Na hradech a zámcích zahajují sezonu o posledním březnovém víkendu

29.03.2019 16:59:40 | Autor: Lucie Bidlasová | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Sychrov,Český ráj,Liberecký kraj,Pojizeří

Na hradech a zámcích zahajují sezonu o posledním březnovém víkendu

Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu otevřou návštěvníkům své brány během posledního březnového víkendu. Zahájí tak sezonu, která se bude věnovat rodu Gallasů a Clam-Gallasů prostřednictvím hradu a zámku Frýdlant, hradu Grabštejn, zámku Lemberk a dalších zapojených institucí a pracovišť.

Na Lemberku budou na podzim předány ceny Patrimonium pro futuro, Grabštejn je zvolen centrem celostátní Hradozámecké noci.

„Letošní rok je pro nás opravdu rokem výjimečným, neboť se naše Územní památková správa stala nositelem letitéto cyklu NPÚ s názvem Po stopách šlechtických rodů - a pro rok 2019 byl zvolen rod Gallasů a Clam Gallasů s podtitulem Noblesa severních Čech. Je pro nás velkou ctí, ale také zodpovědností tento projekt realizovat. Uvědomujeme si, že prezentací tohoto rodu, který je primárně spjat se severními Čechami, obracíme pozornost veřejnosti nejenom na naše objekty, ale na liberecký region celkově. Proto jsme velice rádi, že se do projektu zapojily další instituce státního i soukromého charakteru. Celkově jich je přes dvacet a tak zde vyjmenuji pouze některé, například Liberecký kraj, Statutátní město Liberec, Město Frýdlant, Klášter Hejnice, Lázně Libverda, Lesy české republiky a mnozí další. Prostřednictvím objektů a pracovišť NPÚ a dalších institucí budeme pořádat bezmála sto kulturních akcí, přednášek, výstav, ale i třeba premiérových cykloprohlídek, které tento rod představí veřejnosti. Pevně věřím, že plánované akce přispějí k celkové atraktivitě regionu a zvýší tak zájem o něj," vysvětlil Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově mimořádnost této sezony pro liberecké objekty.

Veškeré informace o akcích spojených s rokem Gallasů a Clam-Gallasů včetně kalendáře akcí naleznou návštěvníci na webových stránkách Národního památkového ústavu www.npu.cz a také na www.facebook.com/clamgallasove

Hrad Grabštejn<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Kromě plánovaných akcí k tomuto projektu se návštěvníci mohou těšit také na slevu na vstupném na zámku Lemberk či hradu Grabštejn, byly vydány speciální turistické známky a vizitky u příležitosti tématu Gallasů a Clam-Gallasů a další suvenýrové předměty, pro návštěvníky je připravena speciální sběratelská vstupenka. Vyvrcholením celého roku bude potom výstava Spravedlnost bez bázně: Gallasové a Clam-Gallasové v Čechách v Oblastní galerii Liberec od 13. prosince do 1. března 2020.

V roce 2019 NPÚ již pošesté udělí ceny Patrimonium pro futuro, kterými si klade za cíl upozornit na pozitivní příklady a příběhy v oblasti památkové péče. Oceňuje a podporuje vlastníky kulturních památek, laiky i odborníky, kteří se v péči o kulturní dědictví angažují. Nominace podávají územní odborná pracoviště NPÚ, poté jsou předány odborné hodnotitelské komisi. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 2. října na zámku Lemberk. Stejně jako v minulých letech i v letošním roce bude veřejnost prostřednictvím internetového hlasování vybírat vítěze kategorie Památky děkují.

Další novinky k sezoně 2019 v Libereckém kraji

Ačkoliv většina památek otevře své brány v sobotu 30. března, na Hrubém Rohozci a Troskách to stihli již o týden dříve, tedy v sobotu 23. března, celoročně otevřený zámek Sychrov o tomto víkendu otevře přes zimu uzavřený zámecký park.

Na Zákupech je novinkou letošní sezóny III. trasa, která byla jen krátkodobě (2 víkendy) zpřístupněna v loňském roce v rámci oslav 100 let republiky a také 100 let zámku v majetku státu. Trasa je od letošní sezony ve stálé nabídce a to pod názvem Zámek za prezidenta Masaryka. Mimořádné prohlídky (19.-22. 4. a 14.-15. 9.) návštěvníky poprvé zavedou do historického provozního zázemí zákupského zámku (kuchyně, prádelna, ledárna), které teprve čeká na svou obnovu. Mimořádně se několikrát během sezóny otevře také rozsáhlé zámecké sklepení. Ze stavební obnovy zde očekáváme zahájení dvou rozsáhlých akcí - obnovu střech a krovů hlavní budovy zámku a obnovu jižního křídla zdevastovaného hospodářského dvora (IROP).

Na hradě Bezděz bude od května doplněna expozice v loňském roce zpřístupněném Templářském paláci, návštěvníky čekají nejenom archeologické exponáty, ale také středověký model hradu zachycující podobu hradu ve 13. století.

Státní hrad a zámek Frýdlant - trasa frýdlantský poklad<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově Zámek Sychrov nabídne návštěvníkům nově doplněnou a také přeinstalovanou trasu Zlatý poklad, která prezentuje šperkařská díla turnovského rodáka Fratiška Khynla a která byla doplněna o zlaté předměty převážně liturgického charakteru ze sychrovských sbírek.

Hrad a zámek Frýdlant zavádí do celoročního provozu prohlídkovou trasu Frýdlantský poklad, která obsahuje archeologicky velice cenné nálezy z frýdlantského rybníka (mince, sklo, keramika) a která byla v loňském roce zpřístupněna pouze ve vybraných termínech, ze stavebních prací se počítá s dokončením opravy fasády kastelánského křídla.

Hrad Grabštejn bude celou sezonu, stejně jako hrad a zámek Frýdlant a zámek Lemberk, pořádat akce spojené s Gallasy a Clam-Gallasy. Protože erbovní barvy tohoto rodu jsou modrá a žlutá, bude i hrad Grabštejn ozdoben prapory v těchto barvách, jsou připraveny speciální prohlídky, stavebně-historické prohlídky i prohlídky noční, velkou novinkou je potom nové pojetí prohlídek pro rodiny s dětmi, které se zaměří na život na panství za posledních šlechtických majitelů a budou nejenom zábavné (psaní brkem), ale také poučné (společenská struktura, povinnosti jednotlivých zaměstnanců, ale i majitelů atd.).

Oblíbená Hradozámecká noc (31. 8.) bude mít na Liberecku nové pojetí - bude to Hradozámecký den a noc, kdy program začne na zámku Lemberk prohlídkami a přednáškami zaměřenými na gastronomii z doby Clam-Gallasů, odpoledne bude koncipováno pro rodiny s dětmi na Frýdlantě a vyvrcholení potom bude na Grabštejně, kde je připraven bohatý program pro všechny věkové skupiny i s půlnočním překvapením a také překvapením pro gurmány.

Na zámku Lemberk bude od zahájení sezony k vidění výstava, která se věnuje dějinám zámku po roce 1918, od června je potom plánováno zpřístupnění Bredovské zahrady ve vybraných termínech. V zahradě bude umístěna panelová výstava věnovaná proměnám zahrady a okolí za Clam-Gallasů, počítá se s komentovanými prohlídkami zahrady v podání Mgr. Renaty Tišerové z NPÚ, ÚOP v Liberci. Zcela mimořádně je do Bredovské zahrady naplánován také Dětský den a to na sobotu 29. června, kdy zde budou připraveny soutěže a kvízy, které připomenou události spjaté s Lemberkem, Gallasy a Clam-Gallasy.

Státní zámek Sychrov<br />Autor: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově ÚPS na Sychrově pokračuje ve spolupráci se ZOO Liberec, dospělý návštěvník, který předloží vstupenku ze ZOO, bude mít na objektech ve správě ÚPS na Sychrově snížené vstupné a naopak. Jistě milou skutečností pro návštěvníky je nové pojetí výpočtu rodinného vstupného na všech objektech NPÚ - rodinné vstupné se snižuje o deset korun, na Hrubém Rohozci, Grabštejně, Zákupech i Lemberku je potom poskytováno zvýhodněné vstupné při kombinaci více tras v jeden den.

Na všech objektech jsou již vydávány nové vstupenky s historickým vyobrazením daného objektu, které mají sběratelskou hodnotu a mohou se vlepovat do Zápisníku návštěvníka památek. NPÚ pokračuje s věrnostním programem Klíč k památkám, kdy se návštěvníkům elektronicky načítají vstupy na jednotlivé památky a na šestý objekt dle vlastního výběru může jít potom návštěvník zdarma.

ÚPS na Sychrově se nadále zaměřuje na zvyšování standartu pro návštěvníky, a to jak na milovníky klasických prohlídek s výkladem, tak na rodiny s dětmi - právě pro ně byla rozšířena nabídka dětských tras, aby se památky staly dostupným cílem, ale zároveň byl zajištěn klasický provoz památek: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-deti

ÚPS na Sychrově

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově je jedním ze čtyř pracovišť zabývajících se správou objektů v péči Národního památkového ústavu. NPÚ je největší příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky a z pověření státu spravuje a veřejnosti zpřístupňuje více než sto nemovitých památek. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky. Z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO.

NPÚ, územní památková správa na Sychrově se stará o sedmnáct památek na území Libereckého, Pardubického a Královéhradeckého kraje.  

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 20 fotek)

Sdílet s přáteli na facebooku

Související články

Projekt památkového ústavu se zaměřuje na šlechtické rody z Liberecka
Možností pro nový domov důchodců je i bývalý zámecký hotel Sychrov
Obrazem: Euroregion Tour 2019
Turnov a Český ráj prezentovali na cestovním veletrhu Holiday World
Liberecký kraj navštívilo v roce 2018 přes milion turistů
Valdštejn se připravuje na novou sezonu
Český ráj je oficiální certifikovanou turistickou destinací
Na hradech a zámcích hodnotí sezonu, i v listopadu se ještě konají akce
Projekt Euroklíč má pomoci osobám se sníženou schopností pohybu
Frýdlant má svůj poklad. Byl nalezen v zámeckém rybníku

 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Web kraje nabízí komunikaci pro klienty se sluchovým postižením

Klienti se sluchovým postižením, kteří navštíví webové stránky Libereckého kraje, mají možnost nově využít tlačítko Tiché linky. Díky němu se mohou snadno spojit s tlumočníkem českého znakového jazyka či přepisovatelem mluvené češtiny a domluvit si vše, co je potřeba. Nemusí se tedy fyzicky dostavit, což bývá komfortnější a méně stresující.

Liberecký kraj opět podpoří mateřská centra. Připravil pro ně dva miliony

Dva miliony korun. Přesně takovou částkou podpoří Liberecký kraj činnost mateřských center v regionu prostřednictvím dotačního programu. O příspěvek mohou žádat zástupci mateřských center od 15. do 30. ledna příštího roku. „Díky tomuto programu opět podpoříme základní činnost mateřských center, a to především komunitní setkávání s různými programy, vzdělávání pracovníků center i jejich návštěvníků, přípravu a pořádání mezigeneračních programů či poradenství a konzultace. Chceme tyto organizace, kterých je v našem kraji celá řada, podpořit v jejich práci a v tom, co nabízí rodinám. Jejich práce si já osobně velice vážím," uvedl Jiří Ulvr, radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Rada mladších ukázala v Liberci názory studentů i otevřený přístup
Deváťáci semilské ZŠ F. L. Riegra si připomněli 17. listopad
Kraj navýší spolufinancování projektu rekonstrukce Lidových sadů
Hasiči po novém sněžení nejčastěji odstraňovali stromy ze silnic
Florbal Turnov: Doma se představili starší žáci. Bojovala i další družstva

Nejčtenější články

28.11.: Hasiči po novém sněžení nejčastěji odstraňovali stromy ze silnic
27.11.: Žoky se štěpkou hořely v průmyslovém objektu ve Zlaté Olešnici
27.11.: Podzim v Krkonoších láká na Zapadlé vlastence i Pojizerský Pacifik

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT