VHS Turnov zvyšuje cenu vodného a stočného na 112 korun

03.01.2021 19:25:51 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Vyskeř,Benecko,Chuchelna,Benešov u Semil,Tatobity,Rovensko pod Troskami,Malá Skála,Přepeře,Líšný,Jilemnice,Semily,Turnov,Lomnice nad Popelkou,Rokytnice nad Jizerou,Pojizeří

VHS Turnov zvyšuje cenu vodného a stočného na 112 korun

V roce 2020 došlo po dlouhých letech k mírnému snížení ceny vody v obcích, které patří do VHS Turnov, kvůli úpravě DPH, ale rok 2021 už jede v obvyklých kolejích a dochází k navýšení ceny o 3,88% na celkem 112,45 korun. Velmi důležitá budou i letošní jednání, protože ve hře je dokonce vystoupení města Turnov po 25 letech z tohoto sdružení.

Zástupce všech obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení (VHS) Turnov totiž budou čekat jednání o nových stanovách. Chtějí je navrhnout noví zástupci Turnova Tomáš Hocke, Josef Uchytil a Martin Hrubý, spolupracovat budou i zástupci města Semily, jednání v tomto směru už schválila i zastupitelstva obou měst.

V Turnově už dokonce rada města doporučila vystoupit z VHS Turnov, ale zastupitelé se s tímto záměrem neztotožnili a vyzvali právě k jednání o stanovách. V nich budou důležitými body změna postavení větších měst ve sdružení a také vypořádání majetku. Za rok 2020 dalo město Turnov 4 miliony na čistírnu odpadních vod, přitom ale do majetku VHS přešel od roku 2014 majetek města za celkem 96 milionů korun.

„V zásadních otázkách musí být převaha tří čtvrtin členů, takže jednání nebudou snadná. Již 25 let VHS Turnov funguje, ale není ještě zcela vyčerpáno, dubnová jednání nám ukáží, zda bude možná shoda," doplnil starosta Turnova Tomáš Hocke (Nezávislý blok, Starostové pro Liberecký kraj).

Stěžejní rok čeká sdružení zhruba 10 let od ukončení velkého projektu Čistá Jizera. V případě výstupu by Turnov musel odkoupit například vodojem v Ohrazenicích, nedoplatky půjček za akce v Turnově, ale hlavně veškerou vodovodní síť, která je navíc navázaná na další obce v okolí.

„Pro nás je zásadní ceny vody, ale i to, jak se o ni bude starat. V případě výstupu města Turnov by se o ni staral nový správce, což by bylo určité riziko. Prioritou je vyjednat a přesvědčit starosty k dohodě, případně jednat o výstupu. Pokud nedojde k dohodě ani výstupu, tak končíme v současné koalici. Předložili bychom i návrh o referendu, aby mohli Turnováci sami rozhodnout," uvedl zastupitel Turnova Jiří Mikula (Proto).

Stanovení ceny vodného a stočného

Úprava ceny byla schválena na prosincovém jednání Rady sdružení VHS Turnov jako výstup zopakovaného podzimního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko.

Základní meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 3,88%. Meziroční nárůst ceny vodného je schválen ve výši 3,35% a stočného ve výši 4,42%. Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 51,17 Kč a stočné na hodnotu 51,05 Kč. Celková součtová cena proto činí 102,22 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,82Kč, a to z 98,40 Kč v roce 2020. Celková cena vodného a stočného včetně započítání DPH je pak stanovena na výši 112,45 Kč, z toho je vodné 56,29 Kč a stočné 56,16 Kč.

Východiskem ke stanovení ceny 2021 opět zůstala dohoda o finančním řízení společného svazku, která byla uzavřena mezi městy a obcemi vroce 2015. V dohodě je stanoveno, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl má být získán z jiných zdrojů (vnější dotace + obecní, nebo městské rozpočty).

„V průběhu letošního roku jsme také reagovali na květnové snížení sazby DPH u ceny vodného a stočného z 15 % na 10 %. Nejdůležitějším vlivem však byl výsledek koncesní soutěže na provozování našeho majetku, který nastavil finanční pravidla pro provozování a cenotvorbu od roku 2021 na dalších 10 let. Otevřené konkurenční prostředí přineslo opět velmi výhodnou vítěznou nabídku na výši provozních nákladů a zisku vybraného provozovatele. Nabídka firmy Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. navázala na velmi výhodné hodnoty z končícího prvního desetiletého vztahu a tím potvrdila správnost naší zvolené koncesní cesty k výběru samostatné a kvalitní provozní společnosti," pochvaloval si ředitel VHS Turnov Milan Hejduk.

Na co půjdou vybrané miliony

Z očekávaných vybraných 210 milionů korun tržeb (bez DPH) od zákazníků připadne v roce 2021 víc jak polovina (108 milionů korun) vlastníkům formou nájmu na obnovu existujícího vodohospodářského majetku a na spolufinancování nově připravovaných investic.

„V rámci diskuze představitelů měst a obcí opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba peněz do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že se stále nedaří kvůli přímému a výraznému dopadu na výši ceny vodného a stočného navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. Navíc se postupně stává novou nepříjemnou skutečností, že máme daleko méně příležitostí získat dotační finanční prostředky, které každoročně doplňují nájem z vybraného vodného a stočného - náš základní příjem svazku," doplnil Milan Hejduk.

VHS Turnov bylo doposud jedním znejvětších dotačních příjemců. „Bohužel nám však postupně ubývají témata k čerpání dotací a směřování evropských dotačních zdrojů do vodárenství jde jiným směrem, než máme my naši strukturu majetku. Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje stanovenou sociální hranici únosnosti. Nastavená cenová hladina je i nadále blízko k sousednímu vlastníkovi - Severočeské vodárenské společnosti. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností. Jsme přesvědčeni, že díky úpravě ceny vodného a stočného pro rok 2021 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku i nadále dodávka pitné vody ačištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale zejména ve vysoké kvalitě," vysvětlil Milan Hejduk.

Zdůvodnění úpravy ceny

Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ve výsledku finální ceny vodného a stočného má podle VHS Turnov každoročně vliv pět klíčových faktů: skutečná potřeba nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu naší nemalé spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení, vnímání veřejného mínění a pohled na cenotvorbu vširších měřítkách.

V letošním roce přibyly další dva výrazné faktory z oblasti širšího pohledu na cenotvorbu - loňské květnové snížení sazby DPH u ceny vodného a stočného a dokončené koncesní řízení na provozovatele majetku. Dokončené koncesní řízení pak připravilo cestu, jak zohlednit vnější ekonomické vlivy (meziroční inflační nárůst). Současně připravilo podmínky pro dodržení cenové regulace státu (minimální hodnota nájemného na obnovu) a naplnilo požadavky státu na vyšší kvalitu provozovaných služeb (například rozsah čištění a následné prohlídky kanalizací). Dokázalo také utlumit vliv změny struktury ve spotřebě spojenou s dopadem pandemie Covid -19.  

Budoucí investice VHS Turnov

VHS Turnov musí příští rok dokončit zásadní rekonstrukci ČOV vTurnově, výstavbu nové ČOV v Líšném a rekonstrukci ČOV vRokytnici nad Jizerou. Musí se také dokončit letos zahájená obnova vodovodů v centrální části obce Chuchelna, čerpací stanici pitné vody Liščí kotce v Rovensku pod Troskami a druhou polovinu obnovy sítí a komunikací na sídlišti Spořilov v Jilemnici. Významným spouštěcím prvkem pro zahájení aktivit budou v příštím roce navíc naplánované rekonstrukce krajských vozovek v Lomnici nad Popelkou, na Benecku a v Ohrazenicích.

V roce 2021 by VHS Turnov chtělo uskutečnit následující aktivity:
Turnov - dokončení rekonstrukce ČOV a obnovakanalizace vulici Markova
Semily - obnova sítí vulici Cihlářská -
Rokytnice nad Jizerou -dokončení rekonstrukce ČOV
Jilemnice - II.etapa obnovy sítí na sídlišti Spořilov
Lomnice nad Popelkou - oprava vodovodu na průtahu městem pod náměstím
Rovensko pod Troskami - dokončení rekonstrukce čerpací stanice Liščí kotce
Chuchelna -II.etaparekonstrukcevodovodu vcentru obce
Líšný - dokončení výstavbynové ČOV a odkanalizování lokality u Jizery
Ktová -obnova lokálních vodovodů
Vyskeř - rekonstrukce vodojemu Za hůrou
Benešov u Semil - I.etapa rozsáhlé obnovy vodovodů v obci
Ohrazenice - I.etapa rekonstrukcevodovodua dostavbynového tlakového pásma pod krajskými komunikacemi
Benecko - zavedení vodovodu do lokality Mrklov a rekonstrukce posledních úseků vodovodního přivaděče Bátovka z Benecka do Jilemnice.

Města a obce nezapomínají ani přípravu lokalit pro nové bydlení. Pozemky chtějí zasíťovat v Turnově, v Lomnici nad Popelkou, v Rovensku pod Troskami a v Přepeřích. Dostavbou komunikací se v roce 2021 dokončí nové bytové zóny v Jilemnici a vRokytnici nad Jizerou. Samozřejmě bude také pokračovat příprava desítek našich budoucích záměrů ve fázi projekčních činností - zejména mnoha vodojemů. V roce 2021 také chtějí zahájit úplnou obnovu důležitých zdrojů pitné vody - soustředit se mají na hlavní prameniště Pláňka na Benecku. Jako každoročně pak provedou i několik nutných investičně - provozních opatření po celém území svazku.

Majetek VHS Turnov

Z rozsáhlého výčtu aktivit vroce 2021 je zřejmé, že klíčovým úkolem VHS bude opět obnova existujícího majetku. Peněžních prostředků na obnovu bude, bohužel, vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat současně všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb.

„Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší kvality a rozsahu provozních činností ze strany provozovatele. A jsme rádi, že tomu bylo tak i v roce 2020-v druhém roce, kdy se dostalo vlastnictví jedné znejvětších provozních společností v naší zemi plně do obecních rukou. Věříme proto, že SčVK, a.s. zabezpečí všechny kroky vedoucí k pokračování bezpečného a stabilního provozování i v roce 2021," uvedl Milan Hejduk.

Majetek VHS Turnov aktuálně čítá okolo 480 km vodovodů, 250 kmkanalizací a 150 objektů na vodohospodářských sítích. „Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že je i na našem území celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral. Přesto se budeme snažit učinit i v roce 2021 pro obnovu našeho rozsáhlého majetku maximum možného," dodal na závěr Hejduk.

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Rekonstrukce ulice Boženy Němcové v Turnově byla dokončena
Silnice z Turnova na hranici kraje prošla rekonstrukcí, většinu platila EU
Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku je hotová!
Opravy komunikací v Turnově neustaly ani přes letní měsíce
Díky úpravě sazby DPH se malinko sníží ceny vodného a stočného
Slavnostně zakončili akci zkapacitnění vodovodního zdroje pro Jilemnici
Vyjádření turnovské radnice k situaci ve VHS Turnov
VHS Turnov zvyšuje ceny vodného a stočného na téměř 109 korun
Ukončili rekonstrukci Úpravny vody Nudvojovice
V Ohrazenicích roste nový vodojem
VHS Turnov získalo dotace na další čtyři projekty

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Tipy na výlety po Českém ráji v nové podobě

Období jara a s ním spojené výletování se blíží. Pro snazší orientaci v nabídce regionu Sdružení Český ráj pro zájemce připravuje tipy na výlety v nové formě elektronického flipbooku. Aktuálně jsou k dispozici první z nich, a to je Český ráj ve filmu a pohádkách. „V katalogu najdete deset tipů na pohádkové výlety, v rámci kterých se můžete vypravit například na zámek Sychrov za princeznou Zlatovláskou, za čerty do Klokočských skal nebo loupežníkem Rumcajsem do Jičína. Flipbook si můžete pohodlně otevřít ve svých počítačích i telefonech, tipy jsou doplněny o fotogalerie a také trasu výletu na portálu mapy.cz," přiblížil Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj.

Hasiči zachránili muže, pod kterým praskl led na jablonecké přehradě

Hasiči zachránili muže, pod kterým praskl led na jablonecké přehradě V Jablonci nad Nisou na přehradě ve čtvrtek po 16. hodině hasiči zachránili muže, pod kterým se prolomil led. V době příjezdu hasičů se muž nacházel již na ledu, kam se dostal vlastními silami. Hasiči muže bezpečně dostali na břeh, který byl vzdálen 20 metrů a poskytli mu tepelný komfort. Více podrobností a krátké video na Našem Jablonecku


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Některé podnikatelské nápady studentů z TUL půjdou na trh
Grantové programy Nadace ČEZ jsou v plném proudu
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 se blíží
Tulipánový měsíc opět podpoří onkologicky nemocné
Tip na výlet: Polevsko vděčí za svůj rozvoj sklářům

Nejčtenější články

27.02.: Otázky k pohybu mezi okresy i s formuláři ke stažení
26.02.: V Libereckém kraji znovu více pozitivních, očkování už se naplno rozjíždí
25.02.: Jilemnice má nového starostu. Richtera střídá Hlaváč

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Dedra nabízí širokou řadu nářadí a příslušenství.

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT