Projekty turnovské knihovny vedou děti ke čtenářství

05.07.2022 18:38:29 | Autor: Eva Kordová | Rubrika: KULTURA | Obce: Turnov

Projekty turnovské knihovny vedou děti ke čtenářství

Se školním rokem 2021/2022 skončil také další ročník projektu Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář. Poutavé seznámení se světem knih pro prvňáčky se v Turnově koná již od roku 2007. Projekty výchovy ke čtenářství jsou součástí aktivit Zdravého města Turnov a MA21.

Projekt Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář

Skončil školní rok 2021/2022 a s ním také celostátní projekt výchovy ke čtenářství pro prvňáčky Turnovska. Naše knihovna je zapojena v tomto projektu od samého počátku. Čtrnáctý ročník napovídá o roku vzniku a tím je školní rok 2007/2008. Od počátku se projektu zúčastnilo více než tři tisíce dětí z našeho města a okolních obcí.

Hlavní cíl a myšlenka projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna v úzké spolupráci se školami pracuje s prvňáčky nad rámec obvyklých knihovnických činností. To znamená, že bylo uspořádáno mnoho akcí, které vedou k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, dílny čtení, besedy se spisovateli, ilustrátory a další aktivity). Odměnou za úspěšné absolvování projektu se pro děti stává knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V tomto školním roce to byla kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz.

Do projektu se ve školním roce 2021/2022 přihlásilo 218 prvňáčků nejen z Turnova, ale i ze spádových obcí Turnovska.

Uskutečnily se dílny čtení, pořady pro první třídy, pasování čtenářů, stezka poznání nebo Den čtenářů na hradě. Akcí bylo celkem 62, zúčastnilo se jich 638 dětí.

Průběh projektu a časový harmonogram:

  • Pasování prvňáčků na čtenáře (leden-červen 2022),
  • Zpíváme si s knížkou (únor-březen 2022),
  • Dílny čtení - pořady nad knížkami (březen - květen 2022),
  • autorské besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou (květen-červen 2022),
  • pohádkové podvečery,
  • Dubánčí stezka na motivy knížky pro prvňáčka Dubánek a tajný vzkaz a hádanky, 10 úkolů od Dubánka na poznávací stezce
  • Den čtenářů na hradě Valdštejně - slavnostní zakončení projektu, předání knih od spisovatelky Kláry Smolíkové, autorské besedy, autogramiáda, doprovodný program na hradě - hledání ztraceného Dubánka se psovodem městské policie Martinem Šídou a prohlídka hradu s rytířem Šofem
  • Pohádková prázdninová neděle s Dubánkem

 

Knížky pro prvňáčka byly několika třídám předány při autorských besedách se spisovatelkou Klárou Smolíkovou a doplněny dílnou čtení. Ostatní byly předány z rukou spisovatelky Kláry Smolíkové v rámci akce Den čtenářů na hradě. Zde byl také projekt slavnostně ukončen, včetně pasování paní spisovatelky Smolíkové do řádu rytířů krásného slova. Tato akce byla doplněna o putovací a poznávací Dubánčí stezku na motivy knihy. Tato stezka bude po celé prázdniny pro všechny děti, které budou mít chuť se zapojit.

V dílnách čtení této knížky budeme pokračovat v novém školním roce 2022/20223 v rámci projektu Druhé a další čtení.

Další projekty výchovy ke čtenářství, součást aktivit Zdravého města Turnov a MA 21:

Bookstart - S knížkou do života

Projekt pro rodiny s dětmi ve spolupráci s městem Turnov, Centrem pro rodinu Náruč a mateřských škol Turnova a okolí. Určen pro rodiny s dětmi od 0 do 6 let. Mezi hlavní akce patří Vítání do života s knížkou, Chvilka pro pohádku, Klub Matýsek, Pohádková babička do školky, Klub Vagónek, Výtvarné dílny, Pohádkové podvečery.

Druhé a další čtení

Tento projekt výchovy ke čtenářství a čtenářské gramotnosti navazuje zcela logicky na předchozí části celkového pojetí vzdělávacích aktivit naší knihovny. Probíhá v úzké spolupráci se základními školami v rámci RVP ZV prvního i druhého stupně. V RVP ZV prolíná čtenářská gramotnost všemi vzdělávacími oblastmi, prostřednictvím jednotlivých čtenářských dovedností jsou charakterizována cílová zaměření oblastí a některé kompetence (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní). Ve vzdělávacím procesu je funkce čtenářské gramotnosti zcela nezastupitelná, neboť umožňuje získávání, osvojování, zapamatování a vybavování poznatků a informací z dalších oborů vzdělávání.

V tomto projektu se zaměřujeme na celý koncept čtenářských strategií, které vedou ke čtení s porozuměním, dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace obsažené v textu. Dovednost čtení a psaní se snažíme dále rozvíjet ve schopnosti využít tyto dovednosti v dalších činnostech. Vedle vnitřních faktorů čtenářské gramotnosti jako je motivace, zájem a čtenářské strategie jsou důležité také faktory vnější. Na prvním místě mezi ně patří rodina, následuje škola a poté nastupují mimorodinné a mimoškolní faktory. Tam je nezastupitelná role knihoven.

Hlavní aktivity projektu:

Dílny čtení a literární tvořivé dílny
Práce s literárním textem (próza i poezie pro děti), seznámení se základy literatury, čtení s porozuměním.

Učíme se příběhem
Projekt je o práci v týmu pedagog-knihovník. Spolupráce se školami byla vždy v naší knihovně velmi dobrá a přínosná. V tomto projektu máme jasnou představu jak dále pracovat a rozvíjet téma příběhu v řadě naratologických kategorií. Získané zkušenosti z pilotního projektu realizovaného za přímé podpory Nové školy, o. p. s., bylo zařazeno do spolupráce s dalšími školami ve městě. Je určen pro žáky 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ a následně 2. stupně ZŠ.

Čtenářský klub Turnovský Granátek
Program je zaměřený na představení knížek a četbu jako příjemný a zároveň poučný způsob trávení volného času. Dále se věnujeme tvůrčímu psaní a dramatizaci textů.

Autorské besedy a čtení se spisovateli a ilustrátory
Osobní setkání a autorská čtení vedou k poznání a osobním prožitkům u čtenářů a zároveň motivaci k četbě. Rok 2022 je ve znamení 430. výročí narození Jana Amose Komenského a 750. výročí první zmínky o vzniku města Turnova.

Projekt Zkoumavé čtení
Projekt je realizován se ZŠ Skálova a Novou školou, o.p.s. Systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni základních škol a na víceletá gymnázia v ČR. Bude dále rozšířen v oblasti literární výchovy do dalších základních škol Turnova.

Eva Kordová, Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Červen v turnovské knihovně
Městská knihovna Turnov v květnu
Duben v turnovské knihovně oslaví planetu Zemi
Turnovská Noc s Andersenem 2022 je za dveřmi
Nabitý březen v turnovské knihovně
Letos malí čtenáři v Turnově po pauze znovu zažili pasování na rytíře
Turnovská knihovna také pomáhá Ukrajině
Turnovská kultura v březnu
Březen - Měsíc čtenářů se blíží i v turnovské knihovně
V Turnově budou pasovat nové prvňáčky na čtenáře
Dny čtenářů na hradě Valdštejně a slavnostní pasování

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Kraj pomáhá příspěvkovkám při zadávání veřejných zakázek

Vyhledat veřejné zakázky téměř všech příspěvkových organizací Libereckého kraje lze na profilu zadavatele. Nedávno se tam přidala i liberecká zoo, kterou kraj vloni převzal do své správy. Kraj svým příspěvkovým organizacím při administraci veřejných zakázek výrazně pomáhá. „Liberecký kraj i jeho příspěvkové organizace postupují při zadávání veřejných zakázek dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek. Směrnice určuje postupy zejména u menších veřejných zakázek, které jsou od 200 000 korun bez DPH uveřejňovány na profilu zadavatele. Na tomto místě je možné vyhledat i veřejné zakázky téměř všech 87 příspěvkových organizací, které kraj zřizuje. Jedná se o střední školy, domovy důchodců nebo muzea. Dodavatelé tak naleznou informace o veřejných zakázkách na jednom místě," uvedl Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Na Jablonecku od 1. února vyjely nové autobusy ČSAD Slaný

Na Jablonecku od 1. února vyjely nové autobusy ČSAD Slaný

Ve středu 1. února 11 minut po půlnoci vyjel první spoj z Rychnova a poté už na všechny trasy městské hromadné dopravy vyjely autobusy nového dopravce ČSAD Slaný. Společnost bude na Jablonecku nově obsluhovat městskou dopravu příštích pět let. Více podrobností a fotografie na Našem Jablonecku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Závod Lyžuj lesy prověří mladé závodníky na jilemnické Hraběnce
Únorový program turnovské knihovny
VIDEO: Spadlý strom na Malé Skále zpozdil dopravu po celé trati
Zlomené stromy padaly na domy, silnice i železniční tratě
Jablonec, Drážďany, Vídeň i Berlín. Kraj propagují doma i v zahraničí

Nejčtenější články

03.02.: Nový sníh a vítr v kraji porážely stromy a zapříčinily nehody
04.02.: Zlomené stromy padaly na domy, silnice i železniční tratě
02.02.: Nejtěžší zápas pro starší žáky HC Turnov i Adama Jindřiška

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT