Rok 2021 vrátil oslavy 28. října v Turnově do veřejného prostoru

30.10.2021 11:44:36 | Autor: Marcela Jandová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Turnov

Rok 2021 vrátil oslavy 28. října v Turnově do veřejného prostoru

Po loňském roce, kdy připomínka založení Československé republiky musela proběhnout v soukromí, Turnov opět zažil důstojné oslavy tohoto významného dne, které zahrnovalo otevření nové ulice na Daliměřicích, pietu ve Skálově ulici i slavnostní předávání ocenění Města Turnova.

Slavnostní odpoledne bylo skoro symbolicky otevřeno s novou ulicí na Daliměřicích. Ulice Ladislava Cibulky v sousedství daliměřické hasičské zbrojnice nese název po posledním starostovi samostatných Daliměřic. Daliměřice vedl v nelehké době protektorátu a v 50. letech, kdy došlo k jejich připojení k Turnovu. Vzhledem ke svému politickému přesvědčení byl v roce 1952 osm měsíců vězněn. Po svém návratu domů ovšem nezanevřel na veřejnou činnost a zanechal nesmazatelnou stopu na Daliměřicích a v srdcích místních obyvatel. Byl v čele hasičů, osobně se zasloužil o výstavbu mateřské školy, obchodu nebo hasičské zbrojnice.

Oslavy 28. října v Turnově<br />Autor: Marcela Jandová Vlastníma rukama zakládal parčík před zbrojnicí, který by v budoucnu mohl dospět k dalšímu rozvoji, jak řekl radní města a místní patriot Karel Jiránek. To, že se ve svátečním odpoledni sešel velký počet lidí, pouze dokládalo, že na pana Cibulku se zde nezapomnělo. Za účast všem poděkoval starosta hasičů Lukáš Cígl i starosta města Tomáš Hocke.

V 17 hodin se odehrála pietní vzpomínka a kladení věnců u pomníku ve Skálově ulici za účasti vedení města, zástupců TJ Sokol Turnov, Krajského vojenského velitelství Liberec, Asociace svobodného československého letectva a veřejnosti. Paní místostarostka Jana Svobodová v projevu připomněla důležitost tolerance v názorech a potřebu diskuze v dnešní společnosti. Citovala také Jana Patočku: „Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale nepřekonávat demokracii. Každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskuzi."

Tento citát zazněl ještě jednou při slavnostním předávání ocenění Města Turnova v Městském divadle Turnov. Osvědčená průvodkyně večerem paní Eva Kordová v úvodním slově zmínila těžkosti dnešní doby, kdy bychom se více než jindy měli obracet k myšlenkám velkých osobností jako byl Jan Amos Komenský, od jehož narození v příštím roce uplyne 430 let, filozofa Jana Patočky, který se narodil v Turnově před 115 lety nebo Václava Havla, který by letos oslavil 85 let od svého narození. Jak paní Kordová zmínila: „V příštím roce nás čeká významné výročí 750 let od založení Města Turnova. V této souvislosti si daleko více budeme uvědomovat, jakou stopu tady musíme zanechat jako osobnosti, jako lidé. Klíčové volby máme za sebou a očekáváme změny v řízení státu. Blíží se však, vedle výročí města, další volby komunální a také tady budou výzvy, které nás čekají."

Oslavy 28. října v Turnově<br />Autor: Pavel Charousek Citovala myšlenku Jana Ámose Komenského z knihy Porada o nápravě věcí lidských, která i po 400 letech zní velmi aktuálně. „Politika. Základem pokojného věku bude obecná politika, pokud možno dokonalé uplatnění lidské moudrosti. Moudrosti v řízení lidské přirozenosti, jejíž mocí by všechno u všech lidí bylo a zachovávalo se v míru, aby každý člověk nebyl od nich znepokojován a měl možnost klidně žít a užívat co nejsvobodněji společné svobody. Vlastním cílem politiky je duševní smír mezi lidmi. Mravní zásada k tomu zní: nikomu neškoď. Vyplývá zase z jiné zásady: co nechceš, aby ti druzí činili, sám jinému nedělej. To svou platnost bezprostředně odvozuje z příkladu: miluj bližního svého jako sebe sama."

Starosta města Tomáš Hocke se ohlédnul za uplynulými dvěma lety, kdy do našich životů nenadále zasáhla pandemie covid-19. Ocenil skvělou a mimořádnou pospolitost, která následovala po prvním šoku, kdy se zde objevil virus a počty hospitalizovaných začaly stoupat. Vzpomenul na více než 36 000 mrtvých, kteří by za jiných okolností třeba mohli žít a předávat svou moudrost a zkušenost dalším generacím. „Život však jde dál, vyrovnáváme se osobně, společensky i ekonomicky s obtížemi, které pandemie vnesla do našich životů. Osobně můžeme každodenně volit cestu. Například, zda se očkovat nebo neočkovat, testovat nebo netestovat, nosit roušky, nenosit roušky. Zda být ohleduplný nebo neohleduplný ke svému okolí a mnoho dalších rozhodnutí. Otázka zní, zda svou osobní svobodu částečně obětovat za bezpečí celé společnosti... V tomto ohledu je tato doba velkou výzvou. Výzvou nejen v rovině osobního rozhodování, ale rovněž v rovině společné, možná společenské zodpovědnosti," řekl mimo jiné.

Zopakoval přání z roku 2019, které považuje za neméně aktuální: „Přeji nám všem při každodenním rozhodování a hledání správných cest velký nadhled. Minimum populismu, moudrost a odvahu k dlouhodobě udržitelným řešením. Odhození osobního prospěchu i antipatie a obrovskou náruč otevřenosti. Rovněž naší společnosti přeji více těch, kteří se chtějí moudrou a zodpovědnou účastí, to zdůrazňuji, podílet na správě věcí veřejných, protože bez skutečně širších změn naší společnosti nebudeme moci rozvíjet naše demokratické směřování."

Oslavy 28. října v Turnově<br />Autor: Pavel Charousek V průběhu večera byly oceněny osobnosti Turnova, které svým konáním přispěly a přispívají v rozvoji města. Medaile starosty města za dlouholetou práci s dětmi a mládeží v TJ Sokol Turnov, v oddílu volejbalu TJ Sokol Turnov, jako lyžařské instruktorce Klubu lyžařů Turnov, za celoživotní pedagogickou práci, nejen ve sportovní oblasti, ale také v Základní škole 28. října byla udělena Mgr. Vlastě Šonské.

Čestné občanství za rok 2021 in memoriam bylo uděleno PhDr. Haně Maierové, dlouholeté zastupitelce, místostarostce, první starostce Města Turnova, krajské zastupitelce, náměstkyni hejtmana Libereckého kraje. Čestné občanství jí bylo uděleno za všechnu její práci a úsilí, které směřovala ku prospěchu našeho města. Ocenění převzaly její dcery jen několik dní před nedožitými narozeninami paní Hany Maierové.

Čestné občanství za rok 2021 bylo uděleno Františku Zikudovi za práci na poli samosprávy, v oblasti sportovní spolkové činnosti, za příkladnou podporu spolkové činnosti a veřejně prospěšných projektů v našem městě soukromě nebo prostřednictvím firmy Zikuda, která brzy oslaví výročí 30 let.

Cena města byla zastupitelstvem města udělena Střední zdravotnické škole v Turnově, a to za aktivní přístup pedagogů k zahájení antigenního testování v Turnově v průběhu pandemie covid-19, který hrál důležitou roli v tomto nejtěžším období pandemie. Cena je udělena u příležitosti 60. výročí založení této školy.

Tomáš Hocke ocenil všechny, kteří se snažili v nesnadné době spojené s covid-19 jakýmkoli způsobem pomáhat. Slavnostní předávání ocenění uzavřel slovy: „Bohužel, není v silách starosty ani zastupitelů vzít v potaz všechny. Musíme vždy vybrat zástupce, který je pro nás hmatatelný a tím Střední škola zdravotnická byla. Tímto se omlouvám všem, kterým jsme takové ocenění nemohli předat. Chtěl bych vyzvat Vás všechny, kteří tady dnes večer jste i všechny, kteří budou číst reportáž z tohoto slavnostního večera, abyste se nebáli obracet se na turnovskou radnici, na mě, na zastupitele a nominovat lidi na medaili starosty, na cenu obce nebo čestné občanství. Je třeba se jen dobře dívat kolem sebe a vzpomenout si a vzpomenout včas."

Poděkování směřovalo ke všem, kteří si jakkoli připomněli 103. výročí založení naší republiky, ať už dorazili na oficiální setkání nebo se zapojili do kampaně Vlajka pro Masaryka. Slavnostní večer uzavřel skvělý koncert Martina Hyblera, Jany Kubánkové a Barbory Sulkové, kde zazněla i sólová skladba pro housle Lonely Self, op. 41 od Martina Hyblera. Skladba přímo pojednává o fenoménu lidské svobody, která tkví uvnitř člověka a manifestuje se odmítnutím autokratických doktrín, ponižování lidské důstojnosti a přijetím zodpovědnosti za sebe sama - tím se člověk vlastně stává samotným, osamělým v sobě samém, neboť na tuto svou zodpovědnost je za sebe sám - je "lonely self".

Oslavy 28. října v Turnově<br />Autor: Marcela Jandová K vlastenectví patří i úcta k těm, kteří v minulosti zápasili za svobodný a lepší život nás všech, a patří k němu posléze i vůle sami něco dělat ve prospěch naší země, města a v případě nutnosti jejímu prospěchu i něco obětovat, tak jak to dokázali mnozí před námi. Z velkého daru, kterým je život ve svobodné zemi a v zemi, která by měla být prosperující, se nelze jen radovat, ale je třeba trvale o něj pečovat a případně ho i bránit. Bez vůle k obraně svého domova a hodnot, které ho tvoří, se stěží můžeme natrvalo těšit ze své vlastní svobody.

Právě státní svátek 28. října je okamžikem, kdy bychom takových myšlenek měli vzpomenout a snad sdělit i našim dětem, proč by nám na domech měla vlát státní vlajka. Pojďme prosím společně ozdobit náš Turnov státními vlajkami a alespoň o krůček se přibližme historickým fotografiím z první republiky.

V sekretariátu starosty je od 1. října připraveno k vyzvednutí 50 kusů státních vlajek. Chtěl bych poprosit zejména obyvatele centra města, aby neváhali a vyvěsili vlajku.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Tomáš Hocke udělil medaile starosty Turnova za rok 2020
Turnovští si připomněli i v roce 2021 Den vítězství
Květnové oslavy jsou v Turnově zrušené, Vlajka pro republiku pokračuje
Medaili starosty města Turnov obdržel novinář Jindřich Šídlo
Jak slavili 30 let od 17. listopadu v Turnově
Tomáš Hocke udělil Medaili starosty Drahomíru Machaňovi
Medaile starosty města Turnov pro Vratislava Tomáška
Starosta Turnova udělil medaile, cenu obce a čestné občanství
Medaile starosty Turnova předána volejbalistce Michaele Mlejnkové
Při oslavách 28. října ocenili osobnosti Turnova i švédské Alvesty
Jak probíhaly oslavy 28. října 2016 v Turnově?

Ke stažení

Program oslav 28. října v Turnově - plakát

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 10 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Dvě slunce Anety Langerové aneb Jak je krásné být milován

Koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem nazvané Dvě slunce právě absolvuje zpěvačka Aneta Langerová. V úterý 5. prosince od 19 hodin zavítá do jabloneckého divadla. Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra a stala se pozorovatelem nových příběhů.

Dva drony pro bezpečnější Jablonec

Dva drony, jeden vybavený i termokamerou, v celkové hodnotě 240 tisíc korun bez DPH zakoupilo statutární město Jablonec nad Nisou. Nyní je zapůjčilo na základě smlouvy Policii ČR, Územnímu odboru Jablonec, a drony se zapojí do systému ochrany veřejného pořádku v městě. Jablonec nad Nisou je prvním městem v Libereckém kraji, který bude mít drony k dispozici. Více podrobností na Našem Jablonecku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

První adventní neděle znamenala pro Dalmach tři body
Ježíškova vánoční pošta je v turnovském infocentru otevřená
Prosincové akce Gymnázia Ivana Olbrachta
Již 26. ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky se blíží
Na konci roku skončí provoz Infopointu Ukrajina

Nejčtenější články

02.12.: Hasiči opět odstraňovali spadané stromy
02.12.: Adventní a vánoční Valdštejn začíná
04.12.: První adventní neděle znamenala pro Dalmach tři body

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT