Nezaměstnanost v Libereckém kraji v dubnu klesla na 4,1 procenta

16.05.2024 07:26:05 | Autor: Martin Bušo, Úřad práce ČR | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Liberecký kraj

Nezaměstnanost v Libereckém kraji v dubnu klesla na 4,1 procenta

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci evidovala k 30. 4. 2024 celkem 12 888 uchazečů o zaměstnání. Pokles v evidenci nezaměstnaných oproti předchozímu měsici je 281 osob. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně klesl, a ke konci dubna činil 4,1 %. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl o 6 987 vyšší, než počet nabízených volných pracovních míst.

Celkem se v dubnu evidovalo 1 730 uchazečů. Ve srovnání s předchozím měsícem byl počet sice o 138 vyšší, ale evidenci ve stejném období ukončilo 2 011 uchazečů. Z celkového počtu bylo v měsíci dubnu evidováno 7 008 žen a tvořily 54,4 % nezaměstnaných v evidenci pracovišť Krajské pobočky v Libereckém kraji. Nejnižší podíl žen z okresů Libereckého kraje je na Semilsku, konkrétně 50,3 %.

„Podíl nezaměstnaných osob v dubnu klesl, naplno se projevil vliv sezonních prací. Výrazný pokles uchazečů byl zejména z řad stavebních řemeslníků, pracovníků v zemědělství, kuchařů a řidičů. Téměř 70 % uchazečům bylo zprostředkováno nové zaměstnání Úřadem práce. Zároveň došlo k růstu volných pracovních míst, nejen v technických profesích, ale také v oblasti sociálních a osobních služeb, což je prostor pro uplatnění převážně žen. Právě vyšší nezaměstnanost žen, rodičů dětí školního věku nebo po návratu z rodičovské dovolené reflektujeme cílenou podporou nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti, konkrétně flexibilních úvazků v rámci společenský účelných pracovních míst.

Například v regionálním projektu Šance na práci v Libereckém kraji bylo z celkového počtu podpořených míst 44 % kratších úvazků pro rodiče dětí do 10 let. Vzhledem k průmyslovému charakteru Libereckého kraje to považujeme za velmi dobrý výsledek podpory uplatnění rodičů, zejména matek," uvádí ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková.

Nezaměstnanost v okresech k 30. 4. 2024:

Okres

Počet nezaměstnaných

z toho ženy

Volná pracovní místa

Počet uchazečů na 1 VPM

Podíl nezaměstnaných osob [%]

Česká Lípa

2 762

1 536

1 104

2,5

3,8 %

Jablonec nad Nisou

2 769

1 504

694

4,0

4,4 %

Liberec

5 306

2 937

3 158

1,7

4,0 %

Semily

2 051

1 031

945

2,2

4,3 %

Liberecký kraj

12 888

7 008

5 901

2,2

4,1 %

Česká republika

280 078

150 163

268 046

1,0

3,7 %Struktura uchazečů o zaměstnání

Podíl žen v jednotlivých věkových kohortách je nejvyšší ve věkové skupině 30-49 let, a to 58 %, zatímco v ostatních věkových skupinách (do 29 let a 50 a více let) je podíl žen a mužů zcela rovnocenný. Přístup žen na trh práce, ale také obecně rodičů pečujících o děti, Úřad práce ČR stabilně cíleně podporuje prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti a realizací projektů hrazených z ESF. Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti přispívají formou příspěvků k umístění do zaměstnání ve flexibilních úvazcích. Rovněž vzdělávání a rekvalifikace přispívají u této skupiny k možným změnám profese, které umožňují časovou flexibilitu a sladění pracovního a rodinného života v novém zaměstnání.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v březnu 42,5 roku, a to v obou skupinách žen a mužů bez významného rozdílu. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. V evidenci uchazečů o zaměstnání (UoZ) v Libereckém kraji bylo k 30. 4. 2024 celkem 4 605 uchazečů nad 50 let a tvořili 35,7 % z celkového počtu nezaměstnaných. Tento podíl se bohužel mírně zvyšuje. Nejvyšší podíl této kategorie UoZ z hlediska věku je na Liberecku.

Nejvyšší počet nezaměstnaných je dlouhodobě v nižších stupních kvalifikace. Téměř 72 % evidovaných uchazečů v Libereckém kraji tvoří nezaměstnaní se základním vzděláním a vyučení.

V uplynulém měsíci hledalo práci 1 732 osob se zdravotním postižením (OZP) - 13,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR v kraji celkem 358 volných pracovních míst. Nejvyšší podíl OZP řeší dlouhodobě v okresech Česká Lípa a Semily. Pro tuto cílovou skupinu je v každém okrese Libereckého kraje k dispozici specializovaný poradce. Díky poskytování odborného poradenství a individuálnímu přístupu se velmi dobře daří nezaměstnané se zdravotním postižením či omezením uplatňovat na volném trhu práce.

Evidence nezaměstnaných absolventů se v dubnu mírně zvýšila. V Libereckém kraji bylo na konci měsíce evidováno celkem 719 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, z toho 441 absolventů a 282 mladistvých. V loňském roce ve stejném období byla nezaměstnanost mladých lidí v kraji o 158 osob nižší. Rovněž tato skupina nezaměstnaných je prioritní ve využití nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti. V Libereckém kraji je rovněž, obdobně jako ve všech krajích ČR, realizován projekt Záruky pro mladé. Díky projektu a prostředkům Evropského sociálního fondu bylo v Libereckém kraji aktivizováno již více než 400 mladých lidí, včetně jejich uplatnění v zaměstnání, podpory na dotovaném pracovním místě nebo aktivity směřující k návratu do vzdělávání.

Mírný růst dlouhodobé nezaměstnanosti

V Libereckém kraji se za poslední rok mírně změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky evidence. V meziročním srovnání klesl podíl evidence 6-12 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných na 19,1 %. Naopak podíl uchazečů evidovaných více než 12 měsíců vzrostl na 27,7 %. Na konci dubna bylo v celém kraji celkem 3 572 dlouhodobě nezaměstnaných.

Dlouhodobá nezaměstnanost patří mezi nejvíce řešené problémy nezaměstnanosti v Libereckém kraji, s nezbytností zvýšené péče a aktivizace této skupiny klientů. Podporu uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných řeší nástroje APZ, včetně realizovaných aktivit a příspěvků v jednotlivých projektech financovaných z ESF.

Volná pracovní místa v Libereckém kraji

Ke konci dubna nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci celkem 5 901 volných pracovních míst. Ve srovnání s loňským stejným obdobím jde o 1 416 volných míst méně. Meziroční pokles je tak poměrně významný. Přesto po delší době došlo v uplynulém měsíci k nahlášení více volných pracovních míst ze strany zaměstnavatelů, než kolik jich bylo za uplynulý měsíc vyřazeno. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Libereckém kraji v průměru zhruba 2,2 uchazeče o zaměstnání, zatímco tento průměr v rámci celé České republiky je příznivější, a to 1,0. Nejméně příznivá je situace v okrese Jablonec nad Nisou (4,0). Přibližně pro 70 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním. Z celkového počtu 64,4 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

Zaměstnavatelé mají dlouhodobě největší zájem o dělnické profese, konkrétně v oblasti výstavby budov, montážní dělníky ve výrobě. Dále v Libereckém kraji jsou volná místa pro kvalifikované pozice svářečů, skladníků, kuchařů. Nejvyšší poptávka v pozicích vyžadujících vyšší stupeň vzdělání je po zdravotních sestrách a lékařích. Rovněž přetrvává nabídka pozic ve vězeňské službě nebo pozice policistů. Zaměstnavatelé stabilně poptávají také pozice s vyšší potřebou dovedností v IT, jako jsou programátoři počítačových aplikací, systémoví administrátoři a správci počítačových sítí, IT technici nebo správci webových stránek.

V Libereckém kraji je trvalý nedostatek zejména zaměstnanců s technickými dovednostmi. Chybí zejména kvalifikovaní svářeči, elektrikáři, seřizovači. Zaměstnavatelé také vyhledávají kandidáty jazykově vybavené nebo s IT kompetencemi. Prostor pro rozšiřování digitálních kompetencí umožňuje realizace projektů Národního plánu obnovy, které Krajská pobočka v Liberci, obdobně jako všechny krajské pobočky Úřadu práce ČR, realizuje.

Rekvalifikace podporují vstup na trh práce

Krajská pobočka v Liberci podporuje v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti uplatnění nezaměstnaných, kteří jsou z různých důvodů ohroženi na trhu práce. Jedním z významných nástrojů jsou rekvalifikace. V dubnu bylo zahájeno 192 rekvalifikací a ukončeno 232 kurzů.

Úřad práce ČR plně reflektuje dlouhodobé požadavky zaměstnavatelů na dovednosti zájemců o zaměstnání. Aktuálně se zaměřujeme zejména na rozšiřování digitálních kompetencí, a to jak zájemců z řad uchazečů o zaměstnání, tak osob z široké veřejnosti, a to skrze nabídky vzdělávacích kurzů v Databázi RK. V Libereckém kraji se zájemci o kurzy digitálního vzdělávání obsahově zaměřují zejména na využití AI v celé řadě odvětví, dále na programování, grafické a konstrukční programy.

Dalšími nástroji Aktivní politiky zaměstnanosti bylo v Libereckém kraji v měsíci duben podpořeno celkem 275 osob. Úřad práce ČR zajišťuje také podporu zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají OZP na chráněném trhu práce.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Počet nezaměstnaných v Libereckém kraji v březnu mírně klesl
Nezaměstnanost v Libereckém kraji v únoru zůstala na 4,2 procenta

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Průvodce regionem jsou opět nové turistické noviny Český ráj 2024

Sdružení Český ráj opět připravilo oblíbené Turistické noviny pro návštěvníky Českého ráje, stejně jako minulý rok jsou jejich součástí noviny Turnovska. Na 48 stranách na vás čekají aktuální informace o cyklostezce Greenway Jizera, o oblíbených turistických hrách Za pověstmi Českého ráje či Po stopách Albrechta z Valdštejna. Nemůže chybět ani rozhovor, tentokrát s místním rodákem, hercem a komikem Petrem Vydrou. V novinách najdete pozvánky a tipy na výlety na Jičínsko, Novopacko, Semilsko a Železnobrodsko, na Kopidlensko a další oblasti či města regionu. Samozřejmostí jsou žádané jízdní řády turistických autobusů s přepravou kol a s přehlednou mapou. Nechybí přehled nositelů značky Regionální produkt Český ráj a pozvánky na kulturní akce včetně kulturního léta v Turnově.

Krkonošská pivní stezka startuje

Putování za pivním mokem zahájeno 1. června 2024. Až do konce září můžete ochutnávat skvělé speciály s příchutí krkonošských hor, sbírat razítka, soutěžit a těšit se na losování o super ceny. Udělejte si čas, zarezervujte si termín ve svém diáři a užijte si jedinečné spojení aktivního odpočinku uprostřed vzácné krkonošské přírody a luxusního gastronomického zážitku.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

V Maloskalské galerii zahájí výstavu nazvanou Mařka
Přehled fotbalových výsledků a tabulek 13. jarního kola
V Chuchelně uvízl na stromě paraglaidista
Obrazem: 19. ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana
Hořela skládka odpadu v Košťálově

Nejčtenější články

16.06.: Hořela skládka odpadu v Košťálově
16.06.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek 13. jarního kola
14.06.: V Bělé oslaví 80 let klubu zápasem proti Slovanu Liberec

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT