Co zažijí návštěvníci na hradech a zámcích o prázdninách?

03.07.2022 11:18:49 | Autor: Lucie Bidlasová, pjs | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Sychrov,Český ráj,Turnov,Liberecký kraj

Co zažijí návštěvníci na hradech a zámcích o prázdninách?

Červenec a srpen jsou neodmyslitelně spjaty s dovolenými, výlety a odpočinkem. Vítaným cílem turistů jsou také hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu, na Liberecku jich je celkem osm, dalších devět pak v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

„S příchodem prázdnin se nám mění struktura návštěvníků, proto v daleko větší míře otevíráme trasy zaměřené na rodiny s dětmi, ať to jsou prohlídky zkrácené, nebo přímo kostýmované, vedené hravou formou. Pro dospělé rozšiřujeme nabídku kulturních akcí, vypisujeme speciální prohlídky technického rázu, otevíráme věže. Pomyslným vyvrcholením prázdnin je Hradozámecká noc, která letos vychází na 27. srpna a na Liberecku se do ní zapojují hrad Grabštejn a premiérově také Trosky," zve k návštěvě Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení liberecké památky spadají.

 

Hrad Bezděz přináší od května novou nabídku pro dětské návštěvníky Na hradě Bezděz je pro dětské návštěvníky připravena nová hra s názvem O poklad kralevice Václava, kdy děti hledají ukryté truhličky, pro správné řešitele je připravena drobná odměna. Od dubna zde pokračují přípravné práce na realizaci rekonstrukce nákladové lanovky včetně dolního zázemí. Současně s rekonstrukcí lanovky budou položeny sítě pro možnost budoucího napojení hradu na vodovodní řad a svodu odpadní vody z objektu. Pokračuje oprava ochozu hlavní věže, která bude letos ukončena, v červenci se věž zpřístupní návštěvníkům. Prázdniny na Bezdězu budou ve znamení šermířských a tanečních vystoupení, na 23. července je připraveno setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou.

Na hradě a zámku Frýdlant pokračuje restaurování sgrafit na Renesančním zámku, byly provedeny restaurátorské průzkumy, souběžně probíhá záchranné zajištění sgrafitové fasády Kastelánského křídla, které bude ukončeno do konce září letošního roku. Hrad a zámek mají od letošní sezony oddělené trasy, návštěvníci mají také volný přístup do nádvoří, kde je umístěna provizorní kavárna. O víkendech je otevřen i okruh Zbraně, zbroj a rytíři, který je zaměřen na frýdlantské zbrojnice a jehož součástí je i výstup na věž. Ve vybraných termínech je nabízen i dětský prohlídkový okruh, který jednoduchou formou seznamuje dětské návštěvníky s životem na panském sídle.

Do letních měsíců vstupuje hrad Grabštejn se čtyřmi prohlídkovými okruhy, spěchající návštěvník může využít i nabídku samostatné prohlídky věže či navštívit pouze kapli svaté Barbory, která se řadí mezi renesanční skvosty. Na Grabštejně finišují dokončovací práce k odstranění havárie Malého nádvoří, nově čeká hrad realizace projektu připojení hradu k vodovodnímu řadu, položení přípojek vody a kanalizace a také oprava komunikací. I na Grabštejně myslí na dětské návštěvníky a to trasou nazvanou Hraběcí poklad, kdy děti hledají ztracený klíč od truhlice s pokladem. Kromě toho se zde na červenec chystají Letní trhy a řemeslný víkend. V rámci projektu Po stopách šlechtických rodů zde bude od 17. července zpřístupněna Výstava Afrika Karla Podstatského z Lichteštejna (bude vydána samostatná tisková zpráva).

Během podzimu bude ukončena realizace odstranění havárie říms nádvoří zámku a věže u Hrubého Rohozce. Oprava přispěje k větší bezpečnosti návštěvníků. Ve vybraných prázdninových sobotách bude součástí okruhu Reprezentační prostory i hudební ukázka - pan Radek Rejšek zahraje na původní zámecké varhany. S menšími skupinami (do 13 osob) průvodce vystoupá na hudební kruchtu, kde představí historii a funkce varhan. Od úterý do neděle je na Hrubém Rohozci nabízen také dětský okruh, kdy civilně oblečený průvodce seznamuje děti s životem na zámku, k tomuto okruhu patří také ukázka šlechtických hraček. K relaxaci mohou návštěvníci využít posezení v nádvoří, v zámecké kavárně či si udělat piknik v parku.

Na zámku Lemberk bude během prázdnin zpřístupňována středověká věž, která je samostatným prohlídkovým okruhem, bude umožněna prohlídka Bredovské zahrady s letohrádkem, v srpnu zde bude koncertovat Ewa Farna. Zámek nabízí několik prohlídkových okruhů. V současné době je u vstupních objektů a také u ledárny lešení, provoz zámku není nijak omezen. Opravou vstupních objektů a opravou ohradní zdi kolem zahrady před vstupem do objektu bude zvýšena bezpečnost návštěvníků, obnova ledárny zpřístupní další zajímavý prvek v rámci zámeckého komplexu.

Celoročně zpřístupněný Sychrov navazuje na prázdninovou tradici Prohlídek s princeznou, které jsou určeny pro nejmenší návštěvníky a v červenci a srpnu jsou realizovány několikrát denně. Sychrovský zámek nabízí dva stálé okruhy zaměřené na rod Rohanů, příznivce drahých kamenů a řemeslného umu jistě zaujme trasa Zlatý poklad - jedná se o trezorovou místnost se sbírkou šperkařských plastik z dílny významného českého umělce Františka Khynla, kterou České republice tento turnovský rodák věnoval, doplněnou o expozici vzácných předmětů ze sychrovských sbírek (zlacené kalichy, slonovinové sošky). Tento okruh je bezbariérový. Do konce července je v bývalé zámecké konírně výstava České korunovační klenoty na dosah - Osudy 22 korunovaných panovníků, zámecký areál se v létě se stane dějištěm muzikálů a divadelních představení, na srpen se chystají oblíbené Skotské hry - v souvislosti s nimi avizujeme, že 20. srpna bude zámek a areál přístupný pouze návštěvníkům Skotských her. V červenci dojde k uzavření zámeckého parku pro veřejnost ve dnech 15. až 17. 7. Na východním křídle zámku probíhá obnova střešního pláště, a to včetně věží, připravuje se oprava oplocení - u litinového probíhá výběr dodavatele, zděné je ve fázi projektové přípravy.

Fenomén Českého ráje, hrad Trosky, vstoupil do letošní sezony s novinkou v podobě umožnění nákupu vstupenek on-line a také možnosti využití platebního terminálu návštěvníky. Na prázdninové měsíce je připraveno další zkvalitnění služeb pro návštěvníky - vzniknou dvě odbavovací okénka, kdy jedno bude určeno pro nákup vstupenek, jedno pro klidnější a pohodlnější nákup a výběr suvenýrových předmětů. Návštěvníci s předem zakoupenými vstupenkami budou do hradu vpouštěni přednostně. V areálu hradu je nabízeno občerstvení či možnost posezení s vlastními svačinami, závěr července zde bude patřit lanochodcům, během Hradozámecké noci v srpnu se návštěvníci mohou těšit nejenom na opékání špekáčků, posezení s živou hudbou, ale také na povídání o historii Trosek, zazní i pověsti a báje, které k tomuto místu patří - baterky s sebou!

Zámek Zákupy je druhým objektem na Liberecku, který má celoroční provoz. Zavíracím dnem je pondělí. Prázdniny zde přivítají 2. července Královskými oslavami na počest krále a posledního urozeného majitele zámku Karla I. Zákupský zámek nabízí v letních měsících dva prohlídkové okruhy se zaměřením na historii objektu, časy prohlídek na okruhu Zámek za Ferdinanda Dobrotivého jsou uzpůsobené probíhajícím restaurátorským zásahům na stropních malbách (vždy uvedeno na webu objektu - www.zamek-zakupy.cz). V červenci a srpnu zde dětské návštěvníky provází princezna.

Na zákupském zámku finišuje projekt Obnova barokního krovu, stropů a střechy, jednalo se o komplexní rozsáhlou rekonstrukci celého střešního pláště, krovů a půd. V rámci tohoto projektu došlo také k elektrifikaci prohlídkové trasy Zámek za Františka Josefa I., neboť rozvody mohly být díky rekonstrukci taženy shora tak, aby nepoškodily původní výmalbu. Osvětlení je nyní ve 14 místnostech a je ovládáno prostřednictvím mobilní aplikace. Na Zákupech probíhá obnova jižního a východního křídla hospodářského dvora (projekt IROP, více zde https://www.zamek-zakupy.cz/cs/o-zamku/Obnova-hospodarskeho-dvora ), s ukončením obnovy této části se počítá v roce 2023. V návaznosti na tuto obnovu zde proběhne odvodnění jižního a východního křídla hospodářského dvora s předpokládaným ukončením v roce 2023 (akce SMVS). V současné chvíli je v jednání možnost obnovy západního a části severního křídla dvora z programu Péče o národní kulturní dědictví I.

Historická hra Po stopách Albrechta z Valdštejna Liberecké objekty (vyjma Zákup) jsou zapojeny do regionálního projektu Vydejte se s námi po stopách Albrechta z Valdštejna. Motivační hra láká k návštěvě někdejšího Frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna. Turisté poznají kouzlo hradů, zámků a měst, kde Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna zanechal významné stopy. Jako průvodce jim poslouží mapa a brožura. Při návštěvě každého z objektů, který je na mapě uveden, obdrží razítko a po získání tří razítek ze tří různých objektů dostanou odměnu - pamětní minci putování. Po získání šesti razítek obdrží Valdštejnův blok a tužku. Odměny si mohou vyzvednout na razítkovacích místech v regionech označených na mapě logem Albrechta z Valdštejna. Podrobný článek

Liberecký kraj

Státní hrad Bezděz

www.hrad-bezdez.cz
www.facebook.com/HradBezdez/
www.instagram.com/hradbezdez

• 2. - 3. 7. a 5. - 6. 7.: státní hrad Bezděz - Čtyři dny ve středověku. Účinkují: taneční skupina Srdcové eso, šermířská skupina Fechtýři. Kovářská dílna na nádvoří. (www.hrad-bezdez.cz)
• 16. - 17. 7.: státní hrad Bezděz - Mečem proti kalichu aneb slasti a strasti purkrabího Jana a jeho posádky. Účinkují: hudba skupina Subulcus, šerm SHŠ Tartus. Kovářská dílna na nádvoří. (www.hrad-bezdez.cz)
• 23. 7.: státní hrad Bezděz - Oldřich z Chlumu, román a skutečnost. Setkání se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Prodej vstupenek předem on-line na www.hrad-bezdez.cz
• 26. - 31. 7.: státní hrad Bezděz - Šermířské oživení. Příběh z třicetileté války a humorná přestavba hradu. Účinkuje volné sdružení šermířů Askalon. Kovářská dílna na nádvoří. (www.hrad-bezdez.cz)
• 6. - 7. 8.: státní hrad Bezděz - Král zemřel, ať žije král. Šermuje Corvus Milites, kovářská dílna na nádvoří. (www.hrad-bezdez.cz)
• 13. - 14.8.: státní hrad Bezděz - Šermířské rozvernosti - Valdštejnova smrt. Účinkuje skupina Bibus Spiritus. (www.hrad-bezdez.cz)
• 20. - 21. 8.: státní hrad Bezděz - Historická střelnice na Bezdězu. Pod taktovkou Úpických střelců, kovářská dílna na nádvoří. (www.hrad-bezdez.cz)
• 10. - 11. 9.: státní hrad Bezděz - Dny evropského kulturního dědictví. Vystoupí SHŠ Reliquia. Kovářská dílna na nádvoří. Mimořádně otevřen ochoz v gotické kapli. Vystaveny dřevořezby z Křížové cesty. (www.hrad-bezdez.cz)
• 17. - 18. 9.: státní hrad Bezděz - Jedna země, jeden král. Šermířský víkend pro děti. Kovářská dílna na nádvoří. Účinkuje skupina Pancharti. (www.hrad-bezdez.cz)

Výstavy na hradě Bezděz:
• 31. 5. - 29. 6: státní hrad Bezděz - Milena Seidlová „Obrazy život a příroda".
• 1.-31. 7.: státní hrad Bezděz - „Bezděz a okolí na staré pohlednici". Sbírka pohlednic Miroslava Říhy bude přístupná návštěvníkům po celý červenec, a to od úterý do neděle (9:00-16:00 hodin) v podstřeší Purkrabského paláce. Na výstavě bude prezentováno několik desítek starých pohlednic hradu Bezdězu a okolí, také panely s mnoha texty a obrazovými dokumenty. (www.hrad-bezdez.cz)
• srpen a září: státní hrad Bezděz - František Kříž - „Momentalis realis". Hudební nástroje, obrazy, dřevořezby, mozaiky, sochy.

Státní hrad a zámek Frýdlant

www.zamek-frydlant.cz
www.facebook.com/hrad.zamek.frydlant
www.instagram.com/hrad_zamek_frydlant

Akce na hradu a zámku Frýdlant budou doplněny později.

Státní hrad Grabštejn

www.hrad-grabstejn.cz
www.facebook.com/shgrabstejn
www.instagram.com/hradgrabstejn/

• 2. - 3. 7.: státní hrad Grabštejn - Letní trhy. Letní tržiště řemeslných a regionální produktů. (www.hrad-grabstejn.cz)
• 23. - 24. 7.: státní hrad Grabštejn - Prohlídky Veterinárního muzea. Navštivte jediné muzeum vojenských polních veterinárních souprav v České republice a objevte dějiny nejen československé vojenské kynologie. Prohlídky vždy v 11 a 14 hodin. (www.hrad-grabstejn.cz)
• 6. - 7. 8.: státní hrad Grabštejn - Řemesla na hradě. Tradiční akce se známými i méně známými řemesly, dobová hudba a doprovodný šermířský program. (www.hrad-grabstejn.cz)
• 27. 8.: státní hrad Grabštejn - Hradozámecká noc - noční prohlídky Jak pán na Grabštejně loupežníky vyhnal. Opět po roce je tu Hradozámecká noc a spolu s ní speciální hrané prohlídky hradu. Pro velký úspěch reprízujeme loňské téma - místní pověsti zpracované do příběhu Jak pán na Grabštejně loupežníky vyhnal. Letos budou prohlídky ale obohaceny o živé hudební vystoupení, a tak se nudit nebudou ani ti z vás, kteří prohlídku už viděli. Prohlídky začínají v 19:30, 20:30, 21:30. Vstupné: jednotné 200 Kč. Počet míst omezen! Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji on-line, nebo zarezervovat: online předprodej: COLOSSEUM ONLINE; e-mail: grabstejn@npu.cz; telefon: +420 482 724 301. (www.hrad-grabstejn.cz)
• 13. - 14. 8.: státní hrad Grabštejn - Prohlídky Veterinárního muzea. Navštivte jediné muzeum vojenských polních veterinárních souprav v České republice a objevte dějiny nejen československé vojenské kynologie. Prohlídky vždy v 11 a 14 hodin. (www.hrad-grabstejn.cz)
• 10. - 11. 9.: státní hrad Grabštejn - Dny evropského dědictví. Kastelánské prohlídky ve vybrané časy. (www.hrad-grabstejn.cz)

Výstavy na hradě Grabštejn:
• 17. 7. - 30. 10.: státní hrad Grabštejn - Výstava Afrika Karla Podstatského z Lichteštejna. Lovecká vášeň - celoživotní koníček hraběte Karla Podstatského z Lichtenštejna ho zavedla i do Afriky, kam se opakovaně vracel. Na Grabštejně uvidíte výstavu, která představí autentické fotografie z cest doplněné o Karlovo dobové cestopisné vyprávění. Vernisáž proběhne 16. 7. 2022, komentované prohlídky výstavy. Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností. (www.hrad-grabstejn.cz)

Státní zámek Hrubý Rohozec

www.zamek-hrubyrohozec.cz
www.facebook.com/hrubyrohozec/
www.instagram.com/hruby_rohozec

• 9. 7., 23. 7., 6. 8., 27. 8.: státní zámek Hrubý Rohozec - Varhanní soboty. Při prohlídce kaple vám varhaník Radek Rejšek zahraje na původní zámecké varhany. S menšími skupinami (do 13 osob) průvodce vystoupá na hudební kruchtu, kde představí historii a funkce varhan a přidá malou hudební ukázku. Tato akce je součástí prohlídkového okruhu „Reprezentační prostory". (www.zamek-hrubyrohozec.cz)

Státní zámek Lemberk

www.zamek-lemberk.cz
www.facebook.com/ZamekLemberk
www.instagram.com/zamek_lemberk

• 5.-10. 7., 2.-7. 8., 28. 9., 1.-2. 10., 28.-30.10 státní zámek Lemberk - Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku (www.zamek-lemberk.cz)
• 16.-17. 7., 13.-14. 8., 24.-25.9: státní zámek Lemberk - Zpřístupnění Bredovského letohrádku se zahradou, kde se nachází panelová výstava „Lemberk v proměnách času" (www.zamek-lemberk.cz)
• 19. 8.: státní zámek Lemberk - Koncert Ewa Farna - Bredovská zahrada. (www.zamek-lemberk.cz)
• 17. 9.: státní zámek Lemberk - Dny evropského dědictví - výročí 30 let od znovuotevření zámku. Koncert - mluvené slovo Jiří Sturz. (www.zamek-lemberk.cz)

Státní zámek Sychrov

www.zamek-sychrov.cz
www.facebook.com/szsychrov
www.instagram.com/sychrov_zamek
Zámek je otevřen celoročně, denně, včetně pondělí.

• 1. 7. a 2. 7.: státní zámek Sychrov - Letní divadelní Sychrov: Komedie Zdravý nemocný. Klasická komedie o nejslavnějším hypochondrovi všech dob. Vážený pan Argan kromě toho, že je hypochondr, je navíc velký lakomec. Nic není důležitější než mít všechny svoje diagnózy pod kontrolou, a ještě k tomu za léčbu co nejvíce ušetřit. Neváhá proto zajít tak daleko, že je ochoten obětovat štěstí své jediné dcery. Své blízké šikanuje takovým způsobem, že celá rodina musí sehrát komedii, aby hypochondra navždy vyléčila. Městské divadlo Mladá Boleslav: režie: Jiří Š Hájek, hrají: Petr Bucháček, Eva Reiterová, Lucie Matoušková, Magdalena Jirounková, Tereza Blažková j. h., Matěj Vejdělek,Martin Hrubý, Roman Teprt, Petr Prokeš, Václav Hanzl j. h., Milan Koníček j. h. a slepice Lucie. Ceny vstupenek: 390 Kč zakoupené v předprodeji, 450 Kč zakoupené na místě před představením. www.mdmb.cz
• červenec: státní zámek Sychrov - Il theatro alla moda. Komponovaný večer zaměřený na barokní festivity - ukázky z traktátu Benedetta Marcella Il Theatro alla Moda - zaměření na prostředí italské operní série v prvních desetiletích osmnáctého století. Výběr z cyklu Arie Antiche. Účinkují: Zdena Kloubová (soprán), Ahmad Hedar (klavír), Miloš Kadlec (průvodní slovo). Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností. (www.zamek-sychrov.cz)
• 15. - 17. 7.: státní zámek Sychrov - V těchto dnech bude z důvodu konání kulturních akcí zámecký park uzavřen pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.
• 15. 7.: státní zámek Sychrov - Muzikál Děti ráje. Výpravná koncertní open air verze nejúspěšnějšího českého HIT muzikálu Sagvana Tofiho Děti ráje přijíždí za Vámi! V podání hlavních představitelů zazní nejlepší písně z muzikálu („Decibely lásky", „Pár přátel", „Poupata", „Céčka", „Nonstop" a mnohé další). www.kulturapodhvezdami.cz
• 16. 7.: státní zámek Sychrov - Muzikál Rebelové. V nádherném prostředí zámku Sychrov můžete zažít krásný, romantický večer s hity filmového retro muzikálu Rebelové z dílny Filipa Renče a Zdeňka Zelenky. Jde o romantický muzikál s hity šedesátých let podle stejnojmenného filmu. www.kulturapodhvezdami.cz
• 17. 7.: státní zámek Sychrov - Muzikál Kleopatra. Kleopatra je původní český muzikál, pojednávající o životě Kleopatry VII., poslední egyptské panovnice. Mezi dalšími historickými postavami diváci uvidí i dva Kleopatřiny osudové muže - Ceasara a Marca Antonia. Máte možnost si vychutnat neobyčejný příběh ženy, jež vládla Egyptu až do jeho obsazení Římem. www.kulturapodhvezdami.cz
České korunovační klenoty budou na dosah při sychrovské výstavě • do 31. 7.: státní zámek Sychrov - Výstava České korunovační klenoty na dosah - Osudy 22 korunovaných panovníků. České korunovační klenoty jsou pravděpodobně nejcennějším a nejznámějším českým pokladem. Originál exponátů je ale vystavován pouze jednou za cca 5 let a návštěvníci musí čekat často i více než 8 hodin, po kterých dostanou možnost exponát spatřit jen na malý okamžik. Unikátní výstava mistrovských replik českých korunovačních klenotů umožní tento národní poklad do detailu poznat, a to bez dlouhých front a s dostatkem času. Zároveň s klenoty budou návštěvníkům představeny osudy 22 vladařů napříč pěti staletími formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. Výstava se uskuteční v bývalé zámecké konírně. Vstupné: 120 Kč - dospělí, 90 Kč - senioři, studenti SŠ a VŠ, 80 Kč - děti ZŠ, 30 Kč - děti MŠ, fotopoplatek 20 Kč. Podrobný článek o této výstavě
• 20. 8.: státní zámek Sychrov - Skotské hry. 22. ročník festivalu skotské kultury. A na co vše se mohou návštěvníci těšit? Například na skotské těžkoatletické soutěže, skotskou a irskou hudbu, tance, historické ukázky, středověká řemesla, sokolnické ukázky, golfové ukázky, dětské soutěže a mnoho dalšího. www.skotskehry.cz

Státní hrad Trosky

www.hrad-trosky.cz
www.facebook.com/SHTrosky
www.instagram.com/hrad_trosky

• 23. - 24. 7.: státní hrad Trosky - Lanochodci na Troskách. Podrobnosti budou doplněny. (www.hrad-trosky.cz)
• 27. 8.: státní hrad Trosky - Hradozámecká noc. Ať jste malí nebo velcí, přijďte se rozloučit s prázdninami a zažít hrad jinak. V 18:00 zapálíme táborák, k poslechu zahraje country kapela, opečeme si špekáčky, užijeme si romantiku při pozorování západu slunce z věží a až se začne stmívat, u ohně si povyprávíme o troseckých tajemstvích a nadpřirozených bytostech. Od 18 do 22:30 hodin.Vstupné: Dospělí 180 Kč, Senioři/mládež 140 Kč, Děti: 70 Kč
(www.hrad-trosky.cz)

Státní zámek Zákupy

www.zamek-zakupy.cz
www.facebook.com/statnizamekzakupy
www.instagram.com/zamek_zakupy

• Zámek Zákupy je zpřístupněn celoročně.

• 2. 7.: státní zámek Zákupy - Královské oslavy. Letos si připomínáme 100. výročí od úmrtí posledního českého krále (a zároveň posledního majitele zákupského zámku) Karla I. U této příležitosti zveme návštěvníky na Královské oslavy, které se uskuteční 2. 7. v Zákupech.
Program: od 10:00 - zámecké prohlídky obohacené o hru Miroslava Pošváře na harmonium v zámecké kapli, pro malé návštěvníky budou v zámecké zahradě připraveny zábavní koutky, 16:30 - slavnostní zahájení výstavy o Karlu I., od 17:00 - hudební vystoupení interpretů vážné a popové hudby. Těšit se můžete také na občerstvení a stánkový prodej. Další podrobnosti a program mimo areál zámku: https://bit.ly/kralovske-oslavy; (www.zamek-zakupy.cz)

Královéhradecký kraj

Státní zámek Hrádek u Nechanic

www.zamek-hradekunechanic.cz
www.facebook.com/hradekunechanic
www.instagram.com/zamek_hradek

• 25. 7. - 1. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - V tyto dny bude zámek mimořádně pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
• 5. - 6. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Noc na Karlštejně. Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů opět na Hrádku. www.divadlokarlstejn.cz
• 7. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Koncert Mozart - Vaňhal - Dvořák. Cembalový koncert ve Zlatém sálu. www.dvorakuvfestival.cz
• 13. - 14. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Pohádka Čertův poklad. Pohádkové divadelní představení na zámeckém nádvoří. www.agenturaveronika.cz
• 20. - 21. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Zámecké slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit po celý víkend na dobové trhy v nádvoří, v sobotu pak na doprovodný program (šermíři, sokolník, folklórní festival, ...). O tomto víkendu se budou na II. prohlídkové trase konat také oblíbené Prohlídky s hraběnkou pro děti. Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
• 27. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Divadelní Hrádkozámecká noc - představení Bez předsudků. Výtečná komedie s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčkem o kamarádství, o tajemstvích, o zvědavosti a hlavně - o nás všech. Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Délka představení včetně přestávky 130 minut. Vstupenky na: www.ticketportal.cz

Hospitál Kuks

www.hospital-kuks.cz
www.facebook.com/hospitalkuks
www.instagram.com/hospitalkuks
www.tiktok.com/@hospitalkuks

• 1. 7.: hospitál Kuks - Muzikál Děti ráje. Výpravná koncertní open air verze nejúspěšnějšího českého HIT muzikálu Sagvana Tofiho Děti ráje přijíždí na hospitál Kuks! Přijďte si užít léto a připomenout si atmosféru legendárního představení. V podání hlavních představitelů - předních osobností české hudební scény - opět zazní nejlepší písně z muzikálu (notoricky známé megahity jako jsou „Decibely lásky", „Pár přátel", „Poupata", „Céčka", „Nonstop" a mnohé další), které si diváci zpívají spolu s účinkujícími. Více info a vstupenky zde: https://www.kulturapodhvezdami.cz/cs/deti-raje-1-7-2022-kuks-hospital
• 1. 7. - 31. 8.: hospitál Kuks - SoliDeo v kostele Nejsvětější Trojice. Duo hudebníků souboru SoliDeo bude v průběhu letních prázdnin zpříjemňovat prohlídky základního okruhu svým vystoupením v kostele Nejsvětější Trojice. Ve svém představení seznámí návštěvníky s vybranými historickými hudebními nástroji, na které zahrají hudbu dob dávno minulých. (www.hospital-kuks.cz)
• 2. 7.: hospitál Kuks - Koncertní verze muzikálu Muž se železnou maskou. Výpravná koncertní verze úspěšného muzikálu divadla BRODWAY přijíždí na hospitál Kuks (oproti celému muzikálu jde o kratší verzi, kde děj vypráví uvaděč, účinkující jsou v kostýmech, pódium zdobí vybrané kulisy a z muzikálu zazní největší hity za doprovodu taneční company). Více info a vstupenky zde: https://www.kulturapodhvezdami.cz/cs/muz-se-zeleznou-maskou-2-7-2022-kuks
• 2. - 6. 7.: hospitál Kuks - Sváteční jarmark v kukském údolí. Pokud přijedete do Kuksu na začátku léta, zakusíte sváteční atmosféru a nadšení, které cítily naše prababičky a pratetičky, kdykoli přijel výroční trh. V Kuksu se budou mísit exotické i domácí vůně lákavých pochoutek, odlesky šperků a pestrobarevné keramiky s hlasy mistrů řemeslníků do nebe chválících své výtvory. Vstup na jarmark je zdarma. Více info: https://www.zkuskuks.cz/1245/jarmarky_v_kuksu/
• 3. 7.: hospitál Kuks - Procházka muzikály na hospitálu Kuks. Zpívají a večerem provází Petra Králová a Radovan Král. Zazní písně z oceněných světových muzikálů i českých filmových hitů. Uslyšíte písně z muzikálů West Side Story, Kabaret, Hello Dolly, Donaha, My Fair Lady, Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně, LaLaLand, Evita a další. Akce pod širým nebem se koná za každého počasí a začátek má v 17:00, délka je 70 minut bez přestávky. Více info a vstupenky: https://www.kulturapodhvezdami.cz/cs/prochazka-muzikaly-3-7-2022-kuks
• 3. 7.: hospitál Kuks - Koncertní verze muzikálu Dracula. Výpravná koncertní verze muzikálu Dracula přijede na Kuks. (Představení bude oproti celému muzikálu o něco kratší, děj vypráví uvaděč, účinkující jsou v kostýmech, pódium zdobí vybrané kulisy a z muzikálu zazní největší hity za doprovodu taneční company). Účinkují: Daniel Hůlka, Tomáš Trapl, Linda Finková, Josef Vágner, Alžbeta Bartošová a taneční company: Petr Faltus, Jiří Minařík, Michaela Novotná, Jana Sochůrková. Akce pod širým nebem se koná za každého počasí a začátek má ve 20:00, délka je cca 100 minut včetně přestávky (30 min). Více info a vstupenky: https://www.kulturapodhvezdami.cz/cs/dracula-3-7-2022-kuks
• 9. 7.; 23. 7.; 6. 8. a 20. 8.: hospitál Kuks - Koncerty festivalu Hudební léto Kuks. Již 13. ročník mezinárodního festivalu klasické hudby tradičně proběhne v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu. Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor z. s. spolu se správou hospitálu Kuks. Rezervace vstupenek je možná prostřednictvím e-mailu: rezervace@hudebniletokuks.cz. Více informací: www.hudebniletokuks.cz
• 15. - 17. 7.: hospitál Kuks - La dílna Kuks: Písně a rytmy Latinské Ameriky. La dílna je dílna latinskoamerických písní a rytmů pod vedením Marty Töpferové. La dílna vznikla jako prostor pro předávání znalostí a bohatých zkušeností v oblasti latinskoamerické hudby, které Marta během svého dlouholetého působení v této komunitě nasbírala. Pravidelné dílny umožní účastníkům hlouběji poznat latinskoamerické rytmy a styly. Veškeré info: http://www.martatopferova.com/performances-1/2022/7/15/la-dlna-kuks-barokn-arel-kuks-czech-republic
• 16. - 17. 7. a 13.-14. 8.: hospitál Kuks - Labužnický jarmark v kukském údolí. Okuste Kuks na vlastní jazyk! Tradiční speciality místních výrobců smísí se s exotickými pochutinami přespolních a bude jen na vás, čemu dáte nakonec přednost. Na čerstvém vzduchu člověku vytráví a gastroprocházky po Kuksu prokládané kapkou vína baví návštěvy už stovky let. Vstupné na jarmark je zdarma. Více informací: https://www.zkuskuks.cz/1245/jarmarky_v_kuksu/
• 16. 7.: hospitál Kuks - Zkus noční Kuks. V sobotu 16. července 2021 odstartuje z nádvoří hospitálu běžecký závod s názvem Zkus noční Kuks. Za svitu měsíce a vašich čelovek se proběhnete v okolí malebného barokního areálu. Trasa na 10 km vás zavede z Kuksu do Braunova Betléma a přes Křížovou cestu 21. století zase zpět. Kratší trasa na 5 km povede z hospitálu k nočnímu Labi, Šporkově mlýnu a bude pokračovat obnovenou hraběcí alejí zpět do Kuksu. Více info a registrace: https://www.rungorun.cz/zavody/zkus-nocni-kuks/
• 22. 7.: hospitál Kuks - Divadelní představení Strašidlo cantervillské. Diváci ho letos na nádvoří hospitálu budou moci vidět v pátek 22. července 2022. Režisér Městského Hálkova divadla v Nymburce, Jaroslav Kříž, si vzal za své oživit veselý a do jisté míry i napínavý příběh Oscara Wilda. Předprodej vstupenek je plánován v sítích ticketingových společností a na portálu Hálkova městského divadla v Nymburce. Více informací a prodej vstupenek: https://www.strasidlonazamku.cz/predstaveni/hospital-kuks/
• 29. a 30. 7.: hospitál Kuks - Noc na Karlštejně - Perla letních scén na hospitálu Kuks. V divácky úspěšném muzikálu, který kritika označila za perlu letních scén, účinkují herci a zpěváci známí z muzikálů, TV seriálů a filmů. Patří k nim legendy stříbrného plátna i držitelé ceny Thálie - Daniel Bambas, Hana Holišová, Regina Rázlová, Pavel Vítek, Jan Kříž, Roman Tomeš, Ivana Korolová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Smička, Marie Křížová, Václav Knop, Lukáš Kunst, Sabina Rojková a mnozí další. Více informací a prodej vstupenek: http://masvstupenky.cz/udalost/noc-na-karlstejne-kuks
• 30. - 31. 7.: hospitál Kuks - Tradiční jarmark v kukském údolí. Nenechte si ujít přehlídku zlatých ručiček v Kuksu. Říká se, že když jeden umí tamto a druhý zase to, dohromady udělají moc. Přesvědčte se, jak velká je to pravda v plejádě rukodělného umění a řemeslných výrobků z omamné exotiky i voňavého domova. To vše v kulisách barokní perly východních Čech. Vstupné na jarmark je zdarma. Více informací: https://www.zkuskuks.cz/1245/jarmarky_v_kuksu/
• 24. - 28. 8.: hospitál Kuks - Theatrum Kuks. Festival Theatrum Kuks nabízí barokní a barokem inspirované umění v kulisách kukského areálu a okolí. Navazuje na tradici Kuksu jako hudebního, divadelního a uměleckého centra evropského významu. Hlavním krédem festivalu je víra v to, že baroko má mnoho společného s dneškem a i po 300 letech dokáže zaujmout, překvapit či pobavit. Protože baroko není jízda na mrtvém koni! Program a více informací: https://theatrum-kuks.cz/
• 10. 9.: hospitál Kuks - Vinobraní na Kuksu. Zveme Vás na 16. ročník Vinobraní na Kuksu! Druhá sobota v září již tradičně patří slavnostem vína a burčáku v podmanivém kukském prostředí. Chybět nebude ani kulturní program. Více informací naleznete na webu vinobranikuks.cz či na Facebooku.

Státní zámek Náchod

www.zamek-nachod.cz
www.facebook.com/zamek.nachod
www.instagram.com/zamek.nachod

• 1. 7. - 31. 8.: státní zámek Náchod - Výstava Památky osiřelé. Po celé letní prázdniny můžete na Státním zámku v Náchodě zhlédnout výstavu spolku Omnium. Každý den kromě pondělí díky ní můžete obdivovat krásu i poodhalit tajemství pohnutých osudů pozapomenutých památek v pohraničí. (www.zamek-nachod.cz)
• 9. 7.: státní zámek Náchod - Piccolominská slavnost. Druhou červencovou sobotu nabídne náchodský zámek celodenní program s piccolominskou tématikou. Společně tak zavzpomínáme na svérázného válečníka Ottavia Piccolominiho - např. šermířským vystoupením či dobovou zábavou a hudbou. Pro vaše obveselení dorazí i tanečníci a tanečnice v honosných róbách a na klid a pořádek dohlédne náchodský kat. O Vaše hladové žaludky a lačné chuťové pohárky se postará dobová krmě z Kuchyně U Ryby a tu pravou atmosféru třicetileté války dokreslí i dobová řemesla. Suvenýry z výletu na Náchod pak můžete pořídit u stánkařů na zámeckých nádvořích. A samozřejmě nemohou chybět kostýmované prohlídky piccolominských interiérů! Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností. (www.zamek-nachod.cz)
• 30. 7.: státní zámek Náchod - Noční prohlídky. Zámecký pán se svou chotí právě pobývá na Náchodě, ale jeho italská žena je z toho nešťastná. Jak jí chybí rodná slunná Neapol! A navíc jejího muže lákají půvaby mladé měšťanky, která se dnes vdává. Tak tím by mělo být vše vyřešeno, ale není. Dochází totiž k únosu nevěsty. A to znervózní nejen ženicha, ale i knížete a matku nevěsty. Co si s tím počne sekretář, klíčnice a zámecký šašek? Dozvíte se během letošních nočních prohlídek: netradiční noční prohlídka náchodskými interiéry, kostýmovaná prohlídka se zámeckými obyvateli doby baroka/rokoka. Zvažte účast dětí do 12 let z důvodu pozdějších časů prohlídek. Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností. (www.zamek-nachod.cz)
• 13. 8.: státní zámek Náchod - Schaumburská slavnost. Druhou srpnovou sobotu nabídne náchodský zámek celodenní program včetně kostýmovaných prohlídek. Spolu s rodinou posledních majitelů Schaumburgů budete účastníky zámecké „zahradní slavnosti". Čekají Vás rozličné aristokratické kratochvíle jako hudba a tance 19. století. V souladu s tehdejší módou se ale podíváme i zpět do historie - pobaví Vás například „středověký kejklíř" nebo dobová přehlídka obludária. Drobnou památku na zábavný den či něco dobrého na zub můžete pořídit u řemeslníků na nádvořích zámku. Samotní příslušníci schaumburské rodiny Vás pak provedou svými komnatami - dětskými pokoji, soukromými prostorami rodičů i společenskými sály a salony. Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností. (www.zamek-nachod.cz)
• 27. 8.: státní zámek Náchod - Hradozámecká noc - hrané noční prohlídky. Náchodský zámek, který si bez stálého pána žil dlouho vlastním životem, se chystá na příjezd nového majitele. Služební doufají, že se zastaví jen na chvíli, a proto zámek upravují jen "na oko". Hejtman, šafářka a služka tak vymýšlejí, jak to zaonačit, aby vše vypadalo v pořádku a kníže nepřišel na jejich podvůdky. Do toho přibíhá rychtář, který se dozvěděl, že na celnici přijeli nějací neznámí lidé z knížectví Schaumburg-Lippe a podivně se vyptávali. Vypuká panika. Neznámého cizince v přestrojení se správce a služební ujmou a opečovávají jej. Co když to ale není očekávaný kníže Jiří Vilém? Za vraty je totiž další cizinec...
Netradiční noční prohlídka nejútulnějšími náchodskými interiéry - kostýmovaná prohlídka se zámeckými obyvateli z období posledních majitelů. Začátek prohlídek ve 20, 21 a 22 hodin. Zvažte účast dětí do 12 let z důvodu pozdějších časů prohlídek. Jednotné vstupné: 200 Kč. Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností.
(www.zamek-nachod.cz)
• 10. 9.: státní zámek Náchod - Den evropského dědictví a Náchodské kuronské slavnosti. Kuronské slavnosti - celodenní bohatý kulturní program v areálu zámku, konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona. Divadlo, koncerty, řemeslné trhy, akce pro děti, aj. V rámci Dne evropského dědictví jsou kostýmované zkrácené prohlídky apartmá Kuronského, tedy Petra Birona a Kateřiny Zaháňské, vévodů Kuronských a Zaháňských. Zajímavosti a příběhy ze života rodiny pro malé i velké návštěvníky. Jednotné vstupné na tyto prohlídky 80 Kč, děti do 6 let zdarma. (www.zamek-nachod.cz)

Státní zámek Opočno

www.zamek-opocno.cz
www.facebook.com/zamekopocno
www.instagram.com/zamekopocno

• 2. 7.: státní zámek Opočno - Francouzský večer. Koncert vážné hudby v zámecké obrazárně. (www.zamek-opocno.cz)
• 5. - 6. 7.: státní zámek Opočno - Svátky růží. Již 13. ročník prohlídek zámku provoněných bohatými květinovými vazbami. Prohlídka komnat prvního patra zámku vlastním tempem za doprovodu kustodů. Navštívíte 13, květinami nazdobených, místností v duchu velmi známých pohádkových příběhů. O které pohádky se jedná ovšem neprozradíme. Je jen na vás, abyste během prohlídky s pomocí pracovních listů odhalili název konkrétní pohádky. (www.zamek-opocno.cz)
• 16. 7.: státní zámek Opočno - Noční prohlídky reinstalovaného prvního patra zámku. Noční prohlídka reinstalovaného prvního patra bude věnována Josefu Colloredo-Mannsfeldovi a jeho cestě do Afriky. První patro si bude možné projít vlastním tempem, pouze za doprovodu kustodů. Na nádvoří se budou podávat africké speciality za zvuků africké hudby. Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností. (www.zamek-opocno.cz)
• 20. 7.: státní zámek Opočno - Divadelní představení Strašidlo cantervillské. Divadelní komedie pod širým nebem na arkádovém nádvoří zámku v Opočně. Známý příběh s opravdovými herci a živým strašidlem. Více informací zde: https://www.zamek-opocno.cz/cs/akce/78618-strasidlo-cantervillske
• 24. 7. a 21. 8.: státní zámek Opočno - Rozšířené prohlídky obrazáren. Mimořádná prohlídka velké a malé obrazárny zámku s rozšířeným výkladem a prodlouženou dobou trvání (cca 50 min.). Komentovaná prohlídka sbírky obrazů významných malířů, které soustředil z ostatních svých sídel Josef II. Colloredo-Mannsfeld na opočenský zámek na konci 19. století. (www.zamek-opocno.cz)
• 28. 7.: státní zámek Opočno - Vernisáž výstavy fotografií Pavel Štěpán: Dobrušsko, jeho okolí a maďarské město Ábrahámhegy. Jana Peichlová krajky. Vernisáž druhé výstavy z cyklu prázdninových výstav regionálních fotografů. Výstava bude přístupná od 25. 7. do 10. 8. 2022 denně mimo pondělí. Místo konání: palmový skleník v horní části zámeckého parku. (www.zamek-opocno.cz)
• 30. 7.: státní zámek Opočno - Večer filmových melodií: Melody Quartet. Smyčcové kvarteto, které se soustředí především na filmovou hudbu a covery moderních písní. S většími orchestry cestovali členové kvarteta po celém světě a vystupovali s hvězdami jako jsou Rod Stewart, Sting, Andrea Bocelli, Ennio Morricone či Vanessa Mae. Z české scény doprovázeli Karla Gotta, Lucii Bílou, Helenu Vondráčkovou, Lucii, Olympic a další. Koncert v rámci cyklu opočenských letních hudebních večerů. (www.zamek-opocno.cz)
• 27. 8.: státní zámek Opočno - Hradozámecká noc - Hrané noční prohlídky. Čas od času na zámku ožívají postavy z dob dávno minulých. V tento sobotní nevšední večer máte šanci přenést se více jak o 200 let zpět do minulosti, do příběhu historicky úzce spojeného s opočenským zámkem. Do doby, kdy se na Opočně setkali tři pánové - rakouský ministr zahraničí Klemens Václav Metternich, pruský král Fridrich Vilém III. a ruský car Alexandr I. Vtipný příběh tří aktérů a jejich blízkých Vás přenese v čase a učiní z Vás svědky doby roku 1813, éry napoleonských válek. Časy prohlídek: 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 hodin, délka prohlídky cca 60 minut. Vstupné: základní 230 Kč / senioři (65+), mládež (18-24 let), ZTP, ZTP/P 180 Kč / děti (6-17 let) 90,- Kč / děti (0-5 let) zdarma. Vstupenky lze zakoupit i on-line: https://www.zamek-opocno.cz/cs/On-line-vstupenky
(www.zamek-opocno.cz)
• 9. 9.: státní zámek Opočno - Noc v opeře. Koncert vážné hudby v zámecké obrazárně. (www.zamek-opocno.cz)
• 10. 9.: státní zámek Opočno - Dny evropského dědictví - přednáška Hraniční spor Trčků z Lípy s Kladským hrabstvím. Přednáší p. PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D. v zámecké tabulnici. (www.zamek-opocno.cz)
• 15. 9.: státní zámek Opočno - V tento den bude mimořádně zkrácena návštěvní doba - zámek bude přístupný od 10 do 14 hodin. Děkujeme za pochopení. (www.zamek-opocno.cz)
• 18. 9.: státní zámek Opočno - Rozšířené prohlídky obrazáren. Mimořádná prohlídka velké a malé obrazárny zámku s rozšířeným výkladem a prodlouženou dobou trvání (cca 50 min.). Komentovaná prohlídka sbírky obrazů významných malířů, které soustředil z ostatních svých sídel Josef II. Colloredo-Mannsfeld na opočenský zámek na konci 19. století. (www.zamek-opocno.cz)

Výstavy na zámku Opočno:
• 1. 7. - 31. 8.: státní zámek Opočno - Erbovní bestie. Unikátní výstava nadpřirozených bytostí z erbů evropské šlechty v životní velikosti. Víte, jak vypadá třeba takový kentaur, pegas, bazilišek či mořská panna? Pokud máte pochybnosti, navštivte prostory zámecké hladomorny. Edukativní výstava pro dětského i dospělého návštěvníka. Během prohlídky (bez průvodce) se můžete zabavit křížovkou a se správně vyluštěnou tajenkou se zastavit na pokladně zámku pro malou odměnu. Jednotná cena: 60,- Kč. (www.zamek-opocno.cz)
• 1. 7. - 31. 8.: státní zámek Opočno - Památky a jejich osudy - Rychnovsko - výstava fotografií. Výstava fotografií členů královéhradeckého Fotoklubu Omega, kterou připravili ve spolupráci s Muzeem Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Společností ochránců památek ve východních Čechách, se věnuje památkovým objektům rychnovského okresu, příběhům jejich historie a příkladům citlivého přístupu k obnově s cílem uchovat dochované hodnoty budoucím generacím. Výstava nemá ambice beze zbytku zmapovat stav památek daného regionu. Spíš chce upozornit a podnítit k zamyšlení. Navíc propojení oka památkářova (výběr lokality) s uměleckým vnímáním fotografa vede k zajímavým výsledkům. Snímky tak nejsou pouhým záznamem reality. (www.zamek-opocno.cz)
• 5. 7. - 8. 7., 17. 7., 23.-24. 7., 30.-31. 7., 6. -7. 8., 13.-14. 8., 20. 8., 27. -28. 8.: státní zámek Opočno - Výstava keramiky a obrazů Soni Toucové. Výstavou Vás provede sama autorka a zároveň předvede výrobu malých skřítků nebo malbu obrázků akrylovými barvami. Výstava keramických pohádkových postav a olejomalby bude z části prodejní. Vstup na výstavu z arkádového nádvoří - zdarma. (www.zamek-opocno.cz)

Státní zámek Ratibořice

www.zamek-ratiborice.cz
www.facebook.com/ratiborice.zamek
www.instagram.com/ratiborice.zamek

• 1. 7. - 21. 8.: státní zámek Ratibořice - Prohlídky zámku pro děti s komtesou Hortensií. Během procházky zámeckými interiéry Vás bude doprovázet půvabná schovanka paní kněžny, komtesa Hortensie. Hortensie bude dětem vyprávět o životě na venkovském sídle. Dozvíte se něco o etiketě, módě, účesech a oblékání. Dále o povinnostech dam i malých slečen, nebo o trávení volného času. Procházka zámeckými interiéry s komtesou Hortensií Vám zabere asi 30 minut. Během prohlídky s komtesou Hortensií se děti nebudou nudit jako na běžné prohlídce, mohou se zeptat na cokoliv, co je bude zajímat a na konci prohlídky se mohou s komtesou Hortensií také vyfotografovat. (www.zamek-ratiborice.cz)
• 3. 7.: státní zámek Ratibořice - Svátek akordeonů v zámeckém parku. V pořadí již třetí koncert Akordeonového orchestru Musica harmonica v zámeckém parku v Ratibořicích. (www.zamek-ratiborice.cz)
• 4. 7.: státní zámek Ratibořice - Rudrův mlýn bude mimořádně otevřen i v pondělí.
(www.zamek-ratiborice.cz)
V Ratibořicích slaví 100. výročí odhalení sousoší Babička s dětmi • 8. 7.: státní zámek Ratibořice - Pietní akt u příležitosti 100. výročí odhalení sousoší Babička s dětmi. Proslov zástupců města Česká Skalice, Muzea Boženy Němcové a státního zámku Ratibořice ke vzniku pomníku. Položení květin a hudební vystoupení žáků ZUŠ Nové Město nad Mětují pobočka Česká Skalice. Podrobný článek
• 9. 7.: státní zámek Ratibořice - XIII. Ratibořické nocturno - Flauto dolce. V podmanivém prostředí večerního zámeckého parku vyslechnete již po třinácté melodie, které vás přenesou do světa, ve kterém se můžete zasnít, a na chvíli zapomenout na starosti všedního dne. Účinkují: Silvie Mechová - flétna a Jindřich Macek - loutna. (www.zamek-ratiborice.cz)
• 13. 8.: státní zámek Ratibořice - Automobiloví veteráni & Swing sextet z Náchoda. Dvacáté první setkání majitelů historických motorových vozidel, doprovázené vystoupením kapely Swing sextet z Náchoda. (www.zamek-ratiborice.cz)
• 27. 8.: státní zámek Ratibořice - Hradozámecká noc. Večerní prohlídky interiérů prvního patra zámku. Procházku večerními zámeckými interiéry absolvujete v doprovodu samotného pana správce, případně se vám bude věnovat vševědoucí komorník vévodkyně, nebo všetečná a upovídaná komorná. Během prohlídky vyslechnete krátké hudební vystoupení. Délka prohlídky cca 30-40 minut, kapacita prohlídky je omezena na maximálně 20 osob. Začátky prohlídek: ve 21.00, 21.15, 21.30, 21.45 a ve 22.00 hodin. Vzhledem k pozdním časům prohlídek prosíme, zvažte účast dětí do 12. let. Časové vstupenky je nutno rezervovat předem, nebo zakoupit online na www.zamek-ratiborice.cz. Vstupné: Jednotné 230 Kč. Upozornění: Na cestu z parkoviště a zpět doporučujeme vzít s sebou kapesní svítilnu. Rezervace prohlídek a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech čase od 7.00 do 14.00 hod.); e-mail: ratiborice@npu.cz
• 10. 9.: státní zámek Ratibořice - Dny evropského dědictví 2022 - Příběh zámku a zámek příběhů. V roce 2022 si připomínáme 160. výročí úmrtí spisovatelky Boženy Němcové. Osudům autorky knihy Babička se budeme věnovat během prohlídky prvního patra, jehož interiéry jsou zařízeny jako letní byt „paní kněžny a její schovanky, komtesy Hortenzie". Prohlídku dělí na dvě části přestávka s malým občerstvením. Doporučujeme zakoupení vstupenek online, nebo předchozí rezervaci! (www.zamek-ratiborice.cz)

Pardubický kraj

Státní hrad Kunětická hora

www.hrad-kunetickahora.cz
www.facebook.com/kunetickahora
www.instagram.com/kunetickahora

• 30. 6. - 3. 7.: státní hrad Kunětická hora - Divadelní představení Noc na Karlštejně. Představení potěší všechny milovníky českých muzikálů, na hrad se po dvaceti letech navrátil divadelní evergreen podle stejnojmenného filmu Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně - jistě si řada z vás ještě vzpomíná na verzi s Radoslavem Brzobohatým v roli Karla IV., která tehdy lámala rekordy v divácké návštěvnosti. Na její úspěch se pokusí navázat nové zpracování slavného muzikálu, které připravil režisér Petr Novotný. Hlavní role nesmrtelného příběhu o tom, že láska je silnější než příkaz krále, tentokrát nastudovali hostující Petr Štěpánek a Martina Sikorová. A chybět samozřejmě nebudou nestárnoucí hity z pera Karla Svobody a Jiřího Štaidla jako Lásko má, já stůňu, Do věží, Hoja hoj, Když mám tekutou révu a další. Představení pořádá a prodej vstupenek zajišťuje Východočeské divadlo Pardubice.
• 7. - 9. 7.: státní hrad Kunětická hora - Divadelní představení Tři veteráni. Zábavný pohádkový příběh tří vysloužilých vojáků, kteří se zapletou do světa kouzel a jejich povahy a pocit moci je svedou proti sobě. Jak naloží dělostřelec Pankrác, dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác s dary, které dostanou od dobrosrdečných skřítků? Inscenace Východočeského divadla v režii Petra Novotného. Představení pořádá a prodej vstupenek zajišťuje Východočeské divadlo Pardubice.
• 22. - 23. 7.: státní hrad Kunětická hora - Festival Hrady CZ. Multižánrový dvoudenní hudební festival v areálu pod Kunětickou horou. Letos vystoupí mj. Anna K, Vypsaná fiXa, Divokej Bill, Chinaski, Mig 21, Mirai, Pokáč, Rybičky 48, Tomáš Klus, UDG nebo Xindl X. Podrobné informace (program, vstupné, předprodej, parkování, nocování, mapa areálu atd.) najdete na festivalovém webu. Pořadatelem akce není správa hradu.
• 17. 9.: státní hrad Kunětická hora - Vinobraní pod hradem Kunětická hora. Celodenní pochůzková degustace vybraných vín a bohatý doprovodný program pro celou rodinu v amfiteátru pod hradem. Pořadatelem vinobraní je agentura Festing ve spolupráci s Přáteli dobrého vína Čech a Moravy. Praktické informace o vinobraní (program, vstupné, kyvadlová doprava, aktuality) najdete na webu pořadatele zde. Pro návštěvníky, kteří se nechtějí účastnit vinobraní, budou připraveny prohlídky v běžném režimu a vstupenky na prohlídkový okruh zakoupí klasicky na pokladně hradu.

Státní hrad Litice

www.hrad-litice.cz
www.facebook.com/statni.hrad.litice
www.instagram.com/hradlitice/

• 27. 8.: státní hrad Litice - Nebojte se tmy aneb s baterkou na hrad. Noční komentované prohlídky hradu s baterkou. Časy prohlídek budou stanoveny podle počtu návštěvníků. Od 20 do 22 hodin. Baterka nutná! Vstupné: Dospělí 260 Kč, snížené 200 Kč, děti 6-17 let 100 Kč, děti 0-5 let zdarma. (www.hrad-litice.cz)

Státní zámek Litomyšl

www.zamek-litomysl.cz
www.facebook.com/szlitomysl
www.instagram.com/zamek.litomysl

• 2. - 3. 7.: státní zámek Litomyšl - O tomto víkendu bude zpřístupněna pouze II. prohlídková trasa Zámek za Thurn-Taxisů, jako bonus prohlídka zavítá také do zámeckého divadla. Děkujeme za pochopení.
• 4. 7.: státní zámek Litomyšl - V tento den bude zámek z provozních důvodů uzavřen pro veřejnost. Děkujeme za pochopení.
• do 5. 7.: státní zámek Litomyšl - Smetanova Litomyšl. Již 64. ročník tradičního národního hudebního festivalu proběhne opět v jedinečném prostředí arkádového nádvoří státního zámku Litomyšl. Podrobné informace o programu naleznete zde: https://smetanovalitomysl.cz/program/
• 16. 7.: státní zámek Litomyšl - Talkshow 7 Pádů Honzy Dědka. V rámci letního speciálu „Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka" se můžete na zámku Litomyšl těšit na 100 minut příjemné zábavy a zajímavých rozhovorů „o všem a pro všechny" s třemi hvězdnými hosty. Vstupenky jsou k zakoupení v síti Ticketstream. (www.zamek-litomysl.cz)
• 30. 7.: státní zámek Litomyšl - Barokní večer na zámku. Komponovaný barokní večer přiblíží návštěvníkům v různých částech zámku pestrou škálu dobové kratochvíle šlechty; audienční sál oživí ukázky tanců, zámecká kaple sv. Archanděla Michaela se rozezní varhanní hudbou na původní nástroj z 18. století a na nádvoří proběhne módní přehlídka historických oděvů. Jako zlatý hřeb večera zazáří představení v jedinečném domácím divadle hrabat Valdštejnů-Vartenberků z roku 1797, které je druhým nejstarším u nás. Na programu bude vystoupení „Obraz lásky" (Ritratto dell´amore) od Françoise Couperina. Účinkují: Hartig Ensemble pod vedením prof. Heleny Kazárové, PhD. a taneční soubor Villanella z Liberce. Akce se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Rok šlechtických slavností. (www.zamek-litomysl.cz)
• 5. - 7. 8.: státní zámek Litomyšl - Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovy 2022. Podrobnosti budou doplněny. (www.zamek-litomysl.cz)
• 13. - 14. 8.: státní zámek Litomyšl - Výstava květin. Výstava květin v interiérech druhé prohlídkové trasy nazvané "Zámek za Thurn-Taxisů". Máte jedinečnou příležitost zažít atmosféru květinových dekoracích v historických interiérech zámku. Prodej vstupenek v pokladně v přízemí arkádového nádvoří. (www.zamek-litomysl.cz)
• 25. 8.: státní zámek Litomyšl - Divadelní představení Strašidlo cantervillské. Atraktivní letní divadelní tour pod širým nebem. "Známý příběh, se známými herci a opravdovým strašidlem"..., je motto známé a v českých zemích oblíbené divadelní hry, která se dočkala mnoha nastudování. Více informací a vstupenky zde: https://www.strasidlonazamku.cz/
• 27. 8.: státní zámek Litomyšl - Hradozámecká noc - Vdavky továrníkovic dcerky II. Nové pokračování komediálních hraných prohlídek interiérů zámku s tanci na téma prvorepublikových filmů se šťastným příběhem v podání tanečního souboru Villanella. Začátky prohlídek budou upřesněny. Jednotné vstupné: 230 Kč. (www.zamek-litomysl.cz)

Státní zámek Slatiňany

www.zamek-slatinany.cz
www.facebook.com/zamek.slatinany
www.instagram.com/zamekslatinany

Zámek Slatiňany je zpřístupněn celoročně.

• 10. 7.; 14. 8.; 18. 9. a 9. 10.: státní zámek Slatiňany - Speciální prohlídky zámku Pokrok nezastavíš. Speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku aneb Od renesance do 21. století. Podíváte se do jedinečně zachovalých a technicky unikátních prostor zámecké ledárny a kotelny, do anglického dvorku se zachovalými renesančními sgrafity z konce 16. století. Navštívíte pracovnu architekta Schmoranze, prohlédnete si půdu hlavní zámecké budovy s 250 let starým krovem, pokoj komorníka ve věži, čistírnu oděvů, šatnu s posuvnými prosklenými dveřmi, velkou knížecí koupelnu. Na závěr se projdete po obnoveném padesátimetrovém balkonu. Prohlídky nejsou vhodné pro malé děti z důvodu časové náročnosti (min. 75 minut). Průvodcem Vám bude kastelán zámku Ing. Jaroslav Bušta. Začátek prohlídky v 11:10 a 13:10. Vstupenky lze zakoupit online. Další informace naleznete ZDE.
• 30. 7.: státní zámek Slatiňany - Slatiňanská zámecká noc - noční prohlídky. Zveme Vás na procházku zámeckými komnatami v jedinečné atmosféře rozsvícených lustrů, lamp a svíček. Knížecí salony si projdete vlastním tempem bez průvodce, jak bývá zvykem na památkách v Anglii. Bude tedy čistě na Vás, kolik času v zámeckých pokojích strávíte. Za příznivého počasí Vás čeká noční procházka po balkoně s výhledem do zahrady. (www.zamek-slatinany.cz)
• 27. 8.: státní zámek Slatiňany - Hradozámecká noc - Divadelní představení Strašidlo cantervillské. Úspěšná divadelní tour z minulých let se vrací na hrady a zámky a míří opět po roce do Slatiňan. Režisér Jaroslav Kříž si vzal za své oživit veselý a do jisté míry i napínavý příběh Oscara Wilda, Strašidlo cantervillské. Hrají: Martin Zounar, Martin Pošta, Bára Štěpánová a další.Začátek představení v 19:30 hodin. Vstup do areálu po 18. hodině. Více informací zde: https://www.strasidlonazamku.cz/predstaveni/zamek-slatinany/
• 4.; 11. a 25. 9.: státní zámek Slatiňany - Hrané prohlídky pro rodiny s dětmi. Netradičně zámeckými interiéry o osudech knížecí rodiny s divadelním spolkem ACORD. (www.zamek-slatinany.cz)

Výstavy na zámku Slatiňany:
• 17. 1. - 10. 7.: státní zámek Slatiňany - „Vzpomínky na černobílý svět: Afričané v habsburské monarchii." Putovní panelová výstava, umístěná v exteriérech státního zámku Slatiňany připomíná osudy Afričanů, kteří ve službách habsburské aristokracie působili od časů baroka na našem území. Důraz bude kladen především na osobnost Angela Solimana, učeného Afričana knížat z Liechtensteinu, který se díky svým schopnostem dostal až na vrchol vídeňské osvícenské společnosti. Africkou společnici měla v 19. století i kněžna z Auerspergu, manželka majitele zámku ve Slatiňanech. Výstava se snaží připomenout, že právě v časech osvícenství vznikla zdánlivě moderní témata jako svoboda, občanská práva a rasismus, ovlivňující zásadním způsobem naši společnost do současnosti. (www.zamek-slatinany.cz)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Prázdninové akce na Sychrově
V Ratibořicích slaví 100. výročí odhalení sousoší Babička s dětmi
Hrady a zámky se v červnu zapojí do Víkendu otevřených zahrad
České korunovační klenoty budou na dosah při sychrovské výstavě
Hrad Bezděz přináší od května novou nabídku pro dětské návštěvníky
Cena Adolfa Heyduka 2021 putuje na Kuks
Připravili novou hru Po stopách Albrechta z Valdštejna
Turistická sezona 2022 v Českém ráji zahájena
Hrad Trosky má novou kastelánku Pavlínu Suchomelovou

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Všedobr aneb vše dobré pro tělo i duši

Všedobr na Krásné je první ročník malého jednodenního festivalu, který navazuje na celoroční cyklus dílen a přednášek, které Kittelovo muzeum pořádá. Díky pozvaným hostům se zde v sobotu 10. srpna propojí tradiční léčitelství s novými léčebnými postupy, které zde lidé budou moci poznat nebo si i vyzkoušet. Podrobná pozvánka

Na Frýdlantsku vyjede dodávka na přepravu jízdních kol

S platností od 11. července 2024 posílí náhradní autobusovou dopravu na Frýdlantsku mimořádně zavedená linka „K". Nová linka ve formě dodávky jedoucí v trase vybraných spojů linky náhradní autobusové dopravy „C" je určena výhradně k přepravě jízdních kol. Spoj s vlekem na jízdní kola vyjíždí až do konce prázdnin denně v 8:25 z autobusového nádraží v Liberci jako zrychlený spoj do Frýdlantu a dále pak po své trase na Smědavu (s časovým posunem odjezdu na 9:00).


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Bohemia Rally 2024 má téměř stovku přihlášených posádek
Po stopách filmařů: v kraji se točila Pyšná princezna i Léto s kovbojem
Závod světové série ve fourcrossu horských kol je zpátky v Jablonci
Léto přináší novinky a zajímavosti na hradech a zámcích
Krakonošovy letní podvečery podvacáté obsadí jilemnické náměstí

Nejčtenější články

10.07.: Výměna povrchů v turnovské ulici 5. května začne 15. července
11.07.: Tanečníci ILMA Turnov soutěžili v Řecku na mistrovství světa
11.07.: Bouřky zaměstnaly hasiče v kraji, nejčastější bylo čerpání vody

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT