Prázdninový program Turnovské léto 2021

19.07.2021 18:37:41 | Autor: redakce | Rubrika: KULTURA | Obce: Turnov

Prázdninový program Turnovské léto 2021

Pošesté probíhá o prázdninách v Turnově cyklus akcí Turnovské léto. Program letošního roku je opět bohatý. Na cyklu akcí se podílí různé subjekty. Každý den v týdnu po dobu prázdnin jsou připraveny zajímavé programy, exkurze či rukodělné dílny.

Navštivte zajímavá místa a probádejte Turnov a jeho okolí nevšedním způsobem, zúčastněte se rozmanitých výtvarných a rukodělných dílen, podívejte se pod ruce šikovným řemeslníkům a umělcům, užívejte si koncerty, divadla a další kulturní pořady pro všechny malé i velké. Každý den v týdnu pro vás je připraven bohatý program.

PONDĚLÍ

• Prohlídka turnovských kostelů
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem. Sraz v RTIC Turnov ve Skálově ulici (naproti muzeu) ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

Prázdninová nabídka na hradě Valdštejn

• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, spojená s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč  a malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104.

• Galerie Granát
Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v. Turnov s loutkou krále Granáta. Akce pro rodiny s dětmi, otevřeno 10-12.30 a 13-17 hodin. Vstupné pro starší 16 let 20 Kč. Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4.

Den s mineralogem probíhá v Turnově o prázdninách již popáté ÚTERÝ

 

• Den s mineralogem
Zážitkový program s geologickou tematikou (nejen) pro děti. Rýžování českých granátů a olivínů, objevování pokladů - hledání a dobývání drahých kamenů, odlévání zkamenělin ze sádry, paleontologické objevy - odkrývání kostry dinosaura, geostezka. Program doplněn přednáškami, řezáním achátů a dalším doprovodným programem. Od 9 do 17 hodin.
• Muzeum Českého ráje - Kamenářský dům, Skálova 71, Turnov. Podrobná pozvánka

Prázdninový kulturní program v Synagoze Turnov

• Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova
Sraz v synagoze v Krajířově ulici v 10 a 14 hodin, vstupné 60 Kč. Synagoga Turnov, tel.: 484 803 041

• Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou
Prohlídka i pro nejmenší návštěvníky s princeznou Kateřinou. Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými šperky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. Akce se nekoná 3. 8. V úterý 13. 7. a 10. 8. pouze v 11 hodin.  Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

STŘEDA

• Prohlídka turnovských kostelů
Prohlídka kostela sv. Mikuláše, sv. Františka z Assisi a novogotického chrámu Narození Panny Marie s průvodcem. Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin. Vstupné 50 Kč, děti 30 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

• Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
Dětská prohlídka hradu se zdejším loupeživým rytířem, s hledáním pokladu a zlomením kletby. Začátky v 11, 13 a 15 hodin, v případě nepříznivého počasí se akce nekoná. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

ČTVRTEK

• Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou
Prohlídka i pro nejmenší návštěvníky s princeznou Kateřinou. Vydat se s ní můžete nejen za ztracenými šperky a poklady, ale i za postavami z pověstí Českého ráje. Začátky v 11, 13 a 15 hodin. Vstupné 70 Kč, děti 60 Kč, malé děti (od 3 do 5 let) 20 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

 
 

Prázdninové lezecké čtvrtky umožní vyzkoušet horolezectví nejen dětem • Lezecké čtvrtky
Doprovodný program nejen pro děti k expozici Horolezectví - Z Českého ráje na vrcholy světa. Každý si bude moci vyzkoušet doprovodné disciplíny horolezců. Prázdninové lezecké čtvrtky přiblíží pohyb a bytí ve skalách, práci s lanem formou uzlování a další pro horolezce doplňkové pohybové aktivity, jako je např. slackline. Od 9 do 17 hodin. Akce se nekoná 1. 7. Muzeum Českého ráje v Turnově,  Skálova 71, Turnov. Podrobná pozvánka

• Cílová stanice knihovna
Letní multižánrové kulturní pásmo knihovny na vlakovém nádraží. Vždy od 18 hodin. Knihovna Turnov II, U Nádraží 1296, tel.: 484 840 055, 605 123 140

PÁTEK

• Galerie Granát
Prohlídka zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov s loutkou krále Granáta. Akce pro rodiny s dětmi, od 10 do 12.30 a od 13 do 17 hodin. Galerie Granát, náměstí Českého ráje 4

• Za kamenem a šperkem
Tematická komentovaná prohlídka města Turnova jako města kamene a šperku. Sraz v RTIC Turnov na náměstí Českého ráje ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč, děti 20 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

• Večery s živou kulturou
Tradiční kulturní akce na prostranství před KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel především turnovských umělců. Od 19 hodin. Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov

Jak se šilo na statku aneb prázdninové dílny na Dlaskově statku SOBOTA

• Jak se šilo na statku
Prázdninový program oživí expozici na Dlaskově statku s názvem „Kolovrátek, stav i jehla". Řemeslné dílny,kde se návštěvníci seznámí s tradičními technikami předení, tkaní, pletení, háčkování, vyšívání nebo palič-kování. Techniky si vyzkouší a zároveň se dozvědí o postupu zpracování klasických textilních plodin (len,konopí) i živočišného materiálu (kůže, vlna). Se zkušenými lektory z řad řemeslníků se vydají po nitkách do minulosti a objeví její kouzlo i řadu nových dovedností. Od 9 do 17 hodin. Akce se nekoná 3. 7. Od 9 do 17 hodin. Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12. Podrobná pozvánka

• Večery s živou kulturou
Tradiční kulturní akce na prostranství před KC Střelnice opět nabídnou zajímavou směsici koncertů a divadel především turnovských umělců. Od 19 hodin. Před KC Střelnice, Markova 311, Turnov

NEDĚLE

• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
Otevřeno od 9 do 12 hodin. Vstupné zdarma. Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství Turnov. Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích

• Prohlídka kostela sv. Jana Křtitelev Nudvojovicích
Otevřeno od 9 do 12 hodin. Vstupné zdarma.
Zajišťuje Římskokatolická farnost, děkanství Tur-
nov.
• Kostel sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
• Loutkáři dětem na Dlaskově statku Loutkové pohádky pro malé i velké diváky v podání po-
zvaných souborů. Začátky představení v 11, 13 a 15
hodin, vstupné 35 Kč.
• Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12 

Loutkáři budou hrát o prázdninových nedělích dětem na Dlaskově statku • Loutkáři dětem na Dlaskově statku
Loutkové pohádky pro malé i velké diváky v podání pozvaných souborů. Začátky představení v 11, 13 a 15 hodin, vstupné 35 Kč. Dlaskův statek, Dolánky u Turnova 12. Loňský program představení loutkářů

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA (NEKONÁ SE PRAVIDELNĚ)

HRAD VALDŠTEJN

• Odpoledne s vévodou Albrechtem z Valdštejna
Albrecht z Valdštejna zavítá se svou družinou na rodový hrad. Využijte příležitost setkat se s významnou historickou osobností a vyzkoušet si rytířské disciplíny. Koná se od 12.30 do 18 hodin.Termíny: 13. 7. a 10. 8. Vstupné 90 Kč, děti 60 Kč, rodinné 240 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

• Noční prohlídka hradu Valdštejn
Zažijte tajemnou atmosféru hradu při nočním osvětlení, začátek v 19.30 hodin. Termíny: 2. 7., 7. 7., 21. 7., 11. 8. a 25. 8. Omezená kapacita, doporučujeme rezervaci. Vstupné 110 Kč, děti 80 Kč, rodinné 300 Kč. Hrad Valdštejn, tel.: 739 014 104

TURNOV

• Magický Turnov
Večerní prohlídka města Turnova; Zákaznického centra Granát, d. u. v., Turnov a Synagogy Turnov za svitu svící. Sraz před RTIC Turnov na náměstí Českého ráje v 19.30 hodin. Termíny: 14. 7. a 18. 8. Vstupné 80 Kč, děti 40 Kč. RTIC Turnov, tel.: 484 803 041

 
 

Historické vlaky zajíždí o prázdninách tentokrát i do Rychnova • Historickým vlakem Českým rájem a První turnovské železniční loutkové divadlo
Jízdy historickým vlakem na trati Turnov - Semily a Turnov - Rychnov u Jablonce nad Nisou se konají ve dnech 3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7. a 31. 7. Na trati Turnov - Semily a Turnov - Rovensko pod Troskami ve dnech 7. 8., 14. 8., 21. 8., a 28. 8. Vlaky tažené historickou parní lokomotivou pojedou ve dnech 10. 7., 24. 7., 7. 8. a 28. 8. Ve stanicích Turnov, Semily, Rychnov u Jablonce n. N. a Rovensko pod Troskami budou v divadelním voze soupravy probíhat loutková představení LS Na Židli pro děti. Vlaky tažené historickou motorovou lokomotivou pojedou ve dnech 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 21. 8. Ve stanicích Turnov, Semily, Rychnov u Jablonce n. N. a Rovensko pod Troskami budou na motorové vlaky navazovat jízdy historických autobusů. Novinkou letos budou vlaky s motorovým vozem, které pojedou ve dnech 7. 8., 14. 8., 21. 8. a 28. 8. na trati Turnov - Libuň - Lomnice n. Popelkou. Pořádají Klub přátel Železnic Českého ráje, Kolej-
klub a loutkářský soubor Na Židli. Železniční stanice Turnov. Podrobný článek s jízdním řádem na celé prázdniny

• Řemeslo má zlaté dno
Komorní řemeslný trh, kde se představí keramici, skláři, brašnáři, kováři, dráteníci, řezbáři, výrobci dřevěných hraček, zastoupeno bude také tkalcovské řemeslo, výrobci textilního zboží ad. Prezentovány budou především regionální výrobci a produkty jako ukázka pestrosti tradice a umu našeho regionu. Řemeslný trh doplní ukázka řemeslné výroby, dílny pro děti i dospělé a kulturní program malého rozsahu. Akce se koná 17. 7. a 14. 8., vstup zdarma. Muzeum Českého ráje - atrium, Skálova 71, Turnov + část městského parku

 

Stěhování duší Jáchyma Topola v Divadle na Terase • Divadlo Na terase
Po čtyři prázdninové úterky ožije netradiční komorní prostor pod širým nebem kvalitním divadlem určeným pro všechny milovníky divadelních múz. Kapacita omezena, doporučujeme online nákup vstupenek na www.kcturnov.cz. Akce se konají 13. 7., 27. 7., 10. 8. a 24. 8., začátek vždy v 19 hodin. KC Střelnice, Markova 311, Turnov. Přehled akcí KC Střelnice Turnov

• Vlk, náš staronový soused
Putovní výstavu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, České zemědělské univerzity v Praze a Senckenbergova muzea přírodních věd v Görlitz můžete zhlédnout v Domě přírody Českého ráje až do 31. srpna od úterý do neděle vždy od 9 do 17 hodin. Dům přírody Českého ráje, Dolánky

Sezonu na koupališti v Maškově zahradě oživí animační programy

• Sportovně rekreační areál Maškova zahrada - koupaliště
Každý den za pěkného počasí koupání s doprovodným programem pro děti. Zajímavé akce i pro dospělé. Animační programy na koupališti

Samostatné pozvánky k prázdninovým akcím v Turnově a okolí:

Jak se šilo na statku aneb prázdninové dílny na Dlaskově statku

Den s mineralogem probíhá v turnovském muzeu i o prázdninách 2021

Prázdninové lezecké čtvrtky umožní vyzkoušet horolezectví nejen dětem

Historické vlaky zajíždí o prázdninách tentokrát i do Rychnova

Animační programy zpestří pobyt na koupališti v Maškově zahradě

Den s mineralogem probíhá v Turnově o prázdninách již popáté

Jak se šilo na statku ukáží řemeslné dílny v Dolánkách

Hrad Valdštejn si připomíná rod Valdštejnů

Obrazem: Den s mineralogem v turnovském muzeu

Další tipy na prázdninové akce:

Den v Českém ráji? S pohádkami, historií a přírodou

O prázdninách na hradech a zámcích rozšířili nabídku prohlídek i akcí

Kulturní léto v Semilech 2021

Turnovská kultura v červenci

Turnovské letní kino v červenci

Sedmihorské léto přesouvá některé akce na novou scénu do Troskovic

Program Jilemnického léta 2021

Léto v Harrachově 2021

Prázdninové akce na Sychrově

Dny lidové architektury otevírají dveře patnácti objektům v kraji

Program Krajské knihovny v Liberci o prázdninách

Sdílet s přáteli na facebooku

Ke stažení

Program Turnovské léto 2021

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Jubilejní 30. ročník Eurionu nabídne Midi Lidi i Bruna Ferrariho

Již 30. ročník festivalu Eurion Smržovka je tady! Každý rok v polovině srpna, bez jediného přerušení po třicet let, nabízí unikátní program, který ho výrazně odlišuje od okolních festivalů. Páteční večer 19. 8. nabídne vystoupení tuzemských kapel Midi Lidi, Bruno Ferrari, Kolektivní halucinace, Koně a prase, Povodí Ohře a Jirka Belmondo. Akce vypukne v 18 hodin již tradičně u Parkhotelu Smržovka. Vstupné je dobrovolné. Podrobnosti na Našem Jablonecku

Výstavba zemního valu v Uhelné zastíní pohled na důl Turów

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel od Polska zpracovanou dokumentaci projektu výstavby zemního valu v blízkosti obce Uhelná. Ten má částečně zabránit některým negativním vlivům dolu na příhraniční oblasti a zejména vylepší vizuální vjem při pohledu směrem k těžební jámě, kterou zastíní. Součástí vybudování zemního valu bude také výsadba několika tisíc listnatých a jehličnatých stromů i křovinatého podrostu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Přehled fotbalových výsledků a tabulek druhého podzimního kola
25. Šermířské loučení s létem chystají na Rotštejně
Rekonstrukce koupaliště v Košťálově pokračuje i o prázdninách
Štěpánův jarmark chystají k výročí 130 let rozhledny Štěpánka
Obrazem: Jak postupuje stavba mostu na semilské sídliště V Řekách

Nejčtenější články

14.08.: Rekonstrukce koupaliště v Košťálově pokračuje i o prázdninách
14.08.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek druhého podzimního kola
12.08.: Vzpomínky a příběhy opanovaly Den otevřených dveří v Hornychově vile

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT