Srpnové akce projektu Po stopách Harrachů

05.08.2023 15:29:36 | Autor: Lucie Bidlasová, pjs | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Sychrov,Český ráj,Jilemnice,Turnov,Liberecký kraj

Srpnové akce projektu Po stopách Harrachů

Na začátku roku 2023 proběhlo oficiální zahájení 13. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů, který Národní památkový ústav letos přiřknul rodu Harrachů. Po červnových městských slavnostech v Jilemnici projekt pokračuje i v srpnu na mnoha hradech a zámcích.

červenec-srpen 2023: státní zámek Duchcov - Výstava Valdštejnové a Harrachové. Drobná panelová výstava o spojení duchcovských Valdštejnů s Harrachy. Manželkou prvního valdštejnského majitele Duchcova Maxmiliána byla Kateřina Barbora z Harrachu, sestra Izabely Kateřiny z Harrachu, jež se provdala za Maxmiliánova bratrance Albrechta z Valdštejna. Obě rodiny tak pojilo dlouholeté a silné pouto. Bratr Kateřiny, pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu následně značně podporoval v církevní kariéře Maxmiliánova syna Jana Bedřicha, jehož hlavním sídlem byl právě Duchcov a jenž se stal později po vzoru strýce rovněž pražským arcibiskupem. (www.zamek-duchcov.cz)

• 4. 8. - vernisáž, 5. 8. - 31. 10.: státní zámek Janovice u Rýmařova - Výstava Janovice za Harrachů - zámek, panství, krajina. Výstava, která se stane součástí prohlídkové trasy zámku v Janovicích, přiblíží návštěvníkům stavební dějiny zámeckého objektu v době, kdy jej vlastnil šlechtický rod Harrachů, a představí tuto jedinečnou památku v širším kontextu historie janovického panství i vývoje zdejší kulturní krajiny. Názorně budou prezentovány dosavadní výsledky archeologického, archivního a stavebněhistorického bádání odhalující nejen stavební proměny zámku, ale rovněž změny využití jednotlivých prostor (včetně podkroví) tří zámeckých křídel, reagující také na požadavky chodu někdejšího hospodářství. Výstava připomene významné osobnosti z řad harrachovských majitelů uváděného panství, jako byl například význačný diplomat a vizionářský podnikatel Ferdinand II. Bonaventura Harrach. Nejenže inicioval zásadní přestavbu zámku v 60. letech 18. století, ale stál také u ekonomického rozvoje panství. Prostřednictvím hospodářských dějin Rýmařovska se výstava pokusí nastínit utváření kulturní krajiny zdejšího regionu. (www.zamek-janoviceurymarova.cz; www.npu.cz/cs/uop-ostrava)

• 1. 8. - 17. 9.: Státní zámek Manětín (Oranžerie) - Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu Harrachů. Putovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. Výstava přinese krátkou obecnou informaci o rodu Harrachů a jejich působení v Habsburské monarchii a také o jejich hlavních sídlech. Samostatné panely budou věnovány barokní zahradě u vídeňského paláce, barokní úpravě zahrady Mirabelle v Salcburku, krajinářskému parku a skleníkům u sídla Prugg. Z objektů na našem území bude samostatný panel věnován, Hrádku u Nechanic, panstvím v Krkonoších, Kunínu a dalším moravským sídlům. (www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury; www.zamek-manetin.cz)


• 5. 8.: Liberec - Poutní kostel Panny Marie U Obrázku - Komponovaný pořad: Ctnost a vznešenost zavazují - k poctě rodu Harrachů. Zpívání a povídání o ctnosti, vznešenosti, horách a životě v klínu hor. Spojení příběhů rodu Harrachů a odkazu tohoto rodu spolu se skladbami pro pěvecký sbor. Od 16 hodin. Vystoupí Tří generační sbor - Bohemia chór FP TUL, sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem. (www.facebook.com/BohemiaChorTUL); (www.facebook.com/zpevemspolecne/)

• 5. 8.: Ozubnicová trať Tanvald - Kořenov - Harrachov - Modelářská sobota na Zubačce - Jízda v rámci projektu Harrachové - vznešenost zavazuje a 60. výročí od obnovení provozu železnice Kořenov-Harrachov. Modelářská sobota na Zubačce je tradiční jízda Zubačky, v rámci které jsou ve výtopně v Kořenově vystaveny železniční modely a modelová kolejiště, jezdí zvláštní vlaky Zubačky mezi Tanvaldem a Kořenovem a historické vlaky mezi Kořenovem a Harrachovem. (www.harrachov.cz)

• 5.-6. 8.: zámek Kunín - Harrachovské slavnosti. Přeneste se v čase do doby slavné majitelky zámku Marie Walburgy! Těšit se můžete na kostýmované prohlídky, živé obrazy, rokokový piknik a hry, půjčovnu dětských šlechtických kostýmů, hudební ukázky harrachovské hudby v pokojích zámku, koncert barokní hudby v kostele Povýšení sv. Kříže a mnoho dalšího. (www.muzeumnj.cz/kunin) (www.zamek.kunin.cz)

• 5.-11. 8.: zámek Kunín - Letní škola interpretace staré hudby. 10. jubilejní setkání špičkových interpretů a studentů z celého světa na zámku, hudba rodiny Harrachů, cyklus koncertů, hudební ukázky v průběhu prohlídek zámku. (www.muzeumnj.cz/kunin) (www.zamek.kunin.cz)

• 8.-13. 8.: zámek Náměšť na Hané - Květiny pro zámeckou paní aneb růže pro Marii Rózu Harrachovou. Velkolepá výstava květin v zámeckých interiérech. Po celou dobu výstavy se budou konat prohlídky zámku (od 9 do 17 hodin, poslední prohlídka vychází v 16 hodin). Vernisáž proběhne v úterý 8. srpna od 16 hodin. (www.zamek.namestnahane.cz)

• 9. 8.: státní zámek Konopiště - Večerní prohlídky Vznešenost zavazuje. Prohlídky věnované přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. Tematické večerní prohlídky se konají od 20 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)

• 12. 8.: Kostel sv. Vavřince v Jilemnici - Koncert hudby doby hrabat Harrachů, od 19:00 hodin. Pořádá Svatovařinecký chrámový sbor a Římskokatolická farnost Jilemnice. Záštitu nad koncertem převzala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje paní Květa Vinklátová. Vystoupí: Věra Poláchová - zpěv, Markéta Doubravská - harfa, Daniela Vrbasová - flétna, Pavel Jeníček - trubka, Petr Tomeš - varhany a klávesy. Koncert finančně podpořilo město Jilemnice a podnik Devro. (https://www.mestojilemnice.cz/zivot-ve-meste/kalendar-akci/slavnostni-koncert-hudba-u-hrabat-harrachu-1506_612cs.html)

• 12. 8.: státní hrad Grabštejn - Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach. (www.hrad-grabstejn.cz)

• 15. 8.: kostel sv. Vavřince v Jilemnici - Slavnostní mše svatá, od 18 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup Mons. Josef Kajnek. Přítomni budou příslušníci rodu Harrachů z naší republiky i z Rakouska. Srdečně zveme k účasti.

• 16. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Divadelní vystoupení - Bílá paní na vdávání. (www.strasidlonazamku.cz; www.zamek-hradekunechanic.cz)

• 16.-20. 8.: Rokytnice nad Jizerou - Festival Rokytnice zní: Hudebně-literární dny v Rokytnici nad Jizerou. V rámci letošního festivalu si připomínáme 100 let od narození Otfrieda Preußlera, jednoho z nejvýznamnějších autorů literatury pro děti 20.století, dále také vzpomínáme 70 let od smrti výjimečného skladatele Sergeje Prokofjeva. Hudební část festivalu věnujeme památce Jana Nepomuka hraběte Harracha, jehož velkorysá podpora literatury a hudby měla zásadní vliv na rozvoj českého kulturního života ve druhé polovině 19. století a dodnes je velkým přínosem pro naše kulturní dědictví. (www.barlenensemble.com/ro268niacutek-2023.html)

• 19.-20. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Zámecké slavnosti. Dobový jarmark v nádvoří, v sobotu doprovodný program, po celý víkend kostýmované prohlídky v zámeckých interiérech. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

• 23. 8.: státní zámek Konopiště - Večerní prohlídky Vznešenost zavazuje. Prohlídky věnované přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. Tematické večerní prohlídky se konají od 20 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)

• 26. 8.: státní zámek Hrádek u Nechanic - Hrádkozámecká noc. Hrádek u Nechanic je centrem letošní Hradozámecké noci, můžete se proto těšit na opravdu bohatý program: premiérové prohlídky obnovených hostinských pokojů, volné prohlídky reprezentačními sály i soukromými apartmány s kostýmovanými kustody, vystoupení pěvkyně Karolíny Cingrošové, souboru historického tance Villanella, kapely PBand a praporečníků Monadria v zámeckém nádvoří. Slavnostní závěr noci proběhne ve 23 hodin. (www.zamek-hradekunechanic.cz)

• 26. 8.: státní hrad Grabštejn - Pozvali i Harracha?! Hrané prohlídky pro širokou veřejnost. Příběh o tom, co se stane, když se na honu potkají dva sousedé hrabě Clam-Gallas a hrabě Harrach. (www.hrad-grabstejn.cz)

• 26. 8.: státní zámek Konopiště - Hradozámecká noc - tematické noční prohlídky Vznešenost zavazuje. Prohlídky věnované přátelství hraběte Harracha a arcivévody Františka Ferdinanda, které vyvrcholilo obětavou snahou ochránit arcivévodu při sarajevském atentátu. Prohlídky běžně nepřístupných prostor napříč staletími, určené pro milovníky historie, tajemna, romantiky, i pro nejmenší návštěvníky. Nádvoří ve svitu starých lamp plné dobrého jídla a pití, veselé hudby a působivé atmosféry. (www.zamek-konopiste.cz)

• 26. 8.: zámek Kunín - Hradozámecká noc. Tradiční akce, večerní prohlídky zámkem s programem. (www.muzeumnj.cz/kunin) (www.zamek.kunin.cz)

• 26. 8.: státní zámek Mnichovo Hradiště - Hradozámecká noc - Valdštejnská kostýmová slavnost, tentokrát na počest Albrechta a Maxmiliána z Valdštejna s jejich manželkami z rodu Harrachů. Dětské odpoledne s loutkovým divadelním představením a historickým tancem. Noční prohlídky se scénkami ze života Valdštejnů v době Albrechta z Valdštejna s chotí Isabelou z Harrachu a Maxmiliána z Valdštejna s chotí Kateřinou z Harrachu. Večerní nasvícení zámku. Slavnostní prezentace restaurovaných portrétů Isabelly z Harrachu a jejího bratra kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu. (www.zamek-mnichovohradiste.cz)

• 26. 8.: státní hrad Nové Hrady - Hradozámecká noc. Večerní hrané prohlídky věnované skromným počátkům později slavného rodu Harrachů. (www.hrad-novehrady.cz)

• do 27. 8.: Městské muzeum Rýmařov (Galerie Pranýř) - Výstava Janovičtí Harrachové. Výstava složená ze sbírkových předmětů muzea. (www.muzeumrymarov.cz)

• léto 2023: Město Jilemnice - Koncert hudby doby hrabat Harrachů v kostele sv. Vavřince v Jilemnici. Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci s Římskokatolickou farností-děkanstvím Jilemnice. (www.mestojilemnice.cz)

• 20. 6. - 31. 8.: státní hrad Grabštejn - Výstava: Harrachové očima žáků na Grabštejně. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové - vznešenost zavazuje. (www.npu.cz/cs/uop-liberec; www.hrad-grabstejn.cz)

• do 4. 9.: státní hrad a zámek Frýdlant - Výstava: Harrachové očima žáků na Frýdlantu. Výstava výtvarných děl žáků základních a středních škol, kteří se zapojili do projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů, který se stal součástí ústředního celoročního tématu Po stopách šlechtických rodů: Harrachové - vznešenost zavazuje. (www.npu.cz/cs/uop-liberec; www.zamek-frydlant.cz)

• do 30. 9.: Městské muzeum Rýmařov (Náměstí Míru v Rýmařově) - Panelová výstava o rodu Harrachů. (www.muzeumrymarov.cz)

• do 1. 10.: státní zámek Hradec nad Moravicí - Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu. (www.zamek-hradec.cz)

• do 31. 10.: hospitál Kuks - Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů ve zpřístupněném sklepení hospitálu věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork. (www.hospital-kuks.cz)

• do 12. 11.: Krkonošské muzeum v Jilemnici - Výstava Ve znamení tří pštrosích per. Výstava u příležitosti projektu Harrachové - vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších. Výstavní síň v zámku v č. p. 75. (www.kmjilemnice.cz)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Slavnosti hrabat Harrachů vrátí jilemnické náměstí do historie
V Jilemnici pořádají Muzejní noc ve stylu Harrachů
Harrachův parní víkend láká na jízdy historických vlaků
V jilemnickém muzeu představí knihu Harrachové - Vznešenost zavazuje
Kariéru Otty Bedřicha hraběte Harracha osvětlí Ondřej Capoušek
FOTO: Jilemnické náměstí zdobí sněhová socha hraběte Harracha
Lyže, sklo, památky, železnice i příroda. Letošek je Rokem Harrachů
V Harrachově otevřeli kapli Sv. Alžběty. Dorazil i hrabě Harrach
Jilemnický zámek: kdysi sídlo Harrachů, dnes sídlo Krkonošského muzea
Méně známá místa kraje: Harrachovská hrobka v Horní Branné

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Výzkum, vývoj a inovace podpoří kraj více než čtyřmi miliony

Více než čtyři miliony korun rozdělí Liberecký kraj na podporu inovativních a neotřelých nápadů, začínajících podnikatelů nebo spolupráce podniků s výzkumnými centry v rámci svého Regionálního inovačního programu. Úspěšným projektům tyto finanční prostředky rozdělí formou inovačních, startovacích a technologických voucherů až do výše 200 tisíc korun. Záměr musí ještě schválit krajské zastupitelstvo. Žádat mohli zájemci od 1. května do 14. června. Konzultovat myšlenky a projekty bylo možné s pracovníky Libereckého kraje i podnikatelského inkubátoru Lipo.ink. Kraj přijal celkem 35 žádostí v celkové výši 6.254.504 korun do všech typů voucherů.

Bojíte se o své kolo? Zabezpečte ho!

Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA je moderní a dnes již velmi rozšířená identifikační metoda, která funguje jako prevence krádeží. Používá se především pro jízdní kola a elektrokola (jiné předměty a prostředky jsou značeny pouze výjimečně, po dohodě). Pro označení jízdního kola je použit certifikovaný gel s mikrotečkami, který je viditelný pouze pod ultrafialovým světlem. Tímto gelem je bodově označeno kolo na deseti místech. Termíny forenzního značení jízdních kol v Turnově jsou pátek 22. září a sobota 23. září vždy od 10 do 14 hodin u služebny MP Turnov. Označení kola a zavedení do registru trvá přibližně 20 minut. Je tedy potřeba si rezervovat termín s časem na telefonu Městské policie Turnov: 723 389 122.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Zahraniční štáb natáčí dokument o kynologovi Václavovi Vančurovi
Fokus Fest 2023 míří do Semil
V Rokytnici zahraje na varhany Vladimír Roubal
VIDEO: Ohlédnutí za Slavnostmi města Desná 2023
Den architektury 2023 připravují i v Turnově

Nejčtenější články

24.09.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek sedmého podzimního kola
25.09.: Žitavská úzkokolejka ukáže českým fanouškům zákulisí naposled
24.09.: Roboti v knihovně aneb Meet and Code Semily 2023

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT