového představení Krysař v Divadle Kalich. Projevem herců, kteří hráli s plným nasazením, ač v ten den předváděli již druhé představení, byli všichni účastní nadšeni. Také hudební část Krysaře byla skvělá. I když zájemci s ohledem na neustále vyprodaná představení čekali na možnost zhlédnout muzikál celé dva roky, dočkali se a byli obdařeni nezapomenutelným zážitkem. Možnost být účasten takového okamžiku je v životě ojedinělá a neopakovatelná, proto každý, kdo dal přednost jinému momentálnímu druhu zábavy, může litovat.

Olympiáda v angličtině

Dne 15. ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce v kategoriích I a II. Na prvním místě v kategorii I.B se umístil Leoš Křapka ze sekundy, na druhém místě Jan Havlík z primy a třetí místo obsadil Jakub Carva z primy. Na prvním místě v kategorii II.B se umístila Anna Marie Valentová z kvarty. Druhé místo obsadila Anežka Ceé z tercie a třetí místo osadila Žaneta Valčišová z tercie. Dne 16. ledna proběhlo školní kolo v kategorii III. Na prvním místě se umístil Dominik Pavlata ze sexty, druhé místo obsadil Matyáš Vízner ze septimy a třetí místo Hana Doanová, rovněž ze septimy. Celkem se ve všech kategoriích zúčastnilo olympiády 53 studentů. Leoš Křapka, Anna Marie Valentová a Anežka Ceé nás budou reprezentovat v okresních kolech dne 17. února na ZŠ v Řekách. Dominik Pavlata bude naši školu zastupovat v krajském kole, které se koná v Liberci dne 20. února. Všem děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům!

Zeměpisná olympiáda

Ve dnech 21. ledna a 23. ledna se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se zúčastnilo 37 žáků gymnázia. Výsledky jednotlivých kategorií jsou následující. V kategorii A (prima) se vítězem stal Juraj Polakovič, dále pak Terezie Nechanická a Jakub Carva. Kategorii B (sekunda) vyhrál Vojta Šobáň, druhá byla Vendula Sisrová a třetí pak Dana Andrejsková. V kategorii C (tercie, kvarta) se na prvním místě umístila Lenka Chmelíková následována Ondřejem Krause a Artušem Haškem. Nejvyšší kategorii D (ostatní třídy) pak vyhrál Jaromír Šimek, druhý byl Tomáš Chmelík a třetí Marie Havajíková. První dva z každé kategorie nás budou reprezentovat v okresním kole, které se bude konat 26. 2. 2020. Všem olympionikům děkujeme za účast ve školním kole, postupujícím držíme palce a přejeme hodně úspěchů v kole okresním.

Florbal Challenge cup

Ve středu 22. ledna se v Liberci konalo krajské kolo Florbal Challenge cupu. Naší studenti obsadili 3. místo.

Pythagoriáda

Ve dnech 27. ledna a 28. ledna se konalo školní kolo Pythagoriády. V kategorii P6 (1.O) zvítězil Juraj Polakovič (14 z 15 bodů), na druhém místě se umístila Terezie Nechanická (10b) a o 3. až 5. místo se podělili s dosaženým počtem 8 bodů Jiří Chlupáč, Eliška Mařatková a Jakub Matura. V kategorii P7 (2.O) si nejlépe vedl Vojtěch Šobáň (12 b), 2. místo obsadil Jiří Hassa (10 b) a 3. místo Damián Roháček (9 b). V kategorii P8 (3.O) získala 1. místo Jana Bártů (13 b) a na 2. - 3. místě skončili se stejným bodovým ziskem 10 bodů Lenka Chmelíková a Petr Pavlata. Všem umístěným gratulujeme a do okresního kola držíme pěsti těm, kteří dosáhli alespoň 10 bodů. Okresní kolo proběhne v ZŠ Dr. F. L. Riegra v Semilech dne 25. března.

Únorové akce gymnázia:

Lyžařské kurzy

V únoru se uskuteční dva lyžařské kurzy v Rokytnici nad Jizerou. Studenti budou ubytováni na chatě TJ Sokol Železný Brod. Od 2. do 7. února se koná kurz pro studenty tercie (instruktoři Krajíc, Hlava, Štěpnička), ve dnech 23. až 28. února pro studenty 1. ročníku (instruktoři Berka, Hlava, Štěpnička).

Olympiády z chemie a biologie

V měsíci únoru se budou konat i školní kola olympiád z chemie a biologie. V pondělí 10. 2. se mohou utkat studenti 3.O a 4.O ve školním kole chemické olympiády (přihlášky u paní Víznerové), 12. 2. studenti nižšího gymnázia v biologické olympiádě kategorií C a D a o týden později 19. 2. pak studenti vyššího gymnázia v kategoriích A a B (přihlášky a informace u vyučujících biologie).

Olympiáda v němčině

Ve čtvrtek 13. února se na našem gymnáziu bude konat okresní kolo olympiády v němčině pro kategorii SŠ III.A, které organizují naši němčináři.

Beseda s režisérem Prušinovským

V úterý 18. února navštíví GIO jedna z nejvýraznějších osobností současné české kinematografie scenárista a režisér Jan Prušinovský, držitel Českého lva za film Kobry a užovky, tvůrce seriálů Most nebo Okresní přebor. Debatovat bude se studenty literárního semináře a dalšími zájemci o psaní scénáře, výběru námětů či posouvání hranic v domácí seriálové tvorbě. Setkání se uskuteční v 15:30 v multimediální učebně.

Divadelní představení Le bourgeois gentilhomme

Dne 25. února srdečně zveme zájemce z řad studentů francouzštiny i ostatní milovníky divadla na francouzské divadelní představení „Le bourgeois gentilhomme" (Měšťák šlechticem) v Salesiánském divadle v Praze. Bližší informace u vyučujících francouzštiny.

Absolventský ples GIO

Zveme Vás na tradiční Absolventský ples GIO, který se koná 29. února 2020 od 20:00 hod. v Kulturním centru Golf Semily. Ples je pořádán studenty septimy a 3. ročníku ve spolupráci se SRPG. Připravili jsme si pro vás retro dress code, takže když přijdete v puntíkách, proužcích, s mašlí ve vlasech nebo v čemkoliv dalším ve stylu 50. let, uděláte nám radost. Vstupné 120,- Kč. K tanci a poslechu bude hrát skupina Allegro, v 1. patře bude za mixážním pultem připraven DJ. Proběhne také bohatá soutěž o ceny.

Co se bude dít v březnu?

- uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení pro uchazeče o studium na GIO od školního roku 2020-2021 1. března 2020
- jarní prázdniny pro žáky škol v okrese Semily od 9. do 13. března
- nepovinný přípravný kurz k přijímacímu řízení pro přihlášené uchazeče v termínech od 9:00 21. 3. (sobota) a od 15:00 27. 3. (pro podrobnější informace sledujte webové stránky gymnázia)

Související články:

Baimon je nová thajská spolužačka studentů GIO Semily

Baimon je nová thajská spolužačka studentů GIO Semily

Co jste zmeškali na gymnáziu v lednu?

Více o dění na školách v Pojizeří najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Koronavirus

Informace k mimořádným opatřením v souvislosti s šířením koronaviru Covid-19.

Základní informace

Desátý ročník fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky byl vyhlášen

Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila jubilejní desátý ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky. Každý může přihlásit maximálně čtyři snímky z Jizerských hor, a to až do uzávěrky, která je 5. června 2020. Podrobnosti na Našem Jablonecku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

FAČR ukončil amatérské soutěže, platí samozřejmě i pro Pojizeří
Některá opatření v kontextu s koronavirem vláda zmírnila
Z kominíka se na Semilsku vyklubal podvodník
Nakažených koronavirem v kraji 158, osm případů přímo v Turnově
Jizerská 50 spouští charitativní projekt Padesátka pro první linii

Nejčtenější články

06.04.: Hasiči zasahují při požáru lesa v Horské Kamenici u Železného Brodu
05.04.: Nakažených koronavirem je v Libereckém kraji 147 osob, přibylo sedm
07.04.: Nakažených koronavirem v kraji 158, osm případů přímo v Turnově

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Jablonecká Lékárna U Anděla nabízí široký sortiment léků, potravin pro zvláštní výživu, dermokosmetiky, homeopatických přípravků a další.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT