VHS Turnov v roce 2022 zvýší cenu vodného a stočného na 118 korun!

04.01.2022 21:50:42 | Autor: Petr Ježek, mj, md | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Vyskeř,Benecko,Chuchelna,Benešov u Semil,Tatobity,Rovensko pod Troskami,Kacanovy,Malá Skála,Přepeře,Líšný,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Pojizeří

VHS Turnov v roce 2022 zvýší cenu vodného a stočného na 118 korun!

Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného od VHS Turnov je 4,89%. Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 5,57 % a stočného ve výši 4,23%. Celková cena (m³) pro rok 2022 vodného a stočného včetně započítání DPH je stanovena na výši 117,95 Kč, z čehož je vodné 59,42 Kč a stočné 58,53 Kč.

Úprava ceny byla schválena na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup z opakovaného podzimního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

„Pro rok 2022 byla projednávána dvě klíčová východiska. Prvním bylo nezatížit zákazníky příliš vysokým nárůstem ceny, protože současně daleko výrazněji rostou ceny jiných energií a poplatků. Koncesní smlouva umožňuje provozovateli částečně pokrýt nárůst provozních nákladů (prudký inflační růst ceny el. energie, materiálů, chemie, apod.), a proto jsme snížili požadavek na očekávaný nárůst našeho nájemného. Druhým východiskem bylo zohlednění dlouhodobé výše celkové ceny vodného a stočného na území svazku v porovnání s ostatními vlastníky. Chtěli jsme proto letos navýšit cenu méně než ostatní vlastníci," sdělil ředitel svazku, Vodohospodářské sdružení Turnov Milan Hejduk.

Zásadní vliv na rozhodování měl mít podle Hejduka jako každoročně výsledek koncesní soutěže na provozování majetku, který nastavil finanční pravidla pro provozování a cenotvorbu od roku 2021 na dalších 10 let. Otevřené konkurenční prostředí přineslo před rokem velmi výhodnou nabídku společnosti Severočeské vodovody kanalizace, a.s. na výši provozních nákladů a zisku vybraného provozovatele. Z očekávaných vybraných 220 milionů Kč tržeb (bez DPH) od zákazníků připadne v roce 2022 více jak polovina (117 milionů Kč) vlastníkům formou nájmu na opravy, obnovu existujícího vodohospodářského majetku a na spolufinancování nově připravovaných investic.

Turnov se snažil přesvědčit další zástupce v Radě sdružení VHS

Při rozhodování o ceně vodného a stočného se zástupci města Turnova snažili přesvědčit ostatní kolegy v Radě sdružení VHS Turnov, o co nejnižším zdražování vodného a stočného. Proto přítomní zástupci Turnova nehlasovali pro finálně navrhované zvýšení. Těsnou většinou hlasů rady sdružení však byl návrh přesto schválen.

„Kromě přirozených finančních potřeb na obnovu stávajícího vodohospodářského majetku a rozvoj nového majetku, zvyšování energetických vstupů na jedné straně, jsme se snažili argumentovat na straně druhé cenou vodného a stočného v porovnání s okolními vodárenskými společnostmi, která snad s výjimkou Frýdlantské vodárenské jsou vždy nižší než v našem svazku. Rovněž jsme argumentovali celkově vysokým tempem obnovy vodohospodářského majetku, který patří k nejvyšším v celé republice, s vysokým podílem dalších finančních příspěvků od měst, obcí a Libereckého kraje. Dlouhodobě, se snažíme naplnit vytčený cíl, a to nebýt v první desítce nejvyššího vodného a stočného v České republice. To se nám bohužel nedaří," uvedl starosta města Turnov Tomáš Hocke.

V rámci diskuze představitelů měst a obcí ale také opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba peněz do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou aktuální finanční možnosti. „Ubývají dotační šance, což je pro VHS Turnov nepříjemné, protože jsme dlouhodobě jedním z největších dotačních příjemců v ČR. Ve vodárenském prostředí se aktuálně diskutuje, kam evropskou finanční pomoc nasměrovat v budoucím dotačním období. My však již máme největší investiční záměry dokončeny a směřování evropských dotačních zdrojů pravděpodobně půjde jiným směrem, než máme naši další strukturu majetku. Navíc se díky výrazné inflaci a vlivům pandemie covid-19 na hospodářství výrazně zvyšují ceny investičních akcí. Ani v roce 2022 se tedy nepodaří navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. To bychom museli navýšit cenu o desítky procent výše, což by bylo samozřejmě pro zákazníky nepřijatelné," dodal Milan Hejduk.

Nastavená cena neporušuje sociální hranici únosnosti

Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje podle Hejduka stanovenou sociální hranici únosnosti. Nastavená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi - Severočeské vodárenské společnosti.

„Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. Jsme přesvědčeni, že díky úpravě ceny vodného a stočného pro rok 2022 naplníme hlavní stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody a čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě," doplnil Hejduk.

„Jako jistá pozitiva lze vnímat dobrý stav našich vodohospodářských sítí, dokončení opravy čistírny odpadních vod v Turnově, připravovanou rekonstrukci kanalizace v Markově ulici, drobnější opravy a rozvoj VH sítí v roce 2022. K tomu všemu relativně bezproblémové provozování zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod," vysvětlil Tomáš Hocke. 

Přehled investičních akcí VHS Turnov v roce 2022

V rámci Turnova je v roce 2022 plánována obnova kanalizace v ulici Markova, mělo by dojít k zasíťování některých pozemků v lokalitě Vesecko a Bukovina. Zkušební provoz čeká COV Turnov.

Projektově by měla být zpracována rekonstrukce vodojemů v Turnově - Mašov, Dolánky a Metelka. V roce 2022 chce VHS Turnov zahájit také úplnou obnovu zdrojů pitné vody v prameništích Kalich a Ondříkovice.

Cena vody na Jičínsku vzroste jen o 1,5 % na 86 korun

Pro porovnání uvádíme, že jičínská Vodohospodářská a obchodní společnost a. s. zvýší pro rok 2022 ceny vodného a stočného jen nepatrně. Zákazníci budou platit celkem 86,21 Kč za m3, což je o zhruba 1,5 % za metr krychlový více než letos. I přes nárůst inflace se společnosti daří dlouhodobě držet vyrovnané hospodaření a prodej vody. Zároveň má v plánu i nadále investovat do obnovy své infrastruktury.

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s. dne 14. 12. 2021 rozhodlo na základě plánu předloženého vedením společnosti o cenách za vodné a stočné pro příští rok. Za vodné zákazníci od nového roku zaplatí 43,37 Kč a za stočné 42,84 Kč, dohromady 86,21 Kč za m3.

„Při rozhodování o ceně vodného a stočného na další rok vycházíme z několika skutečností. Jednak to je na straně příjmové stávající a očekávaný prodej vody, dále na straně nákladů vývoj cen materiálů, energií, mezd, provozní režie atd. Také se samozřejmě do ceny odráží inflace, která se očekává na úrovni 5 %. Ve VOS a. s. máme také strategický plán, což je výhled činnosti společnosti a investic na dalších pět let. Po zvážení všech těchto faktorů jsme se rozhodli o zvýšení ceny o 2 % u vodného a 1 % u stočného. Cenový rozdíl oproti roku 2021 tak bude celkem činit zhruba 1,3 Kč za metr krychlový," vysvětlil rozhodnutí předseda představenstva VOS a. s. a starosta města Jičína Jan Malý.

Velmi důležitým faktem při stanovení cen pro rok 2022 je i uvolnění podmínek dotačních programů, které VOS a. s. využilo při svých investicích. Konkrétně se jedná o úpravnu vody Březovice a dále projekty měst - ČOV a kanalizace Nová Paka, ČOV a kanalizace Sobotka, ČOV a kanalizace Kopidlno. „Státní fond životního prostředí nám umožnil nezávislejší rozhodování při stanovování cen vodného a stočného u projektů financovaných z OPŽP. Podmínkou akceptace nižších cen, které se dlouhodobě snažíme držet, je vytváření dostatečných zdrojů pro správu a obnovu vodárenské infrastruktury," doplnil předseda představenstva VOS Jan Malý.

Na příjmové straně se letos mírně zvýší očekávaná spotřeba vody na 2 790 tisíc m3 a obdobně se mírně zvýší objem stočného na 2 905 tisíc m3. S podobnou spotřebou, tedy příjmy pro společnost, se počítá i v příštím roce. Na výdajové straně se ale zvyšují materiálové, režijní, mzdové náklady a náklady na služby o inflaci ve výši 5-6 %.  

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Velké investiční akce v Turnově pokračují
V Ohrazenicích probíhají opravy vodovodů i obnova komunikací
Cihlářská ulice v Semilech projde rekonstrukcí
VHS Turnov zvyšuje cenu vodného a stočného na 112 korun
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Turnově byla dokončena
Silnice z Turnova na hranici kraje prošla rekonstrukcí, většinu platila EU
Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku je hotová!
Opravy komunikací v Turnově neustaly ani přes letní měsíce
Díky úpravě sazby DPH se malinko sníží ceny vodného a stočného
Slavnostně zakončili akci zkapacitnění vodovodního zdroje pro Jilemnici
Vyjádření turnovské radnice k situaci ve VHS Turnov
VHS Turnov zvyšuje ceny vodného a stočného na téměř 109 korun
Ukončili rekonstrukci Úpravny vody Nudvojovice
V Ohrazenicích roste nový vodojem
VHS Turnov získalo dotace na další čtyři projekty

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Architekt představí chystanou podobu parku u Severočeského muzea

Obnovou by měl v budoucnu projít park, který obklopuje Severočeské muzeum v Liberci. Bližší informace o této chystané akci se mohou zájemci dozvědět ve čtvrtek 19. května od 17 hodin. V tento den a čas se v muzeu uskuteční představení plánovaného projektu obnovy muzejního parku. „Severočeské muzeum prošlo v minulých letech z velké části náročnou rekonstrukcí. K nádherné budově patří také památkově chráněný park, který si zaslouží tomu odpovídající péči. Z toho důvodu jsme s obnovou oslovili jeden z nejlepších ateliérů nejen v České republice, ale i z hlediska evropského, a sice Ateliér Krejčiříkovi. Mají za sebou takové práce, jakými jsou revitalizace Lednicko-valtického areálu nebo park na Kuksu," řekla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Uzavření registru a evidence obyvatel v Turnově ve středu 18. května

Odbor správní informuje občany Turnova, že ve středu 18. května 2022 bude po celý den uzavřen registr a evidence obyvatel z důvodu povinného školení v souvislosti s volbami 2022.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

O titul Vesnice roku 2022 se letos v kraji utká dvanáct obcí
Sekera v turnovském muzeu vypráví příběh starý sedm tisíc let
Přepeře jasnou výhrou potvrdily roli favorita na hřišti posledního Ústí
Rakouská knihovna v Liberci slaví třicítku přednáškou i výstavou
Kynologové Horské služby jsou plně připraveni na letní sezonu

Nejčtenější články

15.05.: FOTO: Od dubna probíhá rekonstrukce části Pojizerky
15.05.: Přehled fotbalových výsledků a tabulek sedmého jarního kola
14.05.: Další turnovský Kulatý stůl měl ožehavé téma drogy na školách

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Mramorový efekt s.r.o. umyvadla a umyvadlové desky z umělého mramoru

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT