Únorové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

01.02.2019 07:47:25 | Autor: Gymnázium Ivana Olbrachta | Rubrika: ŠKOLSTVÍ | Obce: Semily

Únorové akce Gymnázia Ivana Olbrachta

Přinášíme vám únorový program Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech. Informace jsou určeny především studentům a rodičům, ale některé jsou určitě zajímavé i pro veřejnost.

Uchazeče o vzdělávání na semilském gymnáziu od školního roku 2019-2020 průběžně informujeme o podmínkách přijímacího řízení a organizaci studia (systém volitelných předmětů, nadstandardní vybavení školy, moderní učebny, možnosti využití volného času, vlastní školní jídelna a bufet, rekonstruovaný školní sportovní areál s volejbalovými kurty, hřištěm s umělým povrchem, posilovna atd.). Pokud jste se nemohli dostavit na Den otevřených dveří GIO, který proběhl v sobotu 12. ledna 2019, anebo jste nemohli být přítomni na prezentacích naší školy na burzách středních škol nebo na veletrhu EDUCA 2018 v Liberci, přijďte do školy jindy, nejlépe po předchozí domluvě.

Konzultace k přijímacímu řízení poskytují ředitel a zástupce ředitele (oba se Vám rádi budou věnovat). Řadu informací najdete také na našich webových stránkách www.giosm.cz; v rubrice Přijímací řízení jsou již zveřejněna kompletní kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté i osmileté gymnázium. Uchazeči vykonají jednotné přijímací zkoušky, započítávají se výsledky z posledních tří vysvědčení a také výsledky z olympiád a soutěží. Můžeme přijmout 30 uchazečů do 4-letého a 30 uchazečů do 8-letého gymnázia. Uchazečům doporučujeme, aby nenechávali podání přihlášky ke vzdělávání na poslední chvíli. Pokud budou na přihláškách chyby, můžeme Vás včas vyzvat k jejich nápravě. Přihlášky musí být do školy dodány poštou nebo osobně nejpozději do 1. března (pokud budete posílat přihlášku poštou, rozhoduje datum na poštovním razítku - nejpozději 1. 3. 2019). Pokud uchazeči výrazně nepokazí přijímací zkoušky, mají velkou naději na přijetí ke vzdělávání.

Zhodnocení předchozích akcí:

Předvánoční volejbal

Ve čtvrtek 20. prosince se odehrál klasický předvánoční volejbalový zápas učitelů proti studentům. Diváci mohli vidět kvalitní a dramatický zápas, ve kterém se z vítězství 2:1 radovalo družstvo učitelů. (KJC)

Olympiáda v angličtině

Dne 15. ledna proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce v kategoriích I. a II. Na prvním místě v kategorii I.B se umístila Žaneta Valčišová ze sekundy, na druhém místě Jan Vávra z primy a třetí místo obsadila Anežka Ceé ze sekundy. Na prvním místě v kategorii II.B se umístila Anna Marie Valentová z tercie. Druhé místo obsadil Jan Hlaváč z kvarty a třetí místo Klára Housová z tercie. Dne 16. ledna proběhlo školní kolo v kategorii III. Na prvním místě se umístil Tony Šimek ze sexty, druhé místo obsadil Václav Hochmal z 2. ročníku a třetí místo Kateřina Kobrová ze septimy. Celkem se ve všech kategoriích zúčastnilo olympiády 61 studentů. Žaneta Valčišová, Anna Marie Valentová a Jan Hlaváč nás budou reprezentovat v okresním kole dne 5. února na ZŠ v Řekách. Tony Šimek bude naši školu zastupovat v krajském kole, které se koná v Liberci dne 18. března.

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 17. ledna proběhlo na ZŠ Dr. Fr. L. Riegra okresní kolo dějepisné olympiády. Naše gymnázium reprezentovaly Justýna Kolářová a Sára Parkánová z kvarty a Klára Housová z tercie. Ta se umístila na 10. místě a stále tak drží naději na postup do krajského kola.

Olympiáda v němčině

V úterý 22. ledna se konalo okresní kolo olympiády z německého jazyka v kategorii II.B. Soutěž probíhala v ZŠ Dr. F. L. Riegra. Naše gymnázium dobře reprezentovali Petr Flössel z  kvarty (3. místo), Anežka Bakešová z tercie (5. místo) a Radim Pavliščák z  kvarty (6. místo).

Biologická olympáda

Ve středu 23. ledna se konalo školní kolo biologické olympiády nejmladších kategorií C a D. Nejúspěšnější 3 řešitelé z každé kategorie postupují do okresního kola. Jak to tedy celé dopadlo? V kategorii D (1.O a 2.O) se na prvním místě umístila Jana Bártů (2.O), dále pak Lenka Chmelíková (2.O) a jako třetí Jiří Hassa (1.O). Kategorii C (3.O a 4.O) pak vyhrála Tereza Krausová následována Veronikou Šircovou a Jindřichem Mlejnkem (všichni 3.O). Děkujeme za účast, přejeme štěstí do dalších kol a ostatní zájemce o přírodovědné předměty zveme na další kola biologické (kategorie A a B) a chemické olympiády.

Projekt dědictví UNESCO

V těchto dnech posuzujeme naše možnosti účasti v novém projektu, který se týká přeshraničních památek světového dědictví UNESCO. Kolegyně Mgr. Vojtová a Mgr. Kubíková se 28. 1. zúčastnily úvodní konference v Drážďanech, která byla určena pro tzv. přidružené školy UNESCO ze Saska (Spolková republika Německo), z Polska a z České republiky. V roce 2019 má proběhnout pilotní projekt, který ukáže možnosti i v dalších evropských zemích. Půjde o vytvoření digitální platformy, kam budou žáci zúčastněných škol umisťovat svá videa, která o jednotlivých místech světového dědictví natočí. K tomu připraví společně s učiteli pracovní listy, umožňující učitelům a žákům na celém světě seznámit se s jednotlivými památkami očima svých vrstevníků. K projektu proběhnou další pracovní setkání, před našimi studenty a pedagogy jsou nové výzvy a možnosti. Autorem pilotního projektu je paní Prof. Dr. Marie -Theres Albert z IHS (Institut Heritage Studies) při IAB v Berlíně (Internationale Akademie Berlin), podporu projektu vyjadřuje také Ministerstvo zahraničních věcí ČR, např. vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO Ing. René Zelený. Naše gymnázium je členem sítě přidružených škol UNESCO (ASP-net UNESCO) od roku 1990.

Únorové akce gymnázia:                                                         

Pololetní prázdniny

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou letos na pátek 1. února.

Beseda s generálem

Ve čtvrtek 14. února odpoledne budeme mít mimořádnou příležitost mluvit s  výjimečnou osobností. Školu navštíví a se studenty a s pedagogy bude diskutovat pan Petr Pavel. Setkání je určeno zejména pro studenty dějepisného semináře a pro všechny další zájemce ze tříd vyšších ročníků gymnázia. Armádní generál Petr Pavel byl náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky, v letech 2015 až 2018 byl nejvyšším vojenským představitelem NATO, vyznamenal se v mírových misích UNPROFOR (např. velel jednotce, která zachránila odříznuté francouzské vojáky z válečné zóny mezi Srby a Chorvaty v roce 1993), jde o mezinárodně velmi uznávanou a respektovanou osobnost. Ví toho hodně o hrozbách a rizicích v současném světě a otevřeně se k nim vyjadřuje (uprchlická krize, radikalismus na Blízkém východě, Islámský stát, ale také možné hrozby z Ruska atd.). Začátek setkání je plánován na asi 15:00 hod. a může být ještě upřesněn, pan generál přijede v uvedený den z Parlamentu ČR. Setkání si rozhodně nenechte ujít.

Lyžařské kurzy

V únoru se uskuteční dva lyžařské kurzy v Rokytnici nad Jizerou. Studenti budou ubytováni na chatě TJ Sokol Železný Brod. Od 3. do 8. února se koná kurz pro studenty tercie (instruktoři Berka, Hlava, Štěpnička), ve dnech 24. února až 1. března pro studenty 1. ročníku (instruktoři Hlava, Rambousek, Berka).

Absolventský ples

Studenti a třídní učitelé 3. ročníku a septimy Gymnázia Ivana Olbrachta Semily a Spolek rodičůa přátel gymnázia zvou všechny příznivce tance a společenského dění na 24. absolventský ples, který se uskuteční v sobotu 23. února 2019 od 20 hodin v sále a přilehlých prostorách KC Golf. V hlavním sále zahraje skupina EGO Retro Music, ve vinárně bude tradiční diskotéka, chybět nebude ani bohaté občerstvení a samozřejmě soutěž o ceny. Předprodej vstupenek bude probíhat v Turistickém informačním centru a na Gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech. Cena vstupného je 120 Kč. Přijďte, těšíme se na Vás!

Co se bude dít v březnu mimo jiné?

→ uzávěrka přihlášek k přijímacímu řízení pro uchazeče o studium na GIO od školního roku 2019-2020: 1. března 2019
→ jarní prázdniny pro žáky škol v okrese Semily
od 4. do 8. března
→ nepovinný přípravný kurz k přijímacímu řízení pro přihlášené uchazeče ve dnech 15. 3. od 14:30 hod. a 23. 3. od 9:00 hod.

Související články:

Literabus 2018 aneb putování za francouzskými velikány

Lucas Brun je nový francouzský spolužák studentů semilského gymnázia

Co jste zmeškali na gymnáziu v lednu?

Více o dění na školách v Pojizeří najdete v rubrice ŠKOLSTVÍ

Sdílet s přáteli na facebooku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Město Turnov přijímá žádosti o dotace na podporu sociální oblasti

Žádosti o podporu v sociální oblasti je možné podávat na Městském úřadě Turnov od 14. února do 28. února 2020 do 12.00.  Dotace se poskytuje k financování provozních nákladů (včetně osobních nákladů) souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Na zavřených sjezdovkách hrozí nebezpečí

Horská služba varuje lyžaře a snowboardisty, aby se nepohyboval na sjezdových tratích po večerním uzavření, může dojít k vážným úrazům. Jakmile se skiareály uzavřou, na sjezdovky vyjede obslužná technika a upravuje tratě pro další den. „Pokud se tedy lyžaři vydají na sjezdovku v takovou chvíli, hrozí střet například s rolbami. Mnohem větším nebezpečím však jsou lana, kterými jsou rolby na sjezdovkách často upoutány. Ta nejsou dobře viditelná a lyžař či snowboardista se může velice vážně při nárazu do takového poutacího lana zranit," důrazně varoval návštěvníky hor René Mašín, náčelník Horské služby Jizerské hory. Připomněl, že k takové nehodě vyjeli členové HS i ve středu 26. února večer na Tanvaldském Špičáku. Vzhledem k nedisciplinovanosti lyžařů k takovým nehodám v uzavřených skiareálech už několikrát došlo. „Nebezpečí těžkých úrazů se pak samozřejmě zvýší, když lyžaři vyrazí po sjezdovce posíleni alkoholem. I takové případy nejsou výjimkou a často končí tragicky. Upozorňuji tedy všechny na bezpodmínečné dodržování všech pravidel bezpečného pohybu na sjezdových tratích, zejména Desatera FIS, které najdou na www.hscr.cz," doplnil náčelník Mašín.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Křest knihy o výtvarníkovi Harcubovi zpestřily ukázky jeho děl
Od roku 2020 je očkování psa platné pouze s označením mikročipem
FOTO: V Levínské Olešnici vzpomínali na spisovatelku Boženu Šimkovou
Bytový dům v Granátové ulici v Turnově bude zateplen
Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 28. února až 1. března

Nejčtenější články

26.02.: V souvislosti s koronavirem přijaly hygiena i kraj preventivní opatření
26.02.: Ve finále zimního turnaje se utkají domácí Lomnice a Železný Brod
26.02.: Oprava mostu v Turnově pokračuje, hotovo bude na konci prázdnin

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Odkazy

KP Papír -papírnictví a kancelářské potřeby nabízí široké spektrum papírnických potřeb pro Vaši kancelář, domácnost i do školy.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT