Projekty turnovské knihovny vedou děti ke čtenářství

05.07.2022 18:38:29 | Autor: Eva Kordová | Rubrika: KULTURA | Obce: Turnov

Projekty turnovské knihovny vedou děti ke čtenářství

Se školním rokem 2021/2022 skončil také další ročník projektu Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář. Poutavé seznámení se světem knih pro prvňáčky se v Turnově koná již od roku 2007. Projekty výchovy ke čtenářství jsou součástí aktivit Zdravého města Turnov a MA21.

Projekt Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář

Skončil školní rok 2021/2022 a s ním také celostátní projekt výchovy ke čtenářství pro prvňáčky Turnovska. Naše knihovna je zapojena v tomto projektu od samého počátku. Čtrnáctý ročník napovídá o roku vzniku a tím je školní rok 2007/2008. Od počátku se projektu zúčastnilo více než tři tisíce dětí z našeho města a okolních obcí.

Hlavní cíl a myšlenka projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Knihovna v úzké spolupráci se školami pracuje s prvňáčky nad rámec obvyklých knihovnických činností. To znamená, že bylo uspořádáno mnoho akcí, které vedou k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, dílny čtení, besedy se spisovateli, ilustrátory a další aktivity). Odměnou za úspěšné absolvování projektu se pro děti stává knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. V tomto školním roce to byla kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz.

Do projektu se ve školním roce 2021/2022 přihlásilo 218 prvňáčků nejen z Turnova, ale i ze spádových obcí Turnovska.

Uskutečnily se dílny čtení, pořady pro první třídy, pasování čtenářů, stezka poznání nebo Den čtenářů na hradě. Akcí bylo celkem 62, zúčastnilo se jich 638 dětí.

Průběh projektu a časový harmonogram:

  • Pasování prvňáčků na čtenáře (leden-červen 2022),
  • Zpíváme si s knížkou (únor-březen 2022),
  • Dílny čtení - pořady nad knížkami (březen - květen 2022),
  • autorské besedy se spisovatelkou Klárou Smolíkovou (květen-červen 2022),
  • pohádkové podvečery,
  • Dubánčí stezka na motivy knížky pro prvňáčka Dubánek a tajný vzkaz a hádanky, 10 úkolů od Dubánka na poznávací stezce
  • Den čtenářů na hradě Valdštejně - slavnostní zakončení projektu, předání knih od spisovatelky Kláry Smolíkové, autorské besedy, autogramiáda, doprovodný program na hradě - hledání ztraceného Dubánka se psovodem městské policie Martinem Šídou a prohlídka hradu s rytířem Šofem
  • Pohádková prázdninová neděle s Dubánkem

 

Knížky pro prvňáčka byly několika třídám předány při autorských besedách se spisovatelkou Klárou Smolíkovou a doplněny dílnou čtení. Ostatní byly předány z rukou spisovatelky Kláry Smolíkové v rámci akce Den čtenářů na hradě. Zde byl také projekt slavnostně ukončen, včetně pasování paní spisovatelky Smolíkové do řádu rytířů krásného slova. Tato akce byla doplněna o putovací a poznávací Dubánčí stezku na motivy knihy. Tato stezka bude po celé prázdniny pro všechny děti, které budou mít chuť se zapojit.

V dílnách čtení této knížky budeme pokračovat v novém školním roce 2022/20223 v rámci projektu Druhé a další čtení.

Další projekty výchovy ke čtenářství, součást aktivit Zdravého města Turnov a MA 21:

Bookstart - S knížkou do života

Projekt pro rodiny s dětmi ve spolupráci s městem Turnov, Centrem pro rodinu Náruč a mateřských škol Turnova a okolí. Určen pro rodiny s dětmi od 0 do 6 let. Mezi hlavní akce patří Vítání do života s knížkou, Chvilka pro pohádku, Klub Matýsek, Pohádková babička do školky, Klub Vagónek, Výtvarné dílny, Pohádkové podvečery.

Druhé a další čtení

Tento projekt výchovy ke čtenářství a čtenářské gramotnosti navazuje zcela logicky na předchozí části celkového pojetí vzdělávacích aktivit naší knihovny. Probíhá v úzké spolupráci se základními školami v rámci RVP ZV prvního i druhého stupně. V RVP ZV prolíná čtenářská gramotnost všemi vzdělávacími oblastmi, prostřednictvím jednotlivých čtenářských dovedností jsou charakterizována cílová zaměření oblastí a některé kompetence (kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní). Ve vzdělávacím procesu je funkce čtenářské gramotnosti zcela nezastupitelná, neboť umožňuje získávání, osvojování, zapamatování a vybavování poznatků a informací z dalších oborů vzdělávání.

V tomto projektu se zaměřujeme na celý koncept čtenářských strategií, které vedou ke čtení s porozuměním, dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace obsažené v textu. Dovednost čtení a psaní se snažíme dále rozvíjet ve schopnosti využít tyto dovednosti v dalších činnostech. Vedle vnitřních faktorů čtenářské gramotnosti jako je motivace, zájem a čtenářské strategie jsou důležité také faktory vnější. Na prvním místě mezi ně patří rodina, následuje škola a poté nastupují mimorodinné a mimoškolní faktory. Tam je nezastupitelná role knihoven.

Hlavní aktivity projektu:

Dílny čtení a literární tvořivé dílny
Práce s literárním textem (próza i poezie pro děti), seznámení se základy literatury, čtení s porozuměním.

Učíme se příběhem
Projekt je o práci v týmu pedagog-knihovník. Spolupráce se školami byla vždy v naší knihovně velmi dobrá a přínosná. V tomto projektu máme jasnou představu jak dále pracovat a rozvíjet téma příběhu v řadě naratologických kategorií. Získané zkušenosti z pilotního projektu realizovaného za přímé podpory Nové školy, o. p. s., bylo zařazeno do spolupráce s dalšími školami ve městě. Je určen pro žáky 4. a 5. ročníku 1. stupně ZŠ a následně 2. stupně ZŠ.

Čtenářský klub Turnovský Granátek
Program je zaměřený na představení knížek a četbu jako příjemný a zároveň poučný způsob trávení volného času. Dále se věnujeme tvůrčímu psaní a dramatizaci textů.

Autorské besedy a čtení se spisovateli a ilustrátory
Osobní setkání a autorská čtení vedou k poznání a osobním prožitkům u čtenářů a zároveň motivaci k četbě. Rok 2022 je ve znamení 430. výročí narození Jana Amose Komenského a 750. výročí první zmínky o vzniku města Turnova.

Projekt Zkoumavé čtení
Projekt je realizován se ZŠ Skálova a Novou školou, o.p.s. Systematické zavedení dílny čtení a oborového čtení do výuky na 2. stupni základních škol a na víceletá gymnázia v ČR. Bude dále rozšířen v oblasti literární výchovy do dalších základních škol Turnova.

Eva Kordová, Městská knihovna Antonína Marka Turnov

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Červen v turnovské knihovně
Městská knihovna Turnov v květnu
Duben v turnovské knihovně oslaví planetu Zemi
Turnovská Noc s Andersenem 2022 je za dveřmi
Nabitý březen v turnovské knihovně
Letos malí čtenáři v Turnově po pauze znovu zažili pasování na rytíře
Turnovská knihovna také pomáhá Ukrajině
Turnovská kultura v březnu
Březen - Měsíc čtenářů se blíží i v turnovské knihovně
V Turnově budou pasovat nové prvňáčky na čtenáře
Dny čtenářů na hradě Valdštejně a slavnostní pasování

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Komentovaná prohlídka Martina Witkowského na téma Historie saní

Komentovaná prohlídka Martina Witkowského na téma historie saní se koná v úterý 5. března od 17 hodin v Erbovním sálu Krkonošského muzea v Jilemnici, kde aktuálně probíhá až do 17. března výstava nazavná Ejhle saně, hurá na ně. Vstupné je dobrovolné. Článek o výstavě

Revize katastru nemovitostí na Bukovině i Malém Rohozci

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, územní pracoviště Semily, bude realizovat revizi katastru nemovitostí na Bukovině a v Malém Rohozci. Revize bude zahájena 1. března 2024 a bude probíhat zhruba do konce roku 2025. Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem katastrálního úřadu.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Hospoda cup 2024 ovládl tým Inter Liberec
Hasiči získali nově záchrannou seskokovou matraci
Hudební pocta Petru Hapkovi zazní i v Semilech
Březen – měsíc čtenářů 2024 v krajské knihovně
Hlasovat v soutěži Kniha roku pro Cenu čtenářů lze do 31. března

Nejčtenější články

01.03.: Vzpomínky pamětníků ze Semilska ožijí díky žákovským reportážím
02.03.: S nalezenou municí ani podobnými předměty nemanipulujte!
02.03.: Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 1. až 3. března

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT