Velké investiční akce v Turnově pokračují

03.06.2021 19:28:59 | Autor: Klára Preislerová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Turnov

Velké investiční akce v Turnově pokračují

Ani přes prázdnější rozpočet oproti minulým letům se v Turnově velké investiční akce nezastavily. Zastupitelé na svém dubnovém zasedání vzali na vědomí materiál o investičních prioritách pro období 2019 - 2023. Přehled jednotlivých staveb, které jsou dokončené či na kterých se pracuje, si můžete přečíst v článku.

„Zastupitelé města vždy na začátku volebního období schvalují projektové záměry, které se bodově ohodnotí a vzejdou z toho investiční priority zastupitelů na následující čtyři roky," sdělil starosta Tomáš Hocke. Projektové záměry se dělí na několik skupin, a to nad 10 milionů korun, tedy velké investice a pod 10 milionů korun, kam se dá zařadit více menších projektů. Pojďme se podívat na ty velké investice a stavby.

Projektové záměry nad předpokládanou částku 10 milionů Kč:

Investiční akce

 

Počet bodů

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov - dle zpracovaného projektu

 

327

Nový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května

 

322

Nová knihovna

 

273

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova, ZŠ Skálova

 

271

Rekonstrukce objektu Městského divadla - dostavba včetně rekonstrukce čp. 151 s nástavbou sálu pro alternativní divadlo

 

270

Rekonstrukce Markovy ul.

 

250

Rekonstrukce stávající budovy Gymnázia

 

237

Novostavba objektu Fokusu

 

213

Příspěvek pro VHS Turnov na opravy čistírny odpadních vod Turnov

 

166

Chodník Kamenec - Kyselovsko (čerpací stanice)

 

165

Rekonstrukce Boženy Němcové

 

160

Parkování na střeše terminálu u železničního nádraží

 

160

Založení provozní vodohospodářské společnosti ve spolupráci s dalšími subjekty ve Vodohospodářském sdružení Turnov

 

152

Rekonstrukce ul. Zelená cesta

 

132

Rekonstrukce Komenského ul.

 

119

Vizualizace ZŠ Mašov Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Mašov - varianta č. 1 - dle zpracovaného projektu

Termín dokončení budovy byl prodloužen do 30.6., v červenci pak proběhnou dokončovací práce na zahradě. Předpokládané náklady stavby jsou 50 milionů korun.

Nový dům s pečovatelskou službou v ul. 5. května

Vítězný návrh turnovské knihovny<br />Autor: Archiv města TurnovV této fázi je vydáno stavební povolení, čekáme na vypsání dotací s menším poměrem kofinancování ze strany města (zatím 12 mil. Kč dotace a 75 mil. Kč kofinanc. městem) Jednalo by se o novostavbu objektu s 29 bezbariérovými byty.

Nová knihovna

Vydání stavební povolení bude hotové zhruba v září 2021, možnost získat dotaci z IROP. Jedná se o výstavbu nového objektu moderní knihovny bez zázemí Žluté ponorky v prostoru mezi plátnem letního kina a objektem Sboru. Předpokládané náklady stavby více než 40 milionů korun.

Rekonstrukce stávající budovy ZŠ Žižkova, ZŠ Skálova

ZŠ Žižkova - probíhá poslední etapa výměny oken, hotov nový výtah + hygienické zázemí, opravena střecha na hl. objektu, nová učebna přírodních věd a jazyků, počítačová síť. V plánu je oprava venkovních zídek, fasáda, střecha na školičce.

<br />Autor: Petr JežekZŠ Skálova - probíhá poslední etapa výměny oken, nová učebna přírodních věd a jazyků. Plán pro 2021 je oprava hygienického zázemí tělocvičny, úprava prostoru před jídelnou, oprava spojovacího krčku u jídelny, fasáda, střecha.

Rekonstrukce objektu Městského divadla - dostavba včetně rekonstrukce č. p. 151 s nástavbou sálu pro alternativní divadlo

V této fázi je zpracován projekt a vydáno stavební povolení. Důležité je hledat externí zdroje, stavba totiž vyjde na 103 milionu korun včetně DPH. Jednalo by se o dostavbu stávajícího objektu divadla s důstojným vstupním prostorem, šatnami, toaletami a stavba nové scény.

Rekonstrukce Markovy ulice

Jedná se o kompletní opravu ulice, a to včetně povrchů a inženýrských sítí s důrazem na obousměrný provoz. V této fázi je hotový projekt, je vydáno stavební povolení a město Turnov má podanou žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj. Předpokládané náklady stavby jsou 12 milionů korun.

Rekonstrukce stávající budovy Gymnázia

V loňském roce byla realizována přední fasáda, v letošním roce se plánuje nový boční vjezd z druhé strany školy a v roce 2022 a dále 2. etapa opravy fasády a střechy. Na fasádu je zpracovaná projektová dokumentace, na opravu střechy se projekt zpracovává. Předpokládané náklady stavby jsou 20 milionů korun.

Budova turnovského Fokusu<br />Autor: Archiv města Turnov Novostavba objektu Fokusu

Stavba je dokončena a začátkem května přivítala klienty. Stavbu objektu realizovala firma MBQ, s.r.o., všechny termíny byly bez problémů dodrženy, vzájemná spolupráce všech zainteresovaných subjektů proběhla více než příkladně. Cena zhotovitele, za kterou byl areál realizován včetně demolice, byla 24.118.160 Kč vč. DPH. Městu Turnov se podařilo na stavbu získat dotaci - dotace činí 90% z celkových způsobilých nákladů (85 % Evropská unie a 5 % Státní rozpočet) - podle rozhodnutí činí maximální dotace 17. 994.667,22 Kč. Zbylá část půjde z městské kasy.

Příspěvek pro VHS Turnov na opravy čistírny odpadních vod Turnov

Jedná se o rekonstrukci ČOV v Turnově - lapáky písku, hrubé předčištění, technologie aktivačních nádrží, kalové, plynové hospodářství a čerpadla. 3 x 4 mil. Kč, celkem 12 mil. Kč, termín dokončení 12/2021.

Chodník Kamenec - Kyselovsko (čerpací stanice)

Chodník by propojil Turnov s Kyselovskem podél silnice I/35. Jedná se o chodník včetně dešťové kanalizace. Je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení. Předpokládané náklady stavby jsou ve výši 13,5 milionu korun, z toho by mohlo zaplatit ŘSD 3,5 milionu korun za dešťovou kanalizaci. Možnost zažádat o dotaci na SFDI (85% uznatelných nákladů), když to půjde dobře, město Turnov zaplatí 2,5 mil. Kč, když hůře tak 10 mil. Kč. Možná realizace: rok 2021 (ŘSD) a dále 2022 město.

Rekonstruovaná ulice Boženy Němcové<br />Autor: Archiv města Turnov Rekonstrukce ulice Boženy Němcové

Investiční akce začala v červnu 2020 a v listopadu 2020 byla dokončena. Komunikace v délce 447 metrů byla rozdělena na tři stavební úseky. A to Fučíkova - Nerudova, Nerudova - Svatopluka Čecha a Svatopluka Čecha - Ohrazenice. Během stavby městu Turnov vznikly vícepráce za 0,5 milionu korun, které spočívaly v rozšíření parkovacích míst pomocí dlažby. Vydlážděno bylo i separační místo tříděných odpadů. „Město Turnov zaplatilo za rekonstrukci 11.570.938 Kč včetně DPH," sdělil starosta Tomáš Hocke. VHS Turnov zde nejprve provedlo rekonstrukci vodovodu a kanalizace prostřednictvím společnosti 1. Jizerskohorská stavební společnost s. r. o. za cenu 7,9 milionů korun bez DPH.

Parkování na střeše terminálu u železničního nádraží

Město Turnov zakoupilo pozemek za terminálem s vizí rozšíření parkovacích míst s menším finančním nákladem. Je možné rozšířit parkovací kapacity na stávající střeše dopravního terminálu o 65 parkovacích míst. Zpracována je zatím pouze studie možného řešení. Projekt by vyšel na 1, 5 milionu korun a náklady stavby na 20 milionů.

Založení provozní vodohospodářské společnosti ve spolupráci s dalšími subjekty ve VHS Turnov

Bylo prověřeno a projednáno v Radě sdružení VHS, většina členů nesouhlasí, probíhají jednání o nových stanovách VHS Turnov. Je vysoutěžena koncese do roku 2030, v této chvíli již není založení vlastní společnosti možné.

Rekonstrukce ulice Zelená cesta

Jedná se o kompletní opravu a rozšíření ulice dle územní bytové studie Hruštice, a to včetně povrchů a inženýrských sítí. Komunikace se stává frekventovanou vzhledem k nové zástavbě lokality, nutno vysadit přípojky inženýrských sítí (příspěvek vlastníků). Je zpracována projektová dokumentace a zahájen proces stavebního povolení. Předpokládané náklady jsou ve výši 13,7 milionů korun, možnost usilovat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

Rekontruovaná ulice Komenského<br />Autor: Archiv města Turnov Rekonstrukce Komenského ulice

Komunikace byla dokončena v září roku 2020. Došlo na kompletní opravu ulice včetně povrchů a inženýrských sítí (VH sítě, ČEZ) ve stávajícím prostorovém uspořádání.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Modernizace turnovských škol bude pokračovat
Na Hruštici začne 19. května rekonstrukce místní komunikace
Chodby secesní budovy umělecké průmyslovky v Turnově se zas blýskají
Polyfunkční komunitní centrum je v Turnově dokončeno
Bazének na turnovském sídlišti nahradí nový vodní prvek
V Ohrazenicích probíhají opravy vodovodů i obnova komunikací
Rekonstrukce základní školy v Mašově viditelně pokročila
Chodník ze Sobotecké ulice v Turnově povede až k návsi v Mašově
Místo bruslařů dorazila na zimní stadion v Turnově stavební firma
Turnovské infocentrum razantně mění podobu
Ani zima se sněhem nezastavila práce na stavbě ZŠ v Mašově
Kvůli krizi a novému určení daní musí šetřit na investicích i v Turnově
Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Turnově byla dokončena
Silnice z Turnova na hranici kraje prošla rekonstrukcí, většinu platila EU
Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku je hotová!
U školy v Mašově začal vyrůstat nový pavilon
Na ZŠ 28. října v Turnově probíhají dvě stavební akce
Turnov je opět o krok blíže nové budově knihovny
Obrazem: Jak probíhá rekonstrukce na ZŠ Žižkova Turnov

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 4 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Dva drony pro bezpečnější Jablonec

Dva drony, jeden vybavený i termokamerou, v celkové hodnotě 240 tisíc korun bez DPH zakoupilo statutární město Jablonec nad Nisou. Nyní je zapůjčilo na základě smlouvy Policii ČR, Územnímu odboru Jablonec, a drony se zapojí do systému ochrany veřejného pořádku v městě. Jablonec nad Nisou je prvním městem v Libereckém kraji, který bude mít drony k dispozici. Více podrobností na Našem Jablonecku

Web kraje nabízí komunikaci pro klienty se sluchovým postižením

Klienti se sluchovým postižením, kteří navštíví webové stránky Libereckého kraje, mají možnost nově využít tlačítko Tiché linky. Díky němu se mohou snadno spojit s tlumočníkem českého znakového jazyka či přepisovatelem mluvené češtiny a domluvit si vše, co je potřeba. Nemusí se tedy fyzicky dostavit, což bývá komfortnější a méně stresující.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Již 26. ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky se blíží
Na konci roku skončí provoz Infopointu Ukrajina
Adventní a vánoční Valdštejn začíná
Hasiči opět odstraňovali spadané stromy
V semilském parku opět připravují Mikulášský běh

Nejčtenější články

02.12.: Hasiči opět odstraňovali spadané stromy
01.12.: V okolí přezimovacích obůrek v Krkonoších zavládne klid
01.12.: Prosincové akce pod patronací Sportovního centra Semily

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT