Jak probíhaly oslavy 28. října 2016 v Turnově?

11.11.2016 19:04:58 | Autor: TZ města Turnov | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Turnov

Jak probíhaly oslavy 28. října 2016 v Turnově?

Oslavy 98. výročí vzniku samostatného československého státu se uskutečnily v pátek 28. října 2016. Letošní státní svátek zahrnoval kromě každoročních formálních událostí také oslavu 20. výročí od vzniku Technických služeb Turnov.

Den otevřených dveří v Technických službách Turnov

Slavnostní den začal svou neformální částí, kterou bylo setkání veřejnosti v prostorách Technických služeb Turnov v Sobotecké ulici. Společnost, která se již 20 let stará o nejen o odpady města, ale také o čištění a údržbu komunikací, otevřela své brány všem příznivcům technického vozového parku.

Program zahájila moderátorka Eva Kordová společně s jednatelem společnosti z vysokozdvižné plošiny jednoho z vystavených vozů. Atmosféru navodila kapela Dědkové, díky které se celý areál rozezněl v rytmu českých i zahraničních rockových písní. Kromě živé hudby byly v areálu připraveny různé hry a aktivity pro děti i jejich doprovod.

Oslavy 28. října v Turnově Největším lákadlem pro desítky návštěvníků se stala vystavená vozidla Technických služeb. Velký dvůr areálu byl zaplněn používanou technikou, která podle jednatele společnosti Libora Preislera představuje hodnotu kolem 30 milionů korun. Všechna technika byla pro návštěvníky popsána infor-macemi s technickými parametry i hodnotou pořizovací ceny. Děti si mohly zasoutěžit jízdou na koloběžce nebo hodem míčku do kovové či plastové popelnice. Za odměnu si malí soutěžící odnesli zmenšeniny popelnic, balonky a samozřejmě i nějaké dobroty. Kromě soutěží si dětští návštěvníci mohli zařádit ve skákacím hradu či vyzkoušet si kreativní malování křídami, které připravili zástupci Žluté ponorky.

Odpoledne v Technických službách Turnov bylo i ekologicky vzdělávací. U stánku společnosti EKO-KOM se zábavnou formou malí i velcí účastníci dozvídali, jak správně třídit odpad. Ekologicko-bubenickou show předvedl Mr. Popelino, který své vystoupení hrál na popelnice a jiné podobné nástroje. I přes nepřízeň počasí se návštěvníci shromáždili, aby si prohlédli ekologický orchestr. Mezi účastníky bubenického vystoupení se přidali i přítomní hosté například starosta města Tomáš Hocke, jednatel společnosti Libor Preisler, vedoucí SDH Turnov Martin Bartoníček a další. Druhý ekologický orchestr vznikl z malých bubenických nadějí z řad přítomných dětí.

Pietní vzpomínka ve Skálově ulici

V 17:00 hodin se vedení města spolu se statutární náměstkyní hejtmana Hanou Maierovou, zastupiteli města, zástupci hasičského záchranného sboru a dalšími občany sešli ve Skálově ulici u pomníku na pietní vzpomínku. Přítomní si vyslechli státní hymnu, projev místostarostky města Jany Svobodové a položili květiny k pomníku padlých.

Oslavy 28. října v Turnově<br />Autor: Anna Šupíková „Sešli jsme se před pomníkem padlých 1. a 2. světové války a pomníkem obětí komunismu, abychom si připomněli události spojené s výročím vzniku Československé republiky. Rok 1918, jedno z nejvýznamnějších dat v české historii, navíc jedno z mnoha dat osmičkových, která českou historii provází již od působení kmenového svazu Sámovy říše v sedmém století. Ve dvacátém století jsou za zásadní okamžiky národních dějin považovány roky 1918, 1938, 1948 i 1968. Můžeme na ně nahlížet jako na okamžiky, v nichž se rozho-dovalo o osudu českého národa, jeho ideálech a tradicích. Moderní etapa našich dějin začíná říjnem 1918. Představuje na jedné straně vyvrcholení dosavadních národních snah české společnosti 19. století, zároveň je i počátkem samostatné existence českého národa. Oficiálně začala demokratická pouť, k níž jsme se po listopadu 1989 pomyslně vrátili. Rok 1918 zakládá současnou demokratickou tradici, kterou jsme začali na počátku devadesátých let minulého století svobodně objevovat. Česká společnost se mohla podle prezidenta Václava Havla 28. října 1990 teprve po několika desetiletích bez různých vytáček a zcela jednoznačně přihlásit k idejím, s nimiž je tento den neodmyslitelně spjat, totiž k ideálu svobody, politické plurality, skutečné demokracie, občanské rovnosti, sociální spravedlnosti, humanity a v neposlední řadě plné státní nezávislosti. Osmičkové roky lze chápat jako označení zásadních momentů novodobých dějin nesoucí poselství. Jejich prostřednictvím se můžeme hlásit k demokratické verzi světa. Přihlášením se k tomuto obrazu českých dějin se současně vymezujeme vůči nedemokratickým, autoritativním a pochmurným obdobím naší historie. I demokratický, svobodný národ potřebuje dějinná vyprávění o sobě samém. Konkrétním hodnotám odpovídající obrazy minulosti jsou totiž neopominutelným projevem každé, tedy i naší soudobé společnosti. Nebojme se prostřednictvím pohledů do historie nahlížet sami na sebe a na náš národ v souvislostech globalizujícího se světa a informačního boomu," přednesla Jana Svobodová.

Slavnostní večer v městském divadle

Vyvrcholení slavnostního dne se uskutečnilo v městském divadle předáním ocenění města a medaile starosty. Moderace se opět skvěle zhostila Eva Kordová, která v úvodu využila citací významných osobností novodobých dějin, kterým byl Jan Pavel II., T. G. Masaryk a Václav Havel. Starosta města Tomáš Hocke navázal na moderátorku svým úvodním projevem, ve kterém se zaměřil na aktuální témata. „Máme po krajských volbách, ke kterým přišlo 40,65 % Turnovanů. Jsem rád, že je to výše než republikový průměr, ale stále si kladu otázku: Proč tak málo z nás využívá tak těžce vydobyté svobody volebního práva?," pronesl Tomáš Hocke.

Kromě smutného zamyšlení nad využíváním svobody volby se starosta zaměřil i na reflexi současné nálady ve společnosti jako protikladu k chování některých vysokých politiků. „Drobný a nenápadný muž s mírumilovným poselstvím, jakým dalajlama je, dokázal během týdne rozložit naši politickou scénu budovanou 25 let. Myslím, že omluva nejvyšším představitelům velké Číny, handlování se státním vyznamenáním a různá prohlášení plná osobních invektiv, to dle mého nepřispívá k navázání tak potřebného pocitu pospolitosti ve společném státu," uvedl starosta.

Oslavy 28. října v Turnově<br />Autor: Anna Šupíková Slavnostní večer představuje vysoce společenskou událost, při které se udělují ocenění města, kterými jsou čestné občanství a cena obce. Prvním uděleným oceněním bylo čestné občanství, které bylo dáno Simonu van der Kooij z holandského Reeuwijku. Zasloužil se svou vstřícností, otevřeností a přátelstvím k navázání partnerství mezi městem Turnov a Reeuwijkem, které prohluboval posledních dvacet let.

„Cítím se poctěn a jsem velmi vděčný, že mi bylo předáno Čestné občanství města Turnova. Všem Vám děkuji za pohostinnost a laskavost, kterou jste projevovali. Rád bych Vám zde slíbil, že budu nosit titul Českého občana města Turnova s hrdostí a potěšením," uvedl ve svém projevu oceněný Simon van der Kooij.

Uděleny byly dvě ceny obce

V letošním roce byly zastupitelstvem uděleny dvě ceny obce. První obdržel MUDr. Vladimír Eckert, významný lékař a chirurg, který se podstatně zasadil o rozvoj turnovské nemocnice a také o výstavbu Domova důchodců Pohoda. Druhým oceněným byl MgA. Martin Hybler, Ph.D, talentovaný hudebník, skladatel a sbormistr, jehož díla jsou hraná na mezinárodních festivalech v Čechách i v zahraničí.

Posledním oceněním je medaile starosty, kterou předává Tomáš Hocke od roku 2014. První ze čtyř udělených medailí patří Boženě Zajíčkové, která byla oceněna za neúnavnou činnost spočívající v nespočtu výletů, přednášek a setkání seniorů. Paní Zajíčková je předsedkyní turnovské pobočky Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice a zároveň je i členkou komise pro občanské záležitosti. Druhou medaili získal Jaroslav Kotek za vynikající činnost na hudebním poli. Pan Kotek je průvodce mladých hudebníků spojených v Messeráčku, dobrá duše turnovské Základní umělecké školy, muzikant a hlavní hybná síla židovské hudební skupiny Mackie Messer Kletzmer Band.

Starosta každoročně také oceňuje osoby, které vzdorovali režimu. Jedním z letošních oceněných je i pan Serger Solovjev, který medaili získal za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu. Bohužel se kvůli svému zdravotnímu stavu nemohl osobně předávání účastnit. Medaile mu však byla starostou města předána v jeho domácím prostředí. Posledním oceněným v roce 2016 byl pan Michal Bernard, který se svého ocenění nedožil. Cenu in memoriam za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, za něho převzala jeho dcera. Byl signatářem a organizátorem pochodů Nezávislého mírového sdružení, a tyto činnosti vedoucí k demokracii přinesly jeho osobě perzekuci.

Večer pokračoval divadelním představením žáků LDO Základní umělecké školy Turnov „Bezefšeho" pod vedením paní Zemenové, kteří si připravili představení Odpolední čaj - příběh ze staré Anglie. Závěr večera patřil dalšímu dramaturgickému kusu divadla Viola, kde se v hlavních rolích inscenace „Jak se co dělá" představili Petr Kostka a Carmen Mayerová.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

O vzniku Československa se dozvěděli na besedách v Turnově nejen žáci
Na výročí republiky se v Turnově veřejnosti otevřou technické služby
V Turnově již připravují oslavy 28. října 2016
Kampaň Vlajka pro Masaryka už počtvrté v Turnově

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 4 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Prameny vody v Turnově podrobeny kontrole a Boží voda není pitná

Z poslední rozborů vody, provedených 14. října 2020, vyplývá, že pramen Boží voda v Turnově není pitný, naopak pramen pod Valdštejnem zůstává i nadále pitný.

Zdravotníci a hasiči zasahovali při pádu muže z výšky v Desné

Zdravotníci a hasiči zasahovali při pádu muže z výšky v DesnéPosádka Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje si v neděli 18. října odpoledne vyžádala spolupráci krajských hasičů v Desné. Po pádu muže z výšky 5 metrů byl potřeba jeho transport k vrtulníku Letecké záchranné služby. Na místo vyjela jednotka HZS LK stanice Tanvald a JSDHO Desná. Po nezbytném ošetření pacienta byly jednotky nápomocné s jeho transportem.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Palackého stezka láká na romantický výlet k jeskyním i vodní elektrárně
Podvodníci se na internetu vydávají za americké vojáky i ruské krásky
Kvůli covidu se Pocty hejtmana 2020 odkládají na neurčito
Informace z MMN obcím a veřejnosti
Platnost řidičáků se v nouzovém stavu prodlužuje, nemusíte na úřad

Nejčtenější články

22.10.: Informace z MMN obcím a veřejnosti
20.10.: Aktuální stav koronaviru v Turnově
21.10.: Vláda vyhlásila nová opatření: Omezen pohyb a uzavřené obchody

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

Mramorový efekt s.r.o. umyvadla a umyvadlové desky z umělého mramoru

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT