Měsíc poezie v turnovské knihovně

31.10.2022 08:09:14 | Autor: redakce | Rubrika: KULTURA | Obce: Turnov

Měsíc poezie v turnovské knihovně

Listopad v Městské knihovně Antonína Marka Turnov bude patřit poezii, ale také cestám po Turnově i Mexiku, setkání s výtvarníkem Stanislavem Janigou, hudebnicí a spisovatelkou Zuzanou Dostálovou nebo Noci fantazie v ICM.

Listopad - Měsíc poezie

Letošní již 24. ročník festivalu poezie nese motto z básně Dobré věci básníka a spisovatele Jana Skácela (1922-1989). Uplynulo 100 let od jeho narození.

Básnění pro pohádkové stromy
Psaní básniček pro pohádkové stromy - Pohádkovníky podle knížky Koulo stromů a pohádek. Básničkami budou ozdobeny stromy vysazené při Noci s Andersenem od roku 2005. Stanou se součástí akce Poezie pro stromy (1.-30. listopadu 2022).

Úterý 1. listopadu 2022 - středa 2. listopadu 2022 od 12:00, MŠ 28. října Turnov a poté každý další týden (pondělí-středa)

Pohádková babička do školky
Listopadové čtení s pohádkovou babičkou Marií Meixnerovou je věnováno hlavně veršovaným pohádkám pro nejmenší. V rámci Měsíce poezie a Bookstart S knížkou do života.

Úterý 1. listopadu 2021 od 14:00, dětské oddělení knihovny a každé další úterý v měsíci

Čtenářský klub Turnovský Granátek
Listopadová setkání nad novými knihami a projektem Učíme se příběhem. Zveme další zájemce od 8 do 15 let mezi nás.

Úterý 1. listopadu 2022 od 18:00, Dům Na Sboře

Večer Na Sboře - Autorský večer
Autorský večer básníka, výtvarníka Stanislava Janigy a hudebníka Petra Kostky. Bude uvedena nová sbírka básní Nebyl tu řadu let. Petr Kostka zahraje na kytaru nové autorské hudební skladby.

Středa 2. listopadu 2022 od 12:00, MŠ Zborovská Turnov a každou další středu v měsíci

Pohádková babička do školky
Listopadové čtení s pohádkovou babičkou Marií Podzimkovou je ve znamení veršovaných pohádek pro nejmenší. V rámci Měsíce poezie a Bookstart S knížkou do života.

Čtvrtek 3. listopadu 2022 od 17:00, pobočka knihovny na vlakovém nádraží Turnov II

Obnova hradu Valdštejn (1981-1996)
Pan Ladislav Šourek zavzpomíná na pana kastelána Ladislava Kouckého a další osobnosti, které jsou spojeny s obnovou hradu Valdštejn.

Pondělí 7. listopadu 2022 od 14:00, penzion Výšinka

Turnov známý neznámý
Fotografií a průvodním slovem poputujeme netradičně naším městem s fotografkou a cestovatelkou Pavlou Bičíkovou. Pořad se koná v rámci 750. výročí města Turnova. Je určen pro obyvatele penzionu Výšinka a další zájemce z řad veřejnosti.

Úterý 8. listopadu 2022 od 10:00, pobočka knihovny na vlakovém nádraží Turnov II

Netradiční univerzita: Dějiny Turnova (IV. Umění Turnova)
Čtvrtou přednášku uskuteční Lenka Laurynová o turnovském umění z cyklu oblíbené Netradiční univerzity. Přednáška bude zaměřena zejména na sochařské a výtvarné umění.

Čtvrtek 10. listopadu 2022 od 14:00, Klub aktivní senior penzion Žižkova

Turnov známý neznámý
Fotografií a průvodním slovem poputujeme netradičně naším městem s fotografkou a cestovatelkou Pavlou Bičíkovou. Pořad se koná v rámci 750. výročí města Turnova. Je určen pro obyvatele penzionu Žižkova a návštěvníky Klubu aktivní senior.

Čtvrtek 10. listopadu 2022 v 17:00, pobočka knihovny na vlakovém nádraží Turnov II

Spisovatelé do knihoven: Zuzana Dostálová
Dcera spisovatele, scenáristy a režiséra Zeno Dostála. Vystudovala konzervatoř v Praze a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor violoncello. Je členkou Českého národního symfonického orchestru. V roce 2014 založila na facebooku projekt Povídky ze zdi, jehož podstatou je štafetové psaní povídek a jiných literárních útvarů. Za čtyři roky společné práce spolu se spisovateli, novináři a dalšími přišlo na svět 45 textů. V rámci Povídek ze zdi autorka zároveň pořádá pravidelné veřejné čtení, které doprovází na violoncello. V roce 2016 vyšla její prvotina Proč všichni odcházejí. V roce 2018 následovaly romány Johana (spoluautorky Pavla Horáková a Alena Scheinostová) a Hodinky od Ašera. V roce 2020 vyšla její poslední kniha Soběstačný.

Sobota 12. listopadu 2022 od 8:00, foyer KC Střelnice

Vítání do života
Tradiční vítání občánků, se koná opět ve spolupráci s matrikou městského úřadu. Obohaceno v rámci projektu S knížkou do života knižními dárky, včetně dárkového poukazu knihovny pro děti a rodiče. Koná se v rámci projektu Bookstart S knížkou do života.

Pondělí 14. listopadu 2022 od 14:00, DD Pohoda

Markvarticové, zakladatelé města Turnova a hradu Valdštejna
Přednáška Mgr. Radima Štíchy o rodu Markvarticů, který stál u zrodu města Turnova a hradu Valdštejna . Přednáška se koná v rámci projektu Aktivně ve stáří pro obyvatele DD Pohoda. Koná se k 750. výročí založení města Turnova.

Úterý 15. listopadu 2022 od 9:30, Centrum pro rodinu Náruč - Mini školka

Pohádková babička v Náruči - Říkanky a pohádky ve verších pro mrňata
Veršované pohádky a básničky a nabídka knih pro maminky s dětmi s básničkami a říkadly vhodná pro nejmenší. Na děti i rodiče se těší Eva Kordová. Koná se v rámci projektu Bookstart S knížkou do života.

Úterý 15. listopadu 2022 od 16:00, dětské oddělení knihovny

Pohádkový podvečer - S čerty tančí
Oblíbené pohádkové podvečery pro rodiče s dětmi se opět vracejí. Pohádky nám zahraje LS Čmukaři, Jaroslav Ipser a členové Čtenářského klubu Turnovský Granátek. Součástí podvečera bude také vyhlášení výsledků čtenářské soutěže Prázdninový čtenář. Na nejlepší čtenáře čeká knižní odměna. Akce se koná v rámci projektu Bookstart S knížkou do života.

Pondělí 21. listopadu 2022 - středa 23. listopadu 2022, dětské oddělení knihovny

Nebe, peklo ráj aneb hra na básníky
Hodiny výchovy ke čtenářství pro I. stupeň ZŠ s tématem poezie. Na počest 100. výročí narození básníka Jana Skácela.

Úterý 22. listopadu 2022 od 10:00 , pobočka knihovny na vlakovém nádraží Turnov II

Netradiční univerzita: Dějiny Turnova (V. Raný novověk až 19. století)
Historik turnovského muzea David Marek nám přiblíží Turnov v období od raného novověku až do 19. století v páté přednášce z cyklu oblíbené Netradiční univerzity.

Úterý 22. listopadu 2022, o 18:00, Dům Na Sboře

Večer Na Sboře - Moje koronakronika
Uvedení nové knihy spisovatele, dramaturga a herce Petra Vydry. Pandemie sice není tématem všech příběhů, ale více či méně ovlivňovala autorovo psaní. Moje koronakronika nepopisuje život celé společnosti, ale všední příhody jednoho člověka, případně jeho rodiny. Knihu svými ilustracemi doplnil známý kreslíř Petr Urban. Hudební doprovod Ondřej Halama

Čtvrtek 24. listopadu 2022 17:00, pobočka knihovny na vlakovém nádraží Turnov II

Autorské čtení: Zpěv straky - Dana Beranová
Regionální autorka Dana Beranová pochází z nedalekého Jičína. Po dvacítce zjistila, že město pro ni není a odstěhovala se na vesnici, kde žije s manželem a všemožnou zvěří. Do Jičína jezdí za prací - působí jako radiologická asistentka. Debutovala fantasy románem Eva a Kniha poznání (2014). Její povídka „Nikdy neříkej nikdy" vyšla v antologii Žena se lvem (2016). Kromě knih píše básně a písňové texty.

Čtvrtek 24. listopadu 2022 17:00 sálek ICM, hlavní budova Městské knihovny Antonína Marka

Cestovatelský čtvrtek: Mexiko: 14 dní po stopách Mayů
Prožijte 14 dní cestování po poloostrovu Yucatán a jižním Mexiku prostřednictvím přednášky s fotografiemi. Vydáme se po stopách mayské civilizace, památek a kuchyně.

Pátek 25. listopadu 2022 17:30 sálek ICM, hlavní budova Městské knihovny Antonína Marka

Dotek hypnózy
Populárně-naučná a interaktivní přednáška pro všechny, které zajímá obor hypnózy a hypnoterapie. Hypnózu stále obestírá mnoho nesmyslných pověr a mýtů. Pro některé má dokonce punc jakési mystické dovednosti. Jak je to ve skutečnosti, se přesvědčíte sami pod vedením hypnoterapeuta a popularizátora hypnoterapie Šimona Pečenky.

Pátek 25. listopadu - sobota 26. listopadu 2022 od 17:00 sálek ICM, hlavní budova Městské knihovny Antonína Marka

Noc fantazie v knihovně
Ponořte se do světa fantasy, sci-fi a komiksu a užijte si netradiční přespání v knihovně. Pokud vám deskové hry dají spát! Začneme populárně-naučnou přednáškou s názvem Dotek hypnózy. Tématem tohoto ročníku je Marvel. Kostým výhodou, nikoliv podmínkou. Vítáni jsou všichni fanoušci fantastiky od 13 let (do 18 let je třeba přinést podepsaný formulář od rodičů, k dostání bude v ICM či na dětském oddělení knihovny).

Neděle 27. listopadu 2022 od 10:00, dětské oddělení knihovny

Adventní výtvarná dílna
Listopadová výtvarná tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi je věnována začínajícímu Adventu. Budeme společně vyrábět anděly, svíčky, perníčky a vánoční dekorace. Budeme mít také k prodeji dětské knihy. Společně rozsvítíme vánoční stromek v knihovně. Odpoledne od 16:30 hodin se na náměstí rozsvítí tradičně náš turnovský vánoční strom.

Výstavy

S Komenským do komiksu
Mimořádná výstava provede originálním způsobem všechny návštěvníky celým životem Jana Amose Komenského. Prostřednictvím komiksové podoby se seznámíte s hlavními životními událostmi, dílen a odkazem Učitele národů. Příběh Učitele národů sepsala spisovatelka Klára Smolíková a obrazově doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstava vznikla k 430. výročí narození Komenského a pořádáme ji ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.
Galerie Na Schodech knihovny.

S knížkou do života - Chvilka pro pohádku
Ilustrace dětí z mateřských škol. Na motivy setkání s knížkou Chvilka pro pohádku spisovatelky Ivony Březinové děti malují průběžně obrázky ze známých pohádek. Postupně je vystavujeme v naší Galerii Na schodech knihovny. Výstava je součástí projektu Bookstart S knížkou do života.
Galerie v šatně.

Děti Turnovu
Výtvarné práce žáků základních škol Turnova, ZUŠ a gymnázia, které byly vytvořeny pro knihu Děti Turnovu. Také budou vystaveny keramické modely - motivy z města Turnova, práce dětí z keramického kroužku Žluté ponorky.
Galerie Na Schodech knihovny a Galerie v šatně.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Říjen v turnovské knihovně odstartuje Týdnem knihoven
Nový školní rok zahájí i v turnovské knihovně
Žádost o dotaci na stavbu nové turnovské knihovny je podána
Projekty turnovské knihovny vedou děti ke čtenářství
Jako dárek k 200. výročí turnovské knihovně zapůjčili elektromobil
Městská knihovna Antonína Marka Turnov oslaví 200. výročí založení
Turnov je opět o krok blíže nové budově knihovny
Představili tři studie na novou budovu turnovské knihovny
Turnovská knihovna nominována za otevření pobočky na nádraží
Turnovskou knihovnu navštěvuje v současnosti 2210 čtenářů
FOTO: V Turnově otevřeli knihovnu na nádraží. Jde o republikovou raritu

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Kraj pomáhá svým příspěvkovým organizacím při zadávání veřejných zakázek

Vyhledat veřejné zakázky téměř všech příspěvkových organizací Libereckého kraje lze na profilu zadavatele. Nedávno se tam přidala i liberecká zoo, kterou kraj vloni převzal do své správy. Kraj svým příspěvkovým organizacím při administraci veřejných zakázek výrazně pomáhá. „Liberecký kraj i jeho příspěvkové organizace postupují při zadávání veřejných zakázek dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek. Směrnice určuje postupy zejména u menších veřejných zakázek, které jsou od 200 000 korun bez DPH uveřejňovány na profilu zadavatele. Na tomto místě je možné vyhledat i veřejné zakázky téměř všech 87 příspěvkových organizací, které kraj zřizuje. Jedná se o střední školy, domovy důchodců nebo muzea. Dodavatelé tak naleznou informace o veřejných zakázkách na jednom místě," uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Na Jablonecku od 1. února vyjely nové autobusy ČSAD Slaný

Na Jablonecku od 1. února vyjely nové autobusy ČSAD Slaný

Ve středu 1. února 11 minut po půlnoci vyjel první spoj z Rychnova a poté už na všechny trasy městské hromadné dopravy vyjely autobusy nového dopravce ČSAD Slaný. Společnost bude na Jablonecku nově obsluhovat městskou dopravu příštích pět let. Více podrobností a fotografie na Našem Jablonecku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 3. až 5. února
Únorová nabídka akcí Sportovního centra Semily
Nový sníh a vítr v kraji porážely stromy a zapříčinily nehody
V turnovských školách se rozbíhá preventivní kampaň
Město Semily vybuduje v lokalitě Na Vinici retenční nádrž

Nejčtenější články

01.02.: Chaloupky pod horama otevírají novou muzejní sezonu v Lomnici
02.02.: Nejtěžší zápas pro starší žáky HC Turnov i Adama Jindřiška
03.02.: Nový sníh a vítr v kraji porážely stromy a zapříčinily nehody

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT