Ondřej Šír: Nejtěžší bylo kino v Semilech opět rozjet

18.01.2015 18:20:59 | Autor: Petr Ježek | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: Semily

Ondřej Šír: Nejtěžší bylo kino v Semilech opět rozjet

Kino Jitřenka překonalo historickou metu od znouotevření kina v říjnu 2010, když se v sobotu 10. ledna při projekci filmu Hobit: Bitva pěti armád stala jejím stotisícím divákem Zuzana Lamrová z Bozkova. Cena bude divačce předána v únoru u příležitosti návštěvy režisérky Alice Nellis v Semilech, už nyní ale byla vhodná chvíle pro obsáhlejší rozhovor s vedoucím kina Ondřejem Šírem.

Kino Jitřenka v Semilech dosáhlo za čtyři roky historického milníku v podobě přivítání stotisícího diváka, jak se přitom cítí vedoucí kina?

Jako vedoucí kina jsem samozřejmě spokojený, ale musím dodat, že to není jen moje zásluha. Na provozu kina se podílí celá řada lidí a jeho úspěch rozhodně není prací jednoho člověka. Budu rád, když se budou diváci vracet z kina spokojení.

Dalo se předpokládat na začátku, kdy tohoto čísla kino dosáhne?

Když jsme v roce 2010 kino otevírali, cítil jsem obavu některých lidí, že kino v Semilech nebude fungovat vůbec. Dělníci při stavbě za mnou chodili a říkali, ať si nedělám falešné iluze, že kino bude do Vánoc prázdné, ale ukázalo se, že lidé ten zájem mají stále. Později jsem se dozvěděl, že kino bylo v Semilech velmi žádané vždycky, že v sedmdesátých letech patřilo do první desítky nejnavštěvovanějších kin co do srovnání s podobně velkými městy. Když jsme měli po třech měsících 10 000, říkal jsem si, že 100 000 by mohlo být do dvou let.

Ondřej Šír, vedoucí Kina Jitřenka v Semilech Co bylo těžší, dobře kino rozjet nebo snažit se udržet jeho vysokou laťku kvality?

Nejtěžší bylo kino rozjet. Chodil jsem po budově, všude bylo prázdno, v promítací kabině pro mě nová technika, kterou jsem v životě neviděl, a kolem sebe jsem měl celou řadu lidí, kteří nevěděli, co znamená provoz kina. Museli se učit za provozu a já se zase musel učit na státní zkoušky a dopisovat diplomku. To bylo období, kdy jsme nebyl tři měsíce s kamarády ani na pivu, protože jsem neměl ani čas, ani chuť. Věděl jsem, že očekávání lidí v Semilech jsou velká a že každá chyba může být zpočátku rozhodující. První dojem často rozhoduje, jestli se divák vrátí nebo ne.

Osvědčila se za tu dobu spolupráce s knihovnou a kavárnou? Co to přináší konkrétně?

Kavárna kinu v jeho začátcích hodně pomohla. Dokázala totiž velmi rychle vytvořit poměrně vysoký standard svých služeb. Knihovna zase přivedla do nové budovy lidi, byla vnímána jako tradiční a důvěryhodná instituce, kam byli lidé léta zvyklí chodit. Zatímco spolupráce s kavárnou je často limitována našimi finančními prostředky, můžeme našim divákům například připravit velmi kvalitní raut k opeře a vytvořit tak velkolepou společenskou akci, spolupráce s knihovnou je širší a nic nestojí. Od začátku se jako organizace snažíme pomáhat si a spolupracovat na nekomerčních, ale pro diváky zajímavých projektech. Kolem knihovny se pohybuje celá řada kreativních lidí.

Co bys jmenoval mezi nejstěžejnějšími momenty za ty čtyři roky?

Pro kino je nejstěžejnější jeho program. A ten je závislý na aktuální distribuční nabídce. Je to vlastně tak trochu jako v Bibli, každý kinař musí počítat s tím, že po sedmi tučných letech přijde sedm hladových. I u nás se střídají období, která jsou divácky příznivá s těmi, kdy býváme často v kině skoro sami. Abychom si v těch slabších chvílích pomohli, musíme mít zvláštní programové cykly, kolem kterých se pravidelně schází určitá skupina diváků. Proto za nejstěžejnější momenty považuji to, když se podařilo vytvořit dlouhodobě funkční cyklus. První takový cyklus byl filmový klub, v roce 2011 jsme rozjeli metropolitní operu, o rok později filmotoče a po letech můžeme říct, že se uchytil i cyklus Bio senior. V letošním roce přemýšlíme o maturitním kině.

Ondřej Šír, vedoucí Kina Jitřenka v Semilech<br />Autor: Petr Ježek Jedním z projektů, na kterých se nějakým způsobem kino podílí, jsou i semilští filmotoči. Jak bude spolupráce pokračovat a kam se filmotoči mohou vyvinout do budoucna?

Filmotoči začali tak trochu pankově. Neměli kamery, ale chtěli natáčet vlastní filmy, i když to vůbec neuměli, ale když se potom sešli se svými rodiči a učiteli v kině, bavili se všichni, i když chrčel zvuk a na plátně nebylo často poznat, kdo je kdo. Ale byly to důležité začátky. Velkým impulsem pro filmotoče bylo, když se do Jitřenky přestěhovala kabelová televize, najednou totiž byl nablízku někdo, kdo uměl natáčet a stříhat a od koho se mohli filmotoči učit. Dalším velkým impulsem byl projekt Waldorfského lycea, který učil studenty natáčet tematicky zaměřené klipy o rasismu a xenofobii. Odtud se nám potom podařilo získat jak koordinátora Mojmíra Dlabolu, tak i studenty, jejichž studium na waldorfské škole je vedeno právě směrem k samostatné tvořivosti. Myslím, že tato spolupráce může dát projektu budoucnost. Přestože mezi filmotoči již dnes máme studenty jak gymnázia, tak lycea, Mojmír Dlabola přistoupil k tomu, že založil od září takový kroužek, kam studenti každý týden chodí, odkud si odnáší konkrétní úkoly, na kterých potom vzájemně hledají chyby, kterých je potřeba se při natáčení vyvarovat. Jak vést takový malý filmový seminář nám poradili v loňském roce kolegové v Polsku, kde jsme se účastnili festivalu ZOOM. Filmotoči by tedy neměli být jen pro ty, kteří umí s kamerou, otevřeli se i těm, kteří s kamerou neumí, ale chtějí se to naučit. Řada takových studentů přišla v září a pak si přála kameru pod stromeček. Myslím, že to je ta budoucnost.

Který film měl vůbec největší úspěch a který byl pro tebe největším pozitivním představením, ale třeba i zklamáním?

Asi neumím odpovědět konkrétně, protože za čtyři roky jsme odpromítali stovky filmů, ale vždycky jsem rád, pokud je velký divácký zájem o kvalitní film a zklamání přijde pokud propadne film, u kterého očekáváme komerční úspěch. V roce 2014 jsem měl radost, když jsme naplnili kino na Poklad na stříbrném jezeře. Shánění práv, abychom ten film mohli pustit, nebylo jednoduché, kupovali jsme je v Německu. (Divácky vůbec nejúspěšnějším filmem byla česká komedie Muži v naději, viz exkluzívní dosud neuvedený žebříček nejúspěšnějších filmů pod článkem - poznámka redakce)

Zveš do Semil hodně hostů a tvůrců filmů na besedy. Jak to přijali diváci, není to už pro ně trochu automatický zvyk nebo je to pro ně pořád svátek?

To je velmi individuální. V Semilech jsme organizovali celou řadu besed, ale jen málokdy se podaří pozvat do Semil takovou osobnost, kterou všichni diváci kin znají. To se nám povedlo třeba s Jiřím Menzelem nebo Václavem Vorlíčkem nebo Michalem Vieweghem. Účast hostů ale rozhodně není automatická a samozřejmá.

Ondřej Šír, vedoucí Kina Jitřenka v Semilech<br />Autor: Petr Ježek Jak pozvání do Semil přijímají tvůrci, je těžké je přesvědčit?

To je právě ten problém. Kamarády někdy zajímá můj mobilní telefon, myslí si, že mám na všechny kontakt a prostě někomu zavolám. Ono to není takto jednoduché. Důležité je být ve správný čas na správném místě a vědět, kde se mohu s těmi tvůrci setkat. Člověk potom musí mít odvahu známého režiséra oslovit. Ale většinou to není nic těžkého. Stejně jako kinaři mají rádi české tvůrce, i český tvůrce má rád kina a diváky v nich. Řada tvůrců si velmi váží toho, pokud je pozve kinař z malého města, a pokud zrovna nemají natáčení, rádi přijedou. Řada režisérů totiž svůj vztah k filmu jako svojí dnešní profesi získala právě v kině.

Které filmové setkání pro tebe bylo nejhezčí?

Setkání je příjemné vždycky, pokud se sejde více lidí, kteří si mají o čem povídat. Já se třeba vždycky rád potkám s Jiřím Strachem nebo Zdeňkem Zelenkou. Pro filmotoče bylo zase zajímavé setkání s Bohdanem Bláhovcem a myslím, že někteří jsou s ním dodnes v kontaktu.

Kdy lze počítat s číslem 200 tisíc?

To nevím, na festivalu ve Zlíně jsme se přeli se Zdeňkem Zelenkou o to, zda se dnes vůbec tvůrcům vyplatí točit filmy pro kina, když většina mladých lidí sleduje filmy na internetu. I Jan Svěrák řekl při premiéře pohádky Tři bratři do novin, že kino umírá. Nakonec neměl pravdu, do kin na film přišlo přes 600 000 diváků a my jsme třeba v Semilech nestačili přidávat představení. Myslím si proto, že se toho dvěstětisícího diváka dočkáme, i když nevím, jak rychle to bude. Lidi stále chodí do kina především proto, že se chtějí setkávat a společně sdílet filmové zážitky na velkém plátně. Trochu složitější je to s kvalitou scénářů a režisérské práce. Natočit dobrý film už dnes umí jen pár tvůrců. Za vše mluví třeba příklad Věry Chytilové, když v roce 1992 posílala do kin film Dědictví, říkala, že to bude poslední český film. Nakonec se sama dožila ještě pokračování, které bylo ale o několik kategorií horší. Nikdo neví, zda ho před smrtí stihla ještě vidět...

Nemůžeme přece skončit tak smutně, jaká je nejbližší budoucnost semilského kina, na co se diváci mohou v roce 2015 těšit?

Právě probíhá Česká radost v českých kinech, festival v rámci něhož představíme každý čtvrtek jeden český dokument v doprovodu tvůrce. V únoru potom máme naplánovanou půlnoční valentýnskou premiéru k 50 odstínům šedi a těšit se můžete i na přehlídku outdoorových filmů Expediční kamera 2015.

Ondřej Šír, vedoucí Kina Jitřenka v Semilech<br />Autor: Petr Ježek Mgr. Ondřej Šír
Narozen 25.10.1985
Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor česká filologie-filmová věda, dokončeno v roce 2011.
Od roku 2000 do roku 2010 pracoval jako dramaturg v kině v Kruhu.
Od roku 2010 vedoucí kina Jitřenka v Semilech.
Při studiích spolupracoval například s festivaly Academia Film Olomouc nebo Letní filmová škola.
V roce 2012 absolvoval kurs v Benátkách v průběhu festivalu, který pořádala mezinárodní federace CICAE.
V roce 2013 kurs v Bologni na téma How to work eith young audience- festival Cinema Ritrovato.

Exkluzívní žebříček nejúspěšnějších filmů v semilském kině od roku 2010:

1. Muži v naději 2011 7 2484
2. Tři bratři 2014 6 2148
3. Babovřesky 2013 4 1948
4. Lidice 2011 4 1625
5. Doba ledová 4 2012 5 1510
6. Harry Potter a rel. smrti část 1 2010 3 1486
7. Harry Potter a rel. smrti část 2 2011 1 1408
8. Velké podmořské dobrodružství 2010 8 1267
9. Líbáš jako ďábel 2012 4 1173
10. Láska je láska 2012 3 1160
11. Něžné vlny 2014 5 1109
12. Čtyřlístek ve službách krále 2013 3 1058
13. Román pro muže 2010 3 1011
14. Šmoulové 1 2011 3 984
15. Madagascar 3 2012 4 970
16. Hobit: Bitva pěti armád 2014 5 952
17. Šmoulové 2 2013 1 916
18. Avatar 2010 6 915
19. Jak vycvičit draka 2014 5 911
20. Hobit: Neočekávaná cesta 2012 3 903
21. Hobit: Šmakova dračí poušť 2013 3 882
22. Twilight č.2 2012 2 881
23. Občanský průkaz 2010 5 863
24. Piráti z Karibiku 2011 1 858
25. Okresní přebor 2012 2 823
26. Čertova nevěsta 2011 4 797
27. Křídla Vánoc 2013 3 793
28. Babovřesky 2 2014 2 750
29. Alois Nebel 2011 6 713
30. Probudím se včera 2012 2 676
31. Revival 2013 5 659
32. Perfect Days 2011 3 651
33. Kuky se vrací 2010 2 610
34. Martin a Venuše 2013 2 604
35. Donšajni 2013 1 601
36. Bella Mia 2013 1 548
37. Hořící keř 2013 2 547
38. Méďa Béďa 2011 2 540
39. Svatá čtvežice 2012 1 539
40. Nevinnost 2011 3 538
41. Fimfárum 2011 3 524
42. Twilight 2011 3 518
43. V Peřině 2011 2 485
44. Skyfall 2012 4 483
45. Ženy v pokušení 2010 2 468
46. Pohádkář 2014 2 468
47. Tučňáci z Madagascaru 2014 2 437
48. Saxana 2011 1 430
49. Rebelka 2012 2 410
50. Lego 2014 2 407

Kino Jitřenka přivítá v lednu diváka číslo 100 000

Kompletní lednový program Kina Jitřenka v Semilech

Rozhovory a články u příležitosti návštěv v semilském kině:

Semilské kino navštívil režisér Václav Vorlíček

Jiří Mádl: Změnit profesi je jeden z největších risků mýho života

Jiří Menzel: Je škoda, že nad komedií se dnes obecně ohrnuje nos

FOTO: Předpremiéru Bella Mia doprovodil v Semilech režisér i známí herci  

Jiří Strach: Filmy děláme hlavně pro diváky a za těmi přijedu rád i do Semil

Marek Epstein: Dobrý scénář se píše trochu hlavou a hodně srdcem

Olga Špátová: Nejtěžší pro mě bylo natáčet s mladou ženou, která umírala

Jan Kraus: Žádný kašírky! To máme s paní režisérkou společný

Jaroslav Rudiš: Chtěli jsme vytvořit jiný film, přestože to bude náročné

Rok provozu kina Jitřenka oslavili s Rudišem a Nebelem

Zdeněk Troška: Zdejší kraj patří pro filmování Věře Plívové - Šimkové

Režisér Vít Klusák diskutoval v Jitřence

Jan Hřebejk: Návrat k Pelíškům by už dnes nefungoval

Michal Viewegh osobně podpořil premiéru Románu pro muže

Rozhovory se zajímavými osobnostmi najdete v rubrice VOLNÝ ČAS - Rozhovory

Připomenutí slavnostního otevření kina Jitřenka 2. října 2010:

VIDEO: Otevření semilského kina přilákalo stovky návštěvníků

Sdílet s přáteli na facebooku

 

Náhled fotogalerie

 

OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 13 fotek)

 
 
 
 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT
 

Vyberte obec

Události dle data

Stalo se | Připravuje se

Vyberte datum:
Po Út St Čt So Ne

Krátké zprávy z regionu Semilska

Měření prachu v okolí Turów pokračují. Loni nedošlo k překročení limitů

Součástí vloni podepsané mezistátní dohody mezi Českou republikou a Polskem bylo i pravidelné měření koncentrací prachových částic PM10 na deseti vybraných bodech v okolí dolu Turów na území Polska. Z měření vyplývá, že hodnoty nepřekročily limity stanovené legislativou. „V rámci provedeného měření byly sledovány průměrné denní koncentrace prachových částic PM10, přičemž na každém bodě bylo 24hodinové měření provedeno opakovaně vždy ve 2 po sobě jdoucích dnech. Celé měření probíhalo na jednotlivých bodech postupně od 23. května do 12. června 2022. Dle výsledků provedeného měření se průměrné denní koncentrace prachových částic PM10 v blízkém okolí dolu Turów v době měření pohybovaly v rozmezí cca 9-43 μg/m3 a ve sledovaném období tak nebyla překročena hodnota stanovená legislativou pro denní imisní limit 50 μg/m3," uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Oba sledované turnovské prameny jsou aktuálně pitné

Odbor životního prostředí informuje o kvalitě vody v pramenech Boží voda a pod Valdštejnem. Oba prameny jsou v současné době pitné. Výsledky rozboru pramene pod Valdštejnem ze dne 16. ledna vyhovují hygienickým limitům požadovaným vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění. Voda je pitná. Výsledky rozboru pramene Boží voda ze dne 19. ledna také vyhovují hygienickým limitům.


Archiv krátkých zpráv

Nejnovější články

Dlaskův statek v Dolánkách znovu ožije masopustním rejem
Rada kraje schválila programy požární ochrany a prevence kriminality
V Turnově vyroste další Centrum odborného vzdělávání
Turistické oblasti v kraji obdrží 10 milionů, dvakrát víc než vloni
Putování za minerály pošesté čili geologicko-cestopisné přednášky

Nejčtenější články

28.01.: Novým českým prezidentem bude příštích pět let Petr Pavel
27.01.: ODM zakončily štafety. Liberecký kraj je celkový vítěz podle medailí!
27.01.: Kam za sportem a zábavou v Pojizeří o víkendu 27. až 29. ledna

Další »

Infomail


Chcete pravidelně dostávat informace o novinkách na tomto serveru?

Zadejte svůj e-mail:
 

Facebook

Twitter

Instagram

https://www.instagram.com/nasepojizeri

Odkazy

Fotogalerie Videogalerie Soutěže Anketa

INZERCE | KARIÉRA | KONTAKT